KKOČ: INFO MAIL č. 22

Pravidelný souhrn informací týkající se očkování v hlavním městě Praze k datu 25. 11. 2021: Očkování posilovací (3.) dávkou vakcíny: od 1.12.2021 bude možné aplikovat posilující dávku vakcíny již po 5 měsících, a to osobám nad 60 let a chronicky nemocným pacientům. V současnou chvíli se uvažuje nad zkrácením intervalu na 5 měsíců u všech očkovaných dvou […]

Pravidelný souhrn informací týkající se očkování v hlavním městě Praze k datu 25. 11. 2021:

Očkování posilovací (3.) dávkou vakcíny: od 1.12.2021 bude možné aplikovat posilující dávku vakcíny již po 5 měsících, a to osobám nad 60 let a chronicky nemocným pacientům. V současnou chvíli se uvažuje nad zkrácením intervalu na 5 měsíců u všech očkovaných dvou dávkovou vakcínou a zkrácení intervalu na 3 měsíce u očkovaných jednodávkovou vakcínou. O případném schválení Vás budeme informovat.

Aplikace posilujících dávek i prvovakcinací očkovací látkou SpikeVax (Moderna): žádáme všechna očkovací místa, která dosud neočkují látkou SpikeVax, aby jí zařadili mezi své používané očkovací látky. Všechny studie prokazatelně ukazují, že se jedná o nejefektivnější/nejúčinnější vakcínu proti delta mutaci s nejdelší ochranou proti těžkému průběhu nemoci. Očkovací místa, která vakcínu SpikeVax používají prosím, aby popř. zvýšili frekvenci jejího podávání.

Taktéž by bylo nesporným benefitem, kdyby jednotlivá očkovací místa zveřejnila např. na svých webových stránkách informaci o velice dobrých účincích této látky (www.yalemedicine.org/news/covid-19-vaccine-comparison).

Objednávání očkovací látky: očkovací látky (Comirnaty, SpikeVax a Janssen) již lze objednávat k přímému závozu do ordinace PL/očkovacího místa skrze webové stránky distributora Avenier: vakciny.avenier.cz/cz/jak-objednavat. Objednávky je možné tvořit od pondělí 18.10.2021. Výdej očkovací látky ale lze uskutečnit i ze skladu hlavního města, který je umístěn v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech. V případě požadavku na výdej očkovací látky z tohoto zařízení, napište žádost na e-mail: krajskykoordinator@praha.eu. Žádost uveďte v textu zprávy, nikoli formou přílohy. Žádost musí obsahovat: Název očkovacího místa/poskytovatele zdr. služeb, IČO, adresu místa poskytování, kontaktní osobu vč. tel. spojení a e-mailu a uvedení množství požadované očkovací látky.

Očkování samoplátců je nyní již možné na jakémkoliv OČM a u všech praktických lékařů,
shrnutí všech podstatných informací naleznete v této prezentaci a Word souboru, obsahujícímu přehled situace očkování cizích státních příslušníků v ČR.

– K bodu 1 dokumentu „Očkování cizích státních příslušníků proti covid-19 v ČR“ – zde k nalezení typy průkazů pojištění: www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/prukaz-pojistence/typy-prukazu-zdravotniho-pojisteni
– K bodu 2 dokumentu „Očkování cizích státních příslušníků proti covid-19 v ČR“ – zde naleznete vzory dokladů vydávaných cizincům
– Množí se dotazy k očkování nepojištěných osob, které pobývají v ČR po dobu kratší než 90 dní – takové osoby nespadají do skupiny osob, které mají nárok na očkování v ČR.

Očkování dětí 5 – 11 let: v současné chvíli je předpokladem, že by očkování této věkové skupiny mohlo být spuštěno v druhé polovině prosince tohoto roku v souvislosti dodáním „dětské vakcíny“. Ta bude obsahovat přibližně třetinu účinné látky, oproti „běžné“ vakcíně.

 

 

 

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz