Informace pro praktické lékaře

Pro potřeby praktických lékařů ordinujících na území hlavního města Prahy sdílíme informace krajského koordinátora očkování a krajské koordinátorky praktických lékařů souhrnné informace, pokyny, požadavky a aktuálně platná nařízení související s očkováním proti covidu-19.

Informace

Pro potřeby praktických lékařů ordinujících na území hlavního města Prahy přinášíme užitečné a souhrnné informace, pokyny, požadavky a aktuálně platná nařízení související s očkováním proti nemoci covid-19.

Hledáme očkující lékaře pro mobilní týmy

V Praze jsou stále pacienti, kteří mají zájem o to být naočkováni, avšak pro svůj nevyhovující zdravotní stav/imobilitu naočkováni nejsou. I proto od září 2021 vyjíždí mobilní očkovací tým hl. m. Prahy s praktickým lékařem k očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí.

Abychom mohli plně zajistit Veškeré potřeby Pražanů a pokrýt poptávku po očkování v domácím prostředí, hledáme atestované praktické lékaře pro mobilní očkování na území hl. města Prahy.

Pomoci můžete dvojím způsobem:

  1. Naočkováním neregistrovaného pacienta, který je ovšem místem pobytu v blízkosti Vaší ordinace. Očkování takovéhoto pacienta bude z Vaší strany probíhat formou běžné návštěvní služby. Počet pacientů Vám bude přidělen dle Vámi uvedených možností.
  2. Naočkování neregistrovaných pacientů při výjezdu formou očkovacího týmu. Očkovat je možné celý nebo půl den (v dopoledních i odpoledních hodinách).

Vyjíždí samostatně 1 lékař + řidič Českého červeného kříže vždy v čase dle Vašich možností (očkování je možné pouze v Po + St + Pá). Pomůže i třeba jen zajištění jednoho termínu. Očkujeme zpravidla 8 pacientů v jeden den (1 výjezd trvá cca 6 hodin) na základě předchozího objednání. Možné je očkovat i v odpoledních hodinách. Očkování probíhá v režimu návštěvy u pacienta doma, vykazuje očkující lékař na svou ordinaci.

Pacient je před očkováním lékařem poučen, podepisuje informovaný souhlas. U každého pacienta čekáme 15-20 minut, je vydána kartička potvrzující očkování vybranou očkovací látkou, certifikát je pacientovi vystaven tentýž den očkujícím lékařem. Vybavení pro řešení ev. alergické reakce (návštěvní brašnu) zajišťuje očkující lékař.

Očkovací látky jsou zajištěny z očkovacích míst – vyzvednete v den očkování natažené ve stříkačkách, transportní box s chlazením zajišťuje ČČK. K výdeji očkovacích látek je nutné předložit žádanku. Po vzájemné dohodě lze samozřejmě využít i vakcíny, které má lékař objednané v ordinaci, řidič ČČK Vás vyzvedne v ordinaci.

Klienty jsou zpravidla imobilní či jinak hendikepované osoby se zájmem o očkování, kteří se nemohou fyzicky dostavit do očkovacích center, ani do ordinace praktického lékaře. Mnozí nemají zajištěnou žádnou primární péči. V současné chvíli touto formou zajišťujeme naočkování dosud neočkované populace.

Zájemci o pomoc a bližší informace se mohou hlásit paní Mgr. Žákovské na e-mailu petra.zakovska@praha.eu. Do e-mailu, prosím, uvádějte také Vaše telefonní číslo.

Více informací o očkování v přirozeném sociálním prostředí pro pacienty naleznete na těchto webových stránkách na kartě Očkování praktickým lékařem.

Děkujeme velmi za Vaši spolupráci.

Nabídka objednání očkovacích látek

Hlavní město umožňuje skrze Městskou nemocnici následné péče výdej očkovací látky Comirnaty v menším množství. Nezajišťuje však výdej této očkovací látky přímým závozem do ordinace. Při vyzvednutí vakcíny je tudíž nutné disponovat termoboxem s monitorovanou teplotou pohybující se v rozmezí 2–8 °C.

V případě zájmu o výdej očkovací látky Comirnaty napište na e-mail krajskykoordinator@praha.eu. Zpráva musí obsahovat: název ordinace, IČO, adresu poskytování zdravotních služeb, kontaktní osobu, telefonické spojení, e-mail a požadovaný počet ampulí (1 ampule Comirnaty = 6 dávek). Žádost nezasílejte v pdf formátu ani jinou přílohou, ale formou běžného textu e-mailové zprávy nebo formou vyplněné žádanky ve Wordu.