Očkování v očkovacích centrech

Na této stránce získáte informace o procesu očkování a registrace k očkování v očkovacích centrech, na samostatné stránce naleznete informace o očkování u praktických lékařů.

Pro výběr vhodného očkovacího centra využijte mapu a seznam očkovacích center v Praze a Středočeském kraji. Pro registraci lze kromě webového centrálního rezervačního systému využít také telefonickou linku 1221.

Centrální systém registrací je zpřístupněn pro skupiny:

 • osoby starší 80 let věku (rizikové skóre 13)
 • zdravotničtí pracovníci (rizikové skóre 11)
 • nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby (rizikové skóre 11)
 • osoby ve věku 70–79 let (rizikové skóre 7)
 • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci (rizikové skóre 6) – do 28. 3.
 • zaměstnanci kritické infrastruktury (rizikové skóre 5)
 • osoby s chronickým onemocněním (rizikové skóre 5) – do 15. 6. (diagnózy zde)
 • pracovníci v sociálních službách (rizikové skóre 5) – do 15. 5.
 • THP pracovníci ve zdravotnických zařízeních (rizikové skóre 5)
 • osoby s chronickým onemocněním – 2. skupina (rizikové skóre 4) – do 15. 6. (diagnózy zde)
 • osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti (rizikové skóre 4) – od 3.5. do 15.6.
 • osoby ve věku 65–69 let (rizikové skóre 3)
 • osoby ve věku 60–64 let (rizikové skóre 2)
 • akademičtí pracovníci VŠ (rizikové skóre 1) – od 3.5. do 15.6.
 • osoby ve věku 50 – 59 let
 • osoby ve věku 45 – 49 let – od 11.5.
 • osoby ve věku 40 – 44 let – od 17. 5.
 • osoby ve věku 35 – 39 let – od 24. 5.
 • osoby ve věku 30 – 34 let – od 26. 5.
 • osoby ve věku 16 – 29 let – od 4. 6.

Tyto skupiny jsou v Centrálním rezervačním systému řazeny podle uvedeného rizikového skóre a následně dle věku.

 

 

Metropolitní očkovací centrum - Kongresové centrum Praha

Hlavní město Praha zřídilo velkokapacitní očkovací centrum v Kongresovém centru Praha na Vyšehradě. Podívejte se na podrobnosti o Metropolitním očkovacím centru předtím, než ho navštívíte.

1

Co budete potřebovat

Přístup na internet, mobilní telefon (nemusí být váš) a kartičku pojištěnce.

Pro chronicky nemocné:

Pro přednostní registraci je nutné mít unikátní kód od centra specializované péče nebo ambulantního specialisty, v jehož péči se nacházíte.

Pro pracovníky v sociálních službách:

Pro přednostní registraci je nutné mít unikátní kód od poskytovatele soc. služeb, kde jste zaměstnáni.

Pro osoby pečující:

Pro přednostní registraci je nutné mít osobně získaný unikátní kód od Úřadu práce ČR v místě, kde má trvalý pobyt oprávněná osoba u příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti.

Pro akademické pracovníky VŠ:

Pro přednostní registraci je nutné mít unikátní kód od vedení vysokých škol.

TIP

S celým procesem vám může pomoci i blízká osoba nebo praktický lékař.

2

Kde se registrovat

Vše se primárně provádí přes internet na adrese registrace.mzcr.cz
TIP

Registrovat se můžete také telefonicky, i pomocí pevné linky, a to na čísle 1221.

3

Potvrzení mobilního čísla

Kvůli bezpečnosti je nejprve potřeba ověření. Nejdříve zadáte mobilní telefonní číslo (nemusí být vaše). Na toto číslo vám následně SMS zprávou přijde ověřovací PIN 1, který na webu zadáte.

TIP

Pokud vám PIN 1 po chvilce nepřijde, zkuste chvíli vyčkat. Nebo klikněte na možnost nechat si kód poslat znovu.

4

Registrace
+ výběr očkovacího místa

Po zadání PIN 1 vyplníte formulář. Pokud někomu s registrací pomáháte, budete potřebovat tyto informace:

Jméno a příjmení

Číslo pojištěnce (obvykle rodné číslo)

Zdravotní pojišťovna

Místo trvalého pobytu

Pro chronicky nemocné: Podle diagnózy, se kterou se léčíte, zaklikněte volbu „osoba s chronickým onemocněním“ nebo „osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina“ . Seznamy diagnóz: ZDE. V části „Doplňující informace“ vyberte diagnózu, na základu které Vám bylo doporučeno prioritní očkování a zadejte unikátní kód.

Pro pracovníky v sociálních službách: Zaklikněte volbu „pracovník v sociálních službách“, zadejte unikátní kód a potvrďte zatržením políčka k potvrzení čestného prohlášení.

Pro osoby pečující: Zaklikněte prioritní skupinu „osoby pečující“, zadejte unikátní kód a potvrďte zatržením políčka k potvrzení čestného prohlášení.

Pro akademické pracovníky VŠ: Zaklikněte prioritní skupinu „Akademický pracovník VŠ“, zadejte unikátní kód a potvrďte zatržením políčka k potvrzení čestného prohlášení.

5

Potvrzení registrace

Po úspěšné registraci vyčkejte až obdržíte SMS zprávu s PIN 2. Ten se odešle až v momentě, kdy bude ve vámi vybraném očkovacím místě volný termín.

TIP

PIN 2 můžete obdržet hned po registraci nebo až za několik dní po ní, a to na základě aktuálních zásob vakcín a kapacit očkovacích center.

6

Rezervace
+ výběr termínu

Po obdržení PIN 2 navštivte web reservatic.com/ockovani.

Pomocí čísla pojištěnce, což je rodné číslo, a obdrženého PIN2 si termín zarezervujete. Vyberte si datum a čas prvního očkování, na místě, které jste si při registraci vybral/a. Na provedení rezervace máte 72 hodin.

TIP

Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci do 72 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa. Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3×, poté vaše registrace zaniká.

7

Potvrzení rezervace

Když potvrdíte svůj výběr, zobrazí se potvrzení o platné rezervaci. Termín pro druhé očkování se vám automaticky vygeneruje sám na stejném očkovacím místě. Informace si můžete zapsat, abyste je nezapomněli nebo si potvrzení stáhnout v PDF a vytisknout. S sebou si ho brát nemusíte, lékaři o vás budou vědět.

TIP

Změnu termínu či jakékoli další změny je možné provést na informační lince 1221, která je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin.

8

V den očkování

Na samotné očkování si vyhraďte minimálně 45 minut.

Dostavte se v objednaný den přesně na objednaný čas.

Vezměte si s sebou potvrzení totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a kartičku pojištěnce.

Pro chronicky nemocné: Na místě je nutné předložit lékařskou zprávu. Bez této zprávy nebude pacientovi očkování v očkovacím místě umožněno.

Pro pracovníky v sociálních službách: Na místě je nutné předložit písemné potvrzení o zaměstnání.

Pro osoby pečující: Na místě je nutné předložit písemné potvrzení od Úřadu práce ČR.

Pro akademické pracovníky VŠ: Na místě je nutné předložit písemné potvrzení o zaměstnání.

Řádně se najezte a napijte – není třeba být nalačno.

Lékař s vámi na místě vyplní souhlas s očkováním a také vaši anamnézu. (vzor)

V den očkování i následující den je vhodné dodržovat klidový režim.

Po aplikaