Očkovací autobus COVID-19

Informace

Očkovací autobus hlavního města Prahy

Hlavní město Praha se rozhodlo zjednodušit a co nejvíce přiblížit cestu k očkování proti covid-19 všem zájemcům, kteří se ještě k očkování neregistrovali, nezískali termín nebo prozatím s očkováním váhají. Očkovací autobus vyráží 31. července na veřejností oblíbená pražská místa. Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrovaní na žádný termín, mohou přijít kdykoliv v rámci otevírací doby. Stejně tak mohou dorazit i zájemci o druhou dávku očkování, v takovém případě však musí dodržet minimální časový rozestup mezi dávkami vakcinace 21 dní.

Registrace proběhne na místě.

Kde očkujeme?

Program a trasa očkovacího autobusu

Očkovací autobus objíždí oblíbená a frekventovaná místa v Praze. Podívejte se, kdy bude právě u vás.

Koho očkujeme?

Očkujeme všechny zájemce o očkování starší 16 let. Na vybraných místech je možné nechat očkovat děti ve věku 12–15 let. Očkovat se mohou také cizinci, stejně tak jako zájemci o 2. dávku očkování.

 • Očkování dětí 12 – 15 let: Na většině zastávek Očkovacího autobusu je možné nechat očkovat i děti ve věku 12 – 15 let. Na místě bude přítomen pediatr. Místa určená pro očkování dětí jsou na trase BUSu zvýrazněna ikonou 12+ (všechna místa kromě food festivalů). Věková skupina 12–15 let se očkuje pouze očkovací látkou Comirnaty (BionTech/Pfizer).

U skupiny nezletilých 12–15 let (včetně) je nezbytná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování proti covid-19. Postačuje přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce. Zákonný zástupce udělí informovaný souhlas s očkováním. Písemná forma informovaného souhlasu zákonného zástupce není nutná. Více informací k očkování nezletilých 12+ naleznete na zde.

 • Očkování osob 16+: U skupiny nezletilých 16+ není nutná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování proti covid-19 (s výjimkou osob s mentálním postižením). Zájemce o očkování udělí informovaný souhlas s očkováním. Více informací k očkování nezletilých 16+ naleznete zde.
 • Očkování cizinců: Očkování cizinců se řídí podmínkami určenými Ministerstvem zdravotnictví ČR. Více informací zde a zde.
 • Očkování 2. dávky: V Očkovacím autobusu se mohou nechat očkovat i zájemci o 2. dávku očkování. Musí však být dodržen minimální časový rozestup mezi dávkami vakcinace 21 dní pro vakcínu Comirnaty (BionTech/Pfizer).

Čím očkujeme?

V Očkovacím autobusu se očkuje vakcínou Comirnaty (BionTech/Pfizer) a jednodávkovou vakcínou Janssen-Cilag (Johnson & Johnson).

 • Vakcínu Janssen-Cilag (Johnson & Johnson) nelze kombinovat s jinou vakcínou.
 • Na druhou dávku vakcíny Comirnaty (BionTech/Pfizer) se bude možné objednat do Metropolitního očkovacího centra nebo se dostavit opět do Očkovacího autobusu v místě jeho aktuálního stání, případně navštívit některé očkovací místo bez registrace.

Co vás čeká?

Jak se připravit a co s sebou?

 • Doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas).
 • platnou kartičku pojištěnce
 • vhodné oblečení umožňující odhalení ramene

Jak se chovat uvnitř Očkovacího autobusu?

 • Mějte zakrytá ústav i nos respirátorem třídy FFP2 nebo jinou obdobnou alternativou.
 • Dodržujte rozestupy.
 • Dezinfikujte si ruce.
 • Řiďte se pokyny personálu.
 • Při dotazování zdravotníka na Váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě.
 • Chovejte se ohleduplně.
 • Do autobusu nevstupujte s velkými zavazadly, zbraněmi, jídlem a pitím nebo zvířaty.

Jak probíhá proces očkování?

REGISTRACE Připravte si kartičku zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti.

Potvrdíme a dokončíme Vaši registraci v celostátních systémech.

LÉKAŘ Společně s lékařem vyplníte dotazník k očkování.

Lékař Vám položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.

OČKOVÁNÍ Očkovací látka Vám bude aplikována do svalu v oblasti ramene.

ADMINISTRATIVA Připravte si dokumentaci k očkování.

Obdržíte očkovací průkaz a informaci o doporučeném času odchodu.

ČEKÁRNA Po aplikaci očkovací látky vyčkejte v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno.
Doporučená doba čekání je 30 minut.

Otázky a odpovědi

Když mám termín v jiném očkovacím místě, mohu termín zrušit a naočkovat se v autobusu?

Ano

Kde a jak se mohu k očkování v Očkovacím autobuse přihlásit?

Pro očkování v Očkovacím autobusu není třeba se předem registrovat přes Centrální rezervační systém ani jakkoliv jinak. Stačí se dostavit na místo stání Očkovacího autobusu a vystát si frontu. Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrovaní na žádný termín, mohou přijít kdykoliv v rámci otevírací doby. Stejně tak mohou dorazit i zájemci o druhou dávku očkování, v takovém případě však musí dodržet minimální časový rozestup mezi dávkami vakcíny 21 dní.

Registrace proběhne na místě.

Mohu se v Očkovacím autobuse jen registrovat k očkování v nějakém očkovacím centru?

Ano, pro zájemce o očkování, kteří se nechtějí sami registrovat k očkování, ale rádi by se dostavili k očkování do očkovacího centra bude umožněno se v Očkovacím autobuse také jen zaregistrovat k očkování do Metropolitního očkovacího centra v Kongresovém centru Praha.

Kdy obdržím 2. termín očkování?

Termín 2. dávky očkování Vám bude přidělen ihned po aplikaci 1. dávky v Očkovacím autobusu. Na druhou dávku vakcíny Comirnaty (BionTech/Pfizer) se bude možné objednat do Metropolitního očkovacího centra nebo se dostavit opět do Očkovacího autobusu v místě jeho aktuálního stání, případně navštívit některé z očkovacích míst bez registrace. Popřípadě lze požádat o registraci do preferovaného očkovacího místa. V případě naočkování jednodávkovou vakcínou Janssen-Cilag obdržíte okamžitě po aplikaci certifikát o očkování.

Kdy obdržím certifikát?

Záznam o provedené aplikaci 1. i 2. očkovací látky je možné si zobrazit a vytisknout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz ihned po provedeném očkování. Více informací o získání certifikátu o očkování naleznete na webových stránkách MZČR.
V případě individuálních problémů se obraťte podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz nebo na informační linku 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin.

Je vstup bezbariérový?

Ano, Očkovací autobus je bezbariérový a plně uzpůsoben pro očkování hendikepovaných osob.

Kdo Očkovací autobus provozuje?

V Očkovacím autobusu hlavního města Prahy pracuje očkovací tým z Metropolitního očkovacího centra v Kongresovém centru Praha ze společnosti MEDICON, a.s. Prostor Očkovacího autobusu je bezpečný. Veškerý zdravotnický a nezdravotnický personál je očkován, popřípadě testován, prostor autobusu je pravidelně dezinfikován.

Očkovací autobus zároveň slouží jako vzdělávací a informační místo, kde se můžete ptát na své nejasnosti či otázky spojené s očkováním proti covid-19. K dispozici Vám bude odborný personál.

Partneři

Galerie

Kontakt

Informační linka Metropolitního očkovacího centra: +420 800 160 166
Webové stránky: ockovani.praha.eu/bez-registrace
E-mail: ockovani@praha.eu

Další očkovací místa bez registrace

Od pondělí 12. července je možné se nechat očkovat proti nemoci covid-19 bez předchozí registrace ve speciálních k tomu určených očkovacích místech. Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrovaní na žádný termín, do těchto očkovacích center mohou přijít kdykoliv v rámci jejich otevírací doby. Registrace proběhne až na místě.

Očkovací centrum Westfield Chodov

Koho očkují?

Očkují se zde všechny věkové kategorie od 16 let, také cizinci a samoplátci. Očkovat se mohou také zájemci o 2. dávku očkování.

2. dávky očkování aplikuje Očkovací centrum Chodov před přiděleným termínem pouze v případě, že do tohoto termínu zbývají alespoň 4 dny (z důvodu efektivity distribuce očkovací látky). Zároveň musí být dodržen minimální časový rozestup mezi dávkami vakcinace 21 dní pro vakcínu Comirnaty (BionTech/Pfizer).
V obchodním centru Westfield Chodov pracuje očkovací tým nemocnice IKEM.

Kde očkují?

WESTFIELD CHODOV, Roztylská 2321/19, Praha 4

Čím očkují?

V Očkovacím centru Chodov se očkuje vakcínou Comirnaty (BionTech/Pfizer).

Kdy očkují?

Otevírací doba:
PO – PÁ 10:00 – 20:00
SO – NE 10:00 – 19:00

Kontakt

Informační linka Očkovacího centra Chodov: +420 722 980 500
Webové stránky: occhodov.ikem.cz
E-mail: ockovani@ikem.cz

Očkovací centrum Hlavní nádraží Praha

Koho očkují?

Očkují se zde všechny věkové kategorie pro osoby starší 18 let (není možné očkovat děti a mladistvé). Služba v současné době není poskytována samoplátcům, avšak brzy by mělo být umožněno.
V očkovacím centru na Hlavním nádraží Praha pracuje očkovací tým Fakultní nemocnice Bulovka.

Kde očkují?

Hlavní nádraží Praha, Wilsonova 300/8, 120 00 Vinohrady, levá strana vestibulu

Čím očkují?

V Očkovacím centru Hlavní nádraží Praha se očkuje jednodávkovou vakcínou Janssen (Johnson & Johnson) – podává se jedna dávka.
Janssen nelze podat jako druhou dávku za jinou vakcínu.

Kdy očkují?

Otevírací doba:
PO – NE 7.00–19.00
(poslední pacient je přijat k registraci 30 minut před zavírací dobou)

Kontakt

Informační linka Fakultní nemocnice Bulovka: +420 734 397 747 (v době 8.00–15.00)
Webové stránky: bulovka.cz/ockovani-hlavni-nadrazi
E-mail: ockovanicovid@bulovka.cz

Očkovací centrum Nový Smíchov

Koho očkují?

Očkují zde všechny osoby starší 18 let.
V očkovacím centru v Obchodním centru Nový Smíchov pracuje očkovací tým Fakultní nemocnice Motol.

Kde očkují?

Obchodní centrum Nový Smíchov, Plzeňská 8, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Čím očkují?

V Očkovacím centru Nový Smíchov očkují vakcínou společnosti Moderna (nově Spikevax).

Kdy očkují?

Otevírací doba:
PO – NE 09:00 – 20:00

Kontakt

Informační linka FN Motol: 224 432 336
Webové stránky: novy-smichov.klepierre.cz/obchody-restaurace/ockovaci-centrum/