Nejčastější otázky a odpovědi

Všechny otázky a odpovědi jsou pečlivě sestaveny a zodpovězeny nejlepšími odborníky v oboru.

Otázky k přeočkování

Co jsou to nové, tzv. bivalentní, adaptované vakcíny a komu a kdy se podávají?

Adaptované vakcíny jsou tzv. bivalentní, protože obsahují poloviční dávku předchozí vakcíny v kombinaci s poloviční dávkou vakcíny proti některé ze subvariant omikronu. To znamená, že tyto vakcíny obsahují antigen jak proti původnímu kmeni SARS-CoV-2, tak proti některé z nových podvariant omikronu, jako například subvariantu BA.4-5, která se nyní v ČR a ve světě vyskytuje nejčastěji.

Po přeočkování adaptovanou vakcínou se očekává účinnější ochrana před závažným onemocněním, hospitalizací a mírnou infekcí variantou omikron ve srovnání s původní vakcínou. I původní vakcíny jsou však stále velmi dobře účinné a snižují riziko závažného průběhu hospitalizace, proto se i nadále využívají pro základní očkování.

Bivalentní vakcíny jsou určeny pro všechny osoby starší 12 let, které absolvovaly alespoň základní očkovací schéma jakoukoliv registrovanou vakcínou proti covidu-19, přičemž od poslední aplikované dávky uplynuly minimálně 3 měsíce.

Tyto vakcíny jsou od 1. září 2022 pro použití v EU schváleny rozhodnutím Evropské komise. Jejich přesné názvy jsou: Comirnaty Original/Omicron BA.1 a Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 a vakcína Comirnaty Original/Omicron BA.4-5. Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Veškeré aktuální informace k přeočkování naleznete v informační brožuře MZČR (listopad 2022): www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/11/brozura-Ockujeme-se-pro-zivot-beze-strachu.pdf.

Koho se týká 4. dávka očkování a kdy a kam na přeočkování?

Očkování 2. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od první posilovací dávky. Podání druhé posilovací dávky pro děti ve věku 5 – 11 let zatím není umožněno. Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Veškeré aktuální informace k očkování proti covidu-19 a přeočkování naleznete v informační brožuře MZČR (listopad 2022): www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/11/brozura-Ockujeme-se-pro-zivot-beze-strachu.pdf.

Komu se čtvrtá dávka očkování doporučuje?

Po ukončení základního očkovacího schématu je pro prodloužení účinnosti vakcín doporučena aplikace posilovací dávky všem osobám. Očkování druhou posilovací dávkou je doporučeno před podzimním obdobím všem v rámci prevence zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.

Očkování 2. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od první posilovací dávky (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Podání druhé posilovací dávky pro děti ve věku 5 – 11 let zatím není umožněno. Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Očkování druhou posilující dávkou očkování proti nemoci covid-19 doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Vakcinaci lidí nad 60 let, rizikových, zdravotníků nebo pracovníků v sociálních službách doporučila také Česká vakcinologická společnost (ČVS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně viz www.vakcinace.eu.

Aktuální informace o posilovacích dávkách očkování naleznete na covid.gov.cz.

Kam na přeočkování?

Očkování probíhá u praktických lékařů, v očkovacích centrech bez rezervace a na očkovacích místech po předchozí registraci prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz. Registrační formulář Vám umožní registraci na podání první dávky i registraci na podání posilovací dávky. Systém sám vyhodnotí Vaši způsobilost pro podání posilovací dávky.

V případě zájmu o očkování u praktického lékaře, kontaktujte přímo Vašeho PL a neregistrujte se přes Centrální rezervační systém.

Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

 

Jaké vakcíny se aplikují jako posilující dávka očkování?

Druhá posilující dávka se očkuje pouze vakcínami Comirnaty a Comirnaty 2022 (Pfizer), Spikevax a Spikevax 2022 (Moderna). Více informací o aktuálně dostupných vakcínách naleznete na covid.gov.cz.

Kdy se mohu přeočkovat vakcínou Novavax?

Vakcínou Novavax není možné být přeočkován první ani druhou posilující dávkou. Jako posilující dávky očkování jsou aplikovány pouze vakcíny Comirnaty (Pfizer) a SpikeVax (Moderna).

Další informace k očkování druhou posilující dávkou (tzv. 4. dávkou očkování) budou postupně doplňovány, a to na základě informací zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ČR. V případě dotazů se můžete obracet na oficiální informační linku 1221.

Koho se týká 3. dávka očkování a kdy a kam na přeočkování?

Očkování 1. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Dětem ve věku 5–11 let je přeočkování umožněno po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19, a to pouze vakcínou Comirnaty/Pfizer.

Veškeré aktuální informace k očkování proti covidu-19 a přeočkování naleznete v informační brožuře MZČR (listopad 2022): www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/11/brozura-Ockujeme-se-pro-zivot-beze-strachu.pdf.

Komu se třetí dávka očkování doporučuje?

Posilovací dávky jsou doporučovány všem, komu uplynuly 3 měsíce (u vakcíny Janssen 2 měsíce) od ukončení základního očkovacího schématu a posilující dávka je pro něho schválena (osoby starší 12 let). Zvláště doporučována je pak zejména však lidem ve věku nad 50 let a osobám s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19.

Očkování 1. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Dětem ve věku 5–11 let je přeočkování umožněno po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19, a to pouze vakcínou Comirnaty (Pfizer).

První posilující dávka se očkuje vakcínami Comirnaty a Comirnaty 2022 (Pfizer), Spikevax a Spikevax 2022 (Moderna), Jcovden (dříve Janssen – Johnson&Johnson) a Nuvaxovid (Novavax). Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Od 15. února roku 2022 se všem osobám starším 18 let zkracuje platnost Certifikátů o provedeném očkování základního schématu na 270 dní (9 měsíců) od začátku platnosti certifikátu! Pro prodloužení platnosti je nutné, aby si lidé nechali aplikovat posilující dávku, jinak certifikát po devíti měsících přestane platit. Po aplikaci posilovací dávky se platnost certifikátu okamžitě prodlužuje, v tuto chvíli, na dobu neurčitou.

Co když chci jít na posilující očkování později a nebo už mi uplynulo více jak 9 měsíců od očkování základního schématu a mám neplatný certifikát?

Pakliže Vám uplynulo více jak 9 měsíců od základního schématu očkování (2. dávky) proti nemoci covid-19, Váš certifikát o provedeném očkování je neplatným a Vy, v případě potřeby, se musíte prokazovat platným potvrzením o bezinfekčnosti, tedy platným negativním výsledkem testu PCR nebo platným certifikátem o prodělané nemoci po dobu 180 dní od pozitivního testu.

Jakmile se však rozhodnete a necháte se očkovat posilující dávkou očkování, ihned po aplikaci posilovací dávky se platnost certifikátu prodlužuje, v tuto chvíli, na dobu neurčitou.

Jakmile se necháte očkovat posilovací dávkou očkování proti nemoci covid-19, Váš certifikát o provedeném očkování bude opět ihned platný (zezelená) a bude možné se jím prokazovat, a to i ve chvíli, kdy od 2. dávky očkování uběhlo více jak 9 měsíců.

Rozhodně není nutné a není ani možné znovu podstoupit všechny 3 dávky očkování. Původní dávky očkování základního schématu se Vám nadále počítají. 

Co když jsem před aplikací posilující dávky prodělal onemocnění covid-19?

Prodělání nemoci covid-19 a získání protilátek po prodělání nemoci není kontraindikací k očkování. Posilující dávka očkování může být dle odborníků podána ihned po uplynutí izolace. Obecně je však odporučováno s očkováním počkat 3 – 6 měsíců od prodělání nemoci covid-19.

V současné době není přesně známo, jak dlouho je člověk po prodělání covidu-19 proti této nemoci imunní. Odborníci se zatím shodují, že je to min. 180 dní. Po uzdravení máte v krvi stále protilátky, které se vytvořily, když jste byli nemocní. Nové se ale nevytváří, a tak z těla postupně mizí. U každého jedince je to individuální.

Současně však nadále platí, že po prodělání nemoci covid-19 máte možnost prokazovat bezinfekčnost předložením platného potvrzení o prodělání nemoci po dobu 180 dní od pozitivního testu. Certifikát o prodělání nemoci, stejně jako certifikát o provedeném očkování, je možné si zobrazit a vytisknout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz.

Pakliže si nejste jisti, kdy je nejlepší se nechat přeočkovat, je vhodné přínosy a rizika očkování posuzovat individuálně na základě celkového zdravotního stavu s Vaším praktickým nebo ošetřujícím lékařem, který nejlépe zná Vaši celkovou anamnézu a může odborně posoudit vhodnost vakcinace s ohledem na zdravotní stav. Případně je taktéž možné se s lékařskými otázkami obrátit na informační linku 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin.

Kam na přeočkování a kdy?

Očkování 1. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Dětem ve věku 5–11 let je přeočkování umožněno po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19.

K přeočkování 3. dávkou vakcíny proti nemoci covid-19 je možné se hlásit třemi způsoby:

1. Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou je možná standartně přes Centrální rezervační systém na stránkách registrace.mzcr.cz stejným způsobem, jako bylo dříve možné hlásit se k očkování 1. a 2. dávkou. Zájemci se nejprve musí registrovat, čímž vyjádří svůj zájem o 3. dávku očkování současně si vyberou preferované očkovací místo z aktuálně fungujících očkovacích míst v ČR. Systém si Vás pamatuje, údaje předvyplní. Upozorňujeme, že k registraci je třeba zadat stejné telefonní číslo, jako při registraci k 1. a 2. dávce. Následně, jakmile bude volná kapacita k očkování ve Vámi vybraném očkovacím místě, Vám bude zaslána SMS s PIN2 a budete si moci zarezervovat konkrétní termín vakcinace.

2. Lidé se mohou také hlásit k přeočkování u svého praktického lékaře – stačí zavolat a domluvit se na termínu.

3. Další možností je přijít na některé z očkovacích míst bez registrace a nechat se naočkovat tam. Aktuální seznam všech očkovacích míst, včetně očkovacích míst bez registrace, naleznete na webových stránkách ockoreport.uzis.cz.

Jaké vakcíny se aplikují jako posilující dávka očkování?

První posilující dávka se očkuje vakcínami Comirnaty a Comirnaty 2022 (Pfizer), Spikevax a Spikevax 2022 (Moderna), Jcovden (dříve Janssen – Johnson&Johnson) a Nuvaxovid (Novavax), u osob ve věku 12 až 17 let pouze vakcínou Comirnaty (Pfizer). Očkování věkové kategorie 12 až 15 let probíhá primárně v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost a na očkovacích místech, která to umožňují. Starší zájemci o očkování ve věku 16 až 17 let mohou navštívit libovolné očkovací místo.

Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Jaké jsou výhody očkování posilovací dávkou?

Základní výhodou očkovaných oproti neočkovaným je jejich ochrana před onemocněním covid-19, zejména před jeho závažným průběhem, případně před hospitalizací nebo před úmrtím v souvislosti s onemocněním covid-19. I přesto, že jsou již popisovány případy onemocnění u řádně očkovaných osob, je pravděpodobnost jejich nákazy a rizika závažného průběhu onemocnění významně nižší než u neočkovaných.

Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy a jejího závažného průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí tak vyšší ochranu zdraví u rizikových osob. Některé studie uvádějí, že po aplikaci posilovací dávky se hladina ochranných protilátek zvýší dokonce pět až jedenáctkrát více než po podání druhé dávky. Navíc k tomuto posílení imunity dojde velmi rychle, obvykle během dnů. Po první dávce trvá až tři týdny, než tělo zareaguje na očkování tvorbou protilátek.

Jelikož délka ochrany po očkování se u každého člověka liší, nedokáže nikdo z nás s jistotou předvídat, jak dlouho je v co nejvyšší možné míře chráněn. Proto, jakmile je to pro danou skupinu osob možné, je využití přeočkování maximum, co můžeme proti nákaze covid-19 udělat.

Kdy se mohou přeočkovat osoby očkované jednodávkovou vakcínou Janssen?

Osoby očkované jednodávkovou vakcínou Janssen Ministerstvo zdravotnictví vyzve SMS zprávou, aby se přeočkovali mRNA vakcínou už po 2 měsících od očkování. Stejně jako ostatní budou přeočkování posilující mRNA vakcínou, tedy vakcínou Comirnaty společnosti Pfizer nebo Spikevax společnosti Moderna.

Proč je najednou možné očkovací látky při přeočkování kombinovat?

Informace o očkování se vyvíjejí v čase. Čím více máme zkušeností z očkování a čím více je očkovaných osob, které lze sledovat a průběžně vyšetřovat, tím více je dat, která lze využít v praxi. Očkovací látky, které byly postupně ve světě i v České republice vyvíjeny, byly před svým uvedením na trh důkladně testovány. Každá farmaceutická firma samozřejmě testovala výhradně svou vlastní vyvíjenou vakcínu a na základě svého výzkumu nastavila co nejvhodnější očkovací schéma, které uvedla v souhrnu údajů o přípravku. Až postupem času, kdy již bylo k dispozici více vakcín, bylo možné zahájit studie zaměřené na jejich případnou kombinaci. Výsledky těchto studií začínají být postupně k dispozici. Nejvíc ideální k přeočkování se jeví tzv. mRNA vakcíny (Spikevax od společnosti Moderna, Comirnaty od společnosti Pfizer&BioNTech), a to jednak pro jejich vysokou účinnost, tak i pro jejich snazší možnost úpravy ve vztahu k novým variantám koronaviru. V tuto chvíli jsou tyto dvě vakcíny jediné povolené k přeočkování na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Možnost kombinace vakcín je možná i pro případ nerovnoměrné distribuce vakcín v České republice. Jedná se zejména o situace, kdy zájemce o posilující očkovací dávku nemá v blízkosti svého bydliště očkovací místo, které nabízí očkovací látku, kterou byl původně očkován.

Pro základní očkování je však stále preferovanou variantou očkování stejnou vakcínou.

Je možné se současně očkovat i proti chřipce?

Ano, očkování proti chřipce je možné spojit s očkováním proti nemoci covid-19. Může se aplikovat do jedné ruky jedna vakcína a do druhé druhá látka. Možnost očkovat proti oběma nemocem simultánně zmiňuje i Česká vakcinologická společnost.

Hrozí při tzv. „booster“ dávce nové vedlejší účinky?

Data od lidí, kteří už třetí dávku dostali, neukazují na žádné zatím nepopsané nežádoucí účinky vakcíny. Například Izrael začal populaci nad 60 let očkovat posilující dávkou už během léta a první předběžná data od 4 500 lidí ukázala, že se 88 procent respondentů cítilo „stejně nebo lépe“ než po druhé dávce vakcíny. Na výjimečné nežádoucí účinky neupozorňují ani české odborné společnosti.

Chrání posilovací dávka očkování i proti novým variantám koronaviru?

Jako problematická se zatím jeví varianta delta. Ta v době výzkumu aktuálních očkovacích látek nebyla známa, a i přesto, že očkování do jisté míry chrání i proti ní, je tato ochrana nižší oproti dříve se šířícím variantám viru.

Za poklesem účinnosti vakcín ale může být podle ČVS zodpovědné i běžné oslabování postvakcinační imunity v čase. Posilovací dávka má hladiny specifických neutralizačních protilátek i počty paměťových B a T buněk zvýšit. Významný nárůst protilátek po podání posilovací dávky současně posílí i ochranu proti dosud známým novým variantám viru, například proti variantě delta.

Data společnosti Pfizer z července 2021 ukazují, že třetí dávka Comirnaty zvyšuje hladiny protilátek u lidí od 18 do 55 let až pětinásobně. U lidí od 65 do 85 let bylo zvýšení jedenáctinásobné.

V případě nové varianty omikron se potvrzuje, že přeočkování je klíčové pro větší ochranu před rozvojem příznaků nemoci covid-19.

Více informací naleznete na covid.gov.cz/situace/ockovani/posilovaci-dodatecna-davka.

 

Obecné otázky o očkování

Proč se mám nechat očkovat?

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. Očkování slouží k ochraně před nákazou, zejména před jejím závažným průběhem s možnými komplikacemi a déletrvajícími následky. Jelikož nelze předem odhadnout, jak by v případě nákazy onemocnění covid-19 probíhalo, je nejbezpečnější udělat vše pro to se tomuto onemocnění vyhnout. Očkování je způsob, jak si vytvořit vysokou ochranu konkrétně proti onemocnění covid-19.

V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění, na které ročně na celém světě umíraly miliony lidí, významně potlačit (např. spalničky nebo záškrt), nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice nebo přenosná dětská obrna). Je zde tedy velká naděje, že i v případě pandemie covid-19 bude očkování nejúčinnější zbraní a tedy i cestou k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření. Čím více lidí je v populaci očkováno, tím méně lidí se onemocněním může nakazit. Díky tomu lze nejen oslabit epidemii, ale i ochránit zdravotnický systém, který je kvůli velkému množství nakažených pacientů po několik měsíců značně přetěžován.

Jaké výhody přináší očkování proti covid-19?

Základní výhodou očkovaných oproti neočkovaným je  jejich ochrana před onemocněním covid-19, zejména před jeho závažným průběhem, případně před hospitalizací nebo před úmrtím v souvislosti s onemocněním covid-19. I přesto, že jsou již popisovány případy onemocnění u řádně očkovaných osob, je pravděpodobnost jejich nákazy a rizika závažného průběhu onemocnění významně nižší než u neočkovaných.

Očkování 1. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Dětem ve věku 5–11 let je přeočkování umožněno po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19, a to pouze vakcínou Comirnaty (Pfizer).

Očkování 2. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od první posilovací dávky (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Podání druhé posilovací dávky pro děti ve věku 5 – 11 let zatím není umožněno. Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy a jejího závažného průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí tak vyšší ochranu zdraví u rizikových osob. Některé studie uvádějí, že po aplikaci posilovací dávky se hladina ochranných protilátek zvýší dokonce pět až jedenáctkrát více než po podání druhé dávky. Navíc k tomuto posílení imunity dojde velmi rychle, obvykle během dnů.

 

Je onemocnění covid-19 skutečně tak závažné? 

Průběh onemocnění covid-19 je různý a liší se obvykle v závislosti na věku a zdravotním stavu pacienta. Může být však velice závažný a i po vyléčení způsobovat dlouhodobé následky.

Nejčastějšími příznaky jsou zvýšená teplota až horečka, kašel, bolesti hlavy, svalů či kloubů a značná únava. Velmi často je popisována také ztráta čichu a chuti nebo dušnost. S onemocněním covid-19 jsou však popisovány i další příznaky, jako například svědivá vyrážka, covidové prsty, stavy zmatenosti, deprese a podobně. U řady osob tyto příznaky přetrvávají i několik týdnů až měsíců po ukončení izolace. V některých případech může mít onemocnění covid-19 i závažný průběh, kdy je nutná hospitalizace případně i s umělou plicní ventilací. To se týká převážně starších osob a osob s některým z chronických onemocnění.  Těžký průběh však není vyloučen ani u mladších jedinců, a to např. na základě oslabené imunity či vrozené vady imunitního systému apod., o kterých nemusí vědět.

Část nakažených prodělá onemocnění covid-19 zcela bezpříznakově. Na základě různých vyšetření po nákaze však bylo zjištěno, že u některých z nich i přes bezpříznakový průběh došlo k jistému poškození plic.

O závažnosti nemoci covid-19 vypovídají i počty zemřelých. Za rok 2020 v Česku zemřelo téměř o 17 tisíc lidí více než v roce 2019, jde zhruba o patnáctiprocentní nárůst. Podle Českého statistického úřadu je tak výrazná meziroční změna v historii po roce 1950 zcela výjimečná. K červenci roku 2022 je zemřelých již více jak 40 tisíc.

Koronavirus napadá jen staré lidi…

Koronavirus napadá všechny věkové skupiny obyvatel. Ačkoliv nejčastějšími příznaky jsou zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů, kloubů, únava a ztráta čichu nebo chuti, u některých osob může mít onemocnění závažný průběh s nutností hospitalizace a případně i umělou plicní ventilací. Nejvíce rizikové skupiny jsou starší lidé a osoby s některým z chronických onemocnění. Těžký průběh však není vyloučen ani u mladších jedinců, a to např. na základě oslabené imunity či vrozené vady imunitního systému apod., o kterých nemusí vědět. Dlouhodobými následky mohou trpět i lidé s bezpříznakovým průběhem nemoci.

Je vakcína bezpečná?

Všechny očkovací látky a také léky jsou již desítky let vyvíjeny standardním způsobem. Tento vývoj trvá průměrně 10–15 let a farmaceutické firmy stojí i několik miliard korun. Než se začne lék nebo očkovací látka běžně užívat, je potřeba provést tzv. preklinické studie, které mají několik úrovní. Nejprve se látky počítačově modelují (in silico), poté se nově navržené látky testují na buňkách nebo tkáňových kulturách (in vitro) a poté na laboratorních zvířatech (in vivo). Jakmile je v rámci preklinických studií potvrzen očekávaný účinek zkoumaných látek a doložena jejich bezpečnost, jsou zahájeny klinické studie. Během těchto studií je dále zkoumána bezpečnost a samozřejmě i účinnost léku nebo očkovací látky. Až pokud se ve studiích prokáže bezpečnost a účinnost, lze lék nebo očkovací látku registrovat a začít běžně používat. I poté jsou již dostupné léky a očkovací látky stále zkoumány a sledovány. Do prvních fází preklinických studií se každoročně dostane tisíce látek, do běžného použití však jen nepatrný zlomek z nich. Všechny tyto studie jsou nezbytné, velmi přísné, stále zdokonalované, výsledky jsou dohledatelné a kontrolované.

Pandemie onemocnění covid-19 představuje největší zdravotnický problém za poslední desítky let. Jelikož bylo ohroženo zdraví i životy všech lidí na planetě, spojili se vědci a lékaři celého světa, aby vytvořili co nejrychleji účinnou očkovací látku. Jako nejideálnější se jevila technologie mRNA, kterou vědci zkoumají již více než 30 let. Nejedná se tedy o zcela novou technologii. Díky technologickým pokrokům v oblasti vědy a také vysoké potřebě kvůli pandemii bylo možné tuto technologii rychleji „dotáhnout do konce“. Stejně tak princip vektorových vakcín je znám a zkoumán delší dobu (pro řadu jiných infekčních onemocnění). Až aktuální potřeba řešit pandemii vedla ke směřování vývoje vektorových očkovacích látek přímo proti onemocnění covid-19. Právě díky značnému úsilí vědců a lékařů, vynaložení obrovských finančních prostředků, intenzivnímu vývoji, nejmodernějším technologiím, včasnému zahájení preklinických a klinických studií, předvýrobou očkovacích látek (i s rizikem, že by studiemi neprošly) a také při maximálním urychlení administrativních úkonů regulačními autoritami bylo možné již během jednoho roku vytvořit bezpečné a účinné očkovací látky proti onemocnění covid-19. To vše za dodržení všech požadovaných a správných postupů. Všechny studie zaměřené na vývoj očkovacích látek proti covid-19 jsou veřejně dostupné a dohledatelné.

Pro představu – vývoj jednotlivých léků nebo očkovacích látek si lze představit jako auta čekající v koloně. Vědci na celém světě zkoumají obrovské množství různých látek, které mohou být využity v léčbě různých nemocí, avšak jejich akutní potřeba se liší. Jakmile se začalo ve světě šířit onemocnění covid-19, objevila se v této koloně aut sanitka, která představovala vývoj očkovací látky proti covid-19. Sanitka má na silnici přednost a všechna auta jí musí uvolnit cestu. Pod touto uvolněnou cestou si lze představit přesměrování veškerého úsilí k akutní potřebě vyvinout tuto očkovací látku, a to nejen na poli vědy, ale i v administrativě, která ve výzkumu zabírá mnohdy nejvíce času. Na vydání občanského průkazu nebo řidičáku má úřad obvykle také čas několik týdnů. Pokud však spěcháte, je schopný vám vydat doklad i během pár dnů. A podobně to bylo i s vývojem očkovacích látek proti covid-19. Samozřejmě studie zabývající se dopady očkování na populaci, délkou ochrany po očkování, možností posilovacích dávek apod. stále běží. (Zdroj: koronavirus.mzcr.cz)

Jak je možné, že vakcíny byly vyvinuty tak rychle?

Současný typ koronaviru (SARS-CoV-2) spadá do široké rodiny koronavirů. Vývoj vakcín tak mohl stavět na četných předchozích výzkumech infekcí způsobených koronaviry (např. epidemie SARS a MERS) a nezačínal tak od nuly. Stejně tak historie vývoje mRNA technologie sahá až do 90. let 20. století. Dalším významným faktorem byla bezprecedentní spolupráce na celosvětové úrovni a ohromné finanční prostředky, které byly na vývoj vynaloženy. Urychlení celého procesu vývoje bylo především na úkor administrativních úkonů, nikoliv na úkor testování účinnosti a bezpečnosti, které proběhlo standardním způsobem. Více informací naleznete na webových stránkách www.mediciproockovani.cz.

Jak vakcína funguje?  

Očkování přiměje imunitní systém, aby se naučil bránit proti infekci virem. Jestliže se tato osoba později virem nakazí, imunitní systém virus rozpozná, bude proti němu připraven bojovat a danou osobu před onemocněním covid-19 ochrání.

Princip očkování spočívá v přípravě imunitního systému na případný kontakt s patogenem, avšak bez toho, že by došlo k rozvoji onemocnění. Organismu je představena ta část patogenu (antigen), která sama o sobě není infekční, avšak na kterou imunitní systém reaguje tvorbou protilátek a speciálních buněk. Díky tomu je organismus připraven na kontakt s reálným patogenem, kterého díky očkování dokáže zničit dříve, než u něj vyvolá infekční onemocnění.

V ČR máme různé typy vakcín. První, od Pfizer/BioNTech a Moderna, je vyvinut na principu mRNA tvořící spike protein. Jedná se o moderní technologii, jejímuž vývoji se vědci věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika), ale i proti některým typům zhoubných nádorů. Druhý typ vakcíny, od AstraZeneca a Johnson&Johnson, je založen na bázi virového nosiče, tzv. adenoviru. Tento postup se v minulosti využil už při vývoji vakcíny proti ebole, tuberkulóze nebo malárii. Nejnovější vakcína Nuvaxovid společnosti Novavax je v pořadí již pátou vakcínou proti onemocnění covid-19 a první proteinovou podjednotkovou vakcínou.

Je vakcína účinná?  

Všechny vakcíny momentálně používané v ČR jsou téměř 100% účinné proti závažnému průběhu a úmrtí způsobenému onemocněním covid-19 a jsou srovnatelně bezpečné.

Očkování poskytuje vysokou dávku ochrany již po první dávce. Po 14 dnech od aplikace první dávky se vytváří vysoká hladina protilátek a ta se ještě zvyšuje po druhé dávce. Očkovací látka společnosti AstraZeneca poskytuje, dle dosavadních výsledků studií, po první dávce vysokou ochranu až 76 %, po druhé dávce, při doporučeném rozestupu 12 týdnů, dosahuje účinnost až k 82 %. RNA vakcíny (Pfizer,Moderna) mají po plném naočkování (2 dávky) účinnost až 95%. Řadí se tak mezi jedny z nejúčinnějších vakcín vůbec. Vakcína Janssen společnosti Johnson&Johnson dle klinických testů chrání z více než 80–85 % před těžkými formami nemoci covid-19 a asi 66 % před těmi lehčími formami. Data ze zemí s vysokou proočkovaností naznačují, že jsou vakcíny účinné i proti asymptomatickému šíření viru. Prozatím však není známo, do jaké míry.

Je potřeba si ale uvědomit, co „procenta účinnosti“ znamenají. Účinnost 76% Astra Zenecy neznamená, že by se zbytek očkovaných (24 %) nakazil coronavirem. Nakažených bylo naprosté minimum, pozitivita se potvrdila pouze u 2 % očkovaných, žádný z nich nebyl hospitalizován a neměl vážný průběh nemoci, a to samé platí pro vakcíny Moderna a Pfizer. Čísla účinnosti zjednodušeně znamenají, o kolik procent mají očkovaní nižší šanci onemocnět než neočkovaní.

S postupem času však účinek očkování klesá. Od zahájení očkování proti covid-19 probíhá celosvětově řada studií. Výsledky některých z nich ukazují, že přibližně po šesti měsících od ukončeného očkování dochází k poklesu účinnosti ochrany, a tedy k vyšší pravděpodobnosti tzv. průlomové infekce, tedy nákazy u očkovaného jedince. Tuto pravděpodobnost navíc zvyšuje i vznik a šíření nových variant viru SARS-CoV-2, které v době vývoje očkovacích látek nebyly ještě známy a které dokáží částečně obejít ochranné mechanismy vytvořené po očkování, případně způsobit onemocnění. Jiné studie poukazují na riziko, že ochrana po očkování rychleji klesá u starších osob nebo u lidí s oslabenou imunitou či chronickým onemocněním. Opět se nejedná o nic neobvyklého, jelikož tento jev bývá pozorován i u očkování proti jiným nemocem. Aby se zabránilo nárůstu průlomových infekcí, zejména u osob z rizikových skupin, je vhodné provést přeočkování.

Očkování 1. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Dětem ve věku 5–11 let je přeočkování umožněno po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19, a to pouze vakcínou Comirnaty (Pfizer).

Očkování 2. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od první posilovací dávky (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Podání druhé posilovací dávky pro děti ve věku 5 – 11 let zatím není umožněno. Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

 

Kdo se může očkovat?

Registrovat k očkování základním schématem očkování se mohou všechny osoby starší 5 let. U skupiny nezletilých do 15 let věku včetně je nezbytná přítomnost zákonného zástupce.

Více informací o očkování nezletilých osob naleznete na covid.gov.cz.

Očkování 1. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Dětem ve věku 5–11 let je přeočkování umožněno po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19, a to pouze vakcínou Comirnaty (Pfizer).

Očkování 2. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od první posilovací dávky (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Podání druhé posilovací dávky pro děti ve věku 5 – 11 let zatím není umožněno. Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Více informací o posilujících dávkách naleznete na covid.gov.cz/situace/ockovani/posilovaci-dodatecna-davka.

Kde a jak se mohou očkovat samoplátci, resp. osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění?

Od 11. 6. 2021 se spouští očkování samoplátců a registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se mohou i cizinci dlouhodobě žijící v ČR.

