Informace pro OČM – kontraindikace očkování

Základní pravidlo: V případě aplikace očkovací látky proti nemoci covid-19 je nezbytné před každým podáním očkovací látky posoudit aktuální zdravotní stav očkovaného jedince a řádně odebrat anamnézu zaměřenou na bezpečnou aplikaci vakcíny. Očkování po prodělání onemocnění covid-19: podání jakékoliv dávky očkování proti covid-19 lze podat, jakmile odezní příznaky onemocnění, resp. po vypršení izolace (dle toho, která […]

Základní pravidlo: V případě aplikace očkovací látky proti nemoci covid-19 je nezbytné před každým podáním očkovací látky posoudit aktuální zdravotní stav očkovaného jedince a řádně odebrat anamnézu zaměřenou na bezpečnou aplikaci vakcíny.

Očkování po prodělání onemocnění covid-19: podání jakékoliv dávky očkování proti covid-19 lze podat, jakmile odezní příznaky onemocnění, resp. po vypršení izolace (dle toho, která situace trvá déle). Doporučená doba pro podání očkovací látky je mezi 3-6 měsíci od prodělání onemocnění covid-19, nicméně pokud si osoba přeje dávku podat, nemá jí být jakkoliv bráněno.

Kontraindikace očkování proti covid-19 jsou trvalé nebo dočasné:

Trvalé kontraindikace

 • Závažná alergická reakce (např. anafylaxe) po předchozí dávce vakcíny nebo na jakoukoli složku vakcíny
  • Detailní složení každé vakcíny lze dohledat v „Souhrnu údajů o přípravku (SPC)“, nejčastěji v bodě 2 a 6.1 (D). SPC všech vakcín jsou veřejně dostupná na stránkách SÚKL (sukl.cz/modules/medication/search.php).
  • Alergická reakce je považována za závažnou, pokud je poskytovatelem zdravotní péče klasifikována jako anafylaktická reakce, nebo pokud osoba potřebuje být léčena epinefrinem nebo EpiPen nebo musí být pro reakci hospitalizována.
 • Alergická reakce na vakcínu proti nemoci covid-19 v průběhu 4 hodin po očkování, která zahrnuje symptomy, jako je kopřivka, otoky a sípání (dýchací potíže). V tomto případě se nesmí aplikovat další identická vakcína, která reakci způsobila.
 • Peri(myo)karditida po očkování proti covid-19
  • Dokud nebudou k dispozici další údaje o bezpečnosti, doporučujeme, aby jedinci, u nichž se po podání dávky mRNA vakcíny covid-19 objeví perikarditida nebo myokarditida, nedostali následující dávku žádné vakcíny proti nemoci covid-19.
  • Jedinci po prodělání peri(myo)karditidy v minulosti bez souvislosti s očkováním, mohou být proto covid-19 očkování jakoukoli vakcínou.
 • Syndrom trombózy s trombocytopenií (TTS – thrombosis with thrombocytopenia syndrome) nebo epizody syndromu kapilárního úniku po očkování vakcínou Vaxzevria objevil.
  • Podání jiného typu vakcíny, než po kterém syndrom vznikl, je však možné.

Upozornění: riziko nemoci covid-19 je v současné epidemiologické situaci neporovnatelně vyšší než riziko nežádoucích účinků vakcíny, proto by trvalé kontraindikace měly být vystaveny výjimečně a po velmi pečlivém uvážení. Kontraindikace k jednomu typu vakcíny proti nemoci covid-19 (např. mRNA vakcíny) by měla vést k obezřetnosti pro aplikaci také jiného typu vakcíny proti covid-19 (např. vektorové vakcíny).

Dočasné kontraindikace

 • po dobu trvání příznaků onemocnění covid-19 , resp. po ukončení izolace
 • 90 dní: od posledního podání monoklonálních protilátek nebo rekonvalescentní plazmy z důvodu léčby nemoci covid-19
 • minimálně 12 týdnů / 3 měsíců: po transplantaci krvetvorných buněk nebo po buněčné terapii (např. CAR T-cell léčba)
 • do doby vyléčení: akutní febrilní onemocnění nebo závažné akutní infekční onemocnění. Očkovat lze okamžitě po odeznění akutní fáze nemoci. Antibiotická terapie neinterferuje s odpovědí na neživé vakcíny.
 • Pacienta léčeného podle intenzivního chemoterapeutického protokolu v době těžké neutropenie (možný marker období celkově nejtěžší imunosuprese). Pro optimální načasování vakcinace při cyklické terapii nejsou k dispozici žádná data, mimo období těžké neutropenie a vlastní aplikace chemoterapie lze očkování podstoupit kdykoli.
  • Samotná imunosuprese není kontraindikací očkování, nicméně není zaručena dostatečná imunitní odpověď na očkování. V případě depleční léčby (např. rituximabem) se doporučuje aplikovat vakcínu s odstupem 4-5 měsíců po přerušení léčby (je-li přerušení možné).
 • Pacient s relapsem roztroušené sklerózy, po dobu relapsu – do 14 dnů po ukončení aplikace kortikosteroidů z důvodu relapsu.
 • Exacerbace autoimunitního onemocnění po podání dávky vakcíny, s nutností dlouhodobé terapie ve snaze obnovit remisi.
 • Dále také nejde dočasně aplikovat očkování osobám v karanténě

Upozornění: riziko nemoci covid-19 je v současné epidemiologické situaci neporovnatelně vyšší než riziko nežádoucích účinků vakcíny, proto by přechodné kontraindikace měly být stanoveny na co nejkratší dobu, zejména v době vysokého komunitního šíření viru.

Kontraindikací očkování není:

 • Zjištěná přítomnost specifických SARS-CoV-2 protilátek v séru.
 • Prodělaný Guillain-Bare syndrom (GBS) v minulosti. Takový jedince může dostat jakoukoli vakcínu proti covid-19 schválenou EMA. Při dostupnosti ostatních vakcín je nutné zvážit nezbytnost aplikace vakcíny Janssen kvůli diskutované možné souvislosti mezi GBS a touto vakcínou.
 • Lokální reakce se zpožděným nástupem po vakcinaci mRNA, od několika dnů do druhého týdne po první dávce (např. erytém, indurace, pruritus), v okolí místa vpichu po první dávce vakcíny není kontraindikací následné dávky. Tyto osoby by měly dostat druhou dávku za použití stejného očkovacího přípravku jako první dávka v doporučeném intervalu, nejlépe do opačného ramene.
 • Anamnéza závažné alergické reakce nesouvisející s vakcínami nebo injekčními léky jako jsou alergie na potraviny, domácí zvířata, jed blanokřídlého hmyzu, různé druhy jedů, alergeny životního prostředí nebo latex. Lidé s anamnézou alergií na orální léky nebo s rodinnou anamnézou závažných alergických reakcí mohou být také očkováni.
 • Výskyt závažné alergické reakce (anafylaxe) na jakoukoli jinou vakcínu nebo injekční terapii (např. intramuskulární, intravenózní nebo subkutánní) v minulosti, musí vést k opatrnosti při očkování, ale není kontraindikací očkování. Těmto osobám může být vakcína aplikována, ale měly by být poučeny o možném riziku rozvoje závažné alergické reakce a mělo by být porovnáno riziko reakce s přínosem očkování. Doporučený dohled 30 minut po očkování.
 • Těhotenství nebo kojení.
 • Jakékoli chronicky probíhající onemocnění (včetně roztroušené sklerózy, diabetes mellitus 1.typu, autoimunitních onemocnění, epilepsie, křečové stavy či jiná neurologická onemocnění).
 • Reaktivita na alergeny, které nejsou složkami vakcín.
 • Primární a sekundární imunodeficience.
 • Febrilní křeče v anamnéze u batolat a předškolních dětí.
 • Dlouhodobá antikoagulační terapie.

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz