Nejčastější otázky a odpovědi

Všechny otázky a odpovědi jsou pečlivě sestaveny a zodpovězeny nejlepšími odborníky v oboru.

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

primářka Kliniky infekčních,
parazitárních a tropických nemocí,
Fakultní Nemocnice Bulovka

Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

přední český infektolog,
vedoucí AIDS centra Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí,
Fakultní Nemocnice Bulovka

Obecné otázky o očkování

Proč se mám nechat očkovat?

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. Očkování slouží k ochraně před nákazou, zejména před jejím závažným průběhem s možnými komplikacemi a déletrvajícími následky. Jelikož nelze předem odhadnout, jak by v případě nákazy onemocnění covid-19 probíhalo, je nejbezpečnější udělat vše pro to se tomuto onemocnění vyhnout. Očkování je způsob, jak si vytvořit vysokou ochranu konkrétně proti onemocnění covid-19.

V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění, na které ročně na celém světě umíraly miliony lidí, významně potlačit (např. spalničky nebo záškrt), nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice nebo přenosná dětská obrna). Je zde tedy velká naděje, že i v případě pandemie covid-19 bude očkování nejúčinnější zbraní a tedy i cestou k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření. Čím více lidí je v populaci očkováno, tím méně lidí se onemocněním může nakazit. Díky tomu lze nejen oslabit epidemii, ale i ochránit zdravotnický systém, který je kvůli velkému množství nakažených pacientů po několik měsíců značně přetěžován.

Jaké výhody přináší očkování proti covid-19?

Na základě rozhodnutí vlády a změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od 9. 7. 2021 za bezinfekční považují pouze plně naočkované osoby, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a doloží, že:

 – od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní,

 – od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

a nejeví žádné příznaky onemocnění covid-19.

(Již nadále neplatí, že za bezinfekční je považována také osoba, která doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka. Tyto osoby se i nadále musí testovat, a to až do uplynutí 14 dní po plné vakcinaci.)

Potvrzení o dokončeném očkování lze doložit národním certifikátem o provedeném očkování, který je k dispozici na Očkovacím portálu občana na webových stránkách ocko.uzis.cz. Vzor certifikátu naleznete zde. Více informací o získání potvrzení o očkování naleznete pod otázkou „Dostanu potvrzení o očkování?“.

Při splnění výše uvedených podmínek mají očkovaní nárok na tyto výhody:

Nemusí se testovat u zaměstnavatele, ani při návštěvě všech níže uvedených míst viz grafika „Systém O-T-N“. Komplexní informace o prokazování bezinfekčnosti jsou k dispozici na: covid.gov.cz.

Nemusí se testovat při návratu do České republiky z vybraných zemí, kde jinak platí podmínka negativního antigenního nebo PCR testu před příjezdem do vlasti a následně nutnost podstoupit další PCR test po návratu. Podmínky vstupu i návratu se však pro jednotlivé země mohou lišit. Veškeré informace o podmínkách vstupu do cizích zemí i návratu do ČR v době pandemie covid-19 naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR: www.mzv.cz. Seznam zemí podle míry rizika nákazy naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR: mzcr.cz.

Nemusí nastupovat do karantény po kontaktu s nakaženým, a to v případě, že již uplynulo 14 dní od 2. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu a 14 dní od 1. dávky v případě jednodávkového schématu (vakcína Janssen od Johnson&Johnson) a v případě, že se do 14 dnů od rizikového kontaktu neprojeví žádné příznaky onemocnění, a to s platností od 1. července 2021.

Hlavní výhodou je však nadále ochrana života a zdraví Vás i celé populace.

Upozornění: Druhá dávka je u dvoudávkových vakcín nutná z medicínského i úředního hlediska. Jen se dvěma dávkami člověk získá plnohodnotnou ochranu proti covidu-19 a také se jeho tělo bude moct lépe bránit proti mutacím.


Je onemocnění covid-19 skutečně tak závažné? 

Průběh onemocnění covid-19 je různý a liší se obvykle v závislosti na věku a zdravotním stavu pacienta. Může být však velice závažný a i po vyléčení způsobovat dlouhodobé následky.

Nejčastějšími příznaky jsou zvýšená teplota až horečka, kašel, bolesti hlavy, svalů či kloubů a značná únava. Velmi často je popisována také ztráta čichu a chuti nebo dušnost. S onemocněním covid-19 jsou však popisovány i další příznaky, jako například svědivá vyrážka, covidové prsty, stavy zmatenosti, deprese a podobně. U řady osob tyto příznaky přetrvávají i několik týdnů až měsíců po ukončení izolace. V některých případech může mít onemocnění covid-19 i závažný průběh, kdy je nutná hospitalizace případně i s umělou plicní ventilací. To se týká převážně starších osob a osob s některým z chronických onemocnění.  Těžký průběh však není vyloučen ani u mladších jedinců, a to např. na základě oslabené imunity či vrozené vady imunitního systému apod., o kterých nemusí vědět.

Část nakažených prodělá onemocnění covid-19 zcela bezpříznakově. Na základě různých vyšetření po nákaze však bylo zjištěno, že u některých z nich i přes bezpříznakový průběh došlo k jistému poškození plic.

O závažnosti nemoci covid-19 vypovídají i počty zemřelých. Za rok 2020 v Česku zemřelo téměř o 17 tisíc lidí více než v roce 2019, jde zhruba o patnáctiprocentní nárůst. Podle Českého statistického úřadu je tak výrazná meziroční změna v historii po roce 1950 zcela výjimečná.

Koronavirus napadá jen staré lidi…

Koronavirus napadá všechny věkové skupiny obyvatel. Ačkoliv nejčastějšími příznaky jsou zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů, kloubů, únava a ztráta čichu nebo chuti, u některých osob může mít onemocnění závažný průběh s nutností hospitalizace a případně i umělou plicní ventilací. Nejvíce rizikové skupiny jsou starší lidé a osoby s některým z chronických onemocnění. Těžký průběh však není vyloučen ani u mladších jedinců, a to např. na základě oslabené imunity či vrozené vady imunitního systému apod., o kterých nemusí vědět. Dlouhodobými následky mohou trpět i lidé s bezpříznakovým průběhem nemoci.

Je vakcína bezpečná?

Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. Ty odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Všechny očkovací látky, které se na území ČR používají, musí být schváleny Evropskou lékovou agenturou, čímž je zajištěna nejen jejich bezpečnost, ale i její kvalita a účinnost. Bezpečnost vakcín je dále sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Aktuálně dostupné očkovací látky proti covid-19 všechny tyto podmínky splňují.

Při řešení současné epidemie se využilo všech dostupných znalostí a navázalo se na již existující technologie, které jsou vyvíjeny od konce 80. let. Vzhledem k nutnosti co nejdříve epidemickou situaci vyřešit, byla vývoji vakcíny proti covid-19 udělena maximální priorita a byly zkráceny administrativní a ekonomické procesy, které obvykle vývoj očkovacích látek a jiných léčivých přípravků značně prodlužují. Technologický postup byl striktně zachován, klinické studie probíhaly podobně jako u jiných vakcín.

Jak je možné, že vakcíny byly vyvinuty tak rychle?

Současný typ koronaviru (SARS-CoV-2) spadá do široké rodiny koronavirů. Vývoj vakcín tak mohl stavět na četných předchozích výzkumech infekcí způsobených koronaviry (např. epidemie SARS a MERS) a nezačínal tak od nuly. Stejně tak historie vývoje mRNA technologie sahá až do 90. let 20. století. Dalším významným faktorem byla bezprecedentní spolupráce na celosvětové úrovni a ohromné finanční prostředky, které byly na vývoj vynaloženy. Urychlení celého procesu vývoje bylo především na úkor administrativních úkonů, nikoliv na úkor testování účinnosti a bezpečnosti, které proběhlo standardním způsobem. Více informací naleznete na webových stránkách www.mediciproockovani.cz.

Jak vakcína funguje?  

Očkování přiměje imunitní systém, aby se naučil bránit proti infekci virem. Jestliže se tato osoba později virem nakazí, imunitní systém virus rozpozná, bude proti němu připraven bojovat a danou osobu před onemocněním covid-19 ochrání.

Princip očkování spočívá v přípravě imunitního systému na případný kontakt s patogenem, avšak bez toho, že by došlo k rozvoji onemocnění. Organismu je představena ta část patogenu (antigen), která sama o sobě není infekční, avšak na kterou imunitní systém reaguje tvorbou protilátek a speciálních buněk. Díky tomu je organismus připraven na kontakt s reálným patogenem, kterého díky očkování dokáže zničit dříve, než u něj vyvolá infekční onemocnění.

V ČR máme prozatím 2 typy vakcín. První, od Pfizer/BioNTech a Moderna, je vyvinut na principu mRNA tvořící spike protein. Jedná se o moderní technologii, jejímuž vývoji se vědci věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika), ale i proti některým typům zhoubných nádorů. Druhý typ vakcíny, od AstraZeneca a Johnson&Johnson, je založen na bázi virového nosiče, tzv. adenoviru. Tento postup se v minulosti využil už při vývoji vakcíny proti ebole, tuberkulóze nebo malárii.

Je vakcína účinná?  

Všechny vakcíny momentálně používané v ČR jsou téměř 100% účinné proti závažnému průběhu a úmrtí způsobenému onemocněním covid-19 a jsou srovnatelně bezpečné.

Očkování poskytuje vysokou dávku ochrany již po první dávce. Po 14 dnech od aplikace první dávky se vytváří vysoká hladina protilátek a ta se ještě zvyšuje po druhé dávce. Očkovací látka společnosti AstraZeneca poskytuje, dle dosavadních výsledků studií, po první dávce vysokou ochranu až 76 %, po druhé dávce, při doporučeném rozestupu 12 týdnů, dosahuje účinnost až k 82 %. RNA vakcíny (Pfizer,Moderna) mají po plném naočkování (2 dávky) účinnost až 95%. Řadí se tak mezi jedny z nejúčinnějších vakcín vůbec. Vakcína Janssen společnosti Johnson&Johnson dle klinických testů chrání z více než 80–85 % před těžkými formami nemoci covid-19 a asi 66 % před těmi lehčími formami. Data ze zemí s vysokou proočkovaností naznačují, že jsou vakcíny účinné i proti asymptomatickému šíření viru. Prozatím však není známo, do jaké míry.

Je potřeba si ale uvědomit, co „procenta účinnosti“ znamenají. Účinnost 76% Astra Zenecy neznamená, že by se zbytek očkovaných (24 %) nakazil coronavirem. Nakažených bylo naprosté minimum, pozitivita se potvrdila pouze u 2 % očkovaných, žádný z nich nebyl hospitalizován a neměl vážný průběh nemoci, a to samé platí pro vakcíny Moderna a Pfizer. Čísla účinnosti zjednodušeně znamenají, o kolik procent mají očkovaní nižší šanci onemocnět než neočkovaní.

Komu bude očkování nabídnuté nejdřív a proč?

Očkování proti covid-19 postupuje dle Metodického pokynu pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví, přičemž s ohledem na dostupnost očkovacích látek je celý proces rozdělen do jednotlivých očkovacích fází, a to na základě prioritizace jednotlivých skupin obyvatel dle dostupnosti očkovacích látek v pořadí dle předem stanovených priorit na základě věku, zdravotního stavu a povolání.

V první fázi jsou očkovány nejohroženější skupiny obyvatel – senioři, klienti a personál pobytových sociálních služeb, osoby hospitalizované v LDN, zdravotničtí pracovníci, osoby podílející se na péči o covid+ osoby, personál odběrových míst a laboratoří, osoby vykonávající povolání důležitá pro zachování základních funkcí státu. Od 26. 2. do 28. 3. se k registraci mohli hlásit zaměstnanci školských zařízení. Od 24. 3. do 15. 5. se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Od 7. 4. do 15. 5. se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách. Od 23. 4. osoby starší 60 let, od 28. 4. osoby starší 55 let, od 5. 5. osoby starší 50 let, od 11. 5. osoby starší 45 let, od 17. 5. osoby starší 40 let, od 24. 5. osoby starší 35 let a od 26. 5. osoby starší 30 let. Od 3. 5. do 15. 6. 2021 se k očkování mohou registrovat osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči a také akademičtí pracovníci českých veřejných a soukromých vysokých škol. Od 4. 6. 2021 se k očkování mohou registrovat také osoby ve věkové kategorii 16 až 29 let. Od 1. 7. 2021 se k očkování mohou registrovat také děti ve věku 12–15 let. U skupiny nezletilých 12–15 let včetně je nezbytná přítomnost zákonného zástupce.

Kdo se může očkovat?

Od 4. 6. 2021 se k očkování mohou registrovat osoby ve věkové kategorii 16 až 29 let. Nadále se mohou registrovat osoby starší 30 let, 35 let, 40 let, 45 let, 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let i 80 let a všichni zdravotničtí pracovníci či nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby.

Od 1. 3. 2021 jsou do očkování zapojeni i praktičtí lékaři, kteří mohou očkovat pouze své pacienty dle věkových kritérií vyhlášených MZČR a vážně nemocné pacienty s obdobným rizikem těžkého průběhu nemoci.

Od 24. 3. do 15. 6. 2021 se mohly k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – Skupina 1, od 12. 4. do 15. 6. 2021 se mohly registrovat osoby s chronickým onemocněním – Skupina 2. Seznamy diagnóz a zdravotních stavů naleznete na stránkách pacientských organizací.

Od 29. 3.  2021 je očkování umožněno také zaměstnancům kritické infrastruktury.

Od 7. 4. do 15. 5. 2021 se mohli k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách.

Od 3. 5. do 15. 6. 2021 se k očkování mohly registrovat osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči.

Od 3. 5. do 15. 6. 2021 se mohli k očkování registrovat akademičtí pracovníci českých veřejných a soukromých vysokých škol.

Od 11. 6. 2021 se spouští očkování samoplátců a registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se mohou i cizinci dlouhodobě žijící v ČR. Více informací na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Registrace samoplátců k očkování probíhá na stránkách: registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm/. Detailní návod a bližší informace k dispozici ZDE.

Od 1. 7. 2021 se k očkování mohou registrovat také děti ve věku 12–15 let. U skupiny nezletilých 12–15 let včetně je nezbytná přítomnost zákonného zástupce.

 

Kdy a jak se budou očkovat samoplátci, resp. osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění?

Od 11. 6. 2021 se spouští očkování samoplátců a registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se mohou i cizinci dlouhodobě žijící v ČR.

Očkovat se v tomto režimu může:

 • občan České republiky, nebo
 • cizinec (z EU nebo třetích zemí), který má na území České republiky povolen pobyt nad 90 dnů a zároveň splňuje jednu z následujících podmínek:
  • má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice;
  • je držitelem platného dlouhodobého víza;
  • jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky;
  • jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky.

Očkování samoplátců probíhá ve vybraných očkovacích místech (minimálně 1 v každém kraji), jejich seznam naleznete na registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm. Registrace samoplátců k očkování probíhá na stránkách: registrace.mzcr.cz/samoplatci/.

Samoplátci jsou v očkovacích centrech očkováni očkovací látkou COMIRNATY (výrobce BionTech/Pfizer) a maximální cena jedné dávky očkovací látky vč. aplikace nepřesáhne částku 810 Kč.

Více informací na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Detailní návod a bližší informace k dispozici ZDE .

 

Kdy a jak se budou očkovat obyvatelé starší 16 let?

Od 4. 6. 2021 se k očkování mohou registrovat osoby ve věkové kategorii 16 až 29 let. Nadále se mohou registrovat osoby starší 30 let, 35 let,  40 let, 45 let, 50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let i 80 let.

U skupiny nezletilých 16+ není nutná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování proti covid-19 (s výjimkou osob s mentálním postižením). Zájemce o očkování udělí informovaný souhlas s očkováním (písemná forma není nutná, avšak očkovací místo si ho může v této formě vyžádat). Více informací k očkování nezletilých 16+ naleznete na Informace k očkování proti covid-19 nezletilých zájemců o očkování (16+).

Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá podle rizikového skóre dané skupiny obyvatel a následně dle věku, a to ve všech skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány. Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování. Jaké je rizikové skóre jednotlivých prioritně očkovaných skupin naleznete na stránce registrace.mzcr.cz.

Přihlášení probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách registrace.mzcr.cz. Přesný postup krok za krokem naleznete v našem krokovníku na těchto webových stránkách.

 

Kdy a jak se budou očkovat děti starší 12 let?

Od 1. 7. 2021 se k očkování mohou registrovat také děti ve věku 12 až 15 let (včetně).

U skupiny nezletilých 12–15 let (včetně) je nezbytná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování proti covid-19. Postačuje přítomnost pouze jednoho zákonného zástupce. Zákonný zástupce udělí informovaný souhlas s očkováním (písemná forma není nutná, avšak očkovací místo si ho může v této formě vyžádat). Více informací k očkování nezletilých 16+ naleznete na Informace k očkování proti covid-19 nezletilých ve věku 12-15 let.

Očkování dětí ve věku 12–15 let (včetně) probíhá ve vybraných očkovacích místech. Jejich seznam naleznete na ockoreport.uzis.cz pod označením „Očkování dětí 12+“ s piktogramem dítěte. K očkování se lze přihlásit jako u ostatních věkových skupin přes Centrální rezervační systém na stránkách: registrace.mzcr.cz. Přesný postup, jak se přihlásit naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví zde nebo v našem krokovníku na těchto webových stránkách.

Věková skupina 12–15 let se očkuje očkovací látkou COMIRNATY (BionTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna).

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dne 28. 5. 2021 a následně Evropská komise schválila nasazení vakcíny od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku 12 až 15 let. Použití vakcíny Comirnaty u dětí ve věku 12 až 15 let je stejné jako u lidí od 16 let výše. Více na www.sukl.cz.

Od 23. 7. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila umožnit rozšíření indikace vakcíny Spikevax (Moderna) také pro použití u dětí ve věku 12 až 17 let. Vakcína byla do té doby schválena pouze pro osoby starší 18 let. Klinická studie prokázala, že imunitní odpověď na vakcínu v této skupině byla srovnatelná s imunitní odpovědí ve věkové skupině 18 až 25 let. Více na www.sukl.cz.

Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá podle rizikového skóre dané skupiny obyvatel a následně dle věku, a to ve všech skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány. Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování. Jaké je rizikové skóre jednotlivých prioritně očkovaných skupin naleznete na stránce registrace.mzcr.cz.

Kdy a jak se budou očkovat učitelé a další pracovníci ve školství?

Od 3. 5. do 15. 6. 2021 se mohou k očkování registrovat akademičtí pracovníci českých veřejných a soukromých vysokých škol.

Od vedení školy obdrží zaměstnanci unikátní kód, za pomoci kterého se mohou přihlásit k očkování. Kódy jsou platné do 15. června. U samotného očkování je třeba předložit potvrzení o zaměstnání. Registrace probíhá na webu: registrace.mzcr.cz.

Řazení k očkování v Centrálním rezervačním systému probíhá dle prioritního skóre skupin, které jsou v daném okamžiku očkovány. A to s ohledem na vyšší riziko průběhu covid-19. V rámci každé skupiny jsou zájemci o očkování řazeni dle věku. Písemné potvrzení o zaměstnání společně s průkazem totožnosti bude kontrolováno na očkovacím místě. Celý proces registrace přehledně v letáku MZČR. Více informací najdete na webové stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Další informace naleznete na ockovani.edu.cz.

Od 27. 2. do 28. 3. 2021 se k očkování mohli registrovat pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení.

Kdy a jak se zapojí praktičtí lékaři do očkování proti covid-19?

Od 1. 3. 2021 je umožněno zapojení praktických lékařů do očkování proti covid-19.

Zapojování bude postupné, a to s ohledem na získání množství nových kapacit vakcín a jejich dodávek.

Více informací o očkování u praktických lékařů najdete v sekci: Otázky k očkování u praktických lékařů.

Kdy a jak se budou očkovat chronicky nemocní lidé? 

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem , můžete se nechat očkovat na jednom z těchto míst:

 1. na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte nebo
 2. u vašeho praktického lékaře

Platnost kódu pro registraci k očkování je u osob s chronickým onemocněním v první i druhé skupině prodloužena do 15. června. Do tohoto data se proto mohou přihlašovat k očkování obě skupiny chronických pacientů.

Od 24. 3. do 15. 6. 2021 se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – Skupina 1, od 12. 4. do 15. 6. 2021 se mohou registrovat osoby s chronickým onemocněním – Skupina 2, a to přes Centrální rezervační systém. Seznamy diagnóz a zdravotních stavů naleznete na stránkách pacientských organizací.

Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází, na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Tento specialista je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet. Pomocí něj je jim zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to na adrese registrace.mzcr.cz. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou. Osoby s chronickým onemocněním mezi 16-18 lety se rezervují k očkování pouze očkovací látkou Comirnaty, která je jediná vhodná pro tuto věkovou kategorii. Více informací najdete na stránkách pacientských organizací.

Přehledný postup, kde a jak je možné se registrovat k očkování, pokud jste chronicky nemocný, naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ZDE.

Kdy a jak se budou očkovat osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti?

Od 3. 5. do 15. 6. se k očkování proti covid-19 mohou registrovat osoby pečující o člověka ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. Přihlášení k očkování probíhá za pomoci unikátního kódu přes Centrální rezervační systém na webu: registrace.mzcr.cz.

Pro unikátní kód se osoby pečující osobně s dokladem totožnosti dostaví na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba u příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti (po a st 8-12 a 13-17 hod., út, čt, pá 8-11 hod.). Unikátní kódy nelze předávat osobám zmocněným na základě plné moci. Na očkovacím místě se pak osoba prokáže dokladem totožnosti a potvrzením od Úřadu práce, které obdrží při převzetí kódu. Celý proces registrace také přehledně v letáku MZČR.

Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá vždy podle věku, a to ve všech skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány. Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování. Písemné potvrzení od Úřadu práce ČR společně s průkazem totožnosti bude kontrolováno na očkovacím místě.

Kdy a jak se budou očkovat pracovníci v sociálních službách?

Od 7. 4. do 15. 5. 2021 se mohli k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách přes Centrální rezervační systém na webu: registrace.mzcr.cz.

Od poskytovatelů sociálních služeb obdrží jejich zaměstnanci unikátní kód a písemné potvrzení o zaměstnání.

Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá vždy podle věku, a to ve všech skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány. Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování!

Písemné potvrzení o zaměstnání společně s průkazem totožnosti bude kontrolováno na očkovacím místě.

Celý proces registrace také přehledně v letáku MZČR.

Máte problémy při registraci k očkování? Podívejte se, jak postupovat do sekce: Otázky k registraci do očkovacích center. Otázka: Jak postupovat v případě, kdy mám problémy při registraci k očkování zaměstnanců sociální péče?

Koho se týká 3. dávka očkování a kdy a kam na přeočkování?

Přeočkování třetí dávkou vakcíny vláda doporučuje lidem nad 60 let a rizikovým skupinám, dostupná ale bude všem, kdo o ni projeví zájem. Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou je možné od 20. září 2021 na ceskoockuje.cz.

Komu se třetí dávka doporučuje?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje posilovací dávku zejména lidem nad 60 let, kterým od ukončeného očkování uplynulo alespoň osm měsíců.

Česká vakcinologická společnost (ČVS) ji doporučuje i rizikovým skupinám, tedy lidem v dlouhodobé lůžkové péči nebo v domovech pro seniory, stejně tak i chronicky nemocným, kterým hrozí těžší průběh covidu-19, zdravotníkům nebo pracovníkům v sociálních službách. Přeočkování je doporučeno také lidem s oslabenou imunitou. Jde třeba o pacienty na onkologické léčbě, po transplantaci orgánů nebo kmenových buněk a podobně. Tito lidé si mohou pro třetí dávku přijít už čtyři týdny po ukončeném očkování.

Očkování 3. dávkou očkování však bude dostupné všem, kdo o ni projeví zájem. Jedinou podmínkou je mít nejméně osm měsíců po dokončené vakcinaci.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a odpovědi na mnohé otázky ohledně očkování 3. dávkou naleznete na webových stránkách koronavirus.mzcr.cz/posilovaci-davka-ockovani.

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) k 3. dávce očkování k dispozici zde.

Kam na očkování a kdy?

Přeočkování je možné 8 měsíců po dokončeném očkování, to znamená osm měsíců po druhé dávce dvoufázové vakcíny, v případě jednorázové osm měsíců po první dávce.

Lidem, kterým uběhlo zmiňovaných osm měsíců od základního schématu očkování, chodí od 20. září SMS. Lidé se mohou následně přihlásit u svého praktického lékaře – stačí zavolat a domluvit se na termínu. Další možností je klasická registrace přes web ceskoockuje.cz, případně přes crs.uzis.cz, které nabízí možnost výběru očkovacího místa. Zájemce může také přijít na některé z očkovacích míst bez registrace. Jejich seznam také naleznete na stránkách ockoreport.uzis.cz.

Čím se očkuje?

Zdravotníci budou aplikovat posilující dávky vakcíny typem mRNA. Bude se tedy jednat o vakcíny Comirnaty společnosti Pfizer a Spikevax společnosti Moderna. Jako třetí dávku je mohou dostat i lidé očkovaní vakcínou AstraZeneca, která je jiného typu, a jako druhou i lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. Na základě dat o účinnosti i vzájemném kombinování vakcín se ministerstvo rozhodlo, že se i v těchto případech bude podávat libovolná mRNA vakcína proti covidu.

Proč je najednou možné očkovací látky při přeočkování kombinovat?

Informace o očkování se vyvíjejí v čase. Čím více máme zkušeností z očkování a čím více je očkovaných osob, které lze sledovat a průběžně vyšetřovat, tím více je dat, která lze využít v praxi. Očkovací látky, které byly postupně ve světě i v České republice vyvíjeny, byly před svým uvedením na trh důkladně testovány. Každá farmaceutická firma samozřejmě testovala výhradně svou vlastní vyvíjenou vakcínu a na základě svého výzkumu nastavila co nejvhodnější očkovací schéma, které uvedla v souhrnu údajů o přípravku. Až postupem času, kdy již bylo k dispozici více vakcín, bylo možné zahájit studie zaměřené na jejich případnou kombinaci. Výsledky těchto studií začínají být postupně k dispozici. Nejvíc ideální k přeočkování se jeví tzv. mRNA vakcíny (Spikevax od společnosti Moderna, Comirnaty od společnosti Pfizer&BioNTech), a to jednak pro jejich vysokou účinnost, tak i pro jejich snazší možnost úpravy ve vztahu k novým variantám koronaviru. V tuto chvíli jsou tyto dvě vakcíny jediné povolené k přeočkování na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Možnost kombinace vakcín je možná i pro případ nerovnoměrné distribuce vakcín v České republice. Jedná se zejména o situace, kdy zájemce o posilující očkovací dávku nemá v blízkosti svého bydliště očkovací místo, které nabízí očkovací látku, kterou byl původně očkován.

Pro základní očkování je však stále preferovanou variantou očkování stejnou vakcínou.

Co když jsem očkovaný a nemoc covid-19 jsem zároveň prodělal?

Dle vyjádření pneumoložky, imunoložky a náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Koziar Vašáková, po prodělaném covidu a základní vakcinaci člověk pro booster dávku chodit nemusí.

„Pokud nemá závažnou nemoc, která by způsobovala poruchu imunity, tak si třetí dávku nemusí dávat. Třetí dávku už u těchto jedinců nedoporučujeme. Výjimkou jsou samozřejmě pacienti například na onkologické léčbě nebo pacienti po transplantaci, kteří covid prodělali a mají dvě dávky. Tam je to na individuálním zvážení lékařem,“ popsala náměstkyně. (Zdroj: Seznam Zprávy)

Je možné se současně očkovat i proti chřipce?

Ano, očkování proti chřipce je možné spojit s očkováním proti nemoci covid-19. Může se aplikovat do jedné ruky jedna vakcína a do druhé druhá látka. Možnost očkovat proti oběma nemocem simultánně zmiňuje i Česká vakcinologická společnost.

Hrozí při tzv. „booster“ dávce nové vedlejší účinky?

Data od lidí, kteří už třetí dávku dostali, neukazují na žádné zatím nepopsané nežádoucí účinky vakcíny. Například Izrael začal populaci nad 60 let očkovat posilující dávkou už během léta a první předběžná data od 4 500 lidí ukázala, že se 88 procent respondentů cítilo „stejně nebo lépe“ než po druhé dávce vakcíny. Na výjimečné nežádoucí účinky neupozorňují ani české odborné společnosti.

Chrání posilovací dávka očkování i proti novým variantám koronaviru?

Jako problematická se zatím jeví především varianta delta. Ta v době výzkumu aktuálních očkovacích látek nebyla známa, a i přesto, že očkování do jisté míry chrání i proti ní, je tato ochrana nižší oproti dříve se šířícím variantám viru.

Za poklesem účinnosti vakcín ale může být podle ČVS zodpovědné i běžné oslabování postvakcinační imunity v čase. Posilovací dávka má hladiny specifických neutralizačních protilátek i počty paměťových B a T buněk zvýšit. Významný nárůst protilátek po podání posilovací dávky současně posílí i ochranu proti dosud známým novým variantám viru, například proti variantě delta.

Data společnosti Pfizer z července 2021 ukazují, že třetí dávka Comirnaty zvyšuje hladiny protilátek u lidí od 18 do 55 let až pětinásobně. U lidí od 65 do 85 let bylo zvýšení jedenáctinásobné.

Zajímá vás více o očkování, vakcínách nebo jak se k očkování registrovat? Více informací naleznete na koronavirus.mzcr.cz/posilovaci-davka-ockovani.

Je očkování povinné? 

Očkování je dobrovolné a je zdarma. Na území ČR se může k očkování objednat každá osoba se zdravotním pojištěním, a to ve chvíli, kdy bude splňovat podmínky právě očkované skupiny obyvatel (dle věku, zdravotního stavu či povolání). Registrovat k očkování se mohou i osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají, tedy mohou se očkovat i cizinci nebo samoplátci. Člověk, který očkování odmítne, zůstává v neustálém ohrožení, že v případě nakažení se u něj objeví vážné zdravotní problémy.

Čím se očkuje v ČR?

K očkování v Evropské unii, a tedy i v České republice, byly schváleny tyto očkovací látky:

Vakcína Comirnaty společnosti Pfizer je dvoudávková vakcína založená na principu mRNA tvořící spike protein. Tato vakcína má po aplikaci 2. dávky účinnost téměř 95 %. Její nevýhodou je náročné skladování, které vyžaduje teploty kolem -70°C. Více o vakcíně Comirnaty najdete na stránkách MZČR nebo SÚKL. Příbalový leták k vakcíně Comirnaty si můžete prohlédnout taktéž na stránkách SÚKL – Příbalový leták Comirnaty.

Termín pro podání druhé dávky vakcíny Comirnaty společnosti Pfizer je od 15. 7. 21 – 23 dní od podání dávky první. Lidé, kteří se registrovali a ještě nemají vybraný termín, budou mít od 15. 7. mezi 1. a 2. dávkou odstup 21 dní místo dosavadních 34 dní. Automaticky se rozestup mezi dávkami očkování zkrátí také dětem ve věku 12 až 15 let, které ještě nemají termín očkování.

Vakcína Spikevax (Moderna) je také založena na principu mRNA tvořící spike protein. Na skladování a převoz je méně náročná. Vakcína Moderny byla při prevenci symptomatické nákazy covidem-19 účinná na 94,1 procenta, a to po 14 dnech od podání druhé dávky. I tato mRNA vakcína je dvoudávková. Další podrobnosti k vakcíně firmy Moderna jsou k dispozici na stránkách MZČR nebo SÚKLPříbalový leták k vakcíně Moderna na stránkách SÚKL.

Termín pro podání druhé dávky vakcíny Moderna je od 11. 6. 25 až 35 dní od podání dávky první.

Vakcína Vaxzevria společnosti AstraZeneca nepracuje na principu moderní technologie mRNA, ale využívá k přenosu informace adenovirus. Tento postup se v minulosti využil už při vývoji vakcíny proti ebole, tuberkulóze nebo malárii, pracuje se s ním i ve vývoji vakcíny proti HIV nebo viru Zika. Očkovací cyklus se skládá ze dvou samostatných dávek. Podání druhé dávky se doporučuje s rozestupem 12 týdnů od dávky první. Částečná ochrana před virem začíná přibližně 3 týdny po podání první dávky, plná ochrana se projeví 2 týdny po druhé dávce. Vakcíny jsou 100% účinné proti závažnému průběhu, hospitalizacím a úmrtím. Mezi 1. a 2. dávkou je jejich účinnost 78 %. Proti onemocnění covid-19 je její účinnost 81 %.  Více o vakcíně AstraZeneca se dozvíte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo souhrnně na stránkách MZČRPříbalový leták k vakcíně AstraZeneca na stránkách SÚKL.

Termín pro podání druhé dávky vakcíny Vaxzevria (dříve AstraZeneca) je 84 až 91 dní od podání dávky první.

Vakcína Janssen společnosti Johnson&Johnson byla jako čtvrtá vakcína proti onemocnění covid-19 Evropskou komisí schválena dne 11. března 2021. Vakcína Janssen se podává ve formě jedné injekce a skládá se z jiného viru (ze skupiny adenovirů), který byl upraven tak, aby obsahoval gen pro produkci spike proteinu z viru SARS-CoV-2. Vakcína neobsahuje samotný virus SARS-CoV-2 a nemůže vyvolat onemocnění covid-19. Vakcína dle klinických testů chrání z více než 80–85 % před těžkými formami nemoci covid-19 a asi 66 % před těmi lehčími formami. Plná ochrana poskytovaná vakcínou Janssen se vytvoří cca 14 dní po vakcinaci. Více o vakcíně Janssen se dozvíte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Příbalový leták k vakcíně Janssen společnosti Johnson&Johnson na stránkách SÚKL.

Termíny pro podání druhých dávek očkovacích látek vycházejí z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy vakcín? (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson – v současnosti jediné schválené v EU)

Je několik činitelů, podle kterých můžeme proti sobě vakcíny porovnávat. Vakcíny Pfizer a Moderna fungují na principu mRNA vakcín, AstraZeneca a Johnson and Johnson jsou příkladem vektorových vakcín. V lidském těle tedy vakcína od firmy Pfizer a Moderny stimuluje imunitní systém člověka lehce jiným způsobem, než vakcína od AstraZenecy, každopádně oba typy jsou velmi účinné a dostatečně podněcují naši imunitu k tvorbě protilátek. Očkovací látky společností AstraZeneca a Johnson and Johnson se aktuálně doporučují spíše osobám starším šedesáti let, vakcíny Pfizer a Moderna osobám od dvanácti let. Účinnost vakcíny Pfizer a Moderna se pohybuje mezi 90 a 96 %, očkovací látka vytvořená AstraZenecou je účinná v rozmezí 85 a 90 %. Jonson and Johnson má účinnost kolem 67 %. Oproti vakcínám Pfizer a Moderna je u AstraZeneca vakcíny potřeba delší čas mezi podáním dvou dávek. Dále se vakcíny liší také ve výrobní ceně a metodě skladování.

Z čeho přesně se skládají mRNA vakcíny?

Mezi mRNA vakcíny řadíme vakcíny Comirnaty společnosti Pfizer/BioNTech a Moderna. A z čeho přesně se skládají? Je to jen 5 základních látek:

 1. Léčivá látka
 2. Tuky/ lipidy
 3. Cukry
 4. Tlumivý roztok (stabilizátory a pufry)
 5. Sterilní voda

1. Léčivá látka

Léčivou látkou je mRNA, což je jednovláknová „poslíčková“ RNA (messenger), která funguje jako nosič informace, podle kterého určité buňky vyrobí kousek tzv. „spike“ proteinu (S protein), což je bílkovina, která se nachází na povrchu koronaviru a je za běžné situace v lidském organismu aktivně vyhledávána a rozpoznávána buňkami imunitního systému, které pak následně tímto identifikovaný virus v těle zničí.  Vakcína tedy pomáhá buňkám imunitního systému naučit se rozpoznat tyto bílkoviny a tím i samotné koronaviry. Spike proteiny tedy nejsou a nemohou být infekční, pouze fungují jako stimulátory lidského imunitního systému.

RNA molekuly se v našich buňkách vyskytují běžně, a to v obrovském množství. Např. viry způsobující běžnou rýmu jsou také RNA viry, které a pronikají do buněk lidského těla, kde se množí. Po celou dobu takové virové infekce RNA viry nejsou schopné měnit DNA člověka, neboť jednak nedokážou vstoupit do jádra buněk, kde se nachází lidská DNA a dále lidské buňky neobsahují enzym, který by dokázal konvertovat mRNA do lidské DNA.

Je známým faktem, že mRNA je přirozeně nestabilní molekulou, která se v těle během pár dnů odbourá (rozloží), čímž se zastaví produkce Spike proteinu. Bylo prokázáno, že veškerá mRNA podaná vakcínou je z těla vyloučena v řádu několika dní (3 až 9 dnů) a její množství v těle se po podání vakcínou začne snižovat již několik hodin po injekci.

2. Tuky/lipidy

Vakcíny také obsahují bezpečné fosfolipidy vytvářející kolem přirozeně nestabilní mRNA tzv. nanočásticový obal, kterým mRNA chrání před degradací a zároveň pomáhá při jejím transportu ze svalové tkáně do buněk. Podobné lipidové částice se používají v léčivých přípravcích zaměřených na léčbu rakoviny, kde pomáhají taktéž s transportem zde chemických molekul do rakovinných buněk.

Cholesterol, který je do vakcín přidáván na podporu struktury nanočástic, můžeme najít ve složení řady registrovaných léčivých přípravcích. Množství cholesterolu podávaného ve vakcíně je ale tak nízké, že nemá vliv na množství cholesterolu běžně cirkulujícího v těle.

3. Cukry

Vakcíny obsahují cukry (konzumní cukr sacharózu), které slouží k ochraně léčivé látky před poškození mrazem během zamrazování. Množství cukru je velmi malé a je prokázáno, že není vakcína u diabetiků kontraindikována, nemůže mít vliv na onemocnění diabetes.

4. Stabilizátory a pufry (tlumivé roztoky)

Jsou to substance chránící léčivou látku před fyzikálně chemickými změnami.  Pufry udržují pH roztoků v rámci fyziologických hodnot, které nejsou člověku škodlivé.

5. Sterilní voda

Většinu roztoku vakcín tvoří sterilní voda.

Z čeho se naopak mRNA vakcíny neskládají a co neobsahují?

Vakcíny neobsahují hliník, který se u jiných vakcín přidává ke zvýšení imunitní odpovědi. Vakcíny neobsahují žádné toxické látky, například směsi s chloroformem.
Vakcíny neobsahují žádné složky, které mohou způsobit známé alergie (alergie na mořské plody, vaječný žloutek apod).
Vakcíny neobsahují žádné konzervační látky, a tudíž neobsahují konzervanty jako je thiomersal.
Vakcíny neobsahují mikročipy.

Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Z čeho přesně se skládají adenovirové vakcíny?

Mezi adenovirové vakcíny řadíme vakcíny Vaxzevria společnosti AstraZeneca a Janssen společnosti Johnson&Johnson. A z čeho se skládají?

 1. Léčivé látky
 2. Cukrů
 3. Tlumivého roztoku (stabilizátory a pufry)
 4. Sterilní vody

1. Léčivá látka

Léčivou látkou jsou adenoviry, které byly upraveny tak, aby se v lidském těle nemohly množit (např. šimpanzí či sérotyp 26) a vyvolávat onemocnění. Adenoviry slouží jako vektory, tj. nosiče informace (návodu), podle kterého pak lidské buňky dokážou vyrábět spike protein (S protein), což je bílkovina, která se nachází na povrchu koronaviru a je za běžné situace v lidském organismu aktivně vyhledávána a rozpoznávána buňkami imunitního systému, které pak následně tímto identifikovaný virus v těle zničí. Po očkování tímto vektorem začnou lidské buňky Spike protein samy produkovat a „trénovat“ tak lidský imunitní systém. Tím se vytváří přirozená obrana, tedy protilátky a T-lymfocyty.

Pokud později očkovaná osoba přijde do kontaktu s koronavirem (SARS-CoV-2), imunitní systém rozpozná virus a bude připraven na něj zaútočit.

2. Cukry

Adenovirové (vektorové) vakcíny obsahují známé cukry, například sacharózu či cyklodextrin.

Sacharóza je konzumní cukr, který slouží k ochraně léčivé látky před poškození mrazem během zamrazování. Množství cukru je velmi malé a je prokázáno, že není vakcína u diabetiků kontraindikována, nemůže mít vliv na onemocnění diabetes.

Cyklodextriny mají schopnost stabilizovat širokou škálu látek a díky tomu, že jsou netoxické, se využívají také ve farmacii. Cyclodextriny jsou vyráběny ze škrobu a používají se nejen ve farmacii, ale i v kosmetice a v potravinářství, kde slouží jako prostředek pro snižování obsahu cholesterolu.

3. Stabilizátory a pufry (tlumivé roztoky)

Tlumivé roztoky jsou substance chránící léčivou látku před fyzikálně chemickými změnami. Jsou to např. antioxidanty a povrchově aktivní látky. Antioxidanty chrání léčivou látku před poškozením volnými radikály kyslíku, povrchově aktivní látky zajišťují homogenizaci směsi. Pufry udržují pH roztoků v rámci fyziologických hodnot, které nejsou člověku škodlivé.

4. Sterilní voda

Většinu roztoku vakcín tvoří sterilní voda.

Z čeho se naopak adenovirové vakcíny neskládají a co neobsahují?

Vakcíny neobsahují hliník, který se u jiných vakcín přidává ke zvýšení imunitní odpovědi.
Vakcíny neobsahují žádné toxické látky, například směsi s chloroformem.
Vakcíny neobsahují žádné složky, které mohou způsobit známé alergie (alergie na mořské plody, vaječný žloutek apod).
Registrované vakcíny neobsahují žádné běžné konzervační látky, a tudíž neobsahují konzervanty jako je thiomersal.
Vakcíny neobsahují mikročipy.

Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Dostanu potvrzení o očkování? 

Záznam o provedené aplikaci očkovací látky je možné si zobrazit a vytisknout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz.Certifikáty jsou v jednotném vzhledu podle Evropské unie. Na certifikátech jsou uvedené jméno, příjmení a datum narození. Zároveň obsahují QR kód.

Přihlášení probíhá jednorázovým kódem přes SMS pomocí rodného čísla a občanského průkazu nebo pomocí mobilního telefonu, e-mailu a data narození (pro cizince a děti bez OP). Na telefonní číslo pak přijde bezpečnostní kód, který umožní přístup. Po úspěšném přihlášení se zobrazí osobní karta, kde v horní části naleznete kontaktní údaje. Ve spodní části pak naleznete jednotlivá očkování, včetně informací o zaznamenaných očkovacích dávkách.

Po aplikaci očkovací dávky je zasílán email s informací, že certifikáty je možné si vyzvednout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz.

Papírové potvrzení mohou lidé na vyžádání dostat také v očkovacích centrech, doklad o vakcinaci může vystavit také praktický lékař, který očkování provedl.

Web ocko.uzis.cz zobrazuje také výsledek posledního antigenního či PCR testu. Zájemci o tento certifikát musí pro přihlášení použít jednu z možností elektronické identity, například občanský průkaz s čipem nebo bankovní identitu.

nápovědu, jak postupovat krok za krokem v případě potřeby získání certifikátu o provedeném očkování, popř. provedeném testu, či prodělaném onemocnění naleznete na ockodoc.mzcr.cz

V případě individuálních problémů se obraťte podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz nebo na informační linku 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin.

Víme, jaké nežádoucí účinky vakcína má? 

Mezi běžné nežádoucí účinky patří bolest v místě vpichu, chřipkové příznaky jako únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, horečka a zimnice. Ve výjimečných případech se může vyskytnout alergická reakce. Nejčastější nežádoucí účinky obvykle ustoupí za 1 až 3 dny. Po očkování je dobré si dopřát klidový režim. Nežádoucí účinky po očkování nad rámec těchto popsaných hlaste praktickému lékaři, případně tam, kde bylo očkování provedeno nebo na stránkách SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Nežádoucí reakce po očkování se pečlivě sledují, zkoumají a třídí podle četnosti jejich výskytu. Je ale potřeba zmínit, že některé „nežádoucí účinky“ – např. zimnice a únava, jsou známkou probíhající imunitní reakce, a tedy projevem vytvářející se imunity proti onemocnění covid-19. Nejsou tedy „nežádoucími“ v pravém slova smyslu.

Jako každý lék i vakcíny mají svůj příbalový leták, kde se můžeme dozvědět, které nežádoucí účinky se vyskytují a s jakou četností. Příbalové informace k vakcínám proti covid-19 naleznete na stránkách SÚKL – příbalové letáky.

Rizika spojená s očkováním jsou mnohonásobně nižší než rizika onemocnění, která mohou i u mladých lidí vyvolat těžký průběh a dlouhodobé, dosud ne zcela prozkoumané, následky po nemoci.

Naprostá většina nežádoucích účinků vzniká v období bezprostředně po vakcinaci. S uplynulým časem po očkování obecně výskyt nežádoucích účinků klesá. Vzhledem k tomu, jak vakcíny proti covid-19 fungují, se dlouhodobé nežádoucí účinky nepředpokládají. Jejich bezpečnost se ale i po schválení neustále sleduje v systému farmakovigilance, aby bylo možné bezprostředně reagovat na jakékoliv hlášené nežádoucí účinky. Více informací o tom, co můžete po očkování čekat vysvětlují Medici pro očkování na stránkách www.mediciproockovani.cz.

Je možné, že na následky vakcinace umírají lidé?

Žádná léčba a žádný lékařský postup není zcela bez rizik. V porovnání s jinými zdravotními riziky jsou ale vakcíny velmi bezpečné. V klinických studiích se neprokázalo, že by ve skupině očkovaných účinnou očkovací látkou umíralo více lidí než ve skupině dostávající placebo. Přesto je očkování určitý zásah do organismu a u velmi nemocných lidí může vést i k závažným důsledkům.

Vakcínu v současné době dostávají celosvětově stovky tisíc lidí denně. To, že někteří z nich zemřou, může, ale také nemusí souviset s podáním vakcíny. Zvláště u pacientů v terminálním stádiu jiného onemocnění je těžké rozhodnout, zda očkování mělo či nemělo vliv na délku života. Každé „podezřelé“ úmrtí je ale okamžitě zkoumáno a bezpečnost vakcíny znovu přehodnocována.

Všechny studie se řídí bezpečnostními pravidly a prochází přísnou kontrolou, kterou řídí agentury jako EMA (European Medicine Agency) nebo FDA (Food and Drug Administration). Společnosti vyrábějící očkovací látky ve svých studiích dodržely všechna pravidla stanovená pro ověřování vakcín. Tyto vakcíny byly otestovány na desítkách tisíc lidí různých věkových a etnických skupin. Závažné vedlejší účinky se vyskytovaly velmi vzácně a četnost jejich výskytu byla srovnatelná ve skupinách dostávajících účinnou vakcínu i placebo.

Výsledky studií jsou standardně zpracovány skupinou odborníků zcela nezávislou na farmaceutických společnostech či vládnoucích strukturách. Tito odborníci po vyhodnocení všech dostupných dat doporučí či nedoporučí vakcínu ke schválení.

Víme, co bude s naším tělem za 10 let po vakcinaci?

Nežádoucí reakce po očkování se pečlivě sledují jak během klinického hodnocení, tak i po schválení vakcíny v době, kdy se již používá ve velkém měřítku.

Ukázalo se, že vývojový proces vakcíny lze podstatně urychlit, aniž by byla ohrožena bezpečnost. I při rychlém vývoji musela vakcína úspěšně dokončit sérii klinických hodnocení ve fázích I, II, III jako jakákoliv jiná vakcína v minulosti. Stovky dobrovolníků ve fázi II a tisíce dobrovolníků ve fázi III již vakcínu dostávaly od poloviny roku 2020 a nyní se přidávají další tisíce očkovaných pacientů. Mimo krátkodobých známých reakcí (jako bolest hlavy, bolest svalů, únava a podobně) se žádné déletrvající nebo opožděné nežádoucí účinky neobjevily.

V medicíně často používáme porovnávání rizika a přínosu. Vězme, že přínos vakcíny, která nás a miliony dalších ochrání před vážným onemocněním s potenciálně trvalými následky, daleko převyšuje minimální riziko nespecifikovaných dlouhodobých nežádoucích účinků. Strach z nich doprovázel jakoukoli novou vakcínu v historii lidstva. Výsledkem očkování byl zatím jeho zcela zásadní význam v ochraně zdraví lidí, záchrana mnoha lidských životů – a žádné dlouhodobé negativní dopady.

Proč populaci raději řízeně nepromořit?  

Imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců. Naopak očkovací látka stimuluje imunitní systém k větší tvorbě protilátek a lze tedy předpokládat, že imunita bude po očkování silnější a dlouhodobější než po prodělání nemoci.

Vzhledem k tomu, že nevíme, jak onemocnění bude u jednotlivců probíhat, je to rizikové z toho pohledu, že může najednou dojít k explozi závažného průběhu onemocnění u velkého množství lidí a nebude kapacita zdravotního systému. Rizika spojená s onemocněním covid-19 jsou mnohonásobně vyšší než u očkování. Promořování by s velkou pravděpodobností jen znatelně navýšilo počet případů, negativních dopadů na lidské zdraví a bohužel i úmrtí. Cílené promořování tedy není dlouhodobé řešení.

Je možné nějak pomoci a stát se dobrovolníkem?

Pakliže máte zájem pomáhat jako dobrovolník a máte odborné vzdělání v oblasti zdravotnictví, prosíme, zašlete nám své údaje (včetně kontaktu, odbornosti/dosaženého vzdělání) na e-mail kariera@mediconas.cz nebo na pavel.kovanda@mzspraha.cz. Údaje budou předány společnosti CLINICUM a.s., která personálně zajišťuje chod velkokapacitního očkovacího místa v Kongresovém centru Praha. V případě potřeby se na Vás obrátí. Pokud máte zájem, je možné kontaktovat také personální oddělení Městské polikliniky Praha, kde je provozováno vakcinační i testovací centrum. Odkaz zde.

Pakliže máte zájem pomáhat jako dobrovolník, avšak nejste zdravotník s odborností, rádi bychom Vás odkázali na webové stránky k tomu určené, a to:

chcipomoct.cz
Chcipomoct.cz vzniklo již na jaře v 1. vlně pandemie pod záštitou Akademického centra studentských aktivit (ACSA). Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy posílají dobrovolníky např. na covid jednotky, kde zajišťují kontakt pacientů s jejich blízkými prostřednictvím videohovorů. Tyto dobrovolníky také např. školí na jednodenním kurzu Základů ošetřovatelství, aby byli na pomoc v nemocnici náležitě připraveni a uměli zacházet s ochrannými pomůckami.

dobroocko.cz
Webový portál dobroočko.cz nabízí očkovacím centrům po celé republice snadnou cestu k zajištění dobrovolníků, kteří chtějí v procesu očkování pomoci. Proces očkování není sám o sobě jednoduchý v mnoha ohledech. Aby mohlo očkování probíhat co možná nejefektivněji je zapotřebí dostatečný počet dobrovolníků/THP pracovníků, kteří by bezproblémový chod pomohli realizovat. Tyto potřebné dobrovolníky si jednotlivá očkovací centra mohou zajistit právě prostřednictvím registrace na webu dobroocko.cz.

pomahamepraze.cz
Webové stránky pomahamepraze.cz nabízejí informace a možnost pomoci přes Český červený kříž.

Praktické otázky

Co když jsem už prodělal/la covid-19?

Od pátku 25. června Ministerstvo zdravotnictví ruší 90denní lhůtu, po kterou si lidé po prodělání onemocnění covid-19 prozatím nemohli rezervovat termín očkování. Protilátky získané proděláním onemocnění nejsou kontraindikací k očkování. Cílem je urychlit očkování i u této nemalé skupiny obyvatel, a to i s ohledem na výskyt mutací. Z odborného pohledu nic nebrání tomu, aby lidé, kteří prodělali koronavirus, se mohli očkovat ihned, jakmile jim skončí izolace a jejich zdravotní stav jim to umožní.

Nadále platí stanovení výjimky z pravidelného antigenního nebo PCR testování, včetně intervalu pro umožnění vstupu osob do vybraných vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích bez nutnosti testování ze současných 90 dnů na 180 dnů po prvním pozitivním výsledku PCR vyšetření, nebo antigenního testu u symptomatických osob na covid-19.

Po prodělání nemoci covid-19 jste s velkou pravděpodobností minimálně na nejbližší 3 měsíce chráněni. Ochrana je pravděpodobná i po dobu 6 měsíců, ale nechat se očkovat je možné od 25. 6. ihned po ukončení izolace. Lidé by neměli spoléhat pouze na protilátky, které získali proděláním onemocnění, a měli by se nechat očkovat. Vakcíny proti covid-19 jsou velmi efektivní, neboť zajišťují téměř 100% ochranu proti závažnému průběhu, hospitalizaci a úmrtí, a to minimálně v řádu měsíců. Je to vidět z velmi nízkého čísla nakažených po vakcinaci. Jak dlouho ale člověka chrání přirozeně získané protilátky dnes nevíme, velmi závisí na tíži onemocnění, celkovém stavu člověka, jeho genetické výbavě a aktuálním stavu imunitního systému. Vzhledem k tomu doporučujeme brzké očkování i po prodělaném nemocnění. Ve studiích byla prokázána bezpečnost vakcinace pro osoby po prodělaném onemocnění. Předchozí prodělání nemoci covid-19 není překážkou v očkování.

Více informací o rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zde.

 

Co když prodělám onemocnění covid-19 před aplikací druhé dávky?

Od pátku 25. června Ministerstvo zdravotnictví ruší 90denní lhůtu, po kterou si lidé po prodělání onemocnění covid-19 prozatím nemohli rezervovat termín očkování. Protilátky získané proděláním onemocnění nejsou kontraindikací k očkování. Cílem je urychlit očkování i u této nemalé skupiny obyvatel, a to i s ohledem na výskyt mutací. Z odborného pohledu nic nebrání tomu, aby lidé, kteří prodělali koronavirus, se mohli očkovat ihned, jakmile jim skončí izolace a jejich zdravotní stav jim to umožní.

Po prodělání nemoci covid-19 jste s velkou pravděpodobností minimálně na nejbližší 3 měsíce chráněni. Ochrana je pravděpodobná i po dobu 6 měsíců, ale nechat se očkovat je možné od 25. 6. ihned po ukončení izolace. Lidé by neměli spoléhat pouze na protilátky, které získali proděláním onemocnění, a měli by se nechat očkovat. Vakcíny proti covid-19 jsou velmi efektivní, neboť zajišťují téměř 100% ochranu a to minimálně v řádu měsíců. Je to vidět z velmi nízkého čísla nakažených po vakcinaci. Jak dlouho ale člověka chrání přirozeně získané protilátky dnes nevíme, velmi závisí na tíži onemocnění, celkovém stavu člověka, jeho genetické výbavě a aktuálním stavu imunitního systému. Vzhledem k tomu doporučujeme brzké očkování i po prodělaném nemocnění. Imunitní ochrana navozená očkováním je silnější a trvalejší. Ve studiích byla prokázána bezpečnost vakcinace pro osoby po prodělaném onemocnění. Předchozí prodělání nemoci covid-19 není překážkou v očkování.

U každého zájemce o očkování je vždy nezbytné individuálně posoudit závažnost překonaného onemocnění covid-19, změnu jeho zdravotního stavu a klinický stav v době očkování. Konzultujte se svým praktickým lékařem.

Co když mám jít na očkování a setkal jsem se s osobou prodělávající onemocnění covid-19?

Pakliže jste se setkal/a s rizikovým kontaktem a jste v karanténě z důvodu kontaktu s covid-19 pozitivním jedincem, lze očkování zahájit bezprostředně po ukončení karantény. Termín očkování můžete změnit telefonicky přes linku 1221 nebo kontaktováním očkovacího centra.

Co když promeškám interval mezi 1. a 2. dávkou očkování?

V případě, že druhá dávka vakcíny není aplikována v doporučeném odstupu, druhá dávka se aplikuje, co nejdříve je to možné. Pokud dojde ze závažných důvodů k překročení doporučených intervalů, první dávka se vždy počítá a aplikuje se jenom druhá dávka vakcíny. Každé prodloužení intervalu mezi dávkami oddaluje začátek maximální účinnosti očkování. Potřeba dodržet očkovací schéma je naléhavá zejména u seniorů v zájmu dosažení adekvátní imunitní odpovědi a rychlé účinnosti očkování.

Mám se na očkování registrovat, i když jsem imobilní?

Pokud jste imobilní, neregistrujte se přes Centrální rezervační systém, ale kontaktujte svého praktického lékaře a domluvte se s ním na možnostech očkování.

Od září 2021 také vyjíždí mobilní očkovací tým hl. m. Prahy s praktickým lékařem k očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí. V případě Vašeho zájmu o očkování imobilních pacientů přímo v domácím prostředí se můžete k termínu registrovat na stránce Očkování praktickým lékařem.

Kde se mohu nechat očkovat?

Očkovací místa jsou k dispozici např. v nemocnicích, dalších zdravotnických zařízeních a jiných místech. Jejich seznam najdete v reportu očkovacích míst na stránkách ockoreport.uzis.cz nebo přímo ve formuláři během procesu registrace. Při registraci budete mít možnost vybrat si místo, které máte nejblíže nebo které preferujete.

Od 1. března 2021 se do očkování zapojují i praktičtí lékaři, a to dle domluvy s krajskými koordinátory. V souvislosti se zapojením praktických lékařů prosíme zájemce o očkování, aby nerušili registrace a rezervace termínů na očkovacích místech. Očkovací látky jsou distribuované právě na základě provedených registrací a rezervací, může tak dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Hlavní město Praha otevřelo vlastní očkovací centrum v Městské poliklinice ve Spálené ulici a v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech. V dubnu také pro veřejnost otevřelo velkokapacitní očkovací místo v Kongresovém centru Praha. S ohledem na stále rostoucí proočkovanost populace v Praze i celé České republice se v průběhu měsíce září postupně ruší velká očkovací centra mimo zdravotnická zařízení. Od 1. 9. 2021 Metropolitní očkovací centrum otevřeno pouze ve všední dny od 8:00 do 15:00 h, a to jak pro objednané, tak i pro neregistrované zájemce o očkování. Provoz Metropolitního očkovacího centra bude ukončen ke dni 17. 9. 2021. Více informací na stránce: Metropolitní očkovací centrum.

Od pondělí 12. července je možné se nechat očkovat proti nemoci covid-19 bez předchozí registrace ve speciálních k tomu určených očkovacích místech. Seznam všech očkovacích míst, kde je možné se naočkovat bez registrace naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrovaní na žádný termín, do těchto očkovacích center mohou přijít kdykoliv v rámci jejich otevírací doby. Registrace proběhne až na místě.

Jak se mám na očkování připravit a co s sebou?

Dostavte se v objednaný den na objednaný čas, ne však dříve než 15 min předem. Na samotné očkování si vyhraďte minimálně 45 minut. Vezměte si s sebou potvrzení totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a kartičku pojištěnce. Řádně se najezte a napijte – není třeba být nalačno. Nezapomeňte na užití svých léků tak, jak jste zvyklí. V den očkování i následující dny je vhodné dodržovat klidový́ režim.

Pro chronicky nemocné: Na místě je nutné předložit lékařskou zprávu.
Pro pracovníky v sociálních službách: Na místě je nutné předložit písemné potvrzení o zaměstnání.
Pro osoby pečující: Na místě je nutné předložit písemné potvrzení od Úřadu práce ČR.
Pro akademické pracovníky VŠ: Na místě je nutné předložit písemné potvrzení o zaměstnání.

Jak bude probíhat samotné očkování?

Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který́ Vám položí pár otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií (vzor) a budete informováni o typu očkovací látky. Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.

Po očkování musíte 30 minut počkat v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno. Pokud se nebudete cítit dobře, informujte okamžitě personál.

Následně je potřeba podstoupit druhou dávku očkování, aby Vaše ochrana byla co nejvyšší. Na většině očkovacích míst obdržíte po aplikaci 1. dávky kartičku se základními údaji o aplikaci první dávky (datum, název vakcíny, šarže…) a termínem dávky druhé. Záznam o provedené aplikaci 1. i 2. očkovací látky je možné si zobrazit a vytisknout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz. Bližší informace k získání potvrzení o očkování naleznete pod otázkou: „Dostanu potvrzení o očkování?“.

Potřebuji před očkováním podstoupit test na covid-19 nebo na protilátky?

Před podáním vakcíny nepotřebujete test na covid-19 (antigenní ani PCR) ani test na protilátky. Česká vakcinologická společnost nepovažuje testování před očkováním za efektivní či přínosné a podobně jako u jiných očkování ho nedoporučuje.

Na základě doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP ze dne 11. 3. 2021 provedení očkování není důvodem pro provádění testování na přítomnost SARS-CoV-2 viru (PCR test, antigenní test) nebo protilátek.

Předchozí prodělání nemoci covid-19 není překážkou v očkování.

 

Jak se mám chovat na očkovacím místě?

Dodržujte pokyny personálu. Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor). Kdykoli je to možné, dezinfikujte si ruce. 

Při dotazování zdravotníka na váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě. Během vakcinace bude nutné dodržet povinné odstupyPokud máte strach či nevolnosti z jehel, sdělte to zdravotníkovi, který vás bude očkovat. 

Můžu si vybrat očkovací látku?  

V současnosti se v České republice očkuje vakcínami od firem Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) a Janssen (Johnson&Johnson). Jinou vakcínu, než tyto čtyři uvedené vakcíny, není možné dostat. Všechny tyto vakcíny prošly stejnými klinickými studiemi a schvalovacím procesem a jsou bezpečné a účinné. O tom, jakou konkrétní očkovací látkou očkují ve Vámi vybraném očkovacím místě se můžete informovat na webových stránkách ockoreport.uzis.cz.

 

Budu za očkování platit? 

Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice.

Od 11. 6. 2021 se spouští očkování samoplátců a registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se mohou i cizinci dlouhodobě žijící v ČR. Více informací na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Samoplátci jsou v očkovacích centrech očkováni očkovací látkou COMIRNATY (výrobce BionTech/Pfizer) a maximální cena jedné dávky očkovací látky vč. aplikace nepřesáhne částku 810 Kč.

 

Mohou se kombinovat různé vakcíny od jiných výrobců?

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal dne 23. 6. 2021 odborné stanovisko ke kombinování vakcín proti covid-19, které říká, že výstupy ze studií, které popisují kombinování vakcín proti covid-19, a to i mezi jednotlivými druhy (kombinace mRNA a vektorových vakcín) naznačují, že kombinování vakcín bude pravděpodobně možné. Je však důležité upozornit, že dat je prozatím málo a je třeba je doplnit. Vzhledem k malému vzorku očkovaných osob ve studiích je totiž stále potřeba brát informace o bezpečnosti a účinnosti jako orientační.

Z pohledu SÚKL nyní nadále platí, že očkování by mělo být dokončeno stejnou vakcínou, jakou bylo zahájeno. Tento postoj se může změnit na základě dalších výsledků studií.

Ve výjimečných případech (např. kontraindikace pro podání druhé dávky dané vakcíny nebo komplikace při dodávkách vakcín), kdy není možné dokončit očkování stejnou vakcínou, jako bylo zahájeno, je tedy možné uvažovat o aplikaci různých vakcín, ale měl by být pro druhou dávku zvolen alespoň stejný typ vakcíny. V případě, kdy je jako první dávka podána vektorová vakcína a není možné dokončit očkování druhou dávkou vektorové vakcíny, je na zvážení poskytovatele zdravotních služeb podání druhé dávky mRNA vakcíny. Očkovaný ale musí být upozorněn, že se jedná o dávkovací schéma, které není v souladu s rozhodnutím o registraci vakcín. Celé vyjádření SÚKL k dispozici zde.

Co když jsem první dávku očkování dostal v zahraničí?

V souvislosti s opakovanými případy očkování proti onemocnění covid-19 provedených v zahraničí u osob, které se vrací nebo pobývají v ČR a požadují vystavení národního certifikátu o provedené vakcinaci, popř. požadují dokončení vakcinace, Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje v rámci celé ČR uplatňovat pravidla, která jsou uvedena v dokumentu na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: koronavirus.mzcr.cz.

 1. Pokud je osoba očkována v zahraničí první dávkou vakcíny, která je registrována Evropskou nebo americkou lékovou agenturou (EMA/FDA), může být v ČR naočkován druhou dávkou stejné vakcíny a bude mu vystaven certifikát o provedeném očkování s tím, že nezáleží na tom, zda očkování první dávkou proběhlo v zemi EU, či v třetí zemi. Interval mezi první a druhou dávkou vakcíny by měl být v souladu s národním doporučením, případně v souladu s SPC. Pokud se aplikuje druhá dávka v delším intervalu, než je doporučeno, tato dávka se počítá a očkované osobě bude vystaven v případě potřeby také český certifikát.
 2. Pokud není možné průkazně dokázat očkování první dávkou, resp. jsou jakékoliv pochyby o potvrzení očkování první dávkou ze zahraničí, bere se osoba jako nenaočkovaná. Aby jí mohl být vystaven certifikát o očkování, musí být očkována kompletním vakcinačním schématem (dvěma dávkami, v případě vakcíny Covid-19 Vaccine Janssen jednou dávkou).
 3. Pokud je osoba očkována v zahraničí první dávkou vakcíny, která není registrována EMA/FDA, je považován za nenaočkovaného a má právo, v případě, že je pojištencem v systému českého veřejného zdravotního pojištění, se zaregistrovat k plnému očkování v ČR. Toto platí opět bez ohledu na to, zda očkování první dávkou proběhlo v zemi EU nebo v třetí zemi. Očkování lze zahájit nejdříve za 4 týdny po předchozí vakcinaci covid-19 neregistrovanou vakcínou. V tomto případě je preferovanou vakcínou jednodávková Covid-19 Vaccine Janssen.
 4. Rozhodující není země očkování, ale použitá vakcína – tj. to, zda je registrována u EMA nebo FDA. Pokud očkovaná osoba prokazatelně doloží potvrzení o aplikaci dvou či jedné dávky vakcíny (dle typu očkovací látky) s platnou výše uvedenou registrací, považuje se za plně očkovanou osobu. V případě, že vakcína není registrována u EMA, bere se za plně očkovaného osoba, která byla očkována vakcínou registrovanou FDA. Zároveň však platí, že tato osoba, pokud je rozočkovaná sice registrovanou vakcínou, která ale není v ČR dostupná, nelze schéma dokončit jinou vakcínou. Pokud taková osoba požaduje český certifikát, musí mít kompletně dokončené očkovací schéma dané vakcíny, případně zahájit celé schéma v ČR dostupnou vakcínou. V tomto případě je preferovanou vakcínou jednodávková Covid-19 Vaccine Janssen.
 5. Kombinace vakcín od různých výrobců v rámci jednoho schématu není možná.

Pakliže máte potvrzení, které dokládá absolvování 1. dávky očkovací látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech), je možné se obrátit na konkrétní očkovací centra, která touto látkou očkují a individuálně si domluvit aplikaci druhé očkovací dávky.

Pakliže máte potvrzení, které dokládá absolvování 1. dávky očkovací látky Moderna, je možné se obrátit na Nemocnici sv. Kříže Žižkov a individuálně si domluvit aplikaci druhé očkovací dávky. Očkovací látkou Moderna není možné v ČR očkovat cizince/samoplátce. Úprava smlouvy k zpřístupnění této možnosti je v jednání.

Pakliže máte potvrzení, které dokládá absolvování 1. dávky očkovací látky Vaxzevria (AstraZeneca), je možné se obrátit na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (ockovani@fnkv.cz) a individuálně si domluvit aplikaci druhé očkovací dávky. V této nemocnici je možné touto látkou očkovat i cizince/samoplátce.

 

Co když jsem byl očkován/a mimo EU? Dostanu certifikát?

Ano, od pondělí 12. července se mohou Češi očkovaní ve třetích zemích prokazovat českými EU COVID certifikáty. Podmínkou je, že tyto osoby budou očkovány látkou odpovídající vakcínám schváleným Evropskou lékovou agenturou (EMA). Těmi jsou vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson.

Pro získání certifikátu navštivte (po předchozí domluvě) poskytovatele zdravotních služeb a zde Vám budou elektronicky zapsány údaje o očkování provedeném ve třetí zemi do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Elektronickou verzi certifikátu pak bude možné stáhnout na webovém portále ocko.uzis.cz.

Podmínkou pro vydání certifikátu je, aby žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi v anglickém jazyce oprávněným subjektem, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Certifikát musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který certifikát vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z certifikátu. Pokud certifikát není ověřitelný, je nutné společně s certifikátem předložit jakýkoliv další doklad, který obsahuje informace, jenž umožní ověřitelnost certifikátu. Například může jít o lékařskou zprávu, která bude obsahovat kontakt na dané zařízení, které očkování ve třetí zemi provedlo.

Žadatelem musí být občan ČR nebo jeho rodinný příslušník, který má povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR. Může se jednat také o občana EU, který disponuje vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou.

Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz.

Mají na očkování nárok i cizí státní příslušníci?

Na hrazené očkování mají také nárok cizí státní příslušníci pojištění v jiném členském státě Evropské unie, kteří mají v České republice nárok na tzv. plnou péči (držitelé nárokového dokladu S1). Tyto osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.

Zároveň mají nárok jak cizí státní příslušníci, tak čeští občané, kteří mají v České republice dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou péči. Tyto osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven. V případě, že má zájemce o očkování možnost se nechat očkovat mimo rezervační systém, pak se tato osoba nemusí výpomocně registrovat a stačí, když při očkování předloží EHIC.

Od 11. 6. 2021 se spouští očkování samoplátců a registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se mohou i cizinci dlouhodobě žijící v ČR. 

Očkovat se v tomto režimu může:

 • občan České republiky, nebo
 • cizinec (z EU nebo třetích zemí), který má na území České republiky povolen pobyt nad 90 dnů a zároveň splňuje jednu z následujících podmínek:
  • má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice;
  • je držitelem platného dlouhodobého víza;
  • jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky;
  • jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky.

Očkování samoplátců probíhá ve vybraných očkovacích místech (minimálně 1 v každém kraji), jejich seznam naleznete na registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm. Registrace samoplátců k očkování probíhá na stránkách: registrace.mzcr.cz/samoplatci/.

Samoplátci jsou v očkovacích centrech očkováni očkovací látkou COMIRNATY (výrobce BionTech/Pfizer) a maximální cena jedné dávky očkovací látky vč. aplikace nepřesáhne částku 810 Kč.

Více informací na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR zde. Detailní návod a bližší informace k dispozici ZDE .

 

Jsou k dispozici informace o očkování i v jiných jazycích?

Od 11. 6. 2021 se spouští očkování samoplátců a registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území České republiky nebo Evropské unie a dlouhodobě v České republice pobývají. Registrovat se mohou i cizinci dlouhodobě žijící v ČR. Od této chvíle jsou k dispozici také v anglickém jazyce webové stránky Centrálního rezervačního systému crs.uzis.cz, včetně registrace a rezervace k očkování na webu registrace.mzcr.cz. V angličtině je také vládní portál o koronaviru na webu covid.gov.cz/en/.

Hlavní město Praha obecné informace o očkování umístilo v 5 jazykových mutacích na webové stránky metropolevsech.eu.

Základní informace o očkování nalezete v těchto jazycích na těchto odkazech:

ČESKY – OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19: metropolevsech.eu/cs/news/ockovani-v-praze/

ANGLICKY – COVID-19 VACCINATION: metropolevsech.eu/en/news/ockovani-v-praze/

RUSKY – ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19: metropolevsech.eu/ru/news/ockovani-v-praze/

VIETNAMSKY – CÁCH SỬ DỤNG KHẨU TRANG: metropolevsech.eu/vi/news/ockovani-v-praze/

UKRAJINSKY – ВАКЦИНАЦІЯ ПРОТИ COVID-19: metropolevsech.eu/ua/news/ockovani-v-praze/

Současně informace v anglickém jazyce nejen o očkování proti covid-19 naleznete také na webových stránkách: expat.praha.eu/expat-handbook-covid-19-edition/.

Jsou očkovací centra bezpečná? Nebudou v nich nemocní lidé?  

V očkovacích centrech se nemají vyskytovat nemocné osoby. 

Proč musím čekat 30 minut po očkování? 

V ojedinělých případech může po podání vakcíny nastat těžší alergická reakce – svědění, vyrážka, otoky, ale i náhlá dušnost nebo pocit na omdlení. Taková reakce nastane během krátké chvíle po očkování, nejčastěji do 15 minut. Právě proto musí očkovaný člověk zůstat bezprostředně po aplikaci v čekárně, kde může lékař případnou reakci rychle zastavit. 

Co mám dělat po očkování?   

V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim. I nadále v období mezi vakcínami i po kompletním zaočkování je nutné, abychom dodržovali ochranná opatření 3R: ROUŠKY nebo RESPIRÁTORY – MYTÍ A DEZINFEKCE RUKOU – ROZESTUPY. Očkování populace je stále v počáteční fázi a ke kolektivní imunitě jsme s každým očkováním blíž.

K aplikaci 2. dávky očkovací látky se dostavte v den a čas uvedený na očkovací kartičce na stejné očkovací místo, kde Vám byla aplikována první dávka. Na portálu ocko.uzis.cz si můžete ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 a současně si zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování.

Jsem po očkování již chráněn/a? Mohu se nakazit, i když jsem byl/a očkovaný/á?  

Po očkování a rozvinutí Vaší imunitní odpovědi jste proti onemocnění covid-19 velmi dobře a s vysokou účinností chráněni. U některých pacientů se nemoc rozvinula těsně po očkování – v takovém případě však muselo dojít k nakažení nejspíše před nebo velmi krátce po aplikaci vakcíny. Takové onemocnění nesouvisí s aplikací vakcíny.

I nadále v období mezi vakcínami i po kompletním zaočkování je nutné, abychom dodržovali ochranná opatření 3R: ROUŠKY nebo RESPIRÁTORY – MYTÍ A DEZINFEKCE RUKOU – ROZESTUPY. Očkování populace je stále v počáteční fázi a ke kolektivní imunitě jsme s každým očkováním blíž.

Všechny vakcíny momentálně používané v ČR jsou téměř 100% účinné proti závažnému průběhu a úmrtí způsobenému onemocněním covid-19 a jsou srovnatelně bezpečné. Očkování poskytuje vysokou dávku ochrany již po první dávce. Po 14 dnech od aplikace první dávky se vytváří vysoká hladina protilátek a ta se ještě zvyšuje po druhé dávce.

Lékařské otázky

Budou vakcíny fungovat i na nové mutace koronaviru SARS-CoV-2

V současnosti dostupné vakcíny fungují na všechny aktuálně známé mutace. Mutování viru je jeho přirozenou vlastností a je závislé na typu viru – některé mutují s menší frekvencí a očkování proti nim je účinné i doživotně, někdy jsou změny rychlejší a rozsáhlejší a očkovací látku je potřeba každý rok upravovat (případ viru chřipky). Zacílení vakcíny proti koronaviru SARS-CoV-2 i dosavadní výsledky dovolují optimismus, že očkování bude účinné po delší období. Virus může mutovat pouze když se množí v organismu, proto čím více lidí bude naočkovaných, tím méně příležitostí bude virus mít, aby mutoval.

Co když jsem zrovna akutně nemocný/ná?  

U osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí je vhodné podání vakcíny odložit. Počkejte s aplikací vakcíny, pokud máte krátkodobé onemocnění, jako je streptokoková infekce v krku nebo střevní infekce. Naočkujte se, až se budete cítit lépe. 

Mohou se nechat očkovat těhotné a kojící ženy?

TĚHOTNÉ ŽENY
Podle stanoviska České vakcinologické společnosti, České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP ze dne 3. 6. 2021 je očkování proti onemocnění covid-19 v těhotenství možné a mělo by být nabízeno těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika. Těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou covid-19, mohou však mít závažnější průběh onemocnění. U většiny těhotných žen je průběh onemocnění covid-19 asymptomatický nebo lehký. Vyšší riziko závažného průběhu onemocnění covid-19 mají těhotné ženy ve třetím trimestru těhotenství. Dalšími rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění covid-19 v těhotenství jsou: věk nad 35 let, obezita, pregestační diabetes mellitus, preexistující hypertenze a jiná chronická onemocnění. Těhotné ženy s onemocněním covid-19 ve třetím trimestru těhotenství mají při porovnání s těhotnými ženami bez covid-19 vyšší riziko předčasného porodu, proto by očkování v těhotenství nemělo být odkládáno.

Rozhodnutí o očkování proti covid-19 v těhotenství je osobní a individuální volbou těhotné ženy. Očkování proti covid-19 v těhotenství je vhodné zejména u žen s vyšším rizikem nákazy a u žen se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19.

Očkování v těhotenství je vhodné plánovat po dokončeném 12. týdnu těhotenství, tj. kdykoli od 13. týdne těhotenství. Při zjištění těhotenství po první dávce vakcíny proti covid-19 je vhodné druhou dávku podat až po dokončeném 12. týdnu těhotenství.

Kompletní informace k bezpečnosti očkování těhotných žen včetně výsledků dostupných studií k dispozici na webových stránkách:  www.vakcinace.eu/data/ockovani_tehotnych_kojicich.

KOJÍCÍ ŽENY
Na základě mechanismu účinku vakcín proti covid-19 v lidském těle nejsou vakcíny proti nemoci covid-19 považovány za rizikové pro kojící ženu a její kojené dítě. Kojící ženy mohou proto být také očkované proti covid-19.

Kompletní informace k bezpečnosti očkování kojících žen včetně výsledků dostupných studií k dispozici na webových stránkách:  www.vakcinace.eu/data/ockovani_tehotnych_kojicich.

Kdo by se neměl nechat očkovat?

Kontraindikací k očkování proti covid-19 není mnoho. Tou hlavní je alergie či hypersenzitivita na některou ze složek vakcíny, které jsou však velmi vzácné. Dále se neočkují osoby, které mají akutní onemocnění, zejm. s horečnatým stavem. Dále zatím není možné očkovat děti mladší 12 let. Tato věková hranice se sníží pouze v případě schválení Evropskou lékovou agenturou a Evropskou komisí.

DĚTI

Od 1. 7. 2021 se k očkování mohou registrovat také děti starší 12 let. Očkování na covid-19 prozatím není přístupné malým dětem, tedy dětem mladším 12 let. Pro očkování dětí nad 12 let byla schválena vakcína Comirnaty (Pfizer) a vakcína Spikevax (Moderna).

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dne 28. 5. 2021 a následně Evropská komise schválila nasazení vakcíny od firem Pfizer/BioNTech u dětí ve věku 12 až 15 let. Použití vakcíny Comirnaty u dětí ve věku 12 až 15 let bude stejné jako u lidí od 16 let výše. Více na www.sukl.cz.

Od 23. 7. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila umožnit rozšíření indikace vakcíny Spikevax (Moderna) také pro použití u dětí ve věku 12 až 17 let. Vakcína byla do té doby schválena pouze pro osoby starší 18 let. Klinická studie prokázala, že imunitní odpověď na vakcínu v této skupině byla srovnatelná s imunitní odpovědí ve věkové skupině 18 až 25 let. Více na www.sukl.cz.

U skupiny nezletilých 12–15 let (včetně) je při aplikaci očkování proti covid-19 nezbytná přítomnost zákonného zástupce. U skupiny nezletilých 16+ není nutná přítomnost zákonného zástupce.

TĚHOTNÉ ŽENY
Podle stanoviska České vakcinologické společnosti, České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP ze dne 3. 6. 2021 je očkování proti onemocnění covid-19 v těhotenství možné a mělo by být nabízeno těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika. Těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou covid-19, mohou však mít závažnější průběh onemocnění. U většiny těhotných žen je průběh onemocnění covid-19 asymptomatický nebo lehký. Vyšší riziko závažného průběhu onemocnění covid-19 mají těhotné ženy ve třetím trimestru těhotenství. Dalšími rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění covid-19 v těhotenství jsou: věk nad 35 let, obezita, pregestační diabetes mellitus, preexistující hypertenze a jiná chronická onemocnění. Těhotné ženy s onemocněním covid-19 ve třetím trimestru těhotenství mají při porovnání s těhotnými ženami bez covid-19 vyšší riziko předčasného porodu, proto by očkování v těhotenství nemělo být odkládáno.

Rozhodnutí o očkování proti covid-19 v těhotenství je osobní a individuální volbou těhotné ženy. Očkování proti covid-19 v těhotenství je vhodné zejména u žen s vyšším rizikem nákazy a u žen se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19.

Očkování v těhotenství je vhodné plánovat po dokončeném 12. týdnu těhotenství, tj. kdykoli od 13. týdne těhotenství. Při zjištění těhotenství po první dávce vakcíny proti covid-19 je vhodné druhou dávku podat až po dokončeném 12. týdnu těhotenství.

Kompletní informace k bezpečnosti očkování těhotných žen včetně výsledků dostupných studií k dispozici na webových stránkách:  www.vakcinace.eu/data/ockovani_tehotnych_kojicich.

KOJÍCÍ ŽENY
Na základě mechanismu účinku vakcín proti covid-19 v lidském těle nejsou vakcíny proti nemoci covid-19 považovány za rizikové pro kojící ženu a její kojené dítě. Kojící ženy mohou proto být také očkované proti covid-19.

Kompletní informace k bezpečnosti očkování kojících žen včetně výsledků dostupných studií k dispozici na webových stránkách:  www.vakcinace.eu/data/ockovani_tehotnych_kojicich.

TĚŽCÍ ALERGICI
Vakcínu by neměl dostat člověk alergický na jakoukoli její složku. Pokud máte běžnou alergii (prach, pyl, srst…), je jednoznačně doporučeno očkování podstoupit. Těžcí alergici by měli před očkováním kontaktovat svého alergologa či praktického lékaře, který o vhodnosti očkování rozhodne.

IMUNOKOMPROMITOVANÍ PACIENTI
Pro většinu pacientů s oslabenou imunitou je očkování jednoznačně doporučeno. Přesto může nastat situace, kdy je očkování kontraindikováno (některé typy léčby rakoviny apod.). Pokud trpíte závažnou poruchou imunity, jste léčeni pro onkologické onemocnění nebo užíváte imunosupresivní léčbu, poraďte se před očkováním se svým ošetřujícím lékařem.

OSOBY S AUTOIMUNITNÍM ONEMOCNĚNÍM
Osoby s autoimunitními chorobami, které nemají žádné kontraindikace k očkování, mohou být očkované a očkování je jim doporučováno. Záleží však samozřejmě na konkrétním onemocnění a závažnosti jeho průběhu, proto byste vždy nejdřív měli očkování diskutovat s Vaším lékařem. Autoimunitní onemocnění se vyznačují poruchou imunitního systému, kdy právě složky imunity napadají tkáně vlastního organismu. Poukazuje to na fakt, že daná osoba má určitý problém s imunitou a tudíž pro ni může být každé infekční onemocnění větším problémem než u zdravé populace. Stejně tak u onemocnění covid-19 je popsán horší průběh a častější výskyt závažných komplikací u osob trpících autoimunitním onemocněním. Očkování se doporučuje odložit v případě akutní exacerbace (zhoršení / vzplanutí) onemocnění. Tou je například akutní ataka u roztroušené sklerózy.

OSOBY S NÁDOROVÝM ONEMOCNĚNÍM
Nádorová onemocnění jsou onemocnění systémová, spojená s větší náchylností k těžším průběhům nemocí, ať už z podstaty samotného onemocnění, či léčby. Stejně jako obecně všem lidem s imunodeficity je očkování proti nemoci covid-19 lidem s nádorovým onemocněním doporučeno z důvodu možného těžšího průběhu onemocnění.

Nádorových onemocnění je velké množství, zároveň mají různá stádia. Proto je vhodné očkování prodiskutovat s praktickým lékařem a případně onkologem, kteří zváží přínos očkování pro konkrétního pacienta.  (Zdroj: doporučení ČVS.)

Způsobuje vakcína samotnou nemoc? Po očkování proti chřipce si na to mnoho lidí stěžuje.  

Vakcína nemůže způsobit onemocnění jako takové. Člověk se ale může naočkovat v době, kdy už v těle virus má, jen se neprojevil (je v inkubační době). Vakcína tak člověka ještě nechránila. Lidé samozřejmě mohou onemocnět i jinou respirační infekcí, což často s chřipkou zaměňují. Žádná očkovací látka nefunguje u 100 % lidí. Takže určité procento si nemusí protilátky vytvořit, ale pokud je očkováno dostatek lidí z jejich okolí, potom infekci nemají od koho získat. To je princip kolektivní imunity. 

Je vakcína AstraZeneca bezpečná a jak velké je riziko krevních sraženin?

Vakcína AstraZeneca byla úspěšně podána desítkám milionům očkovaných osob a pouze jen ve stovkách případů byly zaznamenány zdravotní komplikace související s krevními sraženinami. Není prokázáno, že by všechny komplikace byly způsobeny vakcínou. Pokud by však vznik krevních sraženin byl způsoben vakcínou, stále je riziko extrémně nízké. Některé státy se na určitou dobu rozhodly očkování touto látkou pozastavit, než byla situace prošetřena.

Bezpečnostní komise Evropské lékové agentury (EMA) následně došla 7. 4. 2021 k závěrům, že velmi vzácné případy krevních sraženin by mohly mít souvislost s vakcínou AstraZeneca, nicméně přínosy očkování převyšují případná rizika.

Riziko trombóz po vakcíně AstraZeneca 0,00065 % je založeno na počtu 222 evidovaných případů na 34 milionů naočkovaných osob ke dni 12. 4. 2021 dle WHO.

Naopak riziko žilní tromboembolie u pacientů hospitalizovaných s covid-19 se odhaduje typicky v rozmezí 9–21 % (9 % je u všech hospitalizovaných, 21 % je u pacientů hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče. Pro srovnání – zvýšení rizika žilní tromboembolie při užívání hormonální koncepce se pohybují v rozmezí 0,06 % až 0,14 % za rok. U kuřáků je riziko žilní tromboembolie odhadováno na 0,18 % za rok.

Kromě vakcíny AstraZeneca byly vzácné případy krevních sraženin pozorovány také u vakcíny Janssen od firmy Johnson&Johnson. Ke dni 20. 4. 2021 bylo v USA evidováno 8 případů na 7 miliónů naočkovaných osob (0,0001 %).

Jako každý lék i vakcíny mají svá rizika. V případě vakcíny proti covid-19 je riziko nebezpečných vedlejších účinků velmi nízké, především ve srovnání s rizikem a důsledky onemocnění. To, že jsme schopni v milionech naočkovaných dávek zachytit desítky až stovky osob, u nichž se projevily zmíněné nežádoucí účinky, naopak ukazuje, že systém sledování a vyhodnocování bezpečnosti vakcín funguje velmi dobře. Díky tomu získáváme informace jak o jejich účinnosti, tak o bezpečnosti. Jednotlivé země pak na základě těchto informací upravují svou očkovací politiku tak, aby bylo očkování pro všechny maximálně bezpečné a přínosné.

Zdroj: Iniciativa Sníh

Mohou se vakcínami od AstraZeneca a Johnson & Johnson očkovat i mladší 60 let?

Dne 20. 5. 2021 bylo vydáno stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Státního ústavu pro kontrolu léčiv k používání a bezpečnosti vektorových vakcín proti covid-19 (Vaxzevria a Janssen), které doporučuje, aby vakcína Vaxevria (dříve AstraZeneca) a Jannsen nebyla aplikována osobám mladším 60 let. Obě odborné instituce reagují na výsledky analýzy Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která porovnala závažná rizika onemocnění covid-19, proti němuž očkování chrání, s velmi vzácným specifickým nežádoucím účinkem obou uvedených vakcín – syndromem trombózy s  trombocytopenií (TTS). Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 9. 6. 2021 podpořilo toto odborné stanovisko a také doporučilo vakcínami AstraZeneca a Johnson & Johnson neočkovat lidi mladší 60 let.  Ministerstvo o rozhodnutí informuje očkovací centra a očkující praktické lékaře, ke kterým vakcíny těchto výrobců většinou směřují. Odborníci připravili také doporučení, jak postupovat, když se tyto trombózy u pacientů objeví. Bližší informace k rozhodnutí MZČR k dispozici na: koronavirus.mzcr.cz.

Mohu vakcínu dostat ve stejný čas jako jiné očkování (například na chřipku)? 

Ne, takový postup se nedoporučuje. Očkování proti covid-19 je možné nejdříve za 14 dnů po aplikaci jiné očkovací látky. Podání jiné očkovací látky se doporučuje s odstupem minimálně 14 dnů od aplikace 2. dávky vakcíny proti covid-19.

Budu se muset příští rok přeočkovat? 

Přeočkování třetí dávkou vakcíny vláda doporučuje lidem nad 60 let a rizikovým skupinám, dostupná ale bude všem, kdo o ni projeví zájem. Jedinou podmínkou je mít nejméně osm měsíců po dokončené vakcinaci. Za rizikové skupiny se považují senioři, chroničtí pacienti, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách a klienti v pobytových sociálních zařízeních.

Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou se spustí 20. září 2021 na ceskoockuje.cz. Pokud však chtějí lidé získat posilovací dávku u svého praktika, musejí se hlásit přímo u něj a webovou přihlášku vynechat. Od 10. září budou lidé dostávat upozornění ve formě SMS zprávy, že mohou využít tuto možnost buď u praktického lékaře, nebo rezervací v systému.

Přeočkování je možné 8 měsíců po dokončeném očkování, to znamená osm měsíců po druhé dávce dvoufázové vakcíny, v případě jednorázové osm měsíců po první dávce.

Zdravotníci budou aplikovat posilující dávky vakcíny typem mRNA. Bude se tedy jednat o vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Jako třetí dávku je mohou dostat i lidé očkovaní vakcínou AstraZeneca, která je jiného typu, a jako druhou i lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson.

Očkování třetí dávkou je zcela dobrovolné.

 

Oslabuje očkování imunitu, není člověk po něm oslabený a náchylnější k nákaze?  

Nikoliv.

Může vakcína způsobit spuštění jiného onemocnění v lidském těle?  

Je to vysoce nepravděpodobné. Očkovaný člověk ale může být očkovaný v období, kdy se u něj nějaká nemoc chystá propuknout, a stane se to náhodně v době po očkování.  

Může se stát, že po očkování budu neplodná?

Podle stanoviska České vakcinologické společnosti, České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP) a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP ze dne 3. 6. 2021 neexistuje absolutně žádný důkaz a žádný teoretický důvod, že by některá z vakcín proti onemocnění covid-19 mohla ovlivnit plodnost žen nebo mužů. Studie na zvířatech nenaznačily žádné přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu. Očkování nezpůsobuje neplodnost. Očkování nemůže ovlivnit ani léčbu plodnosti. Je možné zvážit načasování očkování během léčby plodnosti a oddálit aplikaci vakcíny o několik dní od některých léčebných postupů, například odběru vajíček v rámci mimotělního oplodnění (in vitro fertilizace) z důvodu možného výskytu nežádoucích reakcí po očkování, které je potřebné odlišit od reakcí na léčebné postupy.

Mění vakcína DNA? 

Vakcína nemůžeme měnit DNA u člověka. Koronavirus je RNA virus, a to je jeho složení. Každý organismus je těmito kyselinami (RNA, DNA) vybaven, ale při očkování se nemění jeho vlastní vybavení. Každý z nás je v běžném životě vystaven různým DNA a RNA z vnějšího prostředí a dokáže si s nimi poradit. 

Otázky k očkování u praktických lékařů

Jak a kdy se zapojí praktičtí lékaři do očkování proti covid-19?

Od 1. 3. 2021 je umožněno zapojení praktických lékařů do očkování proti covid-19. Zapojování bude postupné, a to s ohledem na získání množství nových kapacit vakcín a jejich dodávek.

Koho praktičtí lékaři očkují?

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:

pacienty dle věkových kritérií vyhlášených MZČR, od 4. 6. 2021 starší 16 let

pacienty, u nichž praktický lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav. stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19* (viz níže)

V rámci výše uvedených kritérií očkují praktičtí lékaři:

-Primárně pacienty registrované u praktického lékaře (PL) jako poskytovatele primární péče, své registrované pacienty
Od 1. května 2021 je umožněno PL očkovat i pacienty, u kterých není registrujícím poskytovatelem. Tato možnost zefektivňuje očkování – praktičtí lékaři mohou po vzájemné dohodě zabezpečit očkování pacientů (např. těch ve vyšších věkových kategoriích čekajících u svého praktického lékaře, který očkovací látkou zatím nedisponuje a neočkuje). Zároveň je tak možné zabezpečit využití očkovací látky, kterou má praktický lékař k dispozici, a přitom již nemá mezi svými pacienty žádné, kteří by o očkování měli zájem.
Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob. Primárně mají být očkováni pacienti patřící do rizikovější skupiny, tj. starší věkové skupiny a ti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je vysoké. Teprve poté může praktický lékař přistoupit k očkování nižších věkových skupin.
Pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde.
Pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování v Centrálním rezervačním systému v jiném očkovacím centru.
Imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby.

Pokud se pacient registroval k očkování přes Centrální rezervační systém, tedy přes stránky registrace.mzcr.cz, nemůže být zároveň registrován u praktického lékaře!

__________________________________________________________________________________

Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

 • Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo specialista hematolog.
 • Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
 • Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 • Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 • Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem nebo perorálními antidiabetiky PAD.
 • Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 • Osoby s vysokým krevním tlakem léčeným dvěma nebo více farmaky.
 • Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

Jak probíhá registrace zájemců o očkování u praktického lékaře?

Praktický lékař očkuje pacienty, kteří sami vyjádří zájem a pacienty, které aktivně vyzve a spadají do příslušných kategorií dle priorit stanovených MZČR. S ohledem na potřebu monitorování průběhu očkování proti covid-19 je žádoucí, aby praktičtí lékaři zadávali všechny pacienty, kteří projevili zájem o očkování do Očkovacího seznamu v informačním systému infekčních nemocí ISIN OČKO. Aktuální Metodický pokyn pro zaznamenání očkování proti onemocnění covid-19 praktickými lékaři je dostupný zde www.uzis.cz.

Jakými očkovacími látkami praktičtí lékaři očkují?

Praktičtí lékaři (PL) mohou ve svých ordinacích očkovat třemi očkovacími látkami – Vaxzevria (dříve AstraZeneca), Janssen a Moderna.

Při přeočkování druhými dávkami (u očkovacích látek Vaxzevria a Moderna) bude dodáno PL stejné množství očkovací látky, jaké jim bylo dodáno k aplikaci prvních dávek. Dodáno bude tak, aby PL mohl realizovat aplikaci v intervalu vyplývajícím z nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021, které nabývá účinnosti dne 11.6. 2021.

Nově se mění interval pro podání druhé dávky z původních 38-42 dnů na 25-35 dnů po aplikaci první dávky u očkovací látky Moderna. Nový interval 25-35 dnů pro podání druhé dávky Moderny je platný od 11.6. u nově očkovaných zájemců o očkování. Před 11.6. by interval neměl být zkracován a u rozočkovaných osob by měl být dodržen interval 38-42 dnů, nejedná-li se o zkrácení ze zdravotních důvodů.

Interval 84-91 dnů pro podání druhé dávky očkovací látky Vaxzevria zůstává nezměněn. Na uvedený interval pro přeočkování je nastaven i systém dodání těchto očkovacích látek na přeočkování druhou dávkou.

 

Pozn.: Dne 20. 5. 2021 bylo vydáno stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Státního ústavu pro kontrolu léčiv k používání a bezpečnosti vektorových vakcín proti covid-19 (Vaxzevria a Janssen), které doporučuje, aby vakcína Vaxevria (dříve AstraZeneca) a Jannsen nebyla aplikována osobám mladším 60 let. Obě odborné instituce reagují na výsledky analýzy Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která porovnala závažná rizika onemocnění covid-19, proti němuž očkování chrání, s velmi vzácným specifickým nežádoucím účinkem obou uvedených vakcín – syndromem trombózy s  trombocytopenií (TTS). Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 9. 6. 2021 podpořilo toto odborné stanovisko a také doporučilo vakcínami AstraZeneca a Johnson & Johnson neočkovat lidi mladší 60 let.  Ministerstvo o rozhodnutí informuje očkovací centra a očkující praktické lékaře, ke kterým vakcíny těchto výrobců většinou směřují. Odborníci připravili také doporučení, jak postupovat, když se tyto trombózy u pacientů objeví. Bližší informace k rozhodnutí MZČR k dispozici na: koronavirus.mzcr.cz.

Jak probíhá koordinace a rozdělování očkovacích látek praktickým lékařům?

Národní koordinátor pro očkování (NKOČ) rozdělí dávky mezi kraje na základě populačního klíče a zašle tento údaj krajskému koordinátorovi očkování (KKOČ) a krajskému koordinátorovi praktických lékařů (KKPL). Krajský koordinátor očkování sdělí Ministerstvu zdravotnictví (MZ) množství očkovací látky potřebné na dávky v očkovacích místech (OČM) a zároveň na výdej z OČM praktickým lékařům. MZ následně předá distributorovi informaci o množství očkovací látky, které bude využitelné pro pokrytí objednávek PL. Krajští koordinátoři očkování si následně objednají potřebné množství standardním způsobem u distributora. Praktičtí lékaři si objednávají očkovací látky přímo v objednávkovém systému distributora. PL, kteří dostávali první dávky jinak než přímo dodávkou od distributora, tedy od kraje výdejem z OČM, dostanou stejnou cestou i dávky druhé. PL, kteří dostali první dávky přímým závozem od distributora, dostanou opět přímým závozem od distributora dávky druhé na základě objednávky v CFA nebo přímo u distributora, s ohledem na konkrétní očkovací látku. Dodávky hlídá Centrální řídící tým Ministerstva zdravotnictví. Systém distributora ohlídá nutnost objednávky druhých dávek dle platného Mimořádného opatření MZ. Vakcína Vaxzervia (dříve AstraZeneca) je objednávána přes aplikaci CFA, vakcína Moderna je objednávána přímo u distributora, kterým je společnost Avenier. Vakcína Janssen je rozdělována napřímo dle objednávek u distributora Avenier, nikoliv přes KKOČ.

Jak probíhají objednávky vakcín do ordinací praktických lékařů?

Distribuci očkovacích látek Vaxzevria (dříve AstraZeneca), Janssen a nově, od čtvrtka 20. května 2021, Moderna zajišťují vysoutěžení distributoři přímo do ordinací praktických lékařů, pokud se nejedná o případy, kdy byla očkovací látka Vaxzevria a Moderna přidělena krajským koordinátorem očkování a praktických lékařů praktickému lékaři výdejem z lékárny očkovacího místa.

Distribuce očkovacích látek praktickým lékařům probíhá následovně:
VAXZEVRIA (dříve AstraZeneca) na základě:

objednávky na první dávky v objednávkovém systému v Covid Forms Applications (CFA), jejichž realizaci schvaluje národní koordinátor praktických lékařů (NKPL). Vzhledem k omezenému množství Vaxzevria aktuálně neprobíhá schvalování objednávek na první dávky, neboť v následujících týdnech bude třeba prioritně zajistit očkovací látku na přeočkování druhými dávkami. Jakmile pomine potřeba této látky na přeočkování, vrátí se NKPL ke schvalování objednávek k realizaci zejména tak, aby byla co nejdříve dodána očkovací látka všem praktickým lékařům, kteří o ni mají zájem a dosud žádnou neobdrželi. Těmto PL bude distribuována očkovací látka přímo do ordinací.  Více o objednávkovém systému zde koronavirus.mzcr.cz;

objednávky na druhé dávky v objednávkovém systému v CFA u těch praktických lékařů, kteří obdrželi první dávky přímým závozem od distributora Alliance Healthcare – tyto objednávky budou realizovány v tomto a následujících týdnech. Druhé dávky jsou distribuovány tak, aby všichni praktičtí lékaři obdrželi očkovací látku včas, tj. k přeočkování dle intervalu uvedeného v mimořádném opatření – 84-91 dnů. Dřívější dodání není vzhledem k omezenému množství očkovací látky garantováno. Včasné schválení objednávek na druhé dávky v CFA zabezpečuje Centrální řídící tým prostřednictvím Národního dispečinku očkování. Zjistí-li dispečink, že v systému není zadána objednávka na druhé dávky toho praktického lékaře, kterému byla v minulosti doručena distributorem, je tento PL následně dispečinkem kontaktován a vyzván k provedení objednávky na druhou dávku v objednávkovém systému v CFA. Těmto PL bude distribuována očkovací látka přímo do ordinací;

potřeby pokrytí druhých dávek u praktických lékařů, kteří obdrželi Vaxzevria na první dávky formou výdeje z lékárny očkovacího místa (včasné dodání zabezpečuje krajský koordinátor očkování ve spolupráci s krajským koordinátorem praktických lékařů). V daném případě PL objednávku na druhou dávku do systému CFA nezadává. Druhé dávky jsou distribuovány tak, aby všichni praktičtí lékaři obdrželi očkovací látku včas, tj. k přeočkování dle intervalu 84-91 dnů. Dřívější dodání není vzhledem k omezenému množství očkovací látky garantováno.

–  v případě, že praktický lékař vytvořil objednávku na Vaxzevrii na první dávky a již o tuto látku nemá zájem, je potřeba, aby tuto objednávku v CFA zrušil.

JANSSEN na základě:

objednávek praktických lékařů v objednávkovém systému distributora Avenier. Objednávky jsou vzhledem k omezenému množství realizovány postupně, a to podle pořadí, ve kterém byly do systému zadány. Tato jednodávková očkovací látka je distribuována přímo do ordinací praktických lékařů.

MODERNA:

– dosud byla tato očkovací látka v některých krajích rozdělována praktickým lékařům výdejem z lékáren očkovacích míst. V těchto případech bude probíhat dodání očkovací látky na druhé dávky stejným způsobem (včasné dodání zabezpečuje krajský koordinátor očkování ve spolupráci s krajským koordinátorem praktických lékařů);

od 20. května 2021, bude Moderna distribuována přímo do ordinací praktických lékařů, a to na základě provedené objednávky této očkovací látky zadané přímo v objednávkovém systému distributora Avenier a.s. (objednávky jsou přijímány přes web vakciny.avenier.cz od 19. května 2021). Na základě objednávky prvních dávek bude vytvořena automaticky další objednávka pro druhé dávky ve stejném množství. Pro druhé dávky není třeba vytvářet další objednávku. Distribuce druhé automaticky vytvořené objednávky proběhne za 3 týdny po první dodávce vakcín do ordinace. Očkovací látka bude do ordinací PL dodávána rozmrazená, s ohledem na skladovací podmínky dle SPC může být uchovávána v chladničce při teplotě 2°C až 8°C po dobu nejvýše 30 dnů. Další informace jsou dostupné na vakciny.avenier.cz/cz/distribuce-covid-19-vaccine-moderna.

Očkují praktičtí lékaři i doma?

Od září 2021 vyjíždí mobilní očkovací tým hl. m. Prahy s praktickým lékařem k očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí. V Praze jsou stále pacienti, kteří mají zájem o to být naočkováni, avšak pro svůj nevyhovující zdravotní stav/imobilitu naočkováni nejsou. I proto se hlavní město Praha rozhodlo zajistit speciální mobilní očkovací tým ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů, Českým červeným křížem, Fakultní nemocnicí Motol a Městskou poliklinikou Praha zaměřený na očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí. I přesto, že má Praha 12 aktivních mobilních očkovacích týmů a více než 30 očkovacích center, považujeme praktické lékaře jako velice důležité partnery pro dosažení maximální proočkovanosti obyvatel.

Zájemci o očkování ve svém domácím prostředí se mohou hlásit na stránce Očkování praktickým lékařem.

Otázky k registraci do očkovacích center

Jak se mám objednat na očkování?

K očkování se objednáte pomocí Centrálního rezervačního systému, který naleznete na: crs.mzcr.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Nevíte-li si rady, poproste o pomoc s objednáním někoho ze svých blízkých, obecní úřad, neziskovou organizaci pomáhající seniorům, po předchozí domluvě lékárnu či zavolejte na linku 1221.  Celý proces registrace také přehledně v PDF MZČR.

V případě, že máte zájem se nechat se očkovat v ordinaci praktického lékaře nebo v případě, že jste imobilní, neregistrujte se pomocí Centrálního rezervačního systému, ale kontaktujte svého praktického lékaře.

Od pondělí 12. července je možné se nechat očkovat proti nemoci covid-19 bez předchozí registrace ve speciálních k tomu určených očkovacích místech. Seznam všech očkovacích míst, kde je možné se naočkovat bez registrace naleznete na ockoreport.uzis.cz. Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrovaní na žádný termín, do těchto očkovacích center mohou přijít kdykoliv v rámci jejich otevírací doby. Registrace proběhne až na místě.

Jak probíhá objednání k očkování?

 1.  krokem k očkování je REGISTRACE v Centrálním rezervačním systému (registrace.mzcr.cz)
  ▪ zadejte telefonní číslo (Vaše nebo Vašeho pomocníka), na které Vám bude zaslán vstupní ověřovací PIN kód
  ▪ vyplňte Vaše základní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje apod.)
  ▪ ze seznamu si vyberete preferované očkovací místo (kde se budete chtít nechat očkovat)
  ▪ důležité je označit kategorii, do které patříte (věk/profesní příslušnost)
  ▪ pracovník ve školství navíc zadá přístupový kód, který obdržel ve škole
  ▪ pokud bude dle vyplněných údajů vyhodnocena Vaše registrace jako platná, obdržíte na obrazovce potvrzení platné registrace (systém neodesílá potvrzení e-mailem)
 2. krokem je REZERVACE termínu očkování na Vámi vybraném očkovacím místě:
  ▪ jakmile jsou na Vámi vybraném očkovacím místě dostupné očkovací látky, obdržíte SMS s PIN2 a máte 48 hodin na provedení rezervace termínu
  ▪ když neprovedete rezervaci do 48 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa
  ▪ vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká
  ▪ na webu rezervace.mzcr.cz zadáte číslo pojištěnce a PIN2
  ▪ následně si zvolíte datum a čas očkování na místě, které jste si při registraci vybral/a
  ▪ termín druhé dávky se vytvoří automaticky
  ▪ pokud potřebujete změnit očkovací místo, musíte provést novou registraci

Může mě do systému očkování přihlásit i někdo jiný, například příbuzný?

Ano, s procesem registrace a rezervace do Centrálního rezervačního systému pro objednání k očkování může pomoci i jiná osoba – rodinný příslušník, příbuzný, známý. K provedení registrace je nutné zadat osobní údaje a také číslo mobilního telefonu. V případě potřeby mohou pomoci také lidé na krajských linkách, případně na státní lince 1221. V případě, že máte zájem se nechat se očkovat u svého praktického lékaře, neregistrujte se pomocí Centrálního rezervačního systému, ale kontaktujte svého praktického lékaře.

Kde mohu zjistit, jaká je kapacita očkovacích míst a kolik lidí čeká přede mnou?

Na stránce ockoreport.uzis.cz najdete přehled kapacity očkovacích míst. Zjistíte počet registrovaných osob, které čekají na uvolnění tzv. závorou k volbě termínu očkování na zvoleném očkovacím místě a kolik bylo celkově uvolněno osob daným očkovacím místem k volbě termínu za posledních 7 dnů (byl jim zaslán PIN2).

Mohu se do registračního systému přihlásit, i když nesplňuji věkový limit, ale za pár dní již budu?

Ne, v tuto chvíli se mohou registrovat pouze lidé, kteří již dosáhli požadovaný věk, případně tohoto věku do 24 hodin od registrace dosáhnou.  Při očkování se všichni prokazují občanským průkazem a průkazem pojištěnce.

Mohu se nechat očkovat i bez předchozí registrace?

Od pondělí 12. července je možné se nechat očkovat proti nemoci covid-19 bez předchozí registrace ve speciálních k tomu určených očkovacích místech. Seznam všech očkovacích míst, kde je možné se naočkovat bez registrace naleznete na ockoreport.uzis.cz. Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrovaní na žádný termín, do těchto očkovacích center mohou přijít kdykoliv v rámci jejich otevírací doby. Registrace proběhne až na místě. Více informací o očkování bez registrace naleznete na tomto webu na kartě Bez registrace.

Jak rezervovat termín druhé dávky očkování?

Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo ve dvou termínech. Termín druhé dávky systém přiřadí automaticky.

Co když mi nevyhovuje termín očkování nebo se nemohu dostavit?

Už jsem se zaregistroval/a, zatím jsem nedostal/a žádnou dávku očkování. Právě jsem ale obdržel/a SMS, která mě vyzývá k rezervaci termínu očkování.
Zvací SMS s kódem PIN 2 znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny. Pomocí tohoto kódu můžete přistoupit k rezervaci. V kalendáři uvidíte, jaký termín 1. dávky si můžete rezervovat. V pravém dolním rohu je vidět i předpokládaný termín 2. dávky.

u vakcíny Comirnaty (Pfizer/BioNTech) se 2. dávka aplikuje po 34 až 42 dnech.
Od 15. 7. se 2. dávka nově aplikuje po 21 až 23 dnech od podání dávky první. Lidé, kteří se registrovali a ještě nemají vybraný termín, budou mít od 15. 7. mezi 1. a 2. dávkou odstup 21 dní místo dosavadních 34 dní. Automaticky se rozestup mezi dávkami očkování zkrátí také dětem ve věku 12 až 15 let, které ještě nemají termín očkování.
u vakcíny Moderna (nově Spikevax) se 2. dávka aplikuje po 25 až 35 dnech,
u vakcíny Vaxzevria (AstraZeneca) je rozestup dávek 84 až 91 dnů,
vakcína Janssen (Johnson & Johnson) je jednodávková a druhý termín tak není třeba řešit.

V případě, že se vám termín 2. dávky nehodí, nedokončujte rezervaci. Zvací zprávu můžete nechat propadnout. Nemusíte se bát, vaše registrace zůstává platná. Jakmile bude mít očkovací místo k dispozici další termíny, přijde vám nová zvací zpráva s kódem. Zvací SMS vám přijde celkem třikrát – pokaždé s jinými nabízenými termíny pro 1. i 2. dávku. Pokud vám i tak termíny ani v jednom ze tří případů nebudou vyhovovat, registrace propadne. Nic vám ovšem nebrání provést registraci znovu.

Vakcínu jsem zatím nedostal/a, ale už jsem rezervoval/a termín očkování.
Pokud jste si termín očkování již rezervoval/a, ale zatím jste vakcínu neobdržel/a, kontaktujte očkovací místo s prosbou o posunutí tohoto termínu. Změnu termínu či jakékoliv další změny v rezervačním systému je možné provést prostřednictvím asistenční linky 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin, nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz. Změna termínu aplikace očkovací látky je možná pouze ze závažných důvodů.
Rezervaci 1. termínu můžete také zrušit pomocí odkazu, který jste obdržel/a v e-mailu, který byl zaslán po ukončení rezervace termínu. V případě zrušení 1. termínu systém automaticky zruší celou rezervaci. Vy už tedy nemusíte nic dělat, jen čekat na novou zvací SMS zprávu s kódem.

Už jsem obdržel/a první dávku vakcíny.
Pokud jste již obdržel/a 1. dávku, pak máte i pevně daný termín 2. dávky. Na očkovacím místě s tímto termínem počítají, dle něj distribuují a podávají vakcíny i dalším lidem. Zkuste na očkovací místo zavolat, zda by nešel 2. termín posunout, ovšem posunout i tak půjde jen v řádu dnů – 2. dávka musí být podána v časových intervalech uvedených výše. Změnu termínu či jakékoliv další změny v rezervačním systému je možné provést prostřednictvím asistenční linky 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin, nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz. Změna termínu aplikace očkovací látky je možná pouze ze závažných důvodů.

Další informace naleznete na webových stránkách: koronavirus.mzcr.cz/jak-mam-postupovat-kdyz-se-nemohu-dostavit-k-ockovani/.

Jak změnit termín rezervace?

Změnu termínu či jakékoliv další změny v rezervačním systému je možné provést prostřednictvím asistenční linky 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz. Také se případně můžete obrátit přímo na očkovací místo, kam jste objednáni. Aktuální seznam očkovacích míst naleznete na tomto webu v sekci Seznam očkovacích center.

Jak zrušit termín očkování?

Odkaz na zrušení rezervace je zasílán v e-mailu s původním datem rezervace. Zrušit termín je také možné na stránce registrace.mzcr.cz/detail. Automaticky bude zrušen i termín druhé dávky. Samotný termín druhé dávky zrušit nelze, v případě potřeby změny druhého termínu kontaktujte 1221 a nebo očkovací centrum. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v komunikaci ID rezervace, případně číslo pojištěnce.

Jak změnit místo očkování?

Je nutné nejprve Vaši rezervaci zrušit a pak provést novou registraci, případně požádat o asistenci linku 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo zaslat žádost na podporu CRS emailem covid-podpora@nakit.cz. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v komunikaci ID rezervace, případně číslo pojištěnce.

Mohu upravit své osobní údaje v potvrzené rezervaci?

Na stránce registrace.mzcr.cz/detail Vám registrační systém umožní provádět správu Vaší registrace. Podle aktuálního stavu (stav registrace, stav ověření osobních údajů, stav rezervace) máte možnost upravit Vámi zadané údaje či Vaši registraci zrušit.

Kam se mohu obrátit, pokud mám problém s registrací nebo rezervací?

Pro dotazy a pomoc s registrací a rezervací je zřízena infolinka na telefonním čísle 1221. Infolinka je provozována denně od 8:00 do 19:00. Může se stát, že dojde k přetížení infolinky, předem děkujeme za trpělivost. Popřípadě se obraťte na e-mail podpory: covid-podpora@nakit.cz.

Co dělat v případě, že není pro rezervaci volný termín, který mi vyhovuje?

Kapacita očkovacích míst je omezena dle dostupnosti vakcíny. Zvací SMS s kódem PIN 2 znamená, že očkovací místo má k dispozici volné dávky vakcíny. Pomocí tohoto kódu můžete přistoupit k rezervaci. V kalendáři uvidíte, jaký termín 1. dávky si můžete rezervovat. V pravém dolním rohu je vidět i předpokládaný termín 2. dávky. V případě, že se vám termíny očkování nehodí, nedokončujte rezervaci. Zvací zprávu můžete nechat propadnout. Na provedení rezervace máte 48 hodin od doručení SMS s PIN2. Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 48 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.

Nemusíte se bát, Vaše registrace zůstává platná. Jakmile bude mít očkovací místo k dispozici další termíny, přijde Vám nová zvací zpráva s kódem. Zvací SMS Vám může přijít celkem třikrát – pokaždé s jinými nabízenými termíny pro 1. i 2. dávku. Pokud Vám i tak termíny ani v jednom ze tří případů nebudou vyhovovat, registrace propadne a zaniká. Nic vám ovšem nebrání provést registraci znovu.

Co dělat, když jsem zapomněl/a nebo ztratil/a termíny k očkování?

Řešte s asistenční linkou 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz. Pro Vaše jednoznačné určení použijte v komunikaci číslo pojištěnce.

Jak postupovat v případě, kdy mám problémy při registraci k očkování zaměstnanců sociální péče?

 1. Pokud jste pracovníkem v sociálních službách a myslíte si, že byste měl/a mít kód, ale nemáte ho:

– obraťte se na poskytovatele sociálních služeb, u kterého jste zaměstnaný/ zaměstnaná a zeptejte se na možnost získání kódu,

– pokud tento poskytovatel unikátní kód nemá (a má dojem, že by kód mít měl), tak je třeba obrátit se na sociální odbor kraje, v kterém má poskytovatel sídlo,

– pokud tento poskytovatel kód má, ale nechce ho poskytnout, můžete se obrátit na kraj, v kterém má poskytovatel sídlo s žádostí o stanovisko, případně se můžete obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) – pokud můžete doložit, proč byste měl/a být zařazena do dané prioritní skupiny. Jedná se o oblast v gesci kraje/MPSV, kteří určili nebo určují subjekty, kterým jsou kódy přiděleny.

 1. Pokud unikátní kód pro registraci v Centrálním rezervačním systému (CRS) máte, ale máte technické problémy s užitím:

Obraťte se na poskytovatele, který Vám kód vydal a zjistěte, zda jde o individuální nebo kolektivní problém. V případě individuálních problémů s registrací do CRS se obraťte na adresu elektronické komunikace: covid-podpora@nakit.cz.

Musím vyplnit e-mail?

Pokud nevyplníte e-mail, nebude vám doručeno potvrzení o rezervaci. Informace z potvrzení, které se vám zobrazí po dokončení rezervace, je tak nutné si vytisknout nebo opsat z obrazovky.

Mohu využít mobilní aplikace k rezervaci?

Ne, aktuálně lze provést rezervaci pouze na webové adrese https://reservatic.com/ockovani

Co dělat, když jsem získal termín očkování, ale ten mi byl zrušen. Přijde znovu zvací SMS nebo se mám registrovat znovu?

Podle informací z webu Centrálního rezervačního systému není potřeba se registrovat znovu.  Pokud Vám byl zrušen termín rezervace na očkování, prosíme, vyčkejte na další novou zvací SMS. Váš PIN 2 a registrace zůstávají v platnosti. Více informací

Případně se můžete obrátit přímo na očkovací místo, kam jste objednáni. Seznam všech očkovacích míst včetně kontaktů naleznete na ockoreport.uzis.cz.

Co dělat, když mi nepřišel certifikát o očkování nebo SMS s heslem?

Záznam o provedené aplikaci 1. i 2. očkovací látky je možné si zobrazit a vytisknout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz. Přihlášení probíhá pomocí rodného čísla a občanského průkazu. (Přihlášení je možné pouze pro osoby, které absolvovali očkování, či test a uvedli číslo mobilního telefonu.) Na telefonní číslo pak přijde bezpečnostní kód, který umožní přístup. Po úspěšném přihlášení se zobrazí osobní karta, kde v horní části naleznete kontaktní údaje. Ve spodní části pak naleznete jednotlivá očkování, včetně informací o zaznamenaných očkovacích dávkách.

Po aplikaci 1. i 2. dávky je certifikát zároveň zasílán na e-mail, který jste při registraci na očkování zadávali. Od 7. 6. 2021 bude rozesílán už jen email s informací, že certifikáty je možné si vyzvednout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz.

Web ocko.uzis.cz zobrazuje také výsledek posledního antigenního či PCR testu. Zájemci o tento certifikát musí pro přihlášení použít jednu z možností elektronické identity, například občanský průkaz s čipem nebo bankovní identitu.

Souhrnný návod, jak postupovat krok za krokem v případě potřeby získání certifikátu o provedeném očkování, popř. provedeném testu, či prodělaném onemocnění naleznete na odkazu: www.uzis.cz/res/file/covid/covid-19-ockovaci-portal.pdf.

V případě individuálních problémů se obraťte podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz nebo na informační linku 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin.

Jak mohu řešit nestandardní situace?

Nestandardní situace řešte s asistenční linkou 1221 (každý den od 8 do 19 hodin) nebo s podporou CRS prostřednictvím e-mailu covid-podpora@nakit.cz. např. pokud se rozhodnete, že:

– chcete změnit termín očkování
– chcete zrušit termín očkování
– chcete změnit očkovací místo

nebo pokud nastanou Vámi nezpůsobené situace, např:

– byl mi změněn nebo zrušen termín očkování (na základě rozhodnutí očkovacího místa např. nedostatek očkovací látky, technické potíže apod.).