Očkovat se v tomto režimu může:

 • občan České republiky, nebo
 • cizinec (z EU nebo třetích zemí), který má na území České republiky povolen pobyt nad 90 dnů a zároveň splňuje jednu z následujících podmínek:
  • má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice;
  • je držitelem platného dlouhodobého víza;
  • jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky;
  • jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky.

Očkování samoplátců probíhá od listopadu 2021 již ve všech očkovacích místech a u všech očkujících praktických lékařů. Od 15. listopadu 2021 je doporučená cena za aplikaci očkovací látky 400,- Kč (může se měnit dle ceníku konkrétního očkovacího místa). Náklady na úhradu samotné očkovací látky hradí MZČR.

Registrace samoplátců k očkování probíhá na stránkách: registrace.mzcr.cz/samoplatci/.

Více informací na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Detailní návod a bližší informace k dispozici ZDE .

 

Kde a jak se mohou očkovat osoby starší 16 let?

Od 4. 6. 2021 se k očkování mohou registrovat také osoby ve věkové kategorii 16 až 29 let. U skupiny nezletilých 16+ není nutná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování proti covid-19 (s výjimkou osob s mentálním postižením). Zájemce o očkování udělí informovaný souhlas s očkováním (písemná forma není nutná, avšak očkovací místo si ho může v této formě vyžádat). Více informací k očkování nezletilých 16+ naleznete na Informace k očkování proti covid-19 nezletilých zájemců o očkování (16+). Přihlášení probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách registrace.mzcr.cz. Zájemci o očkování se mohou také nechat očkovat u svého praktického lékaře (nehlásí se přes Centrální rezervační systém) nebo se mohou dostavit na očkování bez registrace na vybraných očkovacích místech. Aktuální seznam všech očkovacích míst, včetně očkovacích míst bez registrace, naleznete na webových stránkách ockoreport.uzis.cz.

Očkování posilovací dávkou po 5 měsících od dokončeného očkování mohou podstoupit všechny osoby a děti starší 12 let. U osob ve věku 12 až 17 let se jako posilovací dávky aplikují pouze vakcíny Comirnaty (Pfizer), osobám starším 18 let se aplikují vakcíny Comirnaty (Pfizer) a Spikevax (Moderna). Očkování věkové kategorie 12 až 15 let probíhá primárně v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost a na očkovacích místech, která to umožňují. Starší zájemci o očkování ve věku 16 až 17 let mohou navštívit libovolné očkovací místo.

Kde a jak se mohou očkovat osoby starší 12 let?

Od 1. 7. 2021 se k očkování mohou registrovat také děti ve věku 12 až 15 let (včetně).

U skupiny nezletilých 12–15 let (včetně) je nezbytná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování proti covid-19. Postačuje přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce. Zákonný zástupce udělí informovaný souhlas s očkováním (písemná forma není nutná, avšak očkovací místo si ho může v této formě vyžádat). Více informací k očkování nezletilých 16+ naleznete na Informace k očkování proti covid-19 nezletilých ve věku 12-15 let.

Očkování dětí ve věku 12–15 let (včetně) probíhá ve vybraných očkovacích místech. Jejich seznam naleznete na ockoreport.uzis.cz pod označením „Děti (5- 15 let)“ s piktogramem dítěte. K očkování se lze přihlásit jako u ostatních věkových skupin přes Centrální rezervační systém na stránkách: registrace.mzcr.cz. Zájemci o očkování se mohou také nechat očkovat u svého praktického lékaře (nehlásí se přes Centrální rezervační systém).

Věková skupina 12–15 let se očkuje očkovací látkou COMIRNATY (BionTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna).

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dne 28. 5. 2021 a následně Evropská komise schválila nasazení vakcíny od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku 12 až 15 let. Použití vakcíny Comirnaty u dětí ve věku 12 až 15 let je stejné jako u lidí od 16 let výše. Více na www.sukl.cz.

Od 23. 7. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila umožnit rozšíření indikace vakcíny Spikevax (Moderna) také pro použití u dětí ve věku 12 až 17 let. Vakcína byla do té doby schválena pouze pro osoby starší 18 let. Klinická studie prokázala, že imunitní odpověď na vakcínu v této skupině byla srovnatelná s imunitní odpovědí ve věkové skupině 18 až 25 let. Více na www.sukl.cz.

Očkování posilovací dávkou po 5 měsících od dokončeného očkování mohou podstoupit všechny osoby a děti starší 12 let. U osob ve věku 12 až 17 let se jako posilovací dávky aplikují pouze vakcíny Comirnaty (Pfizer). Očkování věkové kategorie 12 až 15 let probíhá primárně v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost a na očkovacích místech, která to umožňují. Starší zájemci o očkování ve věku 16 až 17 let mohou navštívit libovolné očkovací místo.

Kde a jak se mohou očkovat děti ve věku 5 – 11 let?

Registrace dětí ve věku 5 – 11 let k očkování proti covidu-19 je možná od 13. 12. 2021, a to přes Centrální rezervační systém crs.uzis.cz. Výbor Evropské lékové agentury (EMA) 25. 11.2021 doporučil rozšířit využití vakcíny Comirnaty společností Pfizer a BioNTech i pro děti ve věku 5 – 11 let.

Očkování dětí od 5 let věku probíhá ve vybraných očkovacích místech. Jejich seznam naleznete na ockoreport.uzis.cz pod označením „Děti (5- 15 let)“ s piktogramem dítěte. K očkování se lze přihlásit jako u ostatních věkových skupin přes Centrální rezervační systém na stránkách: registrace.mzcr.cz. Zájemci o očkování se mohou také nechat očkovat u praktického lékaře pro děti a dorost. V takovém případě se nehlásí přes Centrální rezervační systém, ale domlouvají se napřímo s pediatrem.

Věková skupina 5 – 11 let se očkuje očkovací látkou COMIRNATY (BionTech/Pfizer).

Očkovací dávka podávaná dětem je cca třetinová oproti dávce určené osobám starším 12 let. Přínosy jsou podle výboru EMA zejména u dětí, které mají doprovodná onemocnění vedoucí k případnému vážnému průběhu nemoci covid-19. Nejčastější nežádoucí účinky u dětí ve věku 5 – 11 let jsou podobné jako u dospívajících a dospělých ve věku 12 a více let. Patří mezi ně bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, zarudnutí a otok v místě vpichu, bolest svalů a zimnice. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně závažné a zlepší se během několika dnů po očkování. Přínosy Comirnaty u dětí od pěti do jedenácti let převažují nad riziky, a to zejména u těch, jejichž stav zvyšuje nebezpečí těžkého průběhu covidu-19.

I když je nemoc covid-19 v dětském věku méně závažná než u dospělých, děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných, někteří mohou být hospitalizováni a vyžadují i intenzivní péči a dochází i k dětským úmrtím. Covid-19 může způsobit u dětí závažné multisystémové zánětlivé onemocnění i dlouhodobé potíže označované jako “long covid”.

I proto očkování dětí ve věku 5 – 11 let také doporučují ve svém společném stanovisku české lékařské společnosti, jako jsou Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Celé znění doporučení naleznete ZDE.

Bližší informace k očkování dětí ve věku 5 – 11 let naleznete od 13. 12. 2021 na stránkách MZČR: koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19.

Je očkování povinné? 

Očkování je dobrovolné a je zdarma. Na území ČR se může k očkování objednat každá osoba se zdravotním pojištěním starší 5 let. Registrovat k očkování se mohou i osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají, tedy mohou se očkovat i cizinci nebo samoplátci. Člověk, který očkování odmítne, zůstává v neustálém ohrožení, že v případě nakažení se u něj objeví vážné zdravotní problémy.

Čím se očkuje v ČR?

K očkování v Evropské unii, a tedy i v České republice, byly schváleny tyto očkovací látky:

Vakcína Comirnaty společnosti Pfizer je dvoudávková vakcína založená na principu mRNA tvořící spike protein. Tato vakcína má po aplikaci 2. dávky účinnost téměř 95 %. Její nevýhodou je náročné skladování, které vyžaduje teploty kolem -70°C. Více o vakcíně Comirnaty najdete na stránkách MZČR. Příbalový leták k vakcíně Comirnaty si můžete prohlédnout taktéž na stránkách SÚKL – Příbalový leták Comirnaty.

Termín pro podání druhé dávky vakcíny Comirnaty společnosti Pfizer je 19 – 42 dní od podání dávky první.

Vakcína Spikevax společnosti Moderna je také založena na principu mRNA tvořící spike protein. Na skladování a převoz je méně náročná. Vakcína Moderny byla při prevenci symptomatické nákazy covidem-19 účinná na 94,1 procenta, a to po 14 dnech od podání druhé dávky. I tato mRNA vakcína je dvoudávková. Další podrobnosti k vakcíně firmy Moderna jsou k dispozici na stránkách MZČR. Příbalový leták k vakcíně Moderna na stránkách SÚKL.

Termín pro podání druhé dávky vakcíny Moderna je 22 – 43 dní od podání dávky první.

Vakcína Vaxzevria společnosti AstraZeneca nepracuje na principu moderní technologie mRNA, ale využívá k přenosu informace adenovirus. Tento postup se v minulosti využil už při vývoji vakcíny proti ebole, tuberkulóze nebo malárii, pracuje se s ním i ve vývoji vakcíny proti HIV nebo viru Zika. Očkovací cyklus se skládá ze dvou samostatných dávek. Podání druhé dávky se doporučuje s rozestupem 12 týdnů od dávky první. Částečná ochrana před virem začíná přibližně 3 týdny po podání první dávky, plná ochrana se projeví 2 týdny po druhé dávce. Vakcíny jsou 100% účinné proti závažnému průběhu, hospitalizacím a úmrtím. Mezi 1. a 2. dávkou je jejich účinnost 78 %. Proti onemocnění covid-19 je její účinnost 81 %.  Více o vakcíně AstraZeneca se dozvíte na na stránkách MZČRPříbalový leták k vakcíně AstraZeneca na stránkách SÚKL.

Termín pro podání druhé dávky vakcíny Vaxzevria (dříve AstraZeneca) je 84 až 91 dní od podání dávky první.

Vakcína Janssen společnosti Johnson&Johnson byla jako čtvrtá vakcína proti onemocnění covid-19 Evropskou komisí schválena dne 11. března 2021. Vakcína Janssen se podává ve formě jedné injekce a skládá se z jiného viru (ze skupiny adenovirů), který byl upraven tak, aby obsahoval gen pro produkci spike proteinu z viru SARS-CoV-2. Vakcína neobsahuje samotný virus SARS-CoV-2 a nemůže vyvolat onemocnění covid-19. Vakcína dle klinických testů chrání z více než 80–85 % před těžkými formami nemoci covid-19 a asi 66 % před těmi lehčími formami. Plná ochrana poskytovaná vakcínou Janssen se vytvoří cca 14 dní po vakcinaci. Více o vakcíně Janssen se dozvíte na stránkách MZČR. Příbalový leták k vakcíně Janssen společnosti Johnson&Johnson na stránkách SÚKL.

Vakcína Nuvaxovid společnosti Novavax získala schválení k jejímu užívání od Evropské komise, a to na základě doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) udělit ji podmínečnou registraci ze dne 20. 12. 2021. Jde v pořadí již o pátou vakcínu proti onemocnění covid-19 a první proteinovou podjednotkovou vakcínu proti covid-19. Určená je k očkování osob starších 18 let. Interval mezi dávkami je 21 dnů. Registrace k očkování vakcínou Novavax se v ČR spouští 1. února 2022 přes crs.uzis.cz. Samotné očkování začne pravděpodobně v březnu. V současné době není známo, že by vakcínu bylo možné použít k přeočkování jako posilovací dávku. Touto záležitostí se v současné době zabývá Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Více informací o této vakcíně se dozvíte na stránkách MZČR nebo Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

 

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy vakcín? (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson a Novavax – v současnosti jediné schválené v EU)

Je několik činitelů, podle kterých můžeme proti sobě vakcíny porovnávat. Vakcíny společností Pfizer a Moderna fungují na principu mRNA vakcín, AstraZeneca a Johnson & Johnson jsou příkladem vektorových vakcín. V lidském těle tedy vakcína od firmy Pfizer a Moderny stimuluje imunitní systém člověka lehce jiným způsobem, než vakcína od AstraZenecy, každopádně oba typy jsou velmi účinné a dostatečně podněcují naši imunitu k tvorbě protilátek. Oproti vakcínám společností Pfizer a Moderna je u AstraZeneca vakcíny potřeba delší čas mezi podáním dvou dávek. Dále se vakcíny liší také ve výrobní ceně a metodě skladování. Vakcíny společností Pfizer a Moderna jsou určeny k přeočkování posilovací dávkou a jsou schváleny i pro očkování dětí (Pfizer od 5 let, Moderna od 12 let). Nejnovější vakcína Nuvaxovid společnosti Novavax je v pořadí již pátou vakcínou proti onemocnění covid-19 a první proteinovou podjednotkovou vakcínou. Určená je k očkování osob starších 18 let. Interval mezi dávkami je 21 dnů. V současné době není známo, že by vakcínu bylo možné použít k přeočkování jako posilovací dávku. Touto záležitostí se v současné době zabývá Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

Více informací o jednotlivých vakcínách naleznete v odpovědi na otázku „Čím se očkuje v ČR?“.

Z čeho přesně se skládají mRNA vakcíny?

Mezi mRNA vakcíny řadíme vakcíny Comirnaty společnosti Pfizer/BioNTech a Moderna. A z čeho přesně se skládají? Je to jen 5 základních látek:

 1. Léčivá látka
 2. Tuky/ lipidy
 3. Cukry
 4. Tlumivý roztok (stabilizátory a pufry)
 5. Sterilní voda

1. Léčivá látka

Léčivou látkou je mRNA, což je jednovláknová „poslíčková“ RNA (messenger), která funguje jako nosič informace, podle kterého určité buňky vyrobí kousek tzv. „spike“ proteinu (S protein), což je bílkovina, která se nachází na povrchu koronaviru a je za běžné situace v lidském organismu aktivně vyhledávána a rozpoznávána buňkami imunitního systému, které pak následně tímto identifikovaný virus v těle zničí.  Vakcína tedy pomáhá buňkám imunitního systému naučit se rozpoznat tyto bílkoviny a tím i samotné koronaviry. Spike proteiny tedy nejsou a nemohou být infekční, pouze fungují jako stimulátory lidského imunitního systému.

RNA molekuly se v našich buňkách vyskytují běžně, a to v obrovském množství. Např. viry způsobující běžnou rýmu jsou také RNA viry, které a pronikají do buněk lidského těla, kde se množí. Po celou dobu takové virové infekce RNA viry nejsou schopné měnit DNA člověka, neboť jednak nedokážou vstoupit do jádra buněk, kde se nachází lidská DNA a dále lidské buňky neobsahují enzym, který by dokázal konvertovat mRNA do lidské DNA.

Je známým faktem, že mRNA je přirozeně nestabilní molekulou, která se v těle během pár dnů odbourá (rozloží), čímž se zastaví produkce Spike proteinu. Bylo prokázáno, že veškerá mRNA podaná vakcínou je z těla vyloučena v řádu několika dní (3 až 9 dnů) a její množství v těle se po podání vakcínou začne snižovat již několik hodin po injekci.

2. Tuky/lipidy

Vakcíny také obsahují bezpečné fosfolipidy vytvářející kolem přirozeně nestabilní mRNA tzv. nanočásticový obal, kterým mRNA chrání před degradací a zároveň pomáhá při jejím transportu ze svalové tkáně do buněk. Podobné lipidové částice se používají v léčivých přípravcích zaměřených na léčbu rakoviny, kde pomáhají taktéž s transportem zde chemických molekul do rakovinných buněk.

Cholesterol, který je do vakcín přidáván na podporu struktury nanočástic, můžeme najít ve složení řady registrovaných léčivých přípravcích. Množství cholesterolu podávaného ve vakcíně je ale tak nízké, že nemá vliv na množství cholesterolu běžně cirkulujícího v těle.

3. Cukry

Vakcíny obsahují cukry (konzumní cukr sacharózu), které slouží k ochraně léčivé látky před poškození mrazem během zamrazování. Množství cukru je velmi malé a je prokázáno, že není vakcína u diabetiků kontraindikována, nemůže mít vliv na onemocnění diabetes.

4. Stabilizátory a pufry (tlumivé roztoky)

Jsou to substance chránící léčivou látku před fyzikálně chemickými změnami.  Pufry udržují pH roztoků v rámci fyziologických hodnot, které nejsou člověku škodlivé.

5. Sterilní voda

Většinu roztoku vakcín tvoří sterilní voda.

Z čeho se naopak mRNA vakcíny neskládají a co neobsahují?

Vakcíny neobsahují hliník, který se u jiných vakcín přidává ke zvýšení imunitní odpovědi. Vakcíny neobsahují žádné toxické látky, například směsi s chloroformem.
Vakcíny neobsahují žádné složky, které mohou způsobit známé alergie (alergie na mořské plody, vaječný žloutek apod).
Vakcíny neobsahují žádné konzervační látky, a tudíž neobsahují konzervanty jako je thiomersal.
Vakcíny neobsahují mikročipy.

Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Z čeho přesně se skládají adenovirové vakcíny?

Mezi adenovirové vakcíny řadíme vakcíny Vaxzevria společnosti AstraZeneca a Janssen společnosti Johnson&Johnson. A z čeho se skládají?

 1. Léčivé látky
 2. Cukrů
 3. Tlumivého roztoku (stabilizátory a pufry)
 4. Sterilní vody

1. Léčivá látka

Léčivou látkou jsou adenoviry, které byly upraveny tak, aby se v lidském těle nemohly množit (např. šimpanzí či sérotyp 26) a vyvolávat onemocnění. Adenoviry slouží jako vektory, tj. nosiče informace (návodu), podle kterého pak lidské buňky dokážou vyrábět spike protein (S protein), což je bílkovina, která se nachází na povrchu koronaviru a je za běžné situace v lidském organismu aktivně vyhledávána a rozpoznávána buňkami imunitního systému, které pak následně tímto identifikovaný virus v těle zničí. Po očkování tímto vektorem začnou lidské buňky Spike protein samy produkovat a „trénovat“ tak lidský imunitní systém. Tím se vytváří přirozená obrana, tedy protilátky a T-lymfocyty.

Pokud později očkovaná osoba přijde do kontaktu s koronavirem (SARS-CoV-2), imunitní systém rozpozná virus a bude připraven na něj zaútočit.

2. Cukry

Adenovirové (vektorové) vakcíny obsahují známé cukry, například sacharózu či cyklodextrin.

Sacharóza je konzumní cukr, který slouží k ochraně léčivé látky před poškození mrazem během zamrazování. Množství cukru je velmi malé a je prokázáno, že není vakcína u diabetiků kontraindikována, nemůže mít vliv na onemocnění diabetes.

Cyklodextriny mají schopnost stabilizovat širokou škálu látek a díky tomu, že jsou netoxické, se využívají také ve farmacii. Cyclodextriny jsou vyráběny ze škrobu a používají se nejen ve farmacii, ale i v kosmetice a v potravinářství, kde slouží jako prostředek pro snižování obsahu cholesterolu.

3. Stabilizátory a pufry (tlumivé roztoky)

Tlumivé roztoky jsou substance chránící léčivou látku před fyzikálně chemickými změnami. Jsou to např. antioxidanty a povrchově aktivní látky. Antioxidanty chrání léčivou látku před poškozením volnými radikály kyslíku, povrchově aktivní látky zajišťují homogenizaci směsi. Pufry udržují pH roztoků v rámci fyziologických hodnot, které nejsou člověku škodlivé.

4. Sterilní voda

Většinu roztoku vakcín tvoří sterilní voda.

Z čeho se naopak adenovirové vakcíny neskládají a co neobsahují?

Vakcíny neobsahují hliník, který se u jiných vakcín přidává ke zvýšení imunitní odpovědi.
Vakcíny neobsahují žádné toxické látky, například směsi s chloroformem.
Vakcíny neobsahují žádné složky, které mohou způsobit známé alergie (alergie na mořské plody, vaječný žloutek apod).
Registrované vakcíny neobsahují žádné běžné konzervační látky, a tudíž neobsahují konzervanty jako je thiomersal.
Vakcíny neobsahují mikročipy.

Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Dostanu potvrzení o očkování? 

Záznam o provedeném očkování je možné si zobrazit a vytisknout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz. Certifikáty jsou v jednotném vzhledu podle Evropské unie.

Přihlášení probíhá jednorázovým kódem přes SMS pomocí rodného čísla a občanského průkazu nebo pomocí mobilního telefonu, e-mailu a data narození (pro cizince a děti bez OP). Na telefonní číslo pak přijde bezpečnostní kód, který umožní přístup.

Po aplikaci očkovací dávky je zasílán email s informací, že certifikáty je možné si vyzvednout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz.

Papírové potvrzení mohou lidé na vyžádání dostat také v očkovacích centrech, doklad o vakcinaci může vystavit také praktický lékař, který očkování provedl.

Certifikát je také možné stáhnout do svého mobilního telefonu, a to přes aplikaci Tečka. Aplikace Tečka je ke stažení zde: ockodoc.mzcr.cz/napoveda/tecka. Více informací se dozvíte zde: ockodoc.mzcr.cz/napoveda/tecka.

Web ocko.uzis.cz zobrazuje také výsledek posledního antigenního či PCR testu.

V případě problému s přihlášením si nejprve prosím telefonicky ověřte, zda Vám očkovací místo správně zapsalo osobní údaje. Špatně zapsané osobní údaje jsou nejčastější příčinou, proč se do systému nemůžete přihlásit. Pokud máte osobní údaje zapsány správně, a přesto máte potíže s přihlášením, obraťte se na bezplatnou informační linku 1221, která je k dispozici denně od 8:00 do 19:00 (ze zahraničí na +420 226 20 1221). Veškeré aktuální informace o všech očkovacích místech včetně kontaktů na ně naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Veškeré další informace k Očkovacímu portálu občana včetně kompletního návodu naleznete na webových stránkách ockodoc.mzcr.cz/napoveda nebo na koronavirus.mzcr.cz/caste-otazky-a-odpovedi/.

V případě individuálních problémů se obraťte podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz nebo na informační linku 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin.

Víme, jaké nežádoucí účinky vakcína má? 

Mezi běžné nežádoucí účinky patří bolest v místě vpichu, chřipkové příznaky jako únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, horečka a zimnice. Ve výjimečných případech se může vyskytnout alergická reakce. Nejčastější nežádoucí účinky obvykle ustoupí za 1 až 3 dny. Po očkování je dobré si dopřát klidový režim. Nežádoucí účinky po očkování nad rámec těchto popsaných hlaste praktickému lékaři, případně tam, kde bylo očkování provedeno nebo na stránkách SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Nežádoucí reakce po očkování se pečlivě sledují, zkoumají a třídí podle četnosti jejich výskytu. Je ale potřeba zmínit, že některé „nežádoucí účinky“ – např. zimnice a únava, jsou známkou probíhající imunitní reakce, a tedy projevem vytvářející se imunity proti onemocnění covid-19. Nejsou tedy „nežádoucími“ v pravém slova smyslu.

Jako každý lék i vakcíny mají svůj příbalový leták, kde se můžeme dozvědět, které nežádoucí účinky se vyskytují a s jakou četností. Příbalové informace k vakcínám proti covid-19 naleznete na stránkách SÚKL – příbalové letáky.

Rizika spojená s očkováním jsou mnohonásobně nižší než rizika onemocnění, která mohou i u mladých lidí vyvolat těžký průběh a dlouhodobé, dosud ne zcela prozkoumané, následky po nemoci.

Naprostá většina nežádoucích účinků vzniká v období bezprostředně po vakcinaci. S uplynulým časem po očkování obecně výskyt nežádoucích účinků klesá. Vzhledem k tomu, jak vakcíny proti covid-19 fungují, se dlouhodobé nežádoucí účinky nepředpokládají. Jejich bezpečnost se ale i po schválení neustále sleduje v systému farmakovigilance, aby bylo možné bezprostředně reagovat na jakékoliv hlášené nežádoucí účinky. Více informací o tom, co můžete po očkování čekat vysvětlují Medici pro očkování na stránkách www.mediciproockovani.cz.

Je možné, že na následky vakcinace umírají lidé?

Žádná léčba a žádný lékařský postup není zcela bez rizik. V porovnání s jinými zdravotními riziky jsou ale vakcíny velmi bezpečné. V klinických studiích se neprokázalo, že by ve skupině očkovaných účinnou očkovací látkou umíralo více lidí než ve skupině dostávající placebo. Přesto je očkování určitý zásah do organismu a u velmi nemocných lidí může vést i k závažným důsledkům.

Vakcínu v současné době dostávají celosvětově stovky tisíc lidí denně. To, že někteří z nich zemřou, může, ale také nemusí souviset s podáním vakcíny. Zvláště u pacientů v terminálním stádiu jiného onemocnění je těžké rozhodnout, zda očkování mělo či nemělo vliv na délku života. Každé „podezřelé“ úmrtí je ale okamžitě zkoumáno a bezpečnost vakcíny znovu přehodnocována.

Všechny studie se řídí bezpečnostními pravidly a prochází přísnou kontrolou, kterou řídí agentury jako EMA (European Medicine Agency) nebo FDA (Food and Drug Administration). Společnosti vyrábějící očkovací látky ve svých studiích dodržely všechna pravidla stanovená pro ověřování vakcín. Tyto vakcíny byly otestovány na desítkách tisíc lidí různých věkových a etnických skupin. Závažné vedlejší účinky se vyskytovaly velmi vzácně a četnost jejich výskytu byla srovnatelná ve skupinách dostávajících účinnou vakcínu i placebo.

Výsledky studií jsou standardně zpracovány skupinou odborníků zcela nezávislou na farmaceutických společnostech či vládnoucích strukturách. Tito odborníci po vyhodnocení všech dostupných dat doporučí či nedoporučí vakcínu ke schválení.

Víme, co bude s naším tělem za 10 let po vakcinaci?

Nežádoucí reakce po očkování se pečlivě sledují jak během klinického hodnocení, tak i po schválení vakcíny v době, kdy se již používá ve velkém měřítku.

Ukázalo se, že vývojový proces vakcíny lze podstatně urychlit, aniž by byla ohrožena bezpečnost. I při rychlém vývoji musela vakcína úspěšně dokončit sérii klinických hodnocení ve fázích I, II, III jako jakákoliv jiná vakcína v minulosti. Stovky dobrovolníků ve fázi II a tisíce dobrovolníků ve fázi III již vakcínu dostávaly od poloviny roku 2020 a nyní se přidávají další tisíce očkovaných pacientů. Mimo krátkodobých známých reakcí (jako bolest hlavy, bolest svalů, únava a podobně) se žádné déletrvající nebo opožděné nežádoucí účinky neobjevily.

V medicíně často používáme porovnávání rizika a přínosu. Vězme, že přínos vakcíny, která nás a miliony dalších ochrání před vážným onemocněním s potenciálně trvalými následky, daleko převyšuje minimální riziko nespecifikovaných dlouhodobých nežádoucích účinků. Strach z nich doprovázel jakoukoli novou vakcínu v historii lidstva. Výsledkem očkování byl zatím jeho zcela zásadní význam v ochraně zdraví lidí, záchrana mnoha lidských životů – a žádné dlouhodobé negativní dopady.

Proč populaci raději řízeně nepromořit?  

Imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců. Naopak očkovací látka stimuluje imunitní systém k větší tvorbě protilátek a lze tedy předpokládat, že imunita bude po očkování silnější a dlouhodobější než po prodělání nemoci.

Vzhledem k tomu, že nevíme, jak onemocnění bude u jednotlivců probíhat, je to rizikové z toho pohledu, že může najednou dojít k explozi závažného průběhu onemocnění u velkého množství lidí a nebude kapacita zdravotního systému. Rizika spojená s onemocněním covid-19 jsou mnohonásobně vyšší než u očkování. Promořování by s velkou pravděpodobností jen znatelně navýšilo počet případů, negativních dopadů na lidské zdraví a bohužel i úmrtí. Cílené promořování tedy není dlouhodobé řešení.

Je možné nějak pomoci a stát se dobrovolníkem?

Pakliže máte zájem pomáhat jako dobrovolník a máte odborné vzdělání v oblasti zdravotnictví, prosíme, zašlete nám své údaje (včetně kontaktu, odbornosti/dosaženého vzdělání) na e-mail kariera@mediconas.cz. Údaje budou předány společnosti CLINICUM a.s., která personálně zajišťuje chod očkovacího místa v Kongresovém centru Praha. V případě potřeby se na Vás obrátí. Pokud máte zájem, je možné kontaktovat také personální oddělení Městské polikliniky Praha, kde je provozováno vakcinační i testovací centrum. Odkaz zde.

Pakliže máte zájem pomáhat jako dobrovolník, avšak nejste zdravotník s odborností, rádi bychom Vás odkázali na webové stránky k tomu určené, a to:

chcipomoct.cz
Chcipomoct.cz vzniklo již na jaře v 1. vlně pandemie pod záštitou Akademického centra studentských aktivit (ACSA). Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy posílají dobrovolníky např. na covid jednotky, kde zajišťují kontakt pacientů s jejich blízkými prostřednictvím videohovorů. Tyto dobrovolníky také např. školí na jednodenním kurzu Základů ošetřovatelství, aby byli na pomoc v nemocnici náležitě připraveni a uměli zacházet s ochrannými pomůckami.

dobroocko.cz
Webový portál dobroočko.cz nabízí očkovacím centrům po celé republice snadnou cestu k zajištění dobrovolníků, kteří chtějí v procesu očkování pomoci. Proces očkování není sám o sobě jednoduchý v mnoha ohledech. Aby mohlo očkování probíhat co možná nejefektivněji je zapotřebí dostatečný počet dobrovolníků/THP pracovníků, kteří by bezproblémový chod pomohli realizovat. Tyto potřebné dobrovolníky si jednotlivá očkovací centra mohou zajistit právě prostřednictvím registrace na webu dobroocko.cz.

pomahamepraze.cz
Webové stránky pomahamepraze.cz nabízejí informace a možnost pomoci přes Český červený kříž.

Praktické otázky

Co když jsem už prodělal/la covid-19?

Prodělání nemoci covid-19 a získání protilátek po prodělání nemoci není kontraindikací k očkování. Posilující dávka očkování může být dle odborníků podána ihned po uplynutí izolace. Obecně je však odporučováno s očkováním počkat 3 – 6 měsíců od prodělání nemoci covid-19.

Dle aktuálně dostupných dat stále chybí jasná hranice množství protilátek po prodělaném onemocnění covid-19, kterou lze považovat za dostatečně chránící před opakovanou nákazou. Současně nelze jasně stanovit, s jakou rychlostí u jednotlivců ubývají. Předpokládá se, že po dobu alespoň 6 měsíců je ochrana navozená proděláním onemocnění dostatečná. S prodlužující se dobou od prodělání onemocnění však ochrana klesá. Tento pokles je značně individuální a nikdo z nás nedokáže s jistotou předvídat, jak dlouho je v co nejvyšší možné míře chráněn. Přirozeně vzniklá ochrana velmi závisí na tíži onemocnění, celkovém stavu člověka, jeho genetické výbavě a aktuálním stavu imunitního systému. Předchozí prodělání nemoci covid-19 není překážkou v očkování, a naopak i po prodělání nemoci covid-19 je očkování proti této nemoci výrazně doporučováno. Bylo prokázáno, že takováto ochrana kombinace očkování i prodělání nemoci je nejúčinnější.

Zdravotních stavů a kontraindikací, které by bránily očkování proti covid-19 není příliš mnoho. Tou hlavní kontraindikací je alergie či hypersenzitivita na některou ze složek vakcíny, které jsou však velmi vzácné. Dále se neočkují osoby, které mají akutní onemocnění, zejm. s horečnatým stavem.

Přínosy a rizika očkování je však vždy potřeba posuzovat individuálně na základě celkového zdravotního stavu. V této záležitosti je vhodné obrátit se na svého praktického či ošetřujícího lékaře, který nejlépe zná celkovou anamnézu a může odborně posoudit vhodnost vakcinace s ohledem na zdravotní stav. Případně je taktéž možné se s lékařskými otázkami obrátit na informační linku 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin.

Co když prodělám onemocnění covid-19 před aplikací druhé dávky?

Pakliže pacient onemocní nemocí covid-19 před aplikací dávky očkovací látky, termín aplikace vakcíny se posouvá a očkování probíhá až po ukončení izolace či úplném vyléčení. Na očkování je možné se dostavit ihned po ukončení izolace. Protilátky získané proděláním onemocnění nejsou kontraindikací k očkování. Z odborného pohledu nic nebrání tomu, aby lidé, kteří prodělali koronavirus, se mohli očkovat ihned, jakmile jim skončí izolace a jejich zdravotní stav jim to umožní. (viz koronavirus.mzcr.cz)

Lidé by neměli spoléhat pouze na protilátky, které získali proděláním onemocnění, a měli by se nechat očkovat. Vakcíny proti covid-19 jsou velmi efektivní, neboť zajišťují téměř 100% ochranu a to minimálně v řádu měsíců. Jak dlouho chrání člověka přirozeně získané protilátky není jasné, velmi závisí na tíži onemocnění, celkovém stavu člověka, jeho genetické výbavě a aktuálním stavu imunitního systému. Vzhledem k tomu doporučujeme brzké očkování i po prodělaném nemocnění. Imunitní ochrana navozená očkováním je silnější a trvalejší. Ve studiích byla prokázána bezpečnost vakcinace pro osoby po prodělaném onemocnění. Předchozí prodělání nemoci covid-19 není překážkou v očkování.

Přínosy a rizika očkování je však vždy potřeba posuzovat individuálně na základě celkového zdravotního stavu. V této záležitosti je vhodné obrátit se na svého praktického či ošetřujícího lékaře, který nejlépe zná celkovou anamnézu a může odborně posoudit vhodnost vakcinace s ohledem na zdravotní stav. Případně je taktéž možné se s lékařskými otázkami obrátit na informační linku 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin.

Co když mám jít na očkování a setkal jsem se s osobou prodělávající onemocnění covid-19?

Pakliže jste se setkal/a s rizikovým kontaktem a jste v karanténě z důvodu kontaktu s covid-19 pozitivním jedincem, lze očkování zahájit bezprostředně po ukončení karantény. Termín očkování můžete změnit telefonicky přes linku 1221 nebo kontaktováním očkovacího centra.

Co když promeškám interval mezi 1. a 2. dávkou očkování?

V případě, že druhá dávka vakcíny není aplikována v doporučeném odstupu, druhá dávka se aplikuje, co nejdříve je to možné. Pokud dojde ze závažných důvodů k překročení doporučených intervalů, první dávka se vždy počítá a aplikuje se jenom druhá dávka vakcíny. Každé prodloužení intervalu mezi dávkami oddaluje začátek maximální účinnosti očkování. Potřeba dodržet očkovací schéma je naléhavá zejména u seniorů v zájmu dosažení adekvátní imunitní odpovědi a rychlé účinnosti očkování.

Mám se na očkování registrovat, i když jsem imobilní?

Pokud jste imobilní, neregistrujte se přes Centrální rezervační systém, ale kontaktujte svého praktického lékaře a domluvte se s ním na možnostech očkování.

Od září 2021 také vyjíždí mobilní očkovací tým hl. m. Prahy s praktickým lékařem k očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí. V případě Vašeho zájmu o očkování imobilních pacientů přímo v domácím prostředí se můžete k termínu registrovat na stránce Očkování praktickým lékařem.

Kde se mohu nechat očkovat?

Očkovací místa jsou k dispozici např. v nemocnicích, dalších zdravotnických zařízeních a jiných místech. Aktuální seznam všech očkovacích míst, včetně očkovacích míst bez registrace, naleznete na webových stránkách ockoreport.uzis.cz nebo přímo ve formuláři během procesu registrace. Při registraci budete mít možnost vybrat si místo, které máte nejblíže nebo které preferujete.

Na očkování je také možné se objednat k praktickému lékaři. Pokud máte zájem očkovat se u praktického lékaře, na možnosti očkování se domluvte přímo s ním. V takovém případě se neregistrujte přes Centrální rezervační systém. Více informací na tomto webu pod záložkou Očkování praktickým lékařem.

Od pondělí 12. července je možné se nechat očkovat proti nemoci covid-19 bez předchozí registrace ve vybraných k tomu určených očkovacích místech. Zájemci o očkování mohou přijít kdykoliv v rámci otevírací doby těchto očkovacích míst. Stejně tak mohou dorazit i zájemci o druhou dávku očkování, v takovém případě však musí dodržet minimální časový rozestup mezi dávkami vakcinace. V očkovacích místech bez registrace je možné žádat také o 3. posilující očkovací dávku proti covid-19. Více informací na tomto webu pod záložkou Bez registrace.

Jak se mám na očkování připravit a co s sebou?

Dostavte se v objednaný den na objednaný čas, ne však dříve než 15 min předem. Na samotné očkování si vyhraďte minimálně 45 minut. Vezměte si s sebou potvrzení totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a kartičku pojištěnce. Řádně se najezte a napijte – není třeba být nalačno. Nezapomeňte na užití svých léků tak, jak jste zvyklí. V den očkování i následující dny je vhodné dodržovat klidový́ režim.

Jak bude probíhat samotné očkování?

Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který́ Vám položí pár otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií (vzor) a budete informováni o typu očkovací látky. Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.

Po očkování musíte min. 15 minut počkat v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno. Pokud se nebudete cítit dobře, informujte okamžitě personál. Následně je potřeba podstoupit druhou dávku očkování, aby Vaše ochrana byla co nejvyšší.

Po aplikaci očkovací dávky je zasílán email s informací, že certifikáty je možné si vyzvednout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz. Záznam o provedeném očkování je možné si kdykoliv zobrazit a vytisknout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz.

Papírové potvrzení mohou lidé na vyžádání dostat také v očkovacích centrech, doklad o vakcinaci může vystavit také praktický lékař, který očkování provedl.

Bližší informace k získání potvrzení o očkování naleznete pod otázkou: „Dostanu potvrzení o očkování?“.

Potřebuji před očkováním podstoupit test na covid-19 nebo na protilátky?

Před podáním vakcíny nepotřebujete test na covid-19 (antigenní ani PCR) ani test na protilátky. Česká vakcinologická společnost nepovažuje testování před očkováním za efektivní či přínosné a podobně jako u jiných očkování ho nedoporučuje.

Na základě doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP ze dne 11. 3. 2021 provedení očkování není důvodem pro provádění testování na přítomnost SARS-CoV-2 viru (PCR test, antigenní test) nebo protilátek.

Předchozí prodělání nemoci covid-19 není překážkou v očkování.

 

Jak se mám chovat na očkovacím místě?

Dodržujte pokyny personálu. Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor). Kdykoli je to možné, dezinfikujte si ruce. 

Při dotazování zdravotníka na váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě. Během vakcinace bude nutné dodržet povinné odstupyPokud máte strach či nevolnosti z jehel, sdělte to zdravotníkovi, který vás bude očkovat. 

Můžu si vybrat očkovací látku?  

V současnosti se v České republice očkuje vakcínami od firem Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson&Johnson) a nejnovější Nuvaxovid společnosti Novavax. Jinou vakcínu, než těchto pět uvedených vakcín, není možné dostat. Všechny tyto vakcíny prošly stejnými klinickými studiemi a schvalovacím procesem a jsou bezpečné a účinné. O tom, jakou konkrétní očkovací látkou očkují ve Vámi vybraném očkovacím místě se můžete informovat na webových stránkách ockoreport.uzis.cz.

 

Budu za očkování platit? 

Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice.

Od 11. 6. 2021 se spouští očkování samoplátců a registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se mohou i cizinci dlouhodobě žijící v ČR. Více informací na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Od 15. listopadu 2021 je doporučená cena za aplikaci očkovací látky 400 Kč (může se měnit dle ceníku konkrétního očkovacího místa). Náklady na úhradu samotné očkovací látky hradí MZČR.

 

Mohou se kombinovat různé vakcíny od jiných výrobců?

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal dne 23. 6. 2021 odborné stanovisko ke kombinování vakcín proti covid-19, které říká, že výstupy ze studií, které popisují kombinování vakcín proti covid-19, a to i mezi jednotlivými druhy (kombinace mRNA a vektorových vakcín) naznačují, že kombinování vakcín je možné.

Z pohledu SÚKL nyní nadále platí, že základní očkování by mělo být dokončeno stejnou vakcínou, jakou bylo zahájeno.

Ve výjimečných případech (např. kontraindikace pro podání druhé dávky dané vakcíny nebo komplikace při dodávkách vakcín), kdy není možné dokončit očkování stejnou vakcínou, jako bylo zahájeno, je tedy možné uvažovat o aplikaci různých vakcín, ale měl by být pro druhou dávku zvolen alespoň stejný typ vakcíny. V případě, kdy je jako první dávka podána vektorová vakcína a není možné dokončit očkování druhou dávkou vektorové vakcíny, je na zvážení poskytovatele zdravotních služeb podání druhé dávky mRNA vakcíny. Očkovaný ale musí být upozorněn, že se jedná o dávkovací schéma, které není v souladu s rozhodnutím o registraci vakcín. Celé vyjádření SÚKL k dispozici zde.

Pro třetí dávku očkování jsou využívány pouze tzv. mRNA vakcíny, tedy vakcíny Comirnaty společnosti Pfizer nebo Spikevax společnosti Moderna. Výsledky studií ukázaly, že nejvíc ideální k přeočkování se jeví tzv. mRNA vakcíny (Spikevax od společnosti Moderna, Comirnaty od společnosti Pfizer&BioNTech), a to jednak pro jejich vysokou účinnost, tak i pro jejich snazší možnost úpravy ve vztahu k novým variantám koronaviru. V tuto chvíli jsou tyto dvě vakcíny jediné povolené k přeočkování na základě tohoto mimořádného opatření a tohoto mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Možnost kombinace vakcín je možná i pro případ nerovnoměrné distribuce vakcín v České republice. Jedná se zejména o situace, kdy zájemce o posilovací očkovací dávku nemá v blízkosti svého bydliště očkovací místo, které nabízí očkovací látku, kterou byl původně očkován.

Pro základní očkování je však stále preferovanou variantou očkování stejnou vakcínou.

Co když jsem první dávku očkování dostal v zahraničí?

V souvislosti s opakovanými případy očkování proti onemocnění covid-19 provedených v zahraničí u osob, které se vrací nebo pobývají v ČR a požadují vystavení národního certifikátu o provedené vakcinaci, popř. požadují dokončení vakcinace, Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje v rámci celé ČR uplatňovat pravidla, která jsou uvedena v dokumentu na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: koronavirus.mzcr.cz.

 1. Pokud je osoba očkována v zahraničí první dávkou vakcíny, která je registrována Evropskou nebo americkou lékovou agenturou (EMA/FDA), může být v ČR naočkován druhou dávkou stejné vakcíny a bude mu vystaven certifikát o provedeném očkování s tím, že nezáleží na tom, zda očkování první dávkou proběhlo v zemi EU, či v třetí zemi. Interval mezi první a druhou dávkou vakcíny by měl být v souladu s národním doporučením, případně v souladu s SPC. Pokud se aplikuje druhá dávka v delším intervalu, než je doporučeno, tato dávka se počítá a očkované osobě bude vystaven v případě potřeby také český certifikát.
 2. Pokud není možné průkazně dokázat očkování první dávkou, resp. jsou jakékoliv pochyby o potvrzení očkování první dávkou ze zahraničí, bere se osoba jako nenaočkovaná. Aby jí mohl být vystaven certifikát o očkování, musí být očkována kompletním vakcinačním schématem (dvěma dávkami, v případě vakcíny Covid-19 Vaccine Janssen jednou dávkou).
 3. Pokud je osoba očkována v zahraničí první dávkou vakcíny, která není registrována EMA/FDA, je považován za nenaočkovaného a má právo, v případě, že je pojištencem v systému českého veřejného zdravotního pojištění, se zaregistrovat k plnému očkování v ČR. Toto platí opět bez ohledu na to, zda očkování první dávkou proběhlo v zemi EU nebo v třetí zemi. Očkování lze zahájit nejdříve za 4 týdny po předchozí vakcinaci covid-19 neregistrovanou vakcínou. V tomto případě je preferovanou vakcínou jednodávková Covid-19 Vaccine Janssen.
 4. Rozhodující není země očkování, ale použitá vakcína – tj. to, zda je registrována u EMA nebo FDA. Pokud očkovaná osoba prokazatelně doloží potvrzení o aplikaci dvou či jedné dávky vakcíny (dle typu očkovací látky) s platnou výše uvedenou registrací, považuje se za plně očkovanou osobu. V případě, že vakcína není registrována u EMA, bere se za plně očkovaného osoba, která byla očkována vakcínou registrovanou FDA. Zároveň však platí, že tato osoba, pokud je rozočkovaná sice registrovanou vakcínou, která ale není v ČR dostupná, nelze schéma dokončit jinou vakcínou. Pokud taková osoba požaduje český certifikát, musí mít kompletně dokončené očkovací schéma dané vakcíny, případně zahájit celé schéma v ČR dostupnou vakcínou. V tomto případě je preferovanou vakcínou jednodávková Covid-19 Vaccine Janssen.
 5. Kombinace vakcín od různých výrobců v rámci jednoho schématu není možná.

Pakliže máte potvrzení, které dokládá absolvování 1. dávky očkovací látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech), je možné se obrátit na konkrétní očkovací centra, která touto látkou očkují a individuálně si domluvit aplikaci druhé očkovací dávky.

Pakliže máte potvrzení, které dokládá absolvování 1. dávky očkovací látky Moderna, je možné se obrátit na Nemocnici sv. Kříže Žižkov a individuálně si domluvit aplikaci druhé očkovací dávky. Očkovací látkou Moderna není možné v ČR očkovat cizince/samoplátce. Úprava smlouvy k zpřístupnění této možnosti je v jednání.

Pakliže máte potvrzení, které dokládá absolvování 1. dávky očkovací látky Vaxzevria (AstraZeneca), je možné se obrátit na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (ockovani@fnkv.cz) a individuálně si domluvit aplikaci druhé očkovací dávky. V této nemocnici je možné touto látkou očkovat i cizince/samoplátce.

 

Co když jsem byl očkován/a mimo EU? Dostanu certifikát?

Ano, od pondělí 12. července se mohou Češi očkovaní ve třetích zemích prokazovat českými EU COVID certifikáty. Podmínkou je, že tyto osoby budou očkovány látkou odpovídající vakcínám schváleným Evropskou lékovou agenturou (EMA). Těmi jsou vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson.

Pro získání certifikátu navštivte (po předchozí domluvě) poskytovatele zdravotních služeb a zde Vám budou elektronicky zapsány údaje o očkování provedeném ve třetí zemi do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Elektronickou verzi certifikátu pak bude možné stáhnout na webovém portále ocko.uzis.cz.

Podmínkou pro vydání certifikátu je, aby žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi v anglickém jazyce oprávněným subjektem, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Certifikát musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který certifikát vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z certifikátu. Pokud certifikát není ověřitelný, je nutné společně s certifikátem předložit jakýkoliv další doklad, který obsahuje informace, jenž umožní ověřitelnost certifikátu. Například může jít o lékařskou zprávu, která bude obsahovat kontakt na dané zařízení, které očkování ve třetí zemi provedlo.

Žadatelem musí být občan ČR nebo jeho rodinný příslušník, který má povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR. Může se jednat také o občana EU, který disponuje vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou.

Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz.

Mají na očkování nárok i cizí státní příslušníci?

Na hrazené očkování mají také nárok cizí státní příslušníci pojištění v jiném členském státě Evropské unie, kteří mají v České republice nárok na tzv. plnou péči (držitelé nárokového dokladu S1). Tyto osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.

Zároveň mají nárok jak cizí státní příslušníci, tak čeští občané, kteří mají v České republice dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou péči. Tyto osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven. V případě, že má zájemce o očkování možnost se nechat očkovat mimo rezervační systém, pak se tato osoba nemusí výpomocně registrovat a stačí, když při očkování předloží EHIC.

Od 11. 6. 2021 se spouští očkování samoplátců a registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se mohou i cizinci dlouhodobě žijící v ČR. 

Očkovat se v tomto režimu může:

 • občan České republiky, nebo
 • cizinec (z EU nebo třetích zemí), který má na území České republiky povolen pobyt nad 90 dnů a zároveň splňuje jednu z následujících podmínek:
  • má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice;
  • je držitelem platného dlouhodobého víza;
  • jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky;
  • jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky.

Registrace samoplátců k očkování probíhá na stránkách: registrace.mzcr.cz/samoplatci/ nebo je možné se očkovat u očkujících praktických lékařů.

Samoplátci platí za aplikaci očkovací látky (doporučená cena je 400 Kč, fakticky dle ceníku konkrétního poskytovatele zdravotních služeb). Náklad na očkovací látku za ně nese MZČR/stát.

Více informací na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Detailní návod a bližší informace k dispozici ZDE .

 

Jsou k dispozici informace o očkování i v jiných jazycích?

Od 11. 6. 2021 se spouští očkování samoplátců a registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se mohou i cizinci dlouhodobě žijící v ČR. Od této chvíle jsou k dispozici také v anglickém jazyce webové stránky Centrálního rezervačního systému crs.uzis.cz, včetně registrace a rezervace k očkování na webu registrace.mzcr.cz. V angličtině je také vládní portál o koronaviru na webu covid.gov.cz/en/.

Hlavní město Praha obecné informace o očkování umístilo v 5 jazykových mutacích na webové stránky metropolevsech.eu.

Základní informace o očkování nalezete v těchto jazycích na těchto odkazech:

ČESKY – OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19: metropolevsech.eu/cs/news/ockovani-v-praze/

ANGLICKY – COVID-19 VACCINATION: metropolevsech.eu/en/news/ockovani-v-praze/

RUSKY – ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19: metropolevsech.eu/ru/news/ockovani-v-praze/

VIETNAMSKY – CÁCH SỬ DỤNG KHẨU TRANG: metropolevsech.eu/vi/news/ockovani-v-praze/

UKRAJINSKY – ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19: metropolevsech.eu/ua/news/ockovani-v-praze/

Současně informace v anglickém jazyce nejen o očkování proti covid-19 naleznete také na webových stránkách: expat.praha.eu/expat-handbook-covid-19-edition/.

Jsou očkovací centra bezpečná? Nebudou v nich nemocní lidé?  

V očkovacích centrech se nemají vyskytovat nemocné osoby. 

Proč musím čekat 30 minut po očkování? 

V ojedinělých případech může po podání vakcíny nastat těžší alergická reakce – svědění, vyrážka, otoky, ale i náhlá dušnost nebo pocit na omdlení. Taková reakce nastane během krátké chvíle po očkování, nejčastěji do 15 minut. Právě proto musí očkovaný člověk zůstat bezprostředně po aplikaci v čekárně, kde může lékař případnou reakci rychle zastavit. 

Jsem po očkování již chráněn/a? Mohu se nakazit, i když jsem byl/a očkovaný/á?  

Po očkování a rozvinutí Vaší imunitní odpovědi jste proti onemocnění covid-19 s vysokou účinností chráněni. U některých pacientů se nemoc rozvinula těsně po očkování – v takovém případě však muselo dojít k nakažení nejspíše před nebo velmi krátce po aplikaci vakcíny. Takové onemocnění nesouvisí s aplikací vakcíny.

Všechny vakcíny momentálně používané v ČR jsou téměř 100% účinné proti závažnému průběhu a úmrtí způsobenému onemocněním covid-19 a jsou srovnatelně bezpečné. Očkování poskytuje vysokou dávku ochrany již po první dávce. Po 14 dnech od aplikace první dávky se vytváří vysoká hladina protilátek a ta se ještě zvyšuje po druhé dávce.

S postupem času však účinek očkování klesá. Od zahájení očkování proti covid-19 probíhá celosvětově řada studií. Výsledky některých z nich ukazují, že přibližně po šesti měsících od ukončeného očkování dochází k poklesu účinnosti ochrany, a tedy k vyšší pravděpodobnosti tzv. průlomové infekce, tedy nákazy u očkovaného jedince. Tuto pravděpodobnost navíc zvyšuje i vznik a šíření nových variant viru SARS-CoV-2, které v době vývoje očkovacích látek nebyly ještě známy a které dokáží částečně obejít ochranné mechanismy vytvořené po očkování, případně způsobit onemocnění. Jiné studie poukazují na riziko, že ochrana po očkování rychleji klesá u starších osob nebo u lidí s oslabenou imunitou či chronickým onemocněním. Opět se nejedná o nic neobvyklého, jelikož tento jev bývá pozorován i u očkování proti jiným nemocem. Aby se zabránilo nárůstu průlomových infekcí, zejména u osob z rizikových skupin, je vhodné u těchto skupin osob provést přeočkování. Přeočkování je vhodné především pro osoby, které mohou tyto rizikové skupiny osob onemocněním covid-19 ohrozit anebo jsou ve vyšším riziku onemocnění v rámci svého zaměstnání. Využít posilovací dávky budou moci i všichni ostatní, kteří mají zájem maximálně chránit své zdraví i zdraví svých blízkých před onemocněním covid-19.

Očkování 1. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Dětem ve věku 5–11 let je přeočkování umožněno po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19, a to pouze vakcínou Comirnaty (Pfizer).

Očkování 2. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od první posilovací dávky (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Podání druhé posilovací dávky pro děti ve věku 5 – 11 let zatím není umožněno. Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Více informací o posilujících dávkách naleznete na covid.gov.cz/situace/ockovani/posilovaci-dodatecna-davka.

Lékařské otázky

Budou vakcíny fungovat i na nové mutace koronaviru SARS-CoV-2

V současnosti dostupné vakcíny fungují na všechny aktuálně známé mutace. Mutování viru je jeho přirozenou vlastností a je závislé na typu viru – některé mutují s menší frekvencí a očkování proti nim je účinné i doživotně, někdy jsou změny rychlejší a rozsáhlejší a očkovací látku je potřeba každý rok upravovat (případ viru chřipky). Zacílení vakcíny proti koronaviru SARS-CoV-2 i dosavadní výsledky dovolují optimismus, že očkování bude účinné po delší období. Virus může mutovat pouze když se množí v organismu, proto čím více lidí bude naočkovaných, tím méně příležitostí bude virus mít, aby mutoval.

Co když jsem zrovna akutně nemocný/ná?  

U osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí je vhodné podání vakcíny odložit. Počkejte s aplikací vakcíny, pokud máte krátkodobé onemocnění, jako je streptokoková infekce v krku nebo střevní infekce. Naočkujte se, až se budete cítit lépe. 

Mohou se nechat očkovat těhotné a kojící ženy?

TĚHOTNÉ ŽENY

Podle stanoviska České vakcinologické společnosti ČLS JEP ze dne 13. 9. 2021 je očkování proti onemocnění covid-19 v těhotenství možné a mělo by být nabízeno těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika. Těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou covid-19, mohou však mít závažnější průběh onemocnění. U většiny těhotných žen je průběh onemocnění covid-19 asymptomatický nebo lehký. Vyšší riziko závažného průběhu onemocnění covid-19 mají těhotné ženy ve třetím trimestru těhotenství. Dalšími rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění covid-19 v těhotenství jsou: věk nad 35 let, obezita, pregestační diabetes mellitus, preexistující hypertenze a jiná chronická onemocnění. Těhotné ženy s onemocněním covid-19 ve třetím trimestru těhotenství mají při porovnání s těhotnými ženami bez covid-19 vyšší riziko předčasného porodu, proto by očkování v těhotenství nemělo být odkládáno.

Rozhodnutí o očkování proti covid-19 v těhotenství je osobní a individuální volbou těhotné ženy. Očkování proti covid-19 v těhotenství je vhodné zejména u žen s vyšším rizikem nákazy a u žen se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19.

Prospěch z očkování pro gravidní ženy výrazně převyšuje teoretické riziko vakcinace, a proto se očkování těhotných žen doporučuje. Očkovat je možné v kterémkoli stadiu gravidity. Neexistují důkazy, že by bylo nutné očkování oddalovat na dobu po prvních 12 týdnech 2 těhotenství. Očkování je považováno za účinné a bez zvýšeného rizika v jakékoli fázi těhotenství.

Kompletní informace k bezpečnosti očkování těhotných žen včetně výsledků dostupných studií k dispozici na webových stránkách:  www.vakcinace.eu/data/ockovani_tehotnych_kojicich.

KOJÍCÍ ŽENY

Na základě mechanismu účinku vakcín proti covid-19 v lidském těle nejsou vakcíny proti nemoci covid-19 považovány za rizikové pro kojící ženu a její kojené dítě. Kojící ženy mohou proto být také očkované proti covid-19.

Kompletní informace k bezpečnosti očkování kojících žen včetně výsledků dostupných studií k dispozici na webových stránkách:  www.vakcinace.eu/data/ockovani_tehotnych_kojicich.

Kdo by se neměl nechat očkovat?

Kontraindikací k očkování proti covid-19 není mnoho. Tou hlavní je alergie či hypersenzitivita na některou ze složek vakcíny, které jsou však velmi vzácné. Dále se neočkují osoby, které mají akutní onemocnění, zejm. s horečnatým stavem. Všem ostatním osobám je obecně očkování doporučováno.

DĚTI

Od 13. 12. 2021 se k očkování mohou registrovat děti starší 5 let. I když je nemoc covid-19 v dětském věku méně závažná než u dospělých, děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných, někteří mohou být hospitalizováni a vyžadují i intenzivní péči a dochází i k dětským úmrtím. Covid-19 může způsobit u dětí závažné multisystémové zánětlivé onemocnění i dlouhodobé potíže označované jako “long covid”. I proto je očkování dětí od 5 let věku doporučováno.

Výbor Evropské lékové agentury (EMA) 25. 11.2021 doporučil rozšířit využití vakcíny Comirnaty společností Pfizer a BioNTech i pro děti ve věku 5 – 11 let. Stejně tak očkování dětí ve věku 5 – 11 let také doporučují ve svém společném stanovisku české lékařské společnosti, jako jsou Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Celé znění doporučení naleznete ZDE.

Věková skupina 5 – 11 let se prozatím očkuje pouze očkovací látkou COMIRNATY (BionTech/Pfizer).

Očkovací dávka podávaná dětem je cca třetinová oproti dávce určené osobám starším 12 let. Přínosy jsou podle výboru EMA zejména u dětí, které mají doprovodná onemocnění vedoucí k případnému vážnému průběhu nemoci covid-19. Nejčastější nežádoucí účinky u dětí ve věku 5 – 11 let jsou podobné jako u dospívajících a dospělých ve věku 12 a více let. Patří mezi ně bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, zarudnutí a otok v místě vpichu, bolest svalů a zimnice. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně závažné a zlepší se během několika dnů po očkování. Přínosy Comirnaty u dětí od pěti do jedenácti let převažují nad riziky, a to zejména u těch, jejichž stav zvyšuje nebezpečí těžkého průběhu covidu-19.

Pro očkování dětí nad 12 let byla schválena vakcína Comirnaty (Pfizer) a vakcína Spikevax (Moderna).

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dne 28. 5. 2021 schválila nasazení vakcíny Comirnaty od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku 12 až 15 let. Více na www.sukl.cz. Od 23. 7. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) schválila použití také vakcíny vakcíny Spikevax společnosti Moderna také u dětí ve věku 12 až 17 let. Klinická studie prokázala, že imunitní odpověď na vakcínu v této skupině byla srovnatelná s imunitní odpovědí ve věkové skupině 18 až 25 let. Více na www.sukl.cz.

U skupiny nezletilých do 15 let (včetně) je při aplikaci očkování proti covid-19 nezbytná přítomnost zákonného zástupce. U skupiny nezletilých 16+ není nutná přítomnost zákonného zástupce.

TĚHOTNÉ ŽENY
Podle stanoviska České vakcinologické společnosti, České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP ze dne 13. 9. 2021 je očkování proti onemocnění covid-19 v těhotenství možné a mělo by být nabízeno těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika. Těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou covid-19, mohou však mít závažnější průběh onemocnění. U většiny těhotných žen je průběh onemocnění covid-19 asymptomatický nebo lehký. Vyšší riziko závažného průběhu onemocnění covid-19 mají těhotné ženy ve třetím trimestru těhotenství. Dalšími rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění covid-19 v těhotenství jsou: věk nad 35 let, obezita, pregestační diabetes mellitus, preexistující hypertenze a jiná chronická onemocnění. Těhotné ženy s onemocněním covid-19 ve třetím trimestru těhotenství mají při porovnání s těhotnými ženami bez covid-19 vyšší riziko předčasného porodu, proto by očkování v těhotenství nemělo být odkládáno.

Rozhodnutí o očkování proti covid-19 v těhotenství je osobní a individuální volbou těhotné ženy. Očkování proti covid-19 v těhotenství je vhodné zejména u žen s vyšším rizikem nákazy a u žen se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19.

Prospěch z očkování pro gravidní ženy výrazně převyšuje teoretické riziko vakcinace, a proto se očkování těhotných žen doporučuje. Očkovat je možné v kterémkoli stadiu gravidity. Neexistují důkazy, že by bylo nutné očkování oddalovat na dobu po prvních 12 týdnech 2 těhotenství. Očkování je považováno za účinné a bez zvýšeného rizika v jakékoli fázi těhotenství.

Kompletní informace k bezpečnosti očkování těhotných žen včetně výsledků dostupných studií k dispozici na webových stránkách:  www.vakcinace.eu/data/ockovani_tehotnych_kojicich.

KOJÍCÍ ŽENY
Na základě mechanismu účinku vakcín proti covid-19 v lidském těle nejsou vakcíny proti nemoci covid-19 považovány za rizikové pro kojící ženu a její kojené dítě. Kojící ženy mohou proto být také očkované proti covid-19.

Kompletní informace k bezpečnosti očkování kojících žen včetně výsledků dostupných studií k dispozici na webových stránkách:  www.vakcinace.eu/data/ockovani_tehotnych_kojicich.

TĚŽCÍ ALERGICI
Vakcínu by neměl dostat člověk alergický na jakoukoli její složku. Pokud máte běžnou alergii (prach, pyl, srst…), je jednoznačně doporučeno očkování podstoupit. Těžcí alergici by měli před očkováním kontaktovat svého alergologa či praktického lékaře, který o vhodnosti očkování rozhodne.

IMUNOKOMPROMITOVANÍ PACIENTI
Pro většinu pacientů s oslabenou imunitou je očkování jednoznačně doporučeno. Přesto může nastat situace, kdy je očkování kontraindikováno (některé typy léčby rakoviny apod.). Pokud trpíte závažnou poruchou imunity, jste léčeni pro onkologické onemocnění nebo užíváte imunosupresivní léčbu, poraďte se před očkováním se svým ošetřujícím lékařem.

OSOBY S AUTOIMUNITNÍM ONEMOCNĚNÍM
Osoby s autoimunitními chorobami, které nemají žádné kontraindikace k očkování, mohou být očkované a očkování je jim doporučováno. Záleží však samozřejmě na konkrétním onemocnění a závažnosti jeho průběhu, proto byste vždy nejdřív měli očkování diskutovat s Vaším lékařem. Autoimunitní onemocnění se vyznačují poruchou imunitního systému, kdy právě složky imunity napadají tkáně vlastního organismu. Poukazuje to na fakt, že daná osoba má určitý problém s imunitou a tudíž pro ni může být každé infekční onemocnění větším problémem než u zdravé populace. Stejně tak u onemocnění covid-19 je popsán horší průběh a častější výskyt závažných komplikací u osob trpících autoimunitním onemocněním. Očkování se doporučuje odložit v případě akutní exacerbace (zhoršení / vzplanutí) onemocnění. Tou je například akutní ataka u roztroušené sklerózy.

OSOBY S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM
Nádorová onemocnění jsou onemocnění systémová, spojená s větší náchylností k těžším průběhům nemocí, ať už z podstaty samotného onemocnění, či léčby. Stejně jako obecně všem lidem s imunodeficity je očkování proti nemoci covid-19 lidem s nádorovým onemocněním doporučeno z důvodu možného těžšího průběhu onemocnění.

Nádorových onemocnění je velké množství, zároveň mají různá stádia. Proto je vhodné očkování prodiskutovat s praktickým lékařem a případně onkologem, kteří zváží přínos očkování pro konkrétního pacienta.  (Zdroj: doporučení ČVS.)

Způsobuje vakcína samotnou nemoc? Po očkování proti chřipce si na to mnoho lidí stěžuje.  

Vakcína nemůže způsobit onemocnění jako takové. Člověk se ale může naočkovat v době, kdy už v těle virus má, jen se neprojevil (je v inkubační době). Vakcína tak člověka ještě nechránila. Lidé samozřejmě mohou onemocnět i jinou respirační infekcí, což často s chřipkou zaměňují. Žádná očkovací látka nefunguje u 100 % lidí. Takže určité procento si nemusí protilátky vytvořit, ale pokud je očkováno dostatek lidí z jejich okolí, potom infekci nemají od koho získat. To je princip kolektivní imunity. 

Je vakcína AstraZeneca bezpečná a jak velké je riziko krevních sraženin?

Vakcína AstraZeneca byla úspěšně podána desítkám milionům očkovaných osob a pouze jen ve stovkách případů byly zaznamenány zdravotní komplikace související s krevními sraženinami. Není prokázáno, že by všechny komplikace byly způsobeny vakcínou. Pokud by však vznik krevních sraženin byl způsoben vakcínou, stále je riziko extrémně nízké. Některé státy se na určitou dobu rozhodly očkování touto látkou pozastavit, než byla situace prošetřena.

Bezpečnostní komise Evropské lékové agentury (EMA) následně došla 7. 4. 2021 k závěrům, že velmi vzácné případy krevních sraženin by mohly mít souvislost s vakcínou AstraZeneca, nicméně přínosy očkování převyšují případná rizika.

Riziko trombóz po vakcíně AstraZeneca 0,00065 % je založeno na počtu 222 evidovaných případů na 34 milionů naočkovaných osob ke dni 12. 4. 2021 dle WHO.

Naopak riziko žilní tromboembolie u pacientů hospitalizovaných s covid-19 se odhaduje typicky v rozmezí 9–21 % (9 % je u všech hospitalizovaných, 21 % je u pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Pro srovnání – zvýšení rizika žilní tromboembolie při užívání hormonální koncepce se pohybují v rozmezí 0,06 % až 0,14 % za rok. U kuřáků je riziko žilní tromboembolie odhadováno na 0,18 % za rok.

Kromě vakcíny AstraZeneca byly vzácné případy krevních sraženin pozorovány také u vakcíny Janssen od firmy Johnson&Johnson. Ke dni 20. 4. 2021 bylo v USA evidováno 8 případů na 7 miliónů naočkovaných osob (0,0001 %).

Jako každý lék i vakcíny mají svá rizika. V případě vakcíny proti covid-19 je riziko nebezpečných vedlejších účinků velmi nízké, především ve srovnání s rizikem a důsledky onemocnění. To, že jsme schopni v milionech naočkovaných dávek zachytit desítky až stovky osob, u nichž se projevily zmíněné nežádoucí účinky, naopak ukazuje, že systém sledování a vyhodnocování bezpečnosti vakcín funguje velmi dobře. Díky tomu získáváme informace jak o jejich účinnosti, tak o bezpečnosti. Jednotlivé země pak na základě těchto informací upravují svou očkovací politiku tak, aby bylo očkování pro všechny maximálně bezpečné a přínosné.

Zdroj: Iniciativa Sníh

Mohu vakcínu dostat ve stejný čas jako jiné očkování (například na chřipku)? 

Očkování proti covid-19 je možné nejdříve za 14 dnů po aplikaci jiné očkovací látky. Podání jiné očkovací látky se doporučuje s odstupem minimálně 14 dnů od aplikace 2. dávky vakcíny proti covid-19.

Očkování proti chřipce je však možné spojit s očkováním proti nemoci covid-19. Může se aplikovat do jedné ruky jedna vakcína a do druhé druhá látka. Možnost očkovat proti oběma nemocem simultánně zmiňuje i Česká vakcinologická společnost.

Budu se muset příští rok přeočkovat? 

Od zahájení očkování proti covid-19 probíhá celosvětově řada studií. Výsledky některých z nich ukazují, že přibližně po šesti měsících od ukončeného očkování dochází k poklesu účinnosti ochrany, a tedy k vyšší pravděpodobnosti tzv. průlomové infekce, tedy nákazy u očkovaného jedince. Tuto pravděpodobnost navíc zvyšuje i vznik a šíření nových variant viru SARS-CoV-2, které v době vývoje očkovacích látek nebyly ještě známy a které dokáží částečně obejít ochranné mechanismy vytvořené po očkování, případně způsobit onemocnění. Jiné studie poukazují na riziko, že ochrana po očkování rychleji klesá u starších osob nebo u lidí s oslabenou imunitou či chronickým onemocněním. Opět se nejedná o nic neobvyklého, jelikož tento jev bývá pozorován i u očkování proti jiným nemocem. Aby se zabránilo nárůstu průlomových infekcí, zejména u osob z rizikových skupin, je vhodné provést přeočkování. Přeočkování je vhodné také pro osoby, které mohou tyto rizikové skupiny osob onemocněním covid-19 ohrozit anebo jsou ve vyšším riziku onemocnění v rámci svého zaměstnání. Využít posilovací dávky budou moci i všichni ostatní, kteří mají zájem maximálně chránit své zdraví i zdraví svých blízkých před onemocněním covid-19.

Očkování 1. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Dětem ve věku 5–11 let je přeočkování umožněno po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19, a to pouze vakcínou Comirnaty (Pfizer).

Očkování probíhá u praktických lékařů, v očkovacích centrech bez rezervace a na očkovacích místech po předchozí registraci prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz. Registrační formulář Vám umožní registraci na podání první dávky i registraci na podání posilovací dávky. Systém sám vyhodnotí Vaši způsobilost pro podání posilovací dávky.

První posilující dávka se očkuje vakcínami Comirnaty a Comirnaty 2022 (Pfizer), Spikevax a Spikevax 2022 (Moderna), Jcovden (dříve Janssen – Johnson&Johnson) a Nuvaxovid (Novavax).

Očkování 2. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od první posilovací dávky (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Podání druhé posilovací dávky pro děti ve věku 5 – 11 let zatím není umožněno. Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Očkování probíhá u praktických lékařů, v očkovacích centrech bez rezervace a na očkovacích místech po předchozí registraci prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz.

Druhá posilující dávka se očkuje pouze vakcínami Comirnaty a Comirnaty 2022 (Pfizer), Spikevax a Spikevax 2022 (Moderna).

Více informací o posilujících dávkách naleznete na covid.gov.cz/situace/ockovani/posilovaci-dodatecna-davka.

Očkování druhou posilující dávkou očkování proti nemoci covid-19 doporučila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Vakcinaci lidí nad 60 let, rizikových, zdravotníků nebo pracovníků v sociálních službách doporučila také Česká vakcinologická společnost (ČVS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně viz www.vakcinace.eu.

Oslabuje očkování imunitu, není člověk po něm oslabený a náchylnější k nákaze?  

Nikoliv. Očkování obecně imunitu nijak významně neoslabuje. Naopak vytvářením specifických protilátek ji posiluje. V době epidemie se proto nemusíme obávat toho, že po očkování budeme více vnímavější vůči nákaze novým koronavirem či jinými infekcemi. Po očkování samozřejmě může nastat reakce, která může napodobit úvodní příznaky virózy (únava, bolesti svalů, zvýšená teplota). Takové reakce trvají však jen krátce.

Může vakcína způsobit spuštění jiného onemocnění v lidském těle?  

Je to vysoce nepravděpodobné. Očkovaný člověk ale může být očkovaný v období, kdy se u něj nějaká nemoc chystá propuknout, a stane se to náhodně v době po očkování.  

Může se stát, že po očkování budu neplodná?

Podle stanoviska České vakcinologické společnosti, České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP ze dne 3. 6. 2021 neexistuje absolutně žádný důkaz a žádný teoretický důvod, že by některá z vakcín proti onemocnění covid-19 mohla ovlivnit plodnost žen nebo mužů. Studie na zvířatech nenaznačily žádné přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu. Očkování nezpůsobuje neplodnost. Očkování nemůže ovlivnit ani léčbu plodnosti. Je možné zvážit načasování očkování během léčby plodnosti a oddálit aplikaci vakcíny o několik dní od některých léčebných postupů, například odběru vajíček v rámci mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace) z důvodu možného výskytu nežádoucích reakcí po očkování, které je potřebné odlišit od reakcí na léčebné postupy.

Mění vakcína DNA? 

Vakcína nemůžeme měnit DNA u člověka. Koronavirus je RNA virus, a to je jeho složení. Každý organismus je těmito kyselinami (RNA, DNA) vybaven, ale při očkování se nemění jeho vlastní vybavení. Každý z nás je v běžném životě vystaven různým DNA a RNA z vnějšího prostředí a dokáže si s nimi poradit. 

Otázky k očkování u praktických lékařů

Koho praktičtí lékaři očkují?

Praktičtí lékaři očkují všechny pacienty starší 14 let. Pacienty mladší 14 let očkuje praktický lékař pro děti a dorost nebo je možná registrace ve vybraných očkovacích centrech. Jejich seznam naleznete na webových stránkách ockoreport.uzis.cz pod označením „Děti 5 – 15 let“.

Dále praktičtí lékaři očkují:

-Primárně pacienty registrované u praktického lékaře (PL) jako poskytovatele primární péče, své registrované pacienty.
– Od 1. května 2021 je umožněno PL očkovat i pacienty, u kterých není registrujícím poskytovatelem. Tato možnost zefektivňuje očkování – praktičtí lékaři mohou po vzájemné dohodě zabezpečit očkování pacientů (např. těch ve vyšších věkových kategoriích čekajících u svého praktického lékaře, který očkovací látkou zatím nedisponuje a neočkuje). Zároveň je tak možné zabezpečit využití očkovací látky, kterou má praktický lékař k dispozici, a přitom již nemá mezi svými pacienty žádné, kteří by o očkování měli zájem.
Pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde.
Imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby.

Pokud se chcete objednat k očkování u svého praktického lékaře, neregistrujte se přes Centrální rezervační systém, tedy přes stránky registrace.mzcr.cz, a kontaktujte přímo ordinaci vašeho lékaře.

Jak probíhá registrace zájemců o očkování u praktického lékaře?

Jednotlivé ordinace objednávají k očkování dle vlastních systémů – je třeba kontaktovat Vašeho praktického lékaře. Na očkování je vždy nutné se objednat a pokud možno dodržet termín očkování – aplikace je vždy vázána na počet dávek, který ten den lékař má k dispozici.

Jakými očkovacími látkami praktičtí lékaři očkují?

Praktičtí lékaři (PL) očkují aktuálně očkovacími látkami Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) a Jannsen (Johnson & Johnson). Zda a jakými očkovacími látkami očkuje Váš praktický lékař, se informujte přímo u Vašeho PL.

Očkování 1. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Dětem ve věku 5–11 let je přeočkování umožněno po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19, a to pouze vakcínou Comirnaty/Pfizer. První posilující dávka se očkuje vakcínami Comirnaty a Comirnaty 2022 (Pfizer), Spikevax a Spikevax 2022 (Moderna), Jcovden (dříve Janssen – Johnson&Johnson) a Nuvaxovid (Novavax).

Očkování 2. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od první posilovací dávky (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Podání druhé posilovací dávky pro děti ve věku 5 – 11 let zatím není umožněno. Druhá posilující dávka se očkuje pouze vakcínami Comirnaty a Comirnaty 2022 (Pfizer), Spikevax a Spikevax 2022 (Moderna).

Po ukončení základního očkovacího schématu je pro prodloužení účinnosti vakcín všem osobám doporučena aplikace posilovací dávky. Očkování druhou posilovací dávkou je doporučeno před podzimním obdobím všem v rámci prevence zvýšeného výskytu respiračních onemocnění.

Od 15. února roku 2022 se všem osobám starším 18 let zkracuje platnost Certifikátů o provedeném očkování na 270 dní (9 měsíců) od začátku platnosti certifikátu o očkování základního schématu! Pro prodloužení platnosti je nutné, aby si lidé nechali aplikovat posilující dávku, jinak certifikát po devíti měsících přestane platit. Po aplikaci posilovací dávky se platnost certifikátu okamžitě prodlužuje, v tuto chvíli, na dobu neurčitou.

Jak probíhají objednávky vakcín do ordinací praktických lékařů?

Praktičtí lékaři objednávají očkovací látky u společného distributora (firma Avenier), který je do ordinací dodává dle potřeby každý týden v závozový den ordinace. To nyní umožňuje lékařům plynulé objednávání pacientů k očkování proti covid-19.

Očkují praktičtí lékaři i doma?

V Praze jsou stále pacienti, kteří mají zájem o to být naočkováni, avšak pro svůj nevyhovující zdravotní stav/imobilitu naočkováni nejsou. I proto se hlavní město Praha rozhodlo zajistit speciální mobilní očkovací tým ve spolupráci Státním zdravotním ústavem a Českým červeným křížem zaměřený na očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném domácím prostředí.

Zájemci o očkování ve svém domácím prostředí se mohou hlásit na stránce Očkování praktickým lékařem.

Otázky k registraci do očkovacích center

Jak se mám objednat na očkování?

K očkování se můžete objednat přes Centrální rezervační systém na webových stránkách crs.mzcr.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Nevíte-li si rady, poproste o pomoc s objednáním někoho ze svých blízkých, obecní úřad, neziskovou organizaci pomáhající seniorům, po předchozí domluvě lékárnu či zavolejte na linku 1221. Celý postup registrace také přehledně na těchto stránkách na Očkování v centrech.

V případě, že máte zájem se nechat se očkovat v ordinaci praktického lékaře nebo v případě, že jste imobilní, neregistrujte se pomocí Centrálního rezervačního systému, ale kontaktujte přímo svého praktického lékaře.

Od pondělí 12. července je možné se nechat očkovat proti nemoci covid-19 bez předchozí registrace ve vybraných očkovacích místech. Aktuální seznam všech očkovacích míst, včetně očkovacích míst bez registrace, naleznete na webových stránkách ockoreport.uzis.cz.

Očkování 1. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od data ukončení předešlého očkování (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Dětem ve věku 5–11 let je přeočkování umožněno po uplynutí 6 měsíců od data ukončení předešlého očkování proti covid-19, a to pouze vakcínou Comirnaty (Pfizer).

Očkování probíhá u praktických lékařů, v očkovacích centrech bez rezervace a na očkovacích místech po předchozí registraci prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz. Registrační formulář Vám umožní registraci na podání první dávky i registraci na podání posilovací dávky. Systém sám vyhodnotí Vaši způsobilost pro podání posilovací dávky.

První posilující dávka se očkuje vakcínami Comirnaty a Comirnaty 2022 (Pfizer), Spikevax a Spikevax 2022 (Moderna), Jcovden (dříve Janssen – Johnson&Johnson) a Nuvaxovid (Novavax).

Očkování 2. posilovací dávkou je umožněno všem osobám starším 12 let po uplynutí 3 měsíců od první posilovací dávky (v závislosti na kombinaci vakcín proti covid-19 se může časový odstup lišit). Podání druhé posilovací dávky pro děti ve věku 5 – 11 let zatím není umožněno. Kde a jakou vakcínou je aktuálně možné se nechat očkovat, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Očkování probíhá u praktických lékařů, v očkovacích centrech bez rezervace a na očkovacích místech po předchozí registraci prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz.

Druhá posilující dávka se očkuje pouze vakcínami Comirnaty a Comirnaty 2022 (Pfizer), Spikevax a Spikevax 2022 (Moderna).

Více informací o posilujících dávkách naleznete na covid.gov.cz/situace/ockovani/posilovaci-dodatecna-davka.

 

Jak probíhá objednání k očkování?

 1.  krokem k očkování je REGISTRACE v Centrálním rezervačním systému (registrace.mzcr.cz)
  ▪ zadejte telefonní číslo (Vaše nebo Vašeho pomocníka), na které Vám bude zaslán vstupní ověřovací PIN kód
  ▪ vyplňte Vaše základní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje apod.)
  ▪ ze seznamu si vyberete preferované očkovací místo (kde se budete chtít nechat očkovat)
  ▪ důležité je označit kategorii, do které patříte (věk/profesní příslušnost)
  ▪ pracovník ve školství navíc zadá přístupový kód, který obdržel ve škole
  ▪ pokud bude dle vyplněných údajů vyhodnocena Vaše registrace jako platná, obdržíte na obrazovce potvrzení platné registrace (systém neodesílá potvrzení e-mailem)
 2. krokem je REZERVACE termínu očkování na Vámi vybraném očkovacím místě:
  ▪ jakmile jsou na Vámi vybraném očkovacím místě dostupné očkovací látky, obdržíte SMS s PIN2 a máte 48 hodin na provedení rezervace termínu
  ▪ když neprovedete rezervaci do 48 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa
  ▪ vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká
  ▪ na webu rezervace.mzcr.cz zadáte číslo pojištěnce a PIN2
  ▪ následně si zvolíte datum a čas očkování na místě, které jste si při registraci vybral/a
  ▪ termín druhé dávky se vytvoří automaticky
  ▪ pokud potřebujete změnit očkovací místo, musíte provést novou registraci

Může mě do systému očkování přihlásit i někdo jiný, například příbuzný?

Ano, s procesem registrace a rezervace do Centrálního rezervačního systému pro objednání k očkování může pomoci i jiná osoba – rodinný příslušník, příbuzný, známý. K provedení registrace je nutné zadat osobní údaje a také číslo mobilního telefonu. V případě potřeby mohou pomoci také lidé na krajských linkách, případně na státní lince 1221. V případě, že máte zájem se nechat se očkovat u svého praktického lékaře, neregistrujte se pomocí Centrálního rezervačního systému, ale kontaktujte svého praktického lékaře.

Mohu se nechat očkovat i bez předchozí registrace?

Od pondělí 12. července je možné se nechat očkovat proti nemoci covid-19 bez předchozí registrace ve speciálních k tomu určených očkovacích místech. Seznam všech očkovacích míst, kde je možné se naočkovat bez registrace naleznete na ockoreport.uzis.cz. Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrovaní na žádný termín, do těchto očkovacích center mohou přijít kdykoliv v rámci jejich otevírací doby. Registrace proběhne až na místě. Více informací o očkování bez registrace naleznete na tomto webu na kartě Bez registrace.

Jak rezervovat termín druhé dávky očkování?

Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo ve dvou termínech. Termín druhé dávky systém přiřadí automaticky.

Co když mi nevyhovuje termín očkování nebo se nemohu dostavit?

Už jsem se zaregistroval/a, zatím jsem nedostal/a žádnou dávku očkování. Právě jsem ale obdržel/a SMS, která mě vyzývá k rezervaci termínu očkování:

Zvací SMS s kódem PIN 2 znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny. Pomocí tohoto kódu můžete přistoupit k rezervaci.
V kalendáři uvidíte, jaký termín 1. dávky si můžete rezervovat. V pravém dolním rohu je vidět i předpokládaný termín 2. dávky.
V případě, že se vám termín 2. dávky nehodí, nedokončujte rezervaci. Zvací zprávu můžete nechat propadnout.
Nemusíte se bát, vaše registrace zůstává platná. Jakmile bude mít očkovací místo k dispozici další termíny, přijde vám nová zvací zpráva s kódem.
Zvací SMS vám přijde celkem třikrát – pokaždé s jinými nabízenými termíny pro 1. i 2. dávku.
Pokud vám i tak termíny ani v jednom ze tří případů nebudou vyhovovat, registrace propadne. Nic vám ovšem nebrání provést registraci znovu.

Vakcínu jsem zatím nedostal/a, ale už jsem rezervoval/a termín očkování:

Pokud jste si termín očkování již rezervoval/a, ale zatím jste vakcínu neobdržel/a, kontaktujte očkovací místo s prosbou o posunutí tohoto termínu.
Rezervaci 1. termínu můžete také zrušit pomocí odkazu. Ten jste obdržel/a v e-mailu, který po ní následoval.
Obrátit se můžete i na linku 1221.
V případě zrušení 1. termínu systém automaticky zruší celou rezervaci. Vy už tedy nemusíte nic dělat, jen čekat na novou zvací SMS zprávu s kódem.

Už jsem obdržel/a první dávku vakcíny:

Pokud jste již obdržel/a 1. dávku, pak máte i pevně daný termín 2. dávky.
Na očkovacím místě s tímto termínem počítají, měnit se dá pouze v definovaném rozmezí. Posuny termínu očkování 2. dávkou provádí na žádost linka 1221, případně očkovací místo. Jakým způsobem lze změnit termín na konkrétním očkovacím místě, zjistíte v přehledu očkovacích míst. Pokud má dané očkovací místo stále volné termíny, lze termín očkování posunout v řádu dnů.

Jak změnit termín rezervace?

Změnu termínu či jakékoliv další změny v rezervačním systému je možné provést prostřednictvím asistenční linky 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz. Primárně se však můžete obrátit přímo na očkovací místo, kam jste objednáni. Aktuální seznam očkovacích míst, včetně kontaktů na ně, naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Jak zrušit termín očkování?

Odkaz na zrušení rezervace je zasílán v e-mailu s původním datem rezervace. Zrušit termín je také možné na stránce registrace.mzcr.cz/detail. Automaticky bude zrušen i termín druhé dávky. Samotný termín druhé dávky zrušit nelze, v případě potřeby změny druhého termínu kontaktujte 1221 a nebo očkovací centrum. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v komunikaci ID rezervace, případně číslo pojištěnce.

Jak změnit místo očkování?

Je nutné nejprve Vaši rezervaci zrušit a pak provést novou registraci, případně požádat o asistenci linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo zaslat žádost na podporu CRS emailem covid-podpora@nakit.cz. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v komunikaci ID rezervace, případně číslo pojištěnce.

Mohu upravit své osobní údaje v potvrzené rezervaci?

Na stránce registrace.mzcr.cz/detail Vám registrační systém umožní provádět správu Vaší registrace. Podle aktuálního stavu (stav registrace, stav ověření osobních údajů, stav rezervace) máte možnost upravit Vámi zadané údaje či Vaši registraci zrušit.

Pokud jste v průběhu času změnili své telefonní číslo a nemůžete se do Centrálního rezervačního systému nebo Očkovacího portálu občana přihlásit, obraťte se na informační linku 1221, která je k dispozici denně od 8:00 do 19:00 hodin nebo na podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz. Zde Vám operátoři pomohou telefonní číslo změnit na nové, platné. Případně se se stejným požadavkem můžete obrátit také přímo na očkovací centrum či praktického lékaře, kde jste byli očkováni nebo jste k očkování objednáni. Veškeré aktuální informace o všech očkovacích místech včetně kontaktů na ně naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Kam se mohu obrátit, pokud mám problém s registrací nebo rezervací?

Pro dotazy a pomoc s registrací a rezervací je zřízena infolinka na telefonním čísle 1221. Infolinka je provozována denně od 8:00 do 19:00. Může se stát, že dojde k přetížení infolinky, předem děkujeme za trpělivost. Popřípadě se obraťte na e-mail podpory: covid-podpora@nakit.cz.

Co dělat, když jsem zapomněl/a nebo ztratil/a termíny k očkování?

Řešte s asistenční linkou 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v komunikaci číslo pojištěnce.

Musím vyplnit e-mail?

Pokud nevyplníte e-mail, nebude vám doručeno potvrzení o rezervaci. Informace z potvrzení, které se vám zobrazí po dokončení rezervace, je tak nutné si vytisknout nebo opsat z obrazovky.

Mohu využít mobilní aplikace k rezervaci?

Ne, aktuálně lze provést rezervaci pouze na webové adrese https://reservatic.com/ockovani

Co dělat, když jsem získal termín očkování, ale ten mi byl zrušen. Přijde znovu zvací SMS nebo se mám registrovat znovu?

Podle informací z webu Centrálního rezervačního systému není potřeba se registrovat znovu.  Pokud Vám byl zrušen termín rezervace na očkování, prosíme, vyčkejte na další novou zvací SMS. Váš PIN 2 a registrace zůstávají v platnosti. Více informací

Případně se můžete obrátit přímo na očkovací místo, kam jste objednáni. Seznam všech očkovacích míst včetně kontaktů naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Co dělat, když mi nepřišel certifikát o očkování nebo SMS s heslem?

Záznam o provedeném očkování je možné si zobrazit a vytisknout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz. Přihlášení probíhá pomocí rodného čísla a občanského průkazu. Na telefonní číslo pak přijde bezpečnostní kód, který umožní přístup. Po úspěšném přihlášení se zobrazí osobní karta, kde v horní části naleznete kontaktní údaje. Ve spodní části pak naleznete jednotlivá očkování, včetně informací o zaznamenaných očkovacích dávkách. Zároveň si zde můžete stáhnout a vytisknout svůj Certifikát o provedeném očkování.

Po aplikaci očkovací látky je vám zaslán e-mail s informací, že certifikáty je možné si vyzvednout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz. Web ocko.uzis.cz zobrazuje také výsledek posledního antigenního či PCR testu.

Souhrnný návod, jak postupovat krok za krokem v případě potřeby získání certifikátu o provedeném očkování, popř. provedeném testu, či prodělaném onemocnění naleznete na odkazu: www.uzis.cz.

V případě individuálních problémů se obraťte podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz nebo na informační linku 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin.

Co dělat, když se nemůžu přihlásit do Očkovacího portálu občana a získat certifikát?

Záznam o provedeném očkování je možné si zobrazit a vytisknout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz.

V případě problému s přihlášením si nejprve telefonicky ověřte, zda Vám očkovací místo či zdravotnické zařízení (praktický lékař) správně zapsalo osobní údaje. Špatně zapsané osobní údaje jsou nejčastější příčinou, proč se do systému nemůžete přihlásit. Veškeré aktuální informace o všech očkovacích místech včetně kontaktů na ně naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Pokud máte osobní údaje zapsány správně, a přesto máte potíže s přihlášením, obraťte se na bezplatnou informační linku 1221, která je k dispozici denně od 8:00 do 19:00 (ze zahraničí na +420 226 20 1221).

Stejně postupujte také v případě, změní-li se vám telefonní číslo a nemůžete se do systému přihlásit.

Veškeré další informace k Očkovacímu portálu občana včetně kompletního návodu naleznete na webových stránkách ockodoc.mzcr.cz/napoveda nebo na koronavirus.mzcr.cz/caste-otazky-a-odpovedi/.

V případě individuálních problémů se obraťte podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz nebo na informační linku 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin.

 

Jak mohu řešit nestandardní situace?

Nestandardní situace řešte s asistenční linkou 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz. např. pokud se rozhodnete, že:

– chcete změnit termín očkování
– chcete zrušit termín očkování
– chcete změnit očkovací místo

nebo pokud nastanou Vámi nezpůsobené situace, např:

– byl mi změněn nebo zrušen termín očkování (na základě rozhodnutí očkovacího místa např. nedostatek očkovací látky, technické potíže apod.).