KKOČ: INFO MAIL č. 21

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vám zaslat pravidelný souhrn informací týkající se očkování v hlavním městě Praze k datu 20. 10. 2021:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vám zaslat pravidelný souhrn informací týkající se očkování v hlavním městě Praze k datu 20. 10. 2021:

– Očkování posilovací (3.) dávkou vakcíny: od 18. 10. 2021 je možné aplikovat posilovací dávku vakcíny proti onemocnění covid-19 již po 6 měsících po dokončeném očkování. Pacientům předkládáte informovaný souhlas jako u aplikace jakékoli jiné dávky.

– Kombinování vakcín při posilující dávce: vyjádření ČVS: „K přeočkování a aplikaci dodatečných (třetích) dávek vakcíny proti onemocnění covid-19“ a „První aktualizaci doporučení ČVS k očkování proti onemocnění covid-19“.
Uvedená vyjádření MZČR přijalo a řídí se jimi.

Uvádím nejstěžejnější: V případě dvou dávkového základního očkovacího schématu je doporučeno pro druhou dávku použít stejnou očkovací látku. Při kontraindikaci druhé dávky stejné vakcíny je možné použít vakcínu jinou. Pokud by byla tato možnost využita v pořadí mRNA – vektorová vakcína, pro druhou dávku je preferována vakcína Janssen. Pro posilovací dávku je doporučena mRNA vakcína. Použít by se měla stejná mRNA vakcína, jako byla použita pro základní schéma očkování. V situacích, kdy tato vakcína nebude dostupná, lze vzájemně mRNA vakcíny pro booster dávku zaměnit. Pro posilovací dávku u osob očkovaných vektorovou vakcínou se doporučuje aplikace jedné dávky mRNA vakcíny.

– Objednávání očkovací látky: očkovací látky (Comirnaty, SpikeVax a Janssen) již lze objednávat k přímému závozu do ordinace PL/očkovacího místa skrze webové stránky distributora Avenier: vakciny.avenier.cz/cz/jak-objednavat. Objednávky je možné tvořit od pondělí 18. 10. 2021.

– Očkování doma: pro imobilní pacienty a další ohrožené skupiny obyvatel, kteří dosud nejsou i přes svůj zájem oočkováni, vytvořilo hl. m. Praha projekt Očkování doma. Za spolupráce MHMP Odboru Zdravotnictví, Sdružení praktických lékařů, Fakultní nemocnice v Motole, Centrálního řídícího týmu a Českého červeného kříže očkujeme pacienty přímo v jejich přirozeném sociálním prostředí. Více informací naleznete na webových stránkách: ockovani.praha.eu/ockovani-u-praktickych-lekaru/. Stále poptáváme atestované praktické lékaře, kteří by se do projektu zapojili. Bližší informace podává Mgr. Petra Žákovská (petra.zakovska@praha.eu).

– Očkování dětí 5 – 11 let: v současné chvíli je předpokladem, že by očkování této věkové skupiny mohlo být spuštěno v prosinci tohoto roku v souvislosti dodáním „dětské vakcíny“. O vývoji Vás budeme pravidelně informovat.

Děkujeme všem za spolupráci!

S přátelským pozdravem

Mgr. Martin JEŽEK, MBA
ředitel odboru zdravotnictví a krajský koordinátor očkování

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz