Nejčastější otázky a odpovědi

Všechny otázky a odpovědi jsou pečlivě sestaveny a zodpovězeny nejlepšími odborníky v oboru.

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

primářka Kliniky infekčních,
parazitárních a tropických nemocí,
Fakultní Nemocnice Bulovka

Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

přední český infektolog,
vedoucí AIDS centra Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí,
Fakultní Nemocnice Bulovka

Obecné otázky o očkování

Proč se mám nechat očkovat?

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. Očkování slouží k ochraně před nákazou, zejména před jejím závažným průběhem s možnými komplikacemi a déletrvajícími následky. Jelikož nelze předem odhadnout, jak by v případě nákazy onemocnění covid-19 probíhalo, je nejbezpečnější udělat vše pro to se tomuto onemocnění vyhnout. Očkování je způsob, jak si vytvořit vysokou ochranu konkrétně proti onemocnění covid-19, a to již za 1 – 2 týdny po druhé dávce očkování.

V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění, na které ročně na celém světě umíraly miliony lidí, významně potlačit (např. spalničky nebo záškrt), nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice nebo přenosná dětská obrna). Je zde tedy velká naděje, že i v případě pandemie covid-19 bude očkování nejúčinnější zbraní a tedy i cestou k běžnému životu před pandemií bez plošných opatření. Čím více lidí je v populaci očkováno, tím méně lidí se onemocněním může nakazit. Díky tomu lze nejen oslabit epidemii, ale i ochránit zdravotnický systém, který je kvůli velkému množství nakažených pacientů po několik měsíců značně přetěžován.

Je onemocnění covid-19 skutečně tak závažné? 

Průběh onemocnění covid-19 je různý a liší se obvykle v závislosti na věku a zdravotním stavu pacienta. Může být však velice závažný a i po vyléčení způsobovat dlouhodobé následky.

Nejčastějšími příznaky jsou zvýšená teplota až horečka, kašel, bolesti hlavy, svalů či kloubů a značná únava. Velmi často je popisována také ztráta čichu a chuti nebo dušnost. S onemocněním covid-19 jsou však popisovány i další příznaky, jako například svědivá vyrážka, covidové prsty, stavy zmatenosti, deprese a podobně. U řady osob tyto příznaky přetrvávají i několik týdnů až měsíců po ukončení izolace. V některých případech může mít onemocnění covid-19 i závažný průběh, kdy je nutná hospitalizace případně i s umělou plicní ventilací. To se týká převážně starších osob a osob s některým z chronických onemocnění.  Těžký průběh však není vyloučen ani u mladších jedinců, a to např. na základě oslabené imunity či vrozené vady imunitního systému apod., o kterých nemusí vědět.

Část nakažených prodělá onemocnění covid-19 zcela bezpříznakově. Na základě různých vyšetření po nákaze však bylo zjištěno, že u některých z nich i přes bezpříznakový průběh došlo k jistému poškození plic.

O závažnosti nemoci covid-19 vypovídají i počty zemřelých. Za rok 2020 v Česku zemřelo téměř o 17 tisíc lidí více než v roce 2019, jde zhruba o patnáctiprocentní nárůst. Podle Českého statistického úřadu je tak výrazná meziroční změna v historii po roce 1950 zcela výjimečná.

Koronavirus napadá jen staré lidi…

Koronavirus napadá všechny věkové skupiny obyvatel. Ačkoliv nejčastějšími příznaky jsou zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů, kloubů, únava a ztráta čichu nebo chuti, u některých osob může mít onemocnění závažný průběh s nutností hospitalizace a případně i umělou plicní ventilací. Nejvíce rizikové skupiny jsou starší lidé a osoby s některým z chronických onemocnění. Těžký průběh však není vyloučen ani u mladších jedinců, a to např. na základě oslabené imunity či vrozené vady imunitního systému apod., o kterých nemusí vědět. Dlouhodobými následky mohou trpět i lidé s bezpříznakovým průběhem nemoci.

Je vakcína bezpečná?

Vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy, které se testují na desítkách tisíc dobrovolníků, a to pod lékařským dohledem. Ty odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. Všechny očkovací látky, které se na území ČR používají, musí být schváleny Evropskou lékovou agenturou, čímž je zajištěna nejen jejich bezpečnost, ale i její kvalita a účinnost. Bezpečnost vakcín je dále sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Aktuálně dostupné očkovací látky proti covid-19 všechny tyto podmínky splňují.

Při řešení současné epidemie se využilo všech dostupných znalostí a navázalo se na již existující technologie, které jsou vyvíjeny od konce 80. let. Vzhledem k nutnosti co nejdříve epidemickou situaci vyřešit, byla vývoji vakcíny proti covid-19 udělena maximální priorita a byly zkráceny administrativní a ekonomické procesy, které obvykle vývoj očkovacích látek a jiných léčivých přípravků značně prodlužují. Technologický postup byl striktně zachován, klinické studie probíhaly podobně jako u jiných vakcín.

Jak vakcína funguje?  

Očkování přiměje imunitní systém, aby se naučil bránit proti infekci virem. Jestliže se tato osoba později virem nakazí, imunitní systém virus rozpozná, bude proti němu připraven bojovat a danou osobu před onemocněním covid-19 ochrání.

Princip očkování spočívá v přípravě imunitního systému na případný kontakt s patogenem, avšak bez toho, že by došlo k rozvoji onemocnění. Organismu je představena ta část patogenu (antigen), která sama o sobě není infekční, avšak na kterou imunitní systém reaguje tvorbou protilátek a speciálních buněk. Díky tomu je organismus připraven na kontakt s reálným patogenem, kterého díky očkování dokáže zničit dříve, než u něj vyvolá infekční onemocnění.

V ČR máme prozatím 2 typy vakcín. První, od Pfizer/BioNTech a Moderna, je vyvinut na principu mRNA tvořící spike protein. Jedná se o moderní technologii, jejímuž vývoji se vědci věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika), ale i proti některým typům zhoubných nádorů. Druhý typ vakcíny, od AstraZeneca, je založen na bázi virového nosiče, tzv. adenoviru. Tento postup se v minulosti využil už při vývoji vakcíny proti ebole, tuberkulóze nebo malárii.

Je vakcína účinná?  

Ano, všechny vakcíny momentálně dostupné na českém trhu jsou účinné proti onemocnění covid-19 a jsou srovnatelně bezpečné. Očkovací látka společnosti AstraZeneca poskytuje velmi dobrou ochranu již po první dávce (76 % podle dat z III. fáze klinických studií), po druhé dávce (rozestup 3 měsíce) dosahuje účinnost až k 82 %. Navíc se ukazuje jako účinná i proti asymptomatickému šíření viru. RNA vakcíny (Pfizer,Moderna) mají po plném naočkování (2 dávky) účinnost až 95%.

Je potřeba si ale uvědomit, co tato čísla znamenají. Účinnost 76% Astra Zenecy neznamená, že by se zbytek očkovaných (24 %) nakazil coronavirem. Nakažených bylo naprosté minimum, pozitivita se potvrdila pouze u 2 % očkovaných, žádný z nich nebyl hospitalizován a neměl vážný průběh nemoci, a to samé platí pro vakcíny Moderna a Pfizer.  Čísla účinnosti znamenají, o kolik procent mají očkovaní nižší šanci onemocnět.

 

Komu bude očkování nabídnuté nejdřív a proč?

Očkování proti covid-19 postupuje dle Metodického pokynu pro očkovací kampaň Ministerstva zdravotnictví, přičemž s ohledem na dostupnost očkovacích látek je celý proces rozdělen do jednotlivých očkovacích fází, a to na základě prioritizace jednotlivých skupin obyvatel.

V první fázi jsou očkovány nejohroženější skupiny obyvatel – senioři, klienti a personál pobytových sociálních služeb, osoby hospitalizované v LDN, zdravotničtí pracovníci, osoby podílející se na péči o covid+ osoby, personál odběrových míst a laboratoří, osoby vykonávající povolání důležitá pro zachování základních funkcí státu. Od 26. 2. do 28. 3. se k registraci mohli hlásit zaměstnanci školských zařízení. Od 1. 3. je registrace otevřená pro osoby starší 70 let. Od 24. 3. se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19. Od 7. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách. Od 14. dubna se mohou k očkování registrovat osoby starší 65 let věku.

Další skupiny obyvatel ČR se budou očkovat v závislosti na dostupnosti očkovacích látek v pořadí dle předem stanovených priorit na základě věku, zdravotního stavu a povolání. Podrobnosti k očkování proti covid-19 v ČR jsou dostupné v metodickém pokynu pro očkovací kampaň.

Kdo se může očkovat?

Od 14. dubna se mohou k očkování registrovat osoby starší 65 let věku. Nadále se mohou registrovat osoby starší 70 let i 80 let a všichni zdravotničtí pracovníci.

Bez objednání jsou očkováni hospitalizovaní pacienti LDN či klienti pobytových sociálních služeb apod.

Od 1. 3. 2021 jsou do očkování zapojeni i praktičtí lékaři, kteří mohou očkovat pouze své pacienty starší 65 let a vážně nemocné pacienty s obdobným rizikem těžkého průběhu nemoci.

Od 24. 3. do 30. 4. 2021 se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – Skupina 1, od 12. 4. do 15. 5. 2021 se mohou registrovat osoby s chronickým onemocněním – Skupina 2. Seznamy diagnóz a zdravotních stavů naleznete na stránkách pacientských organizací.

Od 29. 3. je očkování umožněno také zaměstnancům superkritické infrastruktury a vybraným skupinám policistů a hasičů.

Od 7. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách.

Kdy a jak se budou očkovat obyvatelé starší 65 let?

Od 14. dubna se mohou k očkování registrovat osoby starší 65 let věku. Nadále se mohou registrovat osoby starší 70 let i 80 let.

Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá vždy podle věku, a to ve všech skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány. Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování! Nejvyšší prioritu má vždy věk, a to s ohledem na vyšší riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19, i s ohledem na to, že s věkem přibývá počet různých onemocnění.

Přihlášení bude probíhat prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách registrace.mzcr.cz. Nemůžete-li se z důvodu nepříznivého zdravotního stavu na očkovací místo dostavit, kontaktuje svého praktického lékaře.

Přesný postup krok za krokem naleznete v našem krokovníku na těchto webových stránkách.

Kdy a jak se budou očkovat učitelé a další pracovníci ve školství?

Od 27. února 2021 se mohou k očkování registrovat pedagogičtí pracovníci a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení, kteří od vedení školy obdrží unikátní kód a písemné potvrzení o zaměstnání. Registrace probíhá na webu: registrace.mzcr.cz.

Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému pak probíhá vždy podle věku, a to ve všech skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány. Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování.

Termín prioritní registrace očkování pro pracovníky v regionálním školství skončí v neděli 28. března ve 23:59, kdy doje k automatickému zneplatnění již zaslaných registračních kódů. Pokud zaměstnanec chce využít prioritní očkování zaměstnanců škol, je třeba, aby se registroval do tohoto termínu.

Písemné potvrzení o zaměstnání společně s průkazem totožnosti bude kontrolováno na očkovacím místě.

Celý proces registrace přehledně v PDF MZČR nebo MŠMT. Další informace naleznete na ockovani.edu.cz.

Kdy a jak se zapojí praktičtí lékaři do očkování proti covid-19?

Od 1. 3. 2021 je umožněno zapojení praktických lékařů do očkování proti covid-19.

Zapojování bude postupné, a to s ohledem na získání množství nových kapacit vakcín a jejich dodávek.

Více informací o očkování u praktických lékařů najdete v sekci: Otázky k očkování u praktických lékařů.

Kdy a jak se budou očkovat chronicky nemocní lidé? 

Pokud jste osoba s chronickým onemocněním či zdravotním stavem , můžete se nechat očkovat na jednom z těchto míst:

 1. na očkovacím místě pomocí centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu od vašeho ambulantního specialisty či specializovaného pracoviště, kde se léčíte nebo
 2. u vašeho praktického lékaře

Od 24. 3. do 30. 4. 2021 se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – Skupina 1, od 12. 4. do 15. 5. 2021 se mohou registrovat osoby s chronickým onemocněním – Skupina 2, a to přes Centrální rezervační systém. Seznamy diagnóz a zdravotních stavů naleznete na stránkách pacientských organizací.
Osoby s chronickým onemocněním zadávají do registračního formuláře kód, který jim bude poskytnut centrem specializované péče či ambulantním specialistou, v jehož péči se nachází, na základě posouzení zdravotního stavu ošetřujícím lékařem. Tento specialista je k očkování neregistruje. Jeho úkolem je vyhodnotit, kteří pacienti patří mezi ony chronicky nemocné osoby a kód by tedy měli obdržet. Pomocí něj je jim zpřístupněná registrace a zájemci si mohou vybrat vhodné očkovací místo, a to na adrese registrace.mzcr.cz. Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou. Osoby s chronickým onemocněním mezi 16-18 lety se rezervují k očkování pouze očkovací látkou Comirnaty, která je jediná vhodná pro tuto věkovou kategorii. Více informací najdete na stránkách pacientských organizací.

Přehledný postup, kde a jak je možné se registrovat k očkování, pokud jste chronicky nemocný, naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ZDE.

Kdy a jak se budou očkovat pracovníci v sociálních službách?

Od 7. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách přes Centrální rezervační systém na na webu: registrace.mzcr.cz.

Od poskytovatelů sociálních služeb obdrží jejich zaměstnanci unikátní kód a písemné potvrzení o zaměstnání.

Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá vždy podle věku, a to ve všech skupinách, které jsou v daném okamžiku prioritně očkovány. Datum a hodina registrace nemá vliv na výsledné pořadí očkování!

Písemné potvrzení o zaměstnání společně s průkazem totožnosti bude kontrolováno na očkovacím místě.

Celý proces registrace také přehledně v letáku MZČR.

Máte problémy při registraci k očkování? Podívejte se jak postupovat do sekce: Otázky k registraci do očkovacích center. Otázka: Jak postupovat v případě, kdy mám problémy při registraci k očkování zaměstnanců sociální péče?

Je očkování povinné? 

Očkování je dobrovolné a je zdarma. Na území ČR se může k očkování objednat každá osoba se zdravotním pojištěním a to ve chvíli, kdy bude splňovat podmínky právě očkované skupiny obyvatel (dle věku, zdravotního stavu či povolání). Člověk, který očkování odmítne, zůstává v neustálém ohrožení, že v případě nakažení se u něj objeví vážné zdravotní problémy.

Čím se očkuje v ČR?

K očkování v Evropské unii, a tedy i v České republice, byly schváleny tyto očkovací látky:

Vakcína Comirnaty společnosti Pfizer je dvoudávková vakcína založená na principu mRNA tvořící spike protein. Tato vakcína má po aplikaci 2. dávky účinnost téměř 95 %. Její nevýhodou je náročné skladování, které vyžaduje teploty kolem -70°C. Více o vakcíně Comirnaty najdete na stránkách MZČR nebo SÚKL. Příbalový leták k vakcíně Comirnaty si můžete prohlédnout taktéž na stránkách SÚKL – Příbalový leták Comirnaty.

Vakcína společnosti Moderna je také založena na principu mRNA tvořící spike protein. Na skladování a převoz je méně náročná. Vakcína Moderny byla při prevenci symptomatické nákazy covidem-19 účinná na 94,1 procenta, a to po 14 dnech od podání druhé dávky. I tato mRNA vakcína je dvoudávková. Další podrobnosti k vakcíně firmy Moderna jsou k dispozici na stránkách MZČR nebo SÚKLPříbalový leták k vakcíně Moderna na stránkách SÚKL.

Od 30. 3. se druhá dávka vakcín Moderna a Pfizer bude nově registrovaným podávat až po 42 dnech.

Vakcína společnosti AstraZeneca nepracuje na principu moderní technologie mRNA, ale využívá k přenosu informace adenovirus. Tento postup se v minulosti využil už při vývoji vakcíny proti ebole, tuberkulóze nebo malárii, pracuje se s ním i ve vývoji vakcíny proti HIV nebo viru Zika. Očkovací cyklus se skládá ze dvou samostatných dávek. Podání druhé dávky se doporučuje s rozestupem 12 týdnů od dávky první. Částečná ochrana před virem začíná přibližně 3 týdny po podání první dávky, plná ochrana se projeví 2 týdny po druhé dávce. Vakcíny jsou 100% účinné proti závažnému průběhu, hospitalizacím a úmrtím. Mezi 1. a 2. dávkou je jejich účinnost 78 %. Proti onemocnění covid-19 je její účinnost 81 %.  Více o vakcíně AstraZeneca se dozvíte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo souhrnně na stránkách MZČRPříbalový leták k vakcíně AstraZeneca na stránkách SÚKL.

Vakcína Janssen společnosti Johnson&Johnson byla jako čtvrtá vakcína proti onemocnění covid-19 Evropskou komisí schválena dne 11. března 2021. Jedná se o jednodávkovou vakcínu a v klinickém hodnocení prokázala 67% účinnost. V ČR se prozatím touto vakcínou neočkuje. Více o vakcíně Janssen se dozvíte na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

V budoucnu se předpokládá schválení dalších očkovacích látek.

Dostanu potvrzení o očkování? 

Ano, očkovací místa v ČR po aplikaci druhé dávky vydávají lidem certifikát o provedeném očkování. Zde se můžete podívat na jeho vzor. Všechna provedená očkování jsou vedena v elektronické evidenci. V tuto chvíli na většině očkovacích míst obdržíte po aplikaci první dávky kartičku se základními údaji o aplikaci první dávky (datum, název vakcíny, šarže…) a termínem dávky druhé. Jakmile obdržíte i druhou dávku očkování, bude Vám vydán certifikát o očkování.

Certifikát vám bude zároveň poslán e-mailem, který jste při registraci na očkování zadávali. Certifikát samotný je chráněn heslem, které Vám přijde zvlášť v SMS. Pokud si certifikát v mailu omylem smažete, měl by být dostupný též naskenováním QR kódu z vytištěného potvrzení, případně kontaktujte očkovací místo, kde jste byli očkováni a oni vám certifikát opětovně zašlou. Jestliže vám nepřijde SMS s heslem, buď také kontaktujte očkovací místo, aby Vám certifikát zaslali znovu, nebo kontaktujte Helpdesk ÚZIS (Metodický helpdeskhelpdesk@uzis.cz, 222 269 998/884, po–čt 7.00–16.00, pá 7.00–15.00). Nezapomeňte s pracovníkem (očkovacího místa, nebo ÚZIS) překontrolovat, že máte správně zadaný e-mail i telefonní číslo.

Na očkovacím portálu ocko.uzis.cz si každý může ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování.

Víme, jaké nežádoucí účinky vakcína má? 

Nežádoucí reakce po očkování se pečlivě sledují, zkoumají a třídí podle četnosti jejich výskytu. Je ale potřeba zmínit, že některé „nežádoucí účinky“ – např. zimnice a únava, jsou známkou probíhající imunitní reakce, a tedy projevem vytvářející se imunity proti onemocnění covid-19. Nejsou tedy „nežádoucími“ v pravém slova smyslu. Mezi závažné nežádoucí účinky patří např. rozvoj alergické reakce. Podle dostupných dat z USA pro vakcínu Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech je výskyt tohoto stavu zhruba u 11 z 1 000 000 očkovaných. Nicméně podle studie této vakcíny publikované v prosinci 2020 se četnost závažných nežádoucích účinků nelišila mezi skupinami, které dostaly vakcínu, resp. placebo.

Jako každý lék i vakcíny mají svůj příbalový leták, kde se můžeme dozvědět, které nežádoucí účinky se vyskytují a s jakou četností. Příbalové informace k vakcínám proti covid-19 naleznete na stránkách SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).

Časté nežádoucí účinky (více než 1 člověk z 10) – bolest a otok v místě vpichu, únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice, horečka.

Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 člověk ze 100) – otok mízních uzlin, problémy se spánkem, slabost a pocit „nemocnosti“.

Méně než 1 člověk z 1000 naočkovaných má problémy s oslabením svalů poloviny obličeje (zřejmě pramenící z obrny lícního nervu).

Je možné, že na následky vakcinace umírají lidé?

Žádná léčba a žádný lékařský postup není zcela bez rizik. V porovnání s jinými zdravotními riziky jsou ale vakcíny velmi bezpečné. V klinických studiích se neprokázalo, že by ve skupině očkovaných účinnou očkovací látkou umíralo více lidí než ve skupině dostávající placebo. Přesto je očkování určitý zásah do organismu a u velmi nemocných lidí může vést i k závažným důsledkům.

Vakcínu v současné době dostávají celosvětově stovky tisíc lidí denně. To, že někteří z nich zemřou, může, ale také nemusí souviset s podáním vakcíny. Zvláště u pacientů v terminálním stádiu jiného onemocnění je těžké rozhodnout, zda očkování mělo či nemělo vliv na délku života. Každé „podezřelé“ úmrtí je ale okamžitě zkoumáno a bezpečnost vakcíny znovu přehodnocována.

Všechny studie se řídí bezpečnostními pravidly a prochází přísnou kontrolou, kterou řídí agentury jako EMA (European Medicine Agency) nebo FDA (Food and Drug Administration). Pfizer a Moderna ve svých studiích dodržely všechna pravidla stanovená pro ověřování vakcín. Tyto vakcíny byly otestovány na desítkách tisíc lidí různých věkových a etnických skupin. Závažné vedlejší účinky se vyskytovaly velmi vzácně a četnost jejich výskytu byla srovnatelná ve skupinách dostávajících účinnou vakcínu i placebo.

Výsledky studií jsou standardně zpracovány skupinou odborníků zcela nezávislou na farmaceutických společnostech či vládnoucích strukturách. Tito odborníci po vyhodnocení všech dostupných dat doporučí či nedoporučí vakcínu ke schválení.

Víme, co bude s naším tělem za 10 let po vakcinaci?

Nežádoucí reakce po očkování se pečlivě sledují jak během klinického hodnocení, tak i po schválení vakcíny v době, kdy se již používá ve velkém měřítku.

Ukázalo se, že vývojový proces vakcíny lze podstatně urychlit, aniž by byla ohrožena bezpečnost. I při rychlém vývoji musela vakcína úspěšně dokončit sérii klinických hodnocení ve fázích I, II, III jako jakákoliv jiná vakcína v minulosti. Stovky dobrovolníků ve fázi II a tisíce dobrovolníků ve fázi III již vakcínu dostávaly od poloviny roku 2020 a nyní se přidávají další tisíce očkovaných pacientů. Mimo krátkodobých známých reakcí (jako bolest hlavy, bolest svalů, únava a podobně) se žádné déletrvající nebo opožděné nežádoucí účinky neobjevily.

V medicíně často používáme porovnávání rizika a přínosu. Vězme, že přínos vakcíny, která nás a miliony dalších ochrání před vážným onemocněním s potenciálně trvalými následky, daleko převyšuje minimální riziko nespecifikovaných dlouhodobých nežádoucích účinků. Strach z nich doprovázel jakoukoli novou vakcínu v historii lidstva. Výsledkem očkování byl zatím jeho zcela zásadní význam v ochraně zdraví lidí, záchrana mnoha lidských životů – a žádné dlouhodobé negativní dopady.

Proč populaci raději řízeně nepromořit?  

Imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců. Naopak očkovací látka stimuluje imunitní systém k větší tvorbě protilátek a lze tedy předpokládat, že imunita bude po očkování silnější a dlouhodobější než po prodělání nemoci.

Vzhledem k tomu, že nevíme, jak onemocnění bude u jednotlivců probíhat, je to rizikové z toho pohledu, že může najednou dojít k explozi závažného průběhu onemocnění u velkého množství lidí a nebude kapacita zdravotního systému. Rizika spojená s onemocněním covid-19 jsou mnohonásobně vyšší než u očkování. Promořování by s velkou pravděpodobností jen znatelně navýšilo počet případů, negativních dopadů na lidské zdraví a bohužel i úmrtí. Cílené promořování tedy není dlouhodobé řešení.

Je možné nějak pomoci a stát se dobrovolníkem?

Pakliže máte zájem pomáhat jako dobrovolník a máte odborné vzdělání v oblasti zdravotnictví, prosíme, zašlete nám své údaje (včetně kontaktu, odbornosti/dosaženého vzdělání) na e-mail kariera@mediconas.cz. Údaje budou předány společnosti CLINICUM a.s., která personálně zajišťuje chod velkokapacitního očkovacího místa v Kongresovém centru Praha. V případě potřeby se na Vás obrátí. Pokud máte zájem, je možné kontaktovat také personální oddělení Městské polikliniky Praha, kde je provozováno vakcinační i testovací centrum. Odkaz zde.

Pakliže máte zájem pomáhat jako dobrovolník, avšak nejste zdravotník s odborností, rádi bychom Vás odkázali na webové stránky k tomu určené, a to:

chcipomoct.cz
Chcipomoct.cz vzniklo již na jaře v 1. vlně pandemie pod záštitou Akademického centra studentských aktivit (ACSA). Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy posílají dobrovolníky např. na covid jednotky, kde zajišťují kontakt pacientů s jejich blízkými prostřednictvím videohovorů. Tyto dobrovolníky také např. školí na jednodenním kurzu Základů ošetřovatelství, aby byli na pomoc v nemocnici náležitě připraveni a uměli zacházet s ochrannými pomůckami.

dobroocko.cz
Webový portál dobroočko.cz nabízí očkovacím centrům po celé republice snadnou cestu k zajištění dobrovolníků, kteří chtějí v procesu očkování pomoci. Proces očkování není sám o sobě jednoduchý v mnoha ohledech. Aby mohlo očkování probíhat co možná nejefektivněji je zapotřebí dostatečný počet dobrovolníků/THP pracovníků, kteří by bezproblémový chod pomohli realizovat. Tyto potřebné dobrovolníky si jednotlivá očkovací centra mohou zajistit právě prostřednictvím registrace na webu dobroocko.cz.

pomahamepraze.cz
Webové stránky pomahamepraze.cz nabízejí informace a možnost pomoci přes Český červený kříž.

Praktické otázky

Co když jsem už prodělal/la covid-19?

Není jasné, jak dlouho poinfekční imunita vydrží, rozhodně však není celoživotní ani dlouhodobá. Po prodělaném onemocnění může docházet k různě rychlému poklesu protilátek, proto nelze předpovídat délku jejich ochranného efektu.

Po prodělání nemoci covid-19 jste s velkou pravděpodobností na nejbližší 3 měsíce chráněni. Z tohoto důvodu je Českou vakcinologickou společností doporučeno při omezené dostupnosti vakcíny odložit očkování u osob, které prodělaly onemocnění covid-19, o minimálně 3 měsíce po ukončení izolace. Imunitní ochrana navozená očkováním je silnější a trvalejší. Je tedy rozhodně vhodné se očkovat, a to i v případě, že jste nemoc prodělali.

V případě exponovaných osob (zdravotníci atd.) je možné očkování zahájit i dříve, stejně tak u osob s bezpříznakovým průběhem onemocnění covid-19.

Co když prodělám onemocnění covid-19 před aplikací druhé dávky?

V případě onemocnění covid-19 po aplikaci první dávky Česká vakcinologická společnost doporučuje odložení aplikace druhé dávky o 6 měsíců po ukončení izolace. Zejména u osob ve vysokém riziku nákazy je nicméně možné provést očkování již nejdříve 7 dní po ukončení izolace při průběhu bez příznaků a nejdříve 14 dní po ukončení izolace při průběhu s příznaky. Ve studiích bylo prokázané, že očkování je pro osoby po prodělaném onemocnění bezpečné.

U každého zájemce o očkování je vždy nezbytné individuálně posoudit závažnost překonaného onemocnění covid-19, změnu jeho zdravotního stavu a klinický stav v době očkování. Konzultujte se svým praktickým lékařem.

Co když mám jít na očkování a setkal jsem se s osobou prodělávající onemocnění covid-19?

Pakliže jste se setkal/a s rizikovým kontaktem a jste v karanténě z důvodu kontaktu s covid-19 pozitivním jedincem, lze očkování zahájit bezprostředně po ukončení karantény. Termín očkování můžete změnit telefonicky přes linku 1221 nebo kontaktováním očkovacího centra.

Co když promeškám interval mezi 1. a 2. dávkou očkování?

V případě, že druhá dávka vakcíny není aplikována v doporučeném odstupu, druhá dávka se aplikuje, co nejdříve je to možné. Pokud dojde ze závažných důvodů k překročení doporučených intervalů, první dávka se vždy počítá a aplikuje se jenom druhá dávka vakcíny. Každé prodloužení intervalu mezi dávkami oddaluje začátek maximální účinnosti očkování. Potřeba dodržet očkovací schéma je naléhavá zejména u seniorů v zájmu dosažení adekvátní imunitní odpovědi a rychlé účinnosti očkování.

Mám se na očkování registrovat, i když jsem imobilní?

Pokud jste imobilní, neregistrujte se přes Centrální rezervační systém, ale kontaktujte svého praktického lékaře.

Kde se mohu nechat očkovat?

Očkovací místa jsou budována např. v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních. Jejich seznam najdete ve formuláři během procesu registrace. Při registraci budete mít možnost vybrat si místo, které máte nejblíže.

Od 1. března 2021 se do očkování zapojují i praktičtí lékaři, a to dle domluvy s krajskými koordinátory. V souvislosti se zapojením praktických lékařů prosíme zájemce o očkování, aby nerušili registrace a rezervace termínů na očkovacích místech. Očkovací látky jsou distribuované právě na základě provedených registrací a rezervací, může tak dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Hlavní město Praha otevřelo vlastní očkovací centrum v Městské poliklinice ve Spálené ulici a v dubnu také velkokapacitní očkovací místo v Kongresovém centru Praha. Metropolitní očkovací centrum má denní kapacitu až 1 000 naočkovaných lidí a je připraveno být v provozu sedm dní v týdnu až dvanáct hodin denně. Více informací na stránce: Metropolitní očkovací centrum.

Aktuální seznam očkovacích míst naleznete na tomto webu v sekci Seznam očkovacích center.

Jak se mám na očkování připravit a co s sebou?

Dostavte se v objednaný den na objednaný čas, ne však dříve než 15 min předem. Na samotné očkování si vyhraďte minimálně 45 minut. Vezměte si s sebou potvrzení totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a kartičku pojištěnce. Řádně se najezte a napijte – není třeba být nalačno. Nezapomeňte na užití svých léků tak, jak jste zvyklí. V den očkování i následující dny je vhodné dodržovat klidový́ režim.

Pro chronicky nemocné:
Na místě je nutné předložit lékařskou zprávu.

Jak bude probíhat samotné očkování?

Před samotným očkováním budete vyšetřeni zdravotníkem, který́ Vám položí pár otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií (vzor) a budete informováni o typu očkovací látky. Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene.

Po očkování musíte 30 minut počkat v čekárně pro případ, že by se Vám udělalo nevolno. Pokud se nebudete cítit dobře, informujte okamžitě personál.

Následně je potřeba podstoupit druhou dávku očkování, aby Vaše ochrana byla co nejvyšší. Na většině očkovacích míst obdržíte po aplikaci 1. dávky kartičku se základními údaji o aplikaci první dávky (datum, název vakcíny, šarže…) a termínem dávky druhé. Po aplikaci 2. dávky dostanete certifikát o provedené vakcinaci (vzor).

Potřebuji před očkováním podstoupit test na covid-19 nebo na protilátky?

Před podáním vakcíny nepotřebujete test na covid-19 (antigenní ani PCR) ani test na protilátky. Česká vakcinologická společnost nepovažuje testování před očkováním za efektivní či přínosné a podobně jako u jiných očkování ho nedoporučuje.

Na základě doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP ze dne 11. 3. 2021 provedení očkování není důvodem pro provádění testování na přítomnost SARS-CoV-2 viru (PCR test, antigenní test) nebo protilátek.

Předchozí prodělání nemoci covid-19 není překážkou v očkování.

 

Jak se mám chovat na očkovacím místě?

Dodržujte pokyny personálu. Po celou dobu pobytu na očkovacím místě mějte zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor). Kdykoli je to možné, dezinfikujte si ruce. 

Při dotazování zdravotníka na váš zdravotní stav odpovídejte pravdivě. Během vakcinace bude nutné dodržet povinné odstupyPokud máte strach či nevolnosti z jehel, sdělte to zdravotníkovi, který vás bude očkovat. 

Můžu si vybrat očkovací látku?  

Ne. 

Budu za očkování platit? 

Očkování je plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, pro obyvatele je tedy zdarma. 

Mohou se nechat očkovat i cizí státní příslušníci pojištění v českém systému veřejného zdravotního pojištění?

Očkování je hrazené z veřejného zdravotního pojištění, a proto se mohou nechat očkovat všechny osoby, které jsou přihlášené k veřejnému zdravotnímu pojištění v České republice.

Na hrazené očkování mají za stejných podmínek jako čeští občané nárok i cizí státní příslušníci pojištění v českém systému veřejného zdravotního pojištění (např. z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, resp. přiděleného rodného čísla, které získají od české zdravotní pojišťovny.

Na hrazené očkování mají také nárok cizí státní příslušníci pojištění v jiném členském státě Evropské unie, kteří mají v České republice nárok na tzv. plnou péči (držitelé nárokového dokladu S1) nebo kteří mají v České republice dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) nárok na nezbytnou péči. Tyto osoby se registrují pomocí čísla pojištěnce, které získají poté, co se výpomocně registrují u jedné ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.

O očkování cizích státních příslušníků, kteří nespadají do žádné z výše zmíněných kategorií, v tuto chvíli probíhají jednání.

Jsou očkovací centra bezpečná? Nebudou v nich nemocní lidé?  

V očkovacích centrech se nemají vyskytovat nemocné osoby. 

Proč musím čekat 30 minut po očkování? 

V ojedinělých případech může po podání vakcíny nastat těžší alergická reakce – svědění, vyrážka, otoky, ale i náhlá dušnost nebo pocit na omdlení. Taková reakce nastane během krátké chvíle po očkování, nejčastěji do 15 minut. Právě proto musí očkovaný člověk zůstat bezprostředně po aplikaci v čekárně, kde může lékař případnou reakci rychle zastavit. 

Co mám dělat po očkování?   

V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim. Po aplikaci 1. dávky obdržíte kartičku se základními údaji o aplikaci první dávky (datum, název vakcíny, šarže, …) a termínem očkování druhé dávky.

Nezapomeňte, že bez druhé dávky očkovací látky nejste plně chráněni. Dodržujte i nadále 3R: ROUŠKY nebo RESPIRÁTORY – MYTÍ A DEZINFEKCE RUKOU – ROZESTUPY.

K aplikaci 2. dávky očkovací látky se dostavte v den a čas uvedený na očkovací kartičce na stejné očkovací místo, kde Vám byla aplikována první dávka. Přehledné informace pro očkované naleznete zde. Certifikát o očkování obdržíte po aplikaci druhou dávkou vakcíny. Na portálu ocko.uzis.cz si můžete ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19 a současně si zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování.

 

Jsem po očkování již chráněn/a? Mohu se nakazit, i když jsem byl/a očkovaný/á?  

Po očkování a rozvinutí vaší imunitní odpovědi jste proti onemocnění covid-19 velmi dobře a s vysokou účinností chráněni. U některých pacientů se nemoc rozvinula těsně po očkování – v takovém případě však muselo dojít k nakažení nejspíše před před nebo velmi krátce po aplikaci vakcíny. Takové onemocnění nesouvisí s aplikací vakcíny.

Jelikož zatím není dostatek dat k účinnosti vakcín na bezpříznakové nosičství, doporučuje se jednoznačně i nadále po očkování dodržovat pravidlo 3R (nosit ROUŠKY, dodržovat ROZESTUPY a mýt či dezinfikovat si RUCE).

Všechny tři schválené vakcíny dostupné v ČR (od společností Pfizer/BionTech, Moderna a AstraZeneca) mají vysokou účinnost ochrany proti rozvoji onemocnění a zabraňují vážnému průběhu nemoci, u vakcíny AstraZeneca vypadá velmi nadějně i ochrana proti bezpříznakovému šíření viru.

 

Lékařské otázky

Se kterým onemocněním patřím do prioritní skupiny podle nemoci?

Do přednostní skupiny obyvatel s vyšší prioritou jsou zařazeni například chroničtí pacienti se závažnou formou cukrovky, obézní lidé (BMI > 35 kg/m2), lidé s chronickým respiračním onemocněním (např. CHOPN, bronchiektázie či různé formy plicní fibrózy), se závažným onemocnění ledvin a jater, pacienti na dialýze, s hemato-onkologickým onemocněním, se závažným onemocněním srdce nebo s rezistentní hypertenzí a další.

Od 24. 3. do 30. 4. 2021 se mohou k očkování registrovat osoby s chronickým onemocněním či zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – Skupina 1, od 12. 4. do 15. 5. 2021 se mohou registrovat osoby s chronickým onemocněním – Skupina 2, a to přes Centrální rezervační systém. Seznamy diagnóz a zdravotních stavů naleznete na stránkách pacientských organizací. Více v samostatné otázce: Kdy a jak se budou očkovat chronicky nemocní lidé? v sekci Obecné otázky k očkování.

Poznámka: prioritní skupiny jsou buď podle věku (například od 14. 4. senioři nad 65 let), nebo podle chronického onemocnění nebo podle povolání (například zdravotníci). Pro seniory nad 65 let je vždy na prvním místě důležitý věk, není tedy důležité, jakou další nemoc senior má. Není tedy nutné ani vhodné se znovu registrovat, pokud jako senior získáte také unikátní kód pro chronicky nemocné. Tento kód Vám nikterak v pořadí k očkování není nápomocen.

Budou vakcíny fungovat i na nové mutace koronaviru SARS-CoV-2, například na nově zjištěný kmen z Velké Británie?

Podle dosavadních zjištění očkování chrání i proti nově vzniklé mutaci, tzv. britské mutaci. Mutování viru je jeho přirozenou vlastností a je závislé na typu viru – některé mutují s menší frekvencí a očkování proti nim je účinné i doživotně, někdy jsou změny rychlejší a rozsáhlejší a očkovací látku je potřeba každý rok upravovat (případ viru chřipky). Zacílení vakcíny proti koronaviru SARS-CoV-2 i dosavadní výsledky dovolují optimismus, že očkování bude účinné po delší období.

Co když jsem zrovna akutně nemocný/ná?  

U osob trpících závažným akutním horečnatým onemocněním nebo akutní infekcí je vhodné podání vakcíny odložit. Počkejte s aplikací vakcíny, pokud máte krátkodobé onemocnění, jako je streptokoková infekce v krku nebo střevní infekce. Naočkujte se, až se budete cítit lépe. 

Kdo by se neměl nechat očkovat?

Pokud zvážíme rizika očkování versus nakažení se virem SARS-CoV-2, pro většinu lidí je výrazně bezpečnější nechat se očkovat. Četnost závažných vedlejších účinků je minimální ve srovnání s pravděpodobností infekce a závažného průběhu onemocnění covid-19.

Přesto jsou skupiny lidí, u kterých zatím není očkování doporučeno.

DĚTI
Pro očkování dětí zatím není dostatek dat o bezpečnosti. Vakcína firmy Pfizer/BioNTech má věkový limit od 16 let, Moderna a AstraZeneca od 18 let.

Společnost Pfizer aktuálně provádí studii u dětí ve věku 12 až 15 let. Další testovanou skupinou by měly být děti ve věku od 5 do 11 let. Vakcinační premiant dospělých, Izrael, již započal očkování u dětí ve věku od 12 do 16 let. Ani u jednoho ze stovek očkovaných dětí se neobjevily závažné vedlejší účinky. Vakcínu AstraZeneca na starších šesti let by ráda vyzkoušela i Oxfordská univerzita. Studie by dle jejího očekávání měla trvat několik měsíců.

TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY
U těhotných a kojících žen se očkování nedoporučuje z důvodu chybějících dat o bezpečnosti, přestože ze studií nebyl prokázán žádný vliv vakcíny na plod a není předpoklad, že by vakcína měla plodu či kojenému dítěti nějakým způsobem škodit. Záleží ale i na zvážení dalších rizikových faktorů a ošetřující lékař by měl rozhodnout individuálně, zda je očkování vhodné, či nikoli. V případě nejistoty ohledně možného těhotenství je vhodné před očkováním navštívit gynekologa.

Firmy Pfizer a BioNTech v únoru uvedly, že spustily mezinárodní studii, která má zjistit bezpečnost a účinnost své vakcíny proti covidu u těhotných. Jejím cílem je také zjistit, jak se ochrana přenáší na děti.

TĚŽCÍ ALERGICI
Vakcínu by neměl dostat člověk alergický na jakoukoli její složku. Pokud máte běžnou alergii (prach, pyl, srst…), je jednoznačně doporučeno očkování podstoupit. Těžcí alergici by měli před očkováním kontaktovat svého alergologa či praktického lékaře, který o vhodnosti očkování rozhodne.

IMUNOKOMPROMITOVANÍ PACIENTI
Pro většinu pacientů s oslabenou imunitou je očkování jednoznačně doporučeno. Přesto může nastat situace, kdy je očkování kontraindikováno (některé typy léčby rakoviny apod.). Pokud trpíte závažnou poruchou imunity, jste léčeni pro onkologické onemocnění nebo užíváte imunosupresivní léčbu, poraďte se před očkováním se svým ošetřujícím lékařem.

Způsobuje vakcína samotnou nemoc? Po očkování proti chřipce si na to mnoho lidí stěžuje.  

Vakcína nemůže způsobit onemocnění jako takové. Člověk se ale může naočkovat v době, kdy už v těle virus má, jen se neprojevil (je v inkubační době). Vakcína tak člověka ještě nechránila. Lidé samozřejmě mohou onemocnět i jinou respirační infekcí, což často s chřipkou zaměňují. Žádná očkovací látka nefunguje u 100 % lidí. Takže určité procento si nemusí protilátky vytvořit, ale pokud je očkováno dostatek lidí z jejich okolí, potom infekci nemají od koho získat. To je princip kolektivní imunity. 

Mohu vakcínu dostat ve stejný čas jako jiné očkování (například na chřipku)? 

Ne, takový postup se nedoporučuje. Očkování proti covid-19 je možné nejdříve za 14 dnů po aplikaci jiné očkovací látky. Podání jiné očkovací látky se doporučuje s odstupem minimálně 14 dnů od aplikace 2. dávky vakcíny proti COVID-19.

Budu se muset příští rok přeočkovat? 

Výzkum není v tomto ohledu úplný, ale za dalšího sledování očkovaných by mělo být jasněji během několika měsíců. Další výzkum nám řekne více o tom, jak dlouho imunita trvá a zda lidé budou v budoucnu potřebovat více očkování. Z toho, co doposud víme, tak imunita trvá 12–24 měsíců dle věku a dalších faktorů. 

Oslabuje očkování imunitu, není člověk po něm oslabený a náchylnější k nákaze?  

Nikoliv.

Může vakcína způsobit spuštění jiného onemocnění v lidském těle?  

Je to vysoce nepravděpodobné. Očkovaný člověk ale může být očkovaný v období, kdy se u něj nějaká nemoc chystá propuknout, a stane se to náhodně v době po očkování.  

Může se stát, že po očkování budu neplodná?

Ne, nemůže. Očkování proti covid-19 nezpůsobuje neplodnost a nemá vliv na plodnost mužů i žen. Jednou z fám, která se objevila, je to, že očkování proti nemoci covid -19 může způsobit neplodnost. Jedná se o hoax – lživou poplašnou zprávu. Bohužel text ji provázející se tváří odborně a pro laika může být těžké tuto lež odhalit. Nicméně očkování nemá žádnou souvislost s proteinem vyskytujícím se v placentě. Z uvedeného tvrzení, že očkování naučí naše tělo reagovat nejen proti spike proteinu coronaviru, ale i proti „podobnému syncitinu tvořícím placentu“ by logicky vyplývalo, že každá žena, která covid-19 prodělala, by byla neplodná. A to se zcela jistě neděje.
Bližší informace k tomuto hoaxu naleznete v sekci Mýty o očkování.

Mění vakcína DNA? 

Vakcína nemůžeme měnit DNA u člověka. Koronavirus je RNA virus, a to je jeho složení. Každý organismus je těmito kyselinami (RNA, DNA) vybaven, ale při očkování se nemění jeho vlastní vybavení. Každý z nás je v běžném životě vystaven různým DNA a RNA z vnějšího prostředí a dokáže si s nimi poradit. 

Otázky k očkování u praktických lékařů

Jak a kdy se zapojí praktičtí lékaři do očkování proti covid-19?

Od 1. 3. 2021 je umožněno zapojení praktických lékařů do očkování proti covid-19. Zapojování bude postupné, a to s ohledem na získání množství nových kapacit vakcín a jejich dodávek.

Koho praktičtí lékaři očkují?

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:

 • pacienty dle věkových kritérií vyhlášených MZČR, od 1.3. 2021 osoby starší 70 let, od 14. 4. 2021 starší 65 let
 • pacienty, u nichž praktický lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav. stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19* (viz níže)

V rámci výše uvedených kritérií očkují praktičtí lékaři:

 • pacienty, kteří nebyli zatím očkováni v očkovacím centru, nebo nejsou k očkování v něm registrováni/nemají rezervaci
 • primárně pacienty registrované u praktického lékaře jako poskytovatele primární péče, tedy pouze své pacienty
 • imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra v rámci návštěvní služby
 • rizikové pacienty dle vymezených kritérií

Pokud se pacient registroval k očkování přes Centrální rezervační systém, tedy přes stránky registrace.mzcr.cz, nemůže být očkován v ordinaci praktického lékaře a naopak!
__________________________________________________________________________________

Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

 • Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo specialista hematolog.
 • Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat doporučení onkologa.
 • Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 • Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 • Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
 • Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 • Osoby s vysokým krevním tlakem léčeným dvěma nebo více farmaky.
 • Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu COVID-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.

Jak probíhá registrace zájemců o očkování u praktického lékaře?

Praktický lékař očkuje své pacienty, kteří sami vyjádří zájem a své pacienty, které aktivně vyzve a spadají do příslušných kategorií dle priorit stanovených MZČR. Praktický lékař v informačním systému ISIN-OČKO provede „záznam o registraci“. Ten se automaticky projeví v Centrálním registračním systému (CRS). Pokud však je daný pacient již registrován v CRS, tedy již se registroval přes stránky registrace.mzcr.cz, mělo by očkování proběhnout ve zvoleném očkovacím centru. Registrací vzniká u každého praktického lékaře seznam pacientů k očkování. Praktický lékař následně zve své pacienty k očkování na konkrétní termín v době, kdy bude mít zajištěnou očkovací látku. Zejména v počátku očkování praktickými lékaři je vakcín nedostatek a jsou distribuovány do ordinací praktických lékařů postupně. Váš lékař tedy nemůže přímo ovlivnit čas, ve kterém se k očkování v jeho/její ordinaci dostanete. Buďte prosím trpěliví a informujte se na webových stránkách ordinace či dotazem u Vašeho praktického lékaře.

Jakými očkovacími látkami praktičtí lékaři očkují?

Očkování v ordinacích praktických lékařů na území hlavního města Prahy zatím probíhá očkovací látkou AstraZeneca, dle dostupnosti budou postupně distribuovány i další očkovací látky (nejdříve v průběhu dubna 2021 vakcína firmy Johnson & Johnson).

Jak probíhá koordinace a rozdělování očkovacích látek praktickým lékařům?

Národní koordinátor pro očkování (NKOČ) rozdělí dávky mezi kraje na základě populačního klíče 65+ a zašle tento údaj krajskému koordinátorovi očkování (KKOČ) a krajskému koordinátorovi praktických lékařů (KKPL). Krajský koordinátor očkování na základě těchto informací rozhodne o rozdělení přiděleného množství očkovací látky mezi očkovací místa a síť praktických lékařů v kraji a oznámí toto rozdělení distributorovi a Národnímu dispečinku očkování (NDOČ). KKOČ současně objedná dodávku do jednotlivých očkovacích míst.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž zasílá krajskému koordinátorovi očkování a krajskému koordinátorovi praktických lékařů informace o tom, kolik pacientů je přes aplikaci ISIN-OČKO registrováno u jednotlivých praktických lékařů.

Jak probíhají objednávky vakcín do ordinací praktických lékařů?

Podle počtu zaregistrovaných pacientů v jednotlivých kategoriích v programu ISIN-OČKO rozdělí krajský koordinátor očkování očkovací látky. Tento seznam zašle krajskému koordinátorovi praktických lékařů, Ministerstvu zdravotnictví a distributorovi.

Praktičtí lékaři zasílají jednotný formulář pro praktiky přímo distributorovi. Zasláním objednávky jim nevyvstává automatické právo na okamžité přidělení očkovací látky. O přidělení očkovací látky rozhoduje krajský koordinátor očkování. O schválení přidělení očkovací látky budou praktičtí lékaři informováni prostřednictvím krajského koordinátora pro praktické lékaře. Pokud si PL neobjednal dodávky v předstihu, musí tak učinit nejpozději v den, kdy bude informován o přidělení dávky. Bez objednávkového formuláře nemůže být distributorem vakcína PL předána.

S ohledem na omezený počet dávek platí, že až do změny pokynu není možné, aby jeden PL získal z jedné dodávky očkovací látky AstraZeneca více jak 1 balení (100 dávek).

Primárně je odpovědností každého příslušného praktického lékaře, aby si zajistil veškerý komplementární materiál k očkování. Komplementární materiál není standardně distribuován spolu s očkovací látkou.

Vzhledem k tomu, že někteří praktičtí lékaři nemají žádné zásoby komplementárního materiálu, a s ohledem na to, že tento materiál nelze sehnat formou standardního nákupu, kdy se jedná o nedostatkové zboží, požádalo Hl. m. Praha o uvolnění tohoto materiálu z pohotovostních zásob spravovaných Správou státních hmotných rezerv.

Na území Prahy se v ordinacích praktických lékařů t.č. očkuje vakcínou AstraZeneca, v průběhu dubna je naplánováno zahájení distribuce očkovací látky firmy Johnson & Johnson.

Otázky k registraci do očkovacích center

Jak se mám objednat na očkování?

K očkování se objednáte pomocí Centrálního rezervačního systému, který naleznete na: crs.mzcr.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Nevíte-li si rady, poproste o pomoc s objednáním někoho ze svých blízkých, obecní úřad, neziskovou organizaci pomáhající seniorům, po předchozí domluvě lékárnu či zavolejte na linku 1221. S registrací Vám pomůžeme také na pražské infolince 800 160 166. Celý proces registrace také přehledně v PDF MZČR.

V případě, že máte zájem se nechat se očkovat v ordinaci praktického lékaře nebo v případě, že jste imobilní, neregistrujte se pomocí Centrálního rezervačního systému, ale kontaktujte svého praktického lékaře.

Jak probíhá objednání k očkování?

 1.  krokem k očkování je REGISTRACE v Centrálním rezervačním systému (registrace.mzcr.cz)
  ▪ zadejte telefonní číslo (Vaše nebo Vašeho pomocníka), na které Vám bude zaslán vstupní ověřovací PIN kód
  ▪ vyplňte Vaše základní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, kontaktní údaje apod.)
  ▪ ze seznamu si vyberete preferované očkovací místo (kde se budete chtít nechat očkovat)
  ▪ důležité je označit kategorii, do které patříte (věk/profesní příslušnost)
  ▪ pracovník ve školství navíc zadá přístupový kód, který obdržel ve škole
  ▪ pokud bude dle vyplněných údajů vyhodnocena Vaše registrace jako platná, obdržíte na obrazovce potvrzení platné registrace (systém neodesílá potvrzení e-mailem)
 2. krokem je REZERVACE termínu očkování na Vámi vybraném očkovacím místě:
  ▪ jakmile jsou na Vámi vybraném očkovacím místě dostupné očkovací látky, obdržíte SMS s PIN2 a máte 72 hodin na provedení rezervace termínu
  ▪ když neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa
  ▪ vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká
  ▪ na webu rezervace.mzcr.cz zadáte číslo pojištěnce a PIN2
  ▪ následně si zvolíte datum a čas očkování na místě, které jste si při registraci vybral/a
  ▪ termín druhé dávky se vytvoří automaticky
  ▪ pokud potřebujete změnit očkovací místo, musíte provést novou registraci

Může mě do systému očkování přihlásit i někdo jiný, například příbuzný?

Ano, s procesem registrace a rezervace do Centrálního rezervačního systému pro objednání k očkování může pomoci i jiná osoba – rodinný příslušník, příbuzný, známý. K provedení registrace je nutné zadat osobní údaje a také číslo mobilního telefonu. V případě potřeby mohou pomoci také lidé na krajských linkách, případně na státní lince 1221 nebo na infolince hlavního města Prahy 800 160 166. V případě, že máte zájem se nechat se očkovat u svého praktického lékaře, neregistrujte se pomocí Centrálního rezervačního systému, ale kontaktujte svého praktického lékaře.

Kde mohu zjistit, jaká je kapacita očkovacích míst a kolik lidí čeká přede mnou?

Na stránce ockoreport.uzis.cz najdete přehled kapacity očkovacích míst. Zjistíte, kolik osob už bylo v daném místě naočkováno, kolik z nich na termín očkování čeká, nebo průměrný počet lidí, které denně dané místo naočkuje.

Mohu se do registračního systému přihlásit, i když nesplňuji věkový limit, ale za pár dní již budu?

Ne, v tuto chvíli se mohou registrovat pouze lidé, kteří již dosáhli požadovaný věk, případně tohoto věku do 24 hodin od registrace dosáhnou.  Při očkování se všichni prokazují občanským průkazem a průkazem pojištěnce.

Jak rezervovat termín druhé dávky očkování?

Dle typu vakcíny proběhne očkování v jednom nebo ve dvou termínech. Termín druhé dávky systém přiřadí automaticky.

Jak změnit termín očkování 1. dávky?

Termín očkování můžete změnit pouze telefonicky přes linku 1221, nebo kontaktováním očkovacího centra. V případě změny termínu 1. dávky se automaticky změní termín 2. dávky.

Jak změnit termín očkování 2. dávky?

V případě, že požadujete změnit termín 2. dávky například z důvodu nemoci, kontaktujte očkovací centrum.

Jak zrušit termín očkování?

Odkaz na zrušení rezervace je zasílán v e-mailu s původním datem rezervace. Automaticky bude zrušen i termín druhé dávky. Samotný termín druhé dávky zrušit nelze, v případě potřeby změny druhého termínu kontaktujte 1221 a nebo očkovací centrum.

Mohu upravit své osobní údaje v potvrzené rezervaci?

V rezervačním formuláři je možné dodatečně upravit předvyplněné osobní údaje z registrace, nelze upravit číslo pojištěnce (rodné číslo u občanů ČR).

Kam se mohu obrátit, pokud mám problém s registrací nebo rezervací?

Pro dotazy a pomoc s registrací a rezervací je zřízena infolinka na telefonním čísle 1221. Infolinka je provozována denně od 8:00 do 19:00. Může se stát, že dojde k přetížení infolinky, předem děkujeme za trpělivost. Popřípadě se obraťte na e-mail podpory: covid-podpora@nakit.cz.

Co dělat v případě, že není pro rezervaci volný termín, který mi vyhovuje?

Kapacita očkovacích míst je omezena dle dostupnosti vakcíny. Pokud nevidíte u očkovacího místa volný termín, můžete rezervaci ukončit a vrátit se v budoucnu, kdy budou volné termíny. Na provedení rezervace máte 72 hodin od doručení SMS s PIN2. Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa. Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká.

Jak postupovat v případě, kdy mám problémy při registraci k očkování zaměstnanců sociální péče?

 1. Pokud jste pracovníkem v sociálních službách a myslíte si, že byste měl/a mít kód, ale nemáte ho:

– obraťte se na poskytovatele sociálních služeb, u kterého jste zaměstnaný/ zaměstnaná a zeptejte se na možnost získání kódu,

– pokud tento poskytovatel unikátní kód nemá (a má dojem, že by kód mít měl), tak je třeba obrátit se na sociální odbor kraje, v kterém má poskytovatel sídlo,

– pokud tento poskytovatel kód má, ale nechce ho poskytnout, můžete se obrátit na kraj, v kterém má poskytovatel sídlo s žádostí o stanovisko, případně se můžete obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) – pokud můžete doložit, proč byste měl/a být zařazena do dané prioritní skupiny. Jedná se o oblast v gesci kraje/MPSV, kteří určili nebo určují subjekty, kterým jsou kódy přiděleny.

 1. Pokud unikátní kód pro registraci v Centrálním rezervačním systému (CRS) máte, ale máte technické problémy s užitím:

Obraťte se na poskytovatele, který Vám kód vydal a zjistěte, zda jde o individuální nebo kolektivní problém. V případě individuálních problémů s registrací do CRS se obraťte na adresu elektronické komunikace: covid-podpora@nakit.cz.

Musím vyplnit e-mail?

Pokud nevyplníte e-mail, nebude vám doručeno potvrzení o rezervaci. Informace z potvrzení, které se vám zobrazí po dokončení rezervace, je tak nutné si vytisknout nebo opsat z obrazovky.

Mohu využít mobilní aplikace k rezervaci?

Ne, aktuálně lze provést rezervaci pouze na webové adrese https://reservatic.com/ockovani

Co dělat, když jsem získal termín očkování, ale ten mi byl zrušen. Přijde znovu zvací SMS nebo se mám registrovat znovu?

Podle informací z webu Centrálního rezervačního systému není potřeba se registrovat znovu.  Pokud Vám byl zrušen termín rezervace na očkování, prosíme, vyčkejte na další novou zvací SMS. Váš PIN 2 a registrace zůstávají v platnosti. Více informací

Současně prosíme o trpělivost při čekání na zvací SMS, počet registrovaných v současné době dalece přesahuje počet volných vakcín.

Co dělat, když mi nepřišel certifikát o očkování nebo SMS s heslem?

Očkovací místa v ČR po aplikaci druhé dávky vydávají lidem certifikát o provedeném očkování. Certifikát je poslán e-mailem společně se SMS, která obsahuje heslo pro přístup k certifikátu.

Pokud si certifikát v mailu omylem smažete, měl by být dostupný po naskenováním QR kódu z vytištěného potvrzení. Případně kontaktujte očkovací místo, kde jste byli očkováni a oni vám certifikát opětovně zašlou. Jestliže vám nepřijde SMS s heslem, buď také kontaktujte očkovací místo, aby Vám certifikát zaslali znovu, nebo kontaktujte Helpdesk ÚZIS (Metodický helpdesk: helpdesk@uzis.cz, 222 269 998/884, po–čt 7.00–16.00, pá 7.00–15.00). Nezapomeňte s pracovníkem (očkovacího místa, nebo ÚZIS) překontrolovat, že máte správně zadaný email i telefonní číslo.

Případně si také můžete na očkovacím portálu ocko.uzis.cz ověřit záznam o provedeném očkování proti onemocnění covid-19. Současně si zde může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování.