KKOČ: INFO MAIL č. 27

Pravidelný souhrn informací týkající se očkování v hlavním městě Praze k datu 22. 02. 2022: Zrušení úhrad a bonifikace očkování od pojišťoven: od 1. 3. 2022 budou ukončeny úhrady za očkování proti covid-19 nesmluvním poskytovatelům služeb – bude zrušeno Mimořádné opatření vlády, které pojišťovnám nařizovalo hradit poskytovateli aplikaci očkovací látky – bude tedy aktualizováno organizační […]

Pravidelný souhrn informací týkající se očkování v hlavním městě Praze k datu 22. 02. 2022:

  • Zrušení úhrad a bonifikace očkování od pojišťoven: od 1. 3. 2022 budou ukončeny úhrady za očkování proti covid-19 nesmluvním poskytovatelům služeb – bude zrušeno Mimořádné opatření vlády, které pojišťovnám nařizovalo hradit poskytovateli aplikaci očkovací látky – bude tedy aktualizováno organizační opatření 57/2020 (vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19) a od 1. 3. nebudou moci nesmluvní poskytovatelé vykazovat výkon očkování. V Praze se jedná o 9 poskytovatelů s celkem 14 pobočkami OČM. Nesmluvním poskytovatelem se rozumí: poskytovatel zdravotních služeb, který nemá v daném kraji uzavřenou smlouvu s pojišťovnou pro standardní odbornost, ve které péči poskytuje.
  • Bonifikace očkování u stacionárních OČM, u mobilních očkovacích týmů, u PL či ambulantních specialistů bude ukončena k 31. 3. 2022.
  • Ukončování provozu očkovacích míst: v případě, že jste se rozhodli ukončit svou činnost (očkování proti covid-19), nahlaste tuto skutečnost na e-maily: krajskykoordinator@praha.eu a externiCRT@army.cz a postupujte dle pokynů níže. Centrálně (tedy z pokynu MZČR nebo KKOČ) nebudou jednotlivá OČM uzavírána (výjimku mohou tvořit státní a krajské příspěvkové organizace).

Co vše musíme při ukončení činnosti udělat?

  1. V systému Reservatic: Kalendáře skrýt veřejnosti; Doočkovat osoby před závorou (a nadále zaznamenávat data do ISIN a CFA), popř. domluvit jejich převod na jiné OČM (e-mailem nebo na tel.: 776 800 503 nebo 973 295 963); mazat kalendáře i provozovny je v systému zakázáno!; při ukončení provozu pouze zneplatněte či vymažte časové plány; provozovna bude poté odstraněna pomocí L1 podpory.
  2. V CFA: pro veškeré provozovny nastavit „Typ očkovacího místa – NEAKTIVNÍ“ a odškrtnout parametr „V provozu„. Při následujícím aktualizačním cyklu zmizí z očkoreportu a nabídky OČM k registraci.
  • Očkovací látka Novavax: v HMP v předregistraci projevilo zájem o vakcínu cca 1 600 osob. Očkovací látku si již můžete předobjednat u distributora Avenier. Objednávky nebudou omezovány, ale dobře si prosím promyslete objednané množství vzhledem k případnému plánovanému ukončování činnosti!

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz