Očkování praktickým lékařem

Pokud máte zájem očkovat se u praktického lékaře, na možnosti očkování se domluvte přímo s ním. V takovém případě se neregistrujte přes Centrální rezervační systém registrace.mzcr.cz.

Od září 2021 vyjíždí mobilní očkovací tým hl. m. Prahy s praktickým lékařem k očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí. V případě Vašeho zájmu o očkování imobilních pacientů přímo v domácím prostředí se můžete k termínu registrovat na níže uvedeném odkazu.

INFORMACE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Očkování imobilních osob v přirozeném sociálním prostředí

V Praze jsou stále pacienti, kteří mají zájem o to být naočkováni, avšak pro svůj nevyhovující zdravotní stav/imobilitu naočkováni nejsou. I proto se hlavní město Praha rozhodlo zajistit speciální mobilní očkovací tým ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů, Českým červeným křížem a Městskou nemocnicí následné péče zaměřený na očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí.  Zájemci o očkování ve svém domácím prostředí se mohou hlásit na níže uvedeném odkazu „Rezervovat termín“.

Termíny výjezdů

Termíny výjezdů jsou operativně plánovány na základě poptávky a požadavků zájemců o očkování v domácím prostředí. O termínu očkování budete s dostatečným předstihem kontaktováni na Vámi uvedeném telefonním čísle.

Počet pacientů/den

Za jeden očkovací den lékař navštíví 8 unikátních adres. Počet oočkovaných může být vyšší než 8, jelikož se na totožné adrese může oočkovat více pacientů (nejen imobilní pacient, pro kterého je výjezd přednostně určen, ale například i rodinní příslušníci aj.). Na jeden výjezd je počítáno s 45minutovou dotací (včetně transportu/přesunu).

Objednávání pacientů

Zájemci o očkování imobilních pacientů v domácím prostředí se mohou registrovat vyplněním formuláře níže na odkazu.

Vyplněním formuláře se zaregistrujete jako zájemce o očkování proti onemocnění covid-19 v domácím prostředí.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ k vyplnění ZDE.

Tento typ služby je určen imobilním pacientům, jež se nemohou dostavit do očkovacího centra nebo do ordinace svého praktického lékaře. Přednostně je poté určeno osobám, které nejsou dosud oočkovány ani jednou dávkou.

Očkujícími dny jsou mimo všedních dnů i víkendy. O termínu očkování budete s dostatečným předstihem kontaktováni na Vámi uvedeném telefonním čísle. Očkování je prováděno pouze na území hlavního města Prahy.

Informace, které do formuláře uvedete budou poskytnuty očkujícímu praktickému lékaři a Českému červenému kříži. Data nebudou na straně Magistrátu hlavního města Prahy nijak archivována nebo uchovávána. Vyplněním souhlasíte s výše popsaným zpracováním osobních údajů.

Pokud si s registrací nevíte rady, registrovat se můžete také telefonicky, i pomocí pevné linky, a to na čísle 800 160 166.

Objednávání pacientů k očkováním v domácím prostředí

Rezervační systém pro očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí.

Vakcíny

Očkování imobilních pacientů v domácím prostředí je prováděno vakcínami Janssen společnosti Johnson&Johnson, Comirnaty společnosti Pfizer a Spikevax společnosti Moderna. Očkovaný si bude moci vybrat, kterou očkovací látkou chce být naočkován.

Jak probíhá proces očkování?

REGISTRACE Připravte si kartičku zdravotní pojišťovny a doklad totožnosti.

LÉKAŘ Společně s lékařem vyplníte dotazník k očkování a informovaný souhlas.Lékař Vám položí několik otázek týkajících se Vašeho zdravotního stavu a případných alergií.

OČKOVÁNÍ Očkovací látka Vám bude aplikována do svalu v oblasti ramene.
ADMINISTRATIVA Obdržíte očkovací kartičku se záznamem o očkování. Očkovací certifikát bude dostupný na portálu očkování občana ocko.uzis.cz.
ČEKÁRNA Po aplikaci očkování s Vámi na místě zůstane lékař 15-30 min pro případ, že by se Vám udělalo nevolno. V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim. První 3 dny po očkování je možné, že budete cítit bolest v místě aplikace očkování, pozorovat mírný otok či zduření mízních uzlin, méně často zvýšenou teplotu nebo se budete cítit více unaveni. Jedná se o běžné projevy, které zpravidla rychle odezní. V případě potřeby neváhejte konzultovat Váš stav se svým praktickým lékařem.
V případě nejasností či jakýchkoliv dotazů se obracejte na informační linku 800 160 166 nebo na e-mail ockovani@praha.eu.

Galerie

Očkování v ordinacích praktických lékařů

1

Kritérium

pacienty starší 14 let

pacienty mladší 14 let očkuje praktický lékař pro děti a dorost nebo je možná registrace ve vybraných očkovacích centrech. Jejich seznam naleznete na webových stránkách ockoreport.uzis.cz pod označením „Děti 5 – 15 let“.

TIP

Pokud se pacient registroval k očkování přes Centrální rezervační systém, tedy přes stránky registrace.mzcr.cz, nemůže být zároveň registrován u praktického lékaře!

2

Kritérium V případě, že pacient splňuje podmínku z kritéria 1

Primárně pacienty registrované u praktického lékaře (PL) jako poskytovatele primární péče, své registrované pacienty.

Od 1. května 2021 je umožněno PL očkovat i pacienty, u kterých není registrujícím poskytovatelem. Tato možnost zefektivňuje očkování – praktičtí lékaři mohou po vzájemné dohodě zabezpečit očkování pacientů (např. těch ve vyšších věkových kategoriích čekajících u svého praktického lékaře, který očkovací látkou zatím nedisponuje a neočkuje). Zároveň je tak možné zabezpečit využití očkovací látky, kterou má praktický lékař k dispozici, a přitom již nemá mezi svými pacienty žádné, kteří by o očkování měli zájem.

Pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde.

Imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby.

Jakými očkovacími látkami praktičtí lékaři očkují?

Praktičtí lékaři (PL) očkují aktuálně očkovacími látkami Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) a Jannsen (Johnson & Johnson)

Pro přeočkování 2. dávkami je volena primárně stejná očkovací látka jako pro 1. dávku, v případě nedostupnosti může být použita jakákoliv mRNA vakcína (Spikevax nebo Comirnaty). Interval pro podání druhé dávky je 22-43 dnů po aplikaci první dávky u očkovací látky Spikevax (Moderna), 19-42 dní pro Comirnaty (Pfizer). Je-li z jakéhokoliv důvodu aplikována 2. dávka později, nic se neděje. I tak bude generován certifikát a očkování účinné i platné. Pouze jedna dávka očkování však není dostatečně účinná. Doporučujeme proto dokončení očkování, co nejdříve to bude možné.

Posilovací dávky jsou doporučovány všem, komu uplynulo 5 měsíců (u vakcíny Janssen 2 měsíce) od ukončení základního očkovacího schématu, a posilovací dávka je pro něho schválena (nyní pro starší 12 let). Zvláště doporučována je pak zejména však lidem ve věku nad 50 let a osobám s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19.

Po uplynutí této doby přijde zvací SMS nebo e-mail, který na možnost přeočkování upozorňuje.

Mezi rizikové skupiny řadíme osoby v dlouhodobé lůžkové péči nebo v domovech pro seniory, stejně tak i chronicky nemocné, kterým hrozí těžší průběh covidu-19, zdravotníky nebo pracovníky v sociálních službách. Přeočkování je doporučováno také lidem s oslabenou imunitou. Jde třeba o pacienty na onkologické léčbě, po transplantaci orgánů nebo kmenových buněk a podobně. Tito lidé si mohou pro třetí dávku přijít už čtyři týdny po ukončeném očkování.

Může být použita jakákoliv z mRNA vakcín (Spikevax nebo Comirnaty). Pro posilovací dávky Spikevax se používá poloviční množství vakcíny (0,25 ml = 50 mikrogramů) oproti 1. a 2. dávce. Následná dávka očkování (3. dávka dříve, než za 5 měsíců od 2. dávky) může být aplikována u osob s výrazně sníženou imunitou – o doporučení se poraďte s lékařem – specialistou a Vaším praktickým lékařem (týká se např. osob po transplantaci, na dlouhodobé imunosupresivní terapii, v léčbě pro onkologické onemocnění apod.).

Od 15. února roku 2022 se všem osobám starším 18 let zkracuje platnost Certifikátů o provedeném očkování na 270 dní (9 měsíců) od začátku platnosti certifikátu o očkování základního schématu! Pro prodloužení platnosti je nutné, aby si lidé nechali aplikovat posilující dávku, jinak certifikát po devíti měsících přestane platit. Po aplikaci posilovací dávky se platnost certifikátu okamžitě prodlužuje, v tuto chvíli, na dobu neurčitou.

Jak probíhá registrace zájemců o očkování u praktického lékaře?

Jednotlivé ordinace objednávají k očkování dle vlastních systémů – je třeba kontaktovat Vašeho praktického lékaře. Na očkování je vždy nutné se objednat a pokud možno dodržet termín očkování – aplikace je vždy vázána na počet dávek, který ten den lékař má k dispozici.

Jak probíhají objednávky vakcín do ordinací praktických lékařů?

Praktičtí lékaři objednávají očkovací látky u společného distributora (firma Avenier), který je do ordinací dodává dle potřeby každý týden v závozový den ordinace. To nyní umožňuje lékařům plynulé objednávání pacientů k očkování proti covid-19.

Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

Pro tyto osoby je obzvlášť důležité včasné základní očkování a přeočkování posilovací dávkou co nejdříve to bude možné!

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo specialista hematolog.

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).

Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem nebo perorálními antidiabetiky PAD.

Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).

Osoby s vysokým krevním tlakem léčeným dvěma nebo více farmaky.

Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.