Aktuální informace k očkování

21.02.2021:

Pro vakcínu k praktickému lékaři. Jak to bude fungovat, popisuje jejich šéf. Více info

19.02.2021:

Naočkovaní lidé by nemuseli do karantény, doporučení představí hlavní hygienička příští týden. Více info

19.02.2021:

Zásadní změna v očkování. Od března do akce naplno nastoupí praktici. Více info

19.02.2021:

Vakcína pro učitele už od 1. března. Více info

18.02.2021:

Očkování u nejstarších funguje, křivka mrtvých padá dolů. Více info

Prosíme, i nadále dodržujte aktuálně platná opatření v boji proti covid-19.

Registrace k očkování krok za krokem

Očkování proti nemoci covid-19 se v současné době týká osob starších 80 let a zdravotníků a personálu v domovech seniorů.

1

Co budete potřebovat

Přístup na internet, mobilní telefon (nemusí být váš) a kartičku pojištěnce. S celým procesem vám může pomoci i blízká osoba nebo praktický lékař.

TIP: V dotazníku je potřeba uvést i informace o zdravotním stavu, pokud někomu s registrací pomáháte, ujistěte se, že znáte jeho anamnézu. Případně kontaktuje jeho praktického lékaře.

2

Kde se registrovat

Vše se primárně provádí přes internet na adrese

TIP: Registrovat se můžete také telefonicky, i pomocí pevné linky, a to na čísle 1221.

3

Potvrzení mobilního čísla (PIN 1)

Kvůli bezpečnosti je nejprve potřeba ověření. Nejdříve zadáte mobilní telefonní číslo (nemusí být vaše). Na toto číslo vám následně SMS zprávou přijde ověřovací PIN, který na webu zadáte.

TIP: Pokud vám PIN 1 po chvilce nepřijde, zkuste chvíli vyčkat. Nebo klikněte na možnost nechat si kód poslat znovu.

4

Registrace + výběr očkovacího místa

Po zadání PIN 1 vyplníte formulář. Pokud někomu s registrací pomáháte, budete potřebovat tyto informace:

Jméno a příjmení
Číslo pojištěnce (obvykle rodné číslo)
Zdravotní pojišťovna
Místo trvalého pobytu
+
Informace o zdravotním stavu
Dotazy směřují k obtížím jako diabetes, nadváha, vysoký krevní tlak, srdeční a nádorové onemocnění, oslabená imunita atd.

5

Potvrzení registrace (PIN 2)

Po úspěšné registraci vyčkejte až obdržíte SMS zprávu s PIN 2. Ten se odešle až v momentě, kdy bude ve vámi vybraném očkovacím místě volný termín.

TIP: Jelikož se vše odvíjí od aktuálních zásob vakcín a kapacity, PIN 2 můžete obdržet hned po registraci nebo až za několik dní po ní.

6

Rezervace + výběr termínu

Po obdržení PIN 2 navštivte web reservatic.com/ockovani.

Jako přihlašovací údaje použijte PIN 2 a číslo pojištěnce. Poté si vyberete termín očkování (měsíc, den a čas).
 

TIP: Nemusíte se bát, že vám PIN 2 propadne. Ten je platný až do doby, než jej zadáte pro provedení rezervace.

7

Potvrzení rezervace

Když potvrdíte svůj výběr, zobrazí se potvrzení o platné rezervaci. Jelikož se očkuje 2 dávkami vakcíny, systém vám automaticky vygeneruje 2. termín. Ten následuje vždy o 28 dní po tom prvním. Informace si můžete zapsat, abyste je nezapomněli nebo si potvrzení stáhnout v PDF a vytisknout. S sebou si ho brát nemusíte, lékaři o vás budou vědět.

TIP: Nevyhovuje vám 2. termín? V nutných případech pro jeho změnu kontaktujte očkovací místo, v němž jste byli na první dávce.

8

V den očkování a dál

 • Na samotné očkování si vyhraďte minimálně 45 minut.
 • Vezměte si s sebou kartičku pojištěnce. Lékař s vámi na místě vyplní souhlas s očkováním a také vaši anamnézu.
 • Po aplikaci dávky byste měli v místě očkování 30 minut počkat, abyste byli pro jistotu pod dohledem zdravotníků.
 • Po aplikaci 2. dávky dostanete certifikát o provedené vakcinaci. Certifikát má mezinárodní identifikátor a vaše očkování tak lze ověřit i v cizině.

Očkovací centra

Vyberte si prosím vhodné očkovací centrum, které vyhovuje potřebám vás, nebo vašich blízkých. Po provedení registrace bude v druhém kroku možné provést rezervaci termínu očkování ve vámi zvoleném očkovacím centru. Upozorňujeme, že vzhledem k vysokému zájmu nemusí být dostupné volné termíny právě ve vámi vybraném očkovacím centru, nové volné termíny jsou však postupně uvolňovány dle dostupnosti očkovacích látek.

Videa

Očkování: způsob jak začít žít jako dřív (2:47 min)

doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.: Jak funguje vakcína? (7:46 min)

doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.: Jaké vedlejší účinky hrozí? (10:13 min)

Otázky a odpovědi

Všechny otázky a odpovědi jsou pečlivě sestaveny a zodpovězeny nejlepšími odborníky v oboru.

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, Fakultní Nemocnice Bulovka

Obecné otázky o očkování

Proč se mám nechat očkovat?

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. Očkování slouží k ochraně před nákazou, zejména před jejím závažným průběhem s možnými komplikacemi a déletrvajícími následky. Jelikož nelze předem odhadnout, jak by v případě nákazy onemocnění covid-19 probíhalo, je nejbezpečnější udělat vše pro to se tomuto onemocnění vyhnout. Očkování je způsob, jak si vytvořit vysokou ochranu konkrétně proti onemocnění covid-19, a to již za 1 – 2 týdny po druhé dávce očkování.

V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění, na které ročně na celém světě umíraly miliony lidí, významně potlačit (např. spalničky nebo záškrt), nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice nebo přenosná dětská obrna). Je zde tedy velká naděje, že i v případě pandemie covid-19 bude očkování nejúčinnější zbraní a tedy i cestou k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření. Čím více lidí je v populaci očkováno, tím méně lidí se onemocněním může nakazit. Díky tomu lze nejen oslabit epidemii, ale i ochránit zdravotnický systém, který je kvůli velkému množství nakažených pacientů po několik měsíců značně přetěžován.

Je onemocnění covid-19 skutečně tak závažné? 

Průběh onemocnění covid-19 je různý a liší se obvykle v závislosti na věku a zdravotním stavu pacienta. Může být však velice závažný a i po vyléčení způsobovat dlouhodobé následky.

Nejčastějšími příznaky jsou zvýšená teplota až horečka, kašel, bolesti hlavy, svalů či kloubů a značná únava. Velmi často je popisována také ztráta čichu a chuti nebo dušnost. S onemocněním covid-19 jsou však popisovány i další příznaky, jako například svědivá vyrážka, covidové prsty, stavy zmatenosti, deprese a podobně. U řady osob tyto příznaky přetrvávají i několik týdnů až měsíců po ukončení izolace. V některých případech může mít onemocnění covid-19 i závažný průběh, kdy je nutná hospitalizace případně i s umělou plicní ventilací. To se týká převážně starších osob a osob s některým z chronických onemocnění.  Těžký průběh však není vyloučen ani u mladších jedinců, a to např. na základě oslabené imunity či vrozené vady imunitního systému apod., o kterých nemusí vědět.

Část nakažených prodělá onemocnění covid-19 zcela bezpříznakově. Na základě různých vyšetření po nákaze však bylo zjištěno, že u některých z nich i přes bezpříznakový průběh došlo k jistému poškození plic.

O závažnosti nemoci covid-19 vypovídají i počty zemřelých. Za rok 2020 v Česku zemřelo téměř o 17 tisíc lidí více než v roce 2019, jde zhruba o patnáctiprocentní nárůst. Podle Českého statistického úřadu je tak výrazná meziroční změna v historii po roce 1950 zcela výjimečná.

Koronavirus napadá jen staré lidi…

Koronavirus napadá všechny věkové skupiny obyvatel. Ačkoliv nejčastějšími příznaky jsou zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů, kloubů, únava a ztráta čichu nebo chuti, u některých osob může mít onemocnění závažný průběh s nutností hospitalizace a případně i umělou plicní ventilací. Nejvíce rizikové skupiny jsou starší lidé a osoby s některým z chronických onemocnění. Těžký průběh však není vyloučen ani u mladších jedinců, a to např. na základě oslabené imunity či vrozené vady imunitního systému apod., o kterých nemusí vědět. Dlouhodobými následky mohou trpět i lidé s bezpříznakovým průběhem nemoci.

Je vakcína bezpečná?

Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. Ty odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Všechny očkovací látky, které se na území ČR používají, musí být schváleny Evropskou lékovou agenturou, čímž je zajištěna nejen jejich bezpečnost, ale i její kvalita a účinnost. Bezpečnost vakcín je dále sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Aktuálně dostupné očkovací látky proti covid-19 všechny tyto podmínky splňují.

Při řešení současné epidemie se využilo všech dostupných znalostí a navázalo se na již existující technologie, které jsou vyvíjeny od konce 80. let. Vzhledem k nutnosti co nejdříve epidemickou situaci vyřešit, byla vývoji vakcíny proti covid-19 udělena maximální priorita a byly zkráceny administrativní a ekonomické procesy, které obvykle vývoj očkovacích látek a jiných léčivých přípravků značně prodlužují. Technologický postup byl striktně zachován, klinické studie probíhaly podobně jako u jiných vakcín.

Jak vakcína funguje?  

Očkování přiměje imunitní systém, aby se naučil bránit proti infekci virem. Jestliže se tato osoba později virem nakazí, imunitní systém virus rozpozná, bude proti němu připraven bojovat a danou osobu před onemocněním covid-19 ochrání.

Princip očkování spočívá v přípravě imunitního systému na případný kontakt s patogenem, avšak bez toho, že by došlo k rozvoji onemocnění. Organismu je představena ta část patogenu (antigen), která sama o sobě není infekční, avšak na kterou imunitní systém reaguje tvorbou protilátek a speciálních buněk. Díky tomu je organismus připraven na kontakt s reálným patogenem, kterého díky očkování dokáže zničit dříve, než u něj vyvolá infekční onemocnění.

V ČR máme prozatím 2 typy vakcín. První, od Pfizer/BioNTech a Moderna, je vyvinut na principu mRNA tvořící spike protein. Jedná se o moderní technologii, jejímuž vývoji se vědci věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika), ale i proti některým typům zhoubných nádorů. Druhý typ vakcíny, od AstraZeneca, je založen na bázi virového nosiče, tzv. adenoviru. Tento postup se v minulosti využil už při vývoji vakcíny proti ebole, tuberkulóze nebo malárii.

Je vakcína účinná?  

První výsledky studií vakcín Pfizer a Moderna ukazují, že dokáží zabránit zhruba 95 % příznakových onemocnění covid-19 a jsou tedy z95 % účinné. To znamená, že na 100 nakažených připadalo pouze 5 nakažených ve skupině očkovaných. Tak vysoká účinnost z těchto vakcín dělá jedny z nejlepších dostupných.  

Komu bude očkování nabídnuto nejdřív a proč? 

V první fázi očkování budou očkováni výhradně senioři ve věku 80 let a více, dále senioři a klienti v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál o ně pečující, zdravotničtí pracovníci, osoby podílející se na péči o covid-19 pozitivní osoby a osoby pracující na odběrových místech či s potenciálně infekčním materiálem. Tyto skupiny byly zvoleny s ohledem na vysoký stupeň ohrožení jejich zdraví a z důvodu zabezpečení funkčnosti zdravotního systému v ČR z pohledu hrozby nedostatku zdravotnického personálu.

Další skupiny obyvatel ČR se budou očkovat v závislosti na dostupnosti očkovacích látek v pořadí dle předem stanovených priorit na základě věku, zdravotního stavu a povolání.

Je očkování povinné? 

Očkování je dobrovolné a je zdarma. Na území ČR se může k očkování objednat každá osoba se zdravotním pojištěním a to ve chvíli, kdy bude splňovat podmínky právě očkované skupiny obyvatel (dle věku, zdravotního stavu či povolání). Člověk, který očkování odmítne, zůstává v neustálém ohrožení, že v případě nakažení se u něj objeví vážné zdravotní problémy.

Proč populaci raději řízeně nepromořit?  

Imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců. Naopak očkovací látka stimuluje imunitní systém k větší tvorbě protilátek a lze tedy předpokládat, že imunita bude po očkování silnější a dlouhodobější, než po prodělání nemoci.

Vzhledem k tomu, že nevíme, jak onemocnění bude u jednotlivců probíhat, je to rizikové z toho pohledu, že může najednou dojít k explozi závažného průběhu onemocnění u velkého množství lidí a nebude kapacita zdravotního systému. Rizika spojená s onemocněním covid-19 jsou mnohonásobně vyšší než u očkování. Cílené proměřování tedy není dlouhodobé řešení.

Čím se očkuje v ČR?

K očkování v Evropské unii a tedy i v České republice bylo již schváleno více očkovacích látek.

První je vakcína Comirnaty od společnosti Pfizer, která je založená na principu mRNA tvořící spike protein. Tato vakcína s téměř 95% účinností se podává ve dvou dávkách v rozmezí 21 dnů (případně až 42 dnů, dle stanoviska České vakcinologické společnosti). Její nevýhodou je náročné skladování, které vyžaduje teploty kolem -70°C. Více o vakcíně Comirnaty najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zde.

Druhou očkovací látkou je vakcína společnosti Moderna, která je na skladování a převoz méně náročná. I tato vakcína je založena na principu mRNA tvořící spike protein. Vakcína Moderny byla při prevenci symptomatické nákazy covidem-19 účinná na 94,1 procenta, a to po 14 dnech od podání druhé dávky. I tato mRNA vakcína je dvoudávková. Druhá dávka vakcíny se podává po 28 dnech. Další podrobnosti k vakcíně firmy Moderna jsou k dispozici zde

Dne 29. 1. 2021 doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) k registraci vakcínu společnosti AstraZeneca. Evropská komise vakcínu podmínečně registrovala. Od února 2021 je tedy možné očkovat i touto vakcínou. Oxfordská vakcína AstraZenecy nepracuje na principu moderní technologie mRNA, ale využívá k přenosu informace adenovirus. Tento postup se v minulosti využil už při vývoji vakcíny proti ebole, tuberkulóze nebo malárii, pracuje se s ním i ve vývoji vakcíny proti HIV nebo viru Zika. Více o vakcíně AstraZeneca se dozvíte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

V budoucnu se předpokládá schválení dalších očkovacích látek.

Dostanu potvrzení o očkování? 

Ano, očkovaní lidé dostanou potvrzení o provedené vakcinaci. Všechna provedená očkování jsou vedena v elektronické evidenci. V tuto chvíli na většině očkovacích míst obdržíte po aplikaci první dávky kartičku se základními údaji o aplikaci první dávky (datum, název vakcíny, šarže…) a termínem dávky druhé. Jakmile obdržíte i druhou dávku očkování, bude Vám vydán certifikát o očkování a to jak v tištěné, tak i v elektronické podobě.


 

Lékařské otázky

Co když jsem zrovna akutně nemocný/ná?  

U osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí je vhodné podání vakcíny odložit. Počkejte s aplikací vakcíny, pokud máte krátkodobé onemocnění, jako je streptokoková infekce v krku nebo střevní infekce. Naočkujte se, až se budete cítit lépe. 

Co když jsem už prodělal/la covid-19?  

Dokonce i přesto, že možná jste vůči viru nějakým způsobem imunní, byste se měli nechat očkovat. Je pravděpodobné, že imunitní odpověď po aplikaci vakcíny bude silnější a dlouhodobější. Osoby, které onemocnění covid-19 prodělaly, se očkovat mohou, avšak dle doporučení odborných společností nejlépe až za 3 měsíce po ukončení izolace. V případě vysoce exponovaných osob k nákaze COVID-19 je možné očkování zahájit i dříve.

Mohu vakcínu dostat ve stejný čas jako jiné očkování (například na chřipku)? 

Ne, takový postup se nedoporučuje. Očkování proti covid-19 je možné nejdříve za 14 dnů po aplikaci jiné očkovací látky. Podání jiné očkovací látky se doporučuje s odstupem minimálně 14 dnů od aplikace 2. dávky vakcíny proti COVID-19.

Budu se muset příští rok přeočkovat? 

Výzkum není v tomto ohledu úplný, ale za dalšího sledování očkovaných by mělo být jasněji během několika měsíců. Další výzkum nám řekne více o tom, jak dlouho imunita trvá a zda lidé budou v budoucnu potřebovat více očkování. Z toho, co doposud víme, tak imunita trvá 12–24 měsíců dle věku a dalších faktorů. 

Budou vakcíny fungovat i na nové mutace covid-19, například na nově zjištěný kmen z Velké Británie? 

V tuto chvíli není důvod očekávat, že by imunita vyvolaná očkováním vakcínou neměla chránit proti této mutaci. Nicméně v tomto ohledu probíhá další sběr dat a analýzy. Mutace viru (změna jeho genetické informace) je běžná pro všechny druhy virů a probíhá přirozeně. Některé vakcíny jsou účinné dlouhá léta a jejich podání způsobuje dlouhotrvající imunitu (např. proti spalničkám nebo zarděnkám). 

Na druhou stranu v případě viru chřipky dochází k časté a rozsáhlé změně viru, a proto se vakcína musí upravovat každý rok, aby zůstala účinná. Je známo, že ohledně nové mutace koronaviru rovněž výrobci vakcín plánují provést dodatečná klinická hodnocení. Ovšem koronaviry mutují podstatně pomaleji než chřipka.  

Zatím ale nebylo prokázáno, že by mutace vedla k selhávání vakcíny. Dokonce jsou předběžná data, která naznačují, že by Pfizer i Moderna měly chránit před novou mutací.  

Způsobuje vakcína samotnou nemoc? Po očkování proti chřipce si na to mnoho lidí stěžuje.  

Vakcína nemůže způsobit onemocnění jako takové. Člověk se ale může naočkovat v době, kdy už v těle virus má, jen se neprojevil (je v inkubační době). Vakcína tak člověka ještě nechránila. Lidé samozřejmě mohou onemocnět i jinou respirační infekcí, což často s chřipkou zaměňují. Žádná očkovací látka nefunguje u 100 % lidí. Takže určité procento si nemusí protilátky vytvořit, ale pokud je očkováno dostatek lidí z jejich okolí, potom infekci nemají od koho získat. To je princip kolektivní imunity. 

Oslabuje očkování imunitu, není člověk po něm oslabený a náchylnější k nákaze?  

Nikoliv.

Může vakcína způsobit spuštění jiného onemocnění v lidském těle?  

Je to vysoce nepravděpodobné. Očkovaný člověk ale může být očkovaný v období, kdy se u něj nějaká nemoc chystá propuknout, a stane se to náhodně v době po očkování.  

Mění vakcína DNA? 

Vakcína nemůžeme měnit DNA u člověka. Koronavirus je RNA virus, a to je jeho složení. Každý organismus je těmito kyselinami (RNA, DNA) vybaven, ale při očkování se nemění jeho vlastní vybavení. Každý z nás je v běžném životě vystaven různým DNA a RNA z vnějšího prostředí a dokáže si s nimi poradit. 


 

Praktické otázky

Jak se mám objednat na očkování?

Objednat se na očkování je možné několika způsoby  

 • Online pomocí registračního formuláře na adrese http://registrace.mzcr.cz. 
 • Telefonicky na centrální lince 1221.
 • Telefonicky na infolince hlavního města Prahy 800 160166. 

 

Může mě do systému očkování přihlásit i někdo jiný, například příbuzný?

Pro očkování je nutné zadat osobní údaje a také číslo mobilního telefonu. Příbuzný s tím pomoci může, stejně tak lidé na krajských linkách, případně na státní lince 1221 nebo na infolince hlavního města Prahy 800 160 166..

Objednání může provést senior sám, či ho za něj může provést jiná osoba (příbuzný či známý). Pomoci s registrací mohou také pracovníci úřadů městských částí na svých infolinkách.

Kde se mohu nechat očkovat?

Očkování je možné na očkovacích místech, která v Praze zřizuje stát. Typicky se jedná o státní nemocnice. Praha také otevřela vlastní očkovací centrum v Městské poliklinice ve Spálené ulici. V budoucnu by mohli očkovat také další lékaři. Aktuální seznam očkovacích míst naleznete na tomto webu v sekci Očkovací centra.

Potřebuji před očkováním podstoupit test na covid-19?

Před podáním vakcíny nepotřebujete test na covid-19. Česká vakcinologická společnost nepovažuje testování před očkováním za efektivní či přínosné a podobně jako u jiných očkování ho nedoporučuje.  

Budu za očkování platit? 

Očkování je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pro obyvatele je tedy zdarma. 

Jak se mám na očkování připravit? 

V termínu očkování nesmíte být v karanténě a mít příznaky akutně probíhající infekce. To se týká i například situace, pokud máte krátkodobé onemocnění, jako je streptokoková infekce v krku nebo střevní infekce. Naočkujte se, až se budete cítit lépe. 

Můžu si vybrat očkovací látku?  

Ne. 

Jak se mám chovat na očkovacím místě?

Dodržujte pokyny personálu. Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor). Kdykoli je to možné, dezinfikujte si ruce. 

Při dotazování zdravotníka na váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě. Během vakcinace bude nutné dodržet povinné odstupyPokud máte strach či nevolnosti z jehel, sdělte to zdravotníkovi, který vás bude očkovat. 

Jsou očkovací centra bezpečná? Nebudou v nich nemocní lidé?  

V očkovacích centrech se nemají vyskytovat nemocné osoby. 

Proč musím čekat 30 minut po očkování? 

V ojedinělých případech může po podání vakcíny nastat těžší alergická reakce – svědění, vyrážka, otoky, ale i náhlá dušnost nebo pocit na omdlení. Taková reakce nastane během krátké chvíle po očkování, nejčastěji do 15 minut. Právě proto musí očkovaný člověk zůstat bezprostředně po aplikaci v čekárně, kde může lékař případnou reakci rychle zastavit. 

Co mám dělat po očkování?   

V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový́ režim. 

Jsem po očkování již chráněn/a? Mohu se nakazit, i když jsem byl/a očkovaný/á?  

Po první dávce ještě není vaše ochrana dostatečná a můžete se stále nakazit. Dodržujte proto všechna opatření k zabránění nákazy (roušky, rozestupy, pravidelné mytí a dezinfekce rukou). Na druhou dávku očkování se dostavte v den i přesný čas, který vám byl přidělen.  


 

Otázky k rezervaci

Změny od 22. 1. 2021

Od 22. 1. 2021 je v Centrálním registračním systému nastaveno řízení přístupu občanů k rezervaci podle dostupnosti vakcín na preferovaných očkovacích místech, které jste zvolili v rámci registrace.

Po úspěšné registraci tedy nečekejte na okamžité zaslání kódu k rezervaci, ten obdržíte až ve zvací SMS z vašeho preferovaného očkovacího místa na základě reálné dostupnosti vakcíny pro vaše očkování.

Jak rezervovat termín očkování?

 1. Nejprve je nutné provést registraci na stránce https://registrace.mzcr.cz, obdržíte potvrzení platné registrace (na obrazovce počítače, nikoli samostatným emailem).
 2. Vyčkejte na zaslání zvací SMS obsahující PIN2 k provedení rezervace.
 3. Zvací SMS Vám bude zaslána z Vašeho preferovaného očkovacího místa na základě reálné dostupnosti vakcíny pro Vaše očkování.
 4. Na stránce https://reservatic.com/ockovani zadáte číslo pojištěnce (občané ČR vyplňují své rodné číslo, cizinci přidělené číslo pojištěnce) a PIN2, který jste obdržel/a ve zvací SMS.
 5. Vyberete vhodné datum a čas rezervace pro Vaše očkování první dávkou.
 6. Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 28 dní ve stejný čas.
 7. Potvrdíte vytvořenou rezervaci kliknutím na „Rezervovat“ a vyčkáte na zobrazení potvrzení o platné rezervaci.
 8. Pokud jste vyplnil/a e-mail, obdržíte potvrzení o platné rezervaci také emailem.

Jak se registrovat na očkování?

 1. V případě zájmu o očkování je nutné provést nejprve registraci do systému.
 2. Na stránce https://registrace.mzcr.cz zadáte své telefonní číslo.
 3. Obdržíte PIN, který zadáte do systému.
 4. Vyplníte jednotlivé kroky v registračním formuláři.
 5. Vybrané preferenční očkovací místo je závazné pro provedení Vašeho očkování.
 6. Jakmile bude dle vyplněných údajů vyhodnocena vaše registrace jako platná, obdržíte na obrazovce potvrzení platné registrace (systém neodesílá potvrzení emailem).
 7. Nečekejte na okamžité zaslání SMS s kódem PIN2 k provedení rezervace, ten Vám bude zaslán z Vašeho preferovaného očkovacího místa až na základě reálné dostupnosti vakcíny pro Vaše očkování.
 8. PIN2 zůstává platný až do úspěšného provedení rezervace podle dostupných volných míst k očkování na preferovaném očkovacím místě.
 9. Pokud vyžadujete změnu očkovacího místa, je nutné provést novou registraci.

Mohu využít mobilní aplikace k rezervaci?

Ne, aktuálně lze provést rezervaci pouze na webové adrese https://reservatic.com/ockovani

Proč u mobilní aplikace není aktivní funkce pro hledání otevřených pozic pro rezervaci na všech očkovacích místech?

Na základě změn pro řízení přístupu občanů k rezervaci podle dostupnosti vakcín na preferovaných očkovacích místech není možné se nyní rezervovat na libovolném očkovacím místě, je potřeba vyčkat na zvací SMS z preferovaného očkovacího místa.

Jak rezervovat termín druhé dávky očkování?

Termín 2. dávky se vytvoří automaticky za 28 dní ve stejný čas.

Jak změnit termín očkování 1. dávky?

Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes linku 1221, nebo kontaktováním očkovacího centra. V případě změny termínu 1. dávky se automaticky změní termín 2. dávky.

Jak změnit termín očkování 2. dávky?

V případě, že požadujete změnit termín 2. dávky například z důvodu nemoci, kontaktujte očkovací centrum.

Jak zrušit termín očkování?

Odkaz na zrušení rezervace je zasílán v e-mailu s původním datem rezervace. Automaticky bude zrušen i termín druhé dávky. Samotný termín druhé dávky zrušit nelze, v případě potřeby změny druhého termínu kontaktujte 1221 a nebo očkovací centrum.

Mohu upravit své osobní údaje v potvrzené rezervaci?

V rezervačním formuláři je možné dodatečně upravit předvyplněné osobní údaje z registrace, nelze upravit číslo pojištěnce (rodné číslo u občanů ČR).

Kam se mohu obrátit, pokud mám problém s registrací nebo rezervací?

Pro dotazy a pomoc s registrací a rezervací je zřízena infolinka na telefonním čísle 1221. Může se stát, že dojde k přetížení infolinky, děkujeme za trpělivost. Infolinka je provozována v pracovní dny 8:00 – 19:00 a o víkendech a svátcích 9:00 – 16:30.

Co dělat v případě, že není pro rezervaci volný termín, který mi vyhovuje?

Kapacita očkovacích míst je omezena dle dostupnosti vakcíny. Pokud nevidíte u očkovacího místa volný termín, můžete rezervaci ukončit a vrátit se v budoucnu, kdy budou volné termíny. Pro budoucí rezervaci nepotřebujete provést znovu registraci, PIN 2 vám zůstává platný.

Musím vyplnit e-mail?

Pokud nevyplníte e-mail, nebude vám doručeno potvrzení o rezervaci. Informace z potvrzení, které se vám zobrazí po dokončení rezervace, je tak nutné si vytisknout nebo opsat z obrazovky.

Mohu využít funkci hlídacího psa v mobilní aplikaci?

Ne, funkce hlídacího psa je pouze na webu. Pro očkování na covid-19 není možné funkci využít z provozních důvodů ani na webu.

Mýty o očkování vysvětleny

Hoax: 53 mrtvých na Gibraltaru za 10 dní po očkování na covid-19

Dezinformační projekt Otevři svou mysl, dezinformační web AC24.cz a také slovenské Infovojna a Slovenské noviny na konci ledna 2021 šířily zprávu, že na Gibraltaru (území na jihu Španělska patřící Velké Británii) údajně zemřelo 53 lidí po aplikaci vakcíny proti onemocnění covid-19. Tři dny po zveřejnění původního článku gibraltarská vláda informaci vyvrátila.

Hoax: Vakcína způsobuje neplodnost

Na sociálních sítích se šíří zpráva, že vakcína proti koronaviru by údajně měla ovlivňovat plodnost. První z nich (méně častý) tvrdí, že vakcína způsobuje neplodnost (nebo erektilní dysfunkci) u mužů. Druhá uvádí, že působí neplodnost naopak u žen. Někdy jsou oba hoaxy kombinovány a hovoří se o tom, že vakcíny působí obecně neplodnost bez udání […]

AKTUÁLNÍ SITUACE COVID-19 V PRAZE

ke dni 24.02.2021

132 850 potvrzených případů
115 493 vyléčených
15 602 aktivních případů
728 hospitalizováno
1 755 zemřelých