Fakta: Nejčastější mýty a hoaxy o očkování

Jaké jsou mýty, se kterými se můžete setkat na sociálních sítích či v mailech? A čemu z těchto mýtů věřit a čemu nikoliv? Podívejte se na ty nejčastější! Jak poznat dezinformace? Dezinformace se mnohdy dají odlišit již na první pohled. Jak na to? Titulky Dezinformační weby rády využívají VELKÁ PÍSMENA v titulku článku doplněná o zjevné fotomontáže. Titulky […]

Jaké jsou mýty, se kterými se můžete setkat na sociálních sítích či v mailech? A čemu z těchto mýtů věřit a čemu nikoliv? Podívejte se na ty nejčastější!

Jak poznat dezinformace?

Dezinformace se mnohdy dají odlišit již na první pohled. Jak na to?

Titulky

Dezinformační weby rády využívají VELKÁ PÍSMENA v titulku článku doplněná o zjevné fotomontáže. Titulky většinou obsahují slova jako Odhalení, Exkluzivně, Lež, Konečně pravda apod. Zpozorněte také u velmi dlouhých titulků. A zda vůbec titulku odpovídá i celý článek.

Jméno autora

Na většině dezinformačních webů chybí. Stejně tak mnohdy nedohledáte ani informace o redakci webu. Pokud se autor pod svůj článek nepodepíše, není důvod mu věřit.

Zdroje, zdroje, zdroje

Cituje článek zdroje? A jsou věrohodné? Ověřte si je pomocí vyhledávačů.

Datum

Podívejte se na datum zveřejnění článku. Dezinformátoři často šíří články, které jsou několik let staré, ale navozují dojem, že souvisí s aktuálním děním.

zdroj: vládní portál covid.gov.cz

Vakcína je škodlivá

Každá vakcína prochází před uvedením na trh rozsáhlými klinickými testy na desítkách tisíc lidí, které odhalí případné nežádoucí účinky. Teprve poté je možné uvést vakcínu na trh. U registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a farmaceutická jakost. Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Zdravotničtí pracovníci, ale i pacienti hlásí podezření na případné nežádoucí účinky, které se průběžně na evropské úrovni vyhodnocují. Vakcína proti nemoci covid-19 je jedním z jednoznačných kroků, jak dlouhodobě a doufejme, že i natrvalo zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. V minulosti zavedení vakcinace pomohlo ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí (např. pravých neštovic, dětské obrny či záškrtu).

Rychle vyvinutá vakcína nebude účinná

Virus SARS-CoV-2 je podobný virům SARS a MERS. Týmy, které se věnovaly výzkumu vakcín na tyto viry, mohly využít předchozí znalosti a začít pracovat na vakcíně pro nový virus. Vzhledem k celosvětovému šíření viru se do výzkumu mohlo zapojit více zařízení a po celém světě mohlo být do studií zařazeno větší množství lidí mnohem rychleji. Navíc ke stanovení účinnosti vakcíny je zapotřebí, aby byli testovaní vystaveni viru v přirozeném prostředí. U méně běžných onemocnění toto může trvat léta. Díky celosvětové pandemii se však data podařilo nasbírat v krátkém čase. Farmaceutické firmy jsou také ochotné investovat do výzkumu mnohem více finančních i lidských zdrojů. Hodnocení vakcíny probíhá podle obvyklých standardů pro zajištění kvality, bezpečnosti a účinnosti. Rozhodnutí o registraci vakcín je podloženo všemi potřebnými údaji. Urychlují se zejména administrativní kroky. Kritéria pro registraci vakcín jsou však přísnější než pro léky, protože takový přípravek se aplikuje zdravé populaci. V žádném případě tak nedochází k urychlení v té části klinických studií týkající se bezpečnosti.

Každá z vakcín bude mít jinou účinnost

Přestože se diskutuje o účinnosti jednotlivých vakcín, u všech registrovaných léčivých přípravků je zaručena jejich bezpečnost, účinnost a jakost. Všechny registrované léčivé přípravky mají také stanovené indikace a kontraindikace. Každý by se tak měl řídit i doporučením svého lékaře, který zná jeho celkový zdravotní stav.

Vakcína změní lidskou DNA

Vakcína společnosti Pfizer obsahuje genetickou informaci pro tvorbu tzv. spike proteinu, což je stejná bílkovina, jako je na povrchu koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19. Po podání vakcíny buňky přečtou genetickou informaci, na základě které začnou vytvářet tzv. spike protein. Imunitní systém člověka bude s tímto proteinem zacházet jako s cizorodou látkou a vytvoří proti němu přirozenou obranu. Pokud očkovaná osoba přijde později do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém rozpozná spike protein na povrchu viru a bude připraven na něj zaútočit. Vakcína lidskou DNA nemění, ani nezpůsobuje genetické vady. Pokud by měla vakcína měnit lidskou DNA, pak by se náš genetický kód musel měnit po všem, co sníme, nebo při jakékoli infekci jiným mikroorganismem.

Vakcína způsobí nemoc samotnou

Žádná z vakcín proti covid-19 neobsahuje celý virus, který by byl schopen se množit nebo se dostávat do buněk, a tedy není schopen infikovat člověka. Vakcíny obsahují jen součásti, které budou stimulovat imunitní systém, aby vytvořil protilátky. Vakcína tak není nebezpečná ani nezpůsobí nemoc samotnou.

Očkování způsobí neplodnost

Očkovací látka neobsahuje žádnou část koronaviru ani protein syncytin zásadní pro vývoj placenty. V opačném případě by to znamenalo, že každá žena, která nákazu prodělala a má v těle protilátky, by byla neplodná.

K získání kolektivní imunity by stačilo promořit populaci

Po prodělání některých virových onemocnění nezíská člověk solidní, tzv. celoživotní nebo dlouhodobou imunitu. U nového typu koronaviru se to potvrzuje. Jsou případy, kdy lidé onemocní i opakovaně. Imunita po prodělané nemoci covid-19 trvá pravděpodobně jen několik měsíců, a tedy rozhodně není dlouhodobá. Očkovací látka má tu výhodu, že je konstruovaná tak, že svým antigenem stimuluje imunitní systém k daleko větší tvorbě protilátek, než to umí samotný virus. Dá se proto předpokládat, že po očkování bude imunita solidnější a dlouhodobější než po vlastním prodělání nemoci. 

Stačí naočkovat jen rizikové skupiny obyvatel

U onemocnění, která jsou mezilidsky přenosná, což covid-19 jednoznačně je, je nutné ochránit většinu populace. Naočkováním vybraných osob bychom sice ochránili jednotlivce, ale virus by se v populaci dále šířil. Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba proočkovat 60-70 % populace. Očkováním navíc chráníme nejen sebe, ale i ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou. Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie v Česku i ve světě.

Farmaceutické firmy tají vedlejší účinky vakcín

Bezpečnost vakcín je kontinuálně sledována i po jejich registraci a uvedení na trh. Zdravotničtí pracovníci jsou povinni hlásit veškeré závažné nebo neočekávané nežádoucí účinky očkování, se kterými se v praxi setkají. Tuto povinnost mají také farmaceutické společnosti. Hlásit podezření na případné nežádoucí účinky ale mohou i sami pacienti na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Hlášení se následně průběžně na evropské úrovni vyhodnocují. Možné nežádoucí účinky má každý léčivý přípravek. I po očkování proti covid-19 se mohou lidé setkat s nežádoucími účinky. Jedná se především o mírné komplikace, jako je zarudnutí, bolest či otok v místě vpichu, bolest hlavy, zvýšená teplota či únava.

Proč ještě není lék, když už existuje vakcína?

Složitosti a rizika při vývoji nových protivirových léků jsou proti vakcínám výrazně odlišné. V případě vývoje vakcíny se jedná o postupy dlouhodobě známé a ověřené z vývoje jiných vakcín, a je tedy možné je označit za bezpečné. I vakcína proti sezónní chřipce pro předem určené kmeny musí být vyrobena na daný rok v řádu několika měsíců a nikdo krátkost času na přípravu nerozporuje. Vakcíny jsou mimořádně bezpečné a nelze zpochybnit, že jsou zodpovědné za záchranu miliónů lidských životů na celém světě. Očkování je právem označeno za nejvýznamnější vymoženost lidstva a medicínu novověku.

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vakcína od firmy AstraZeneca je vyrobená z mrtvých plodů

Vývoj vakcíny sice zahrnuje použití embryonálních nebo plodových buněk, stejně jako vývoj očkování proti ebole nebo obrně, ale finální vakcína je od takových buněčných kultur očištěná. Navíc je nepřesné tvrdit, že použité plodové buňky jsou z potraceného plodu. Buněčné linie zahrnuté v preklinickém výzkumu vakcíny vyrostly v laboratoři z původní buněčné kultury, která pochází ze dvou potracených plodů z 60. let. Kvůli výzkumu vakcín tedy k žádným potratům nedošlo.

Vakcína je vyvinutá podezřele rychle, a proto bude nebezpečná

Vývoj vakcíny proti onemocnění covid-19 nezačínal od nuly, když se tento typ koronaviru na konci minulého roku objevil. Výzkum navázal na poznatky a vakcíny získané v minulých desetiletích, protože očkování proti jiným typům rodu koronaviru (zejména zvířecím) už existují už delší dobu.

Americký podnikatel Bill Gates chce pomocí vakcíny vpravit lidem do těla mikročipy, aby mohl sledovat jejich pohyb

Bill Gates si pozornost konspirátorů získal poté, co byla jeho nadace v roce 2019 součástí simulace Událost 201. V New Yorku se tehdy sešli zástupci světového podnikání, zdravotnických institucí i vlád. Při setkání se plánovalo řešení ekonomických a společenských dopadů možné budoucí pandemie. Tato skutečnost dala konspirátorům důvod domnívat se, že Bill Gates o pandemii koronaviru věděl dopředu, a dokonce je jejím původcem.

zdroj: reflex.cz

Farmaceutické společnosti nenesou za vakcíny odpovědnost

Farmaceutické společnosti, s nimiž jedná Evropská komise o předběžném nákupu vakcín proti covid-19 pro členské státy Evropské unie, naopak ponesou plnou odpovědnost za nežádoucí účinky svých produktů tak, jak to po nich vyžaduje současná legislativa Evropské unie. 

zdroj: manipulatori.cz

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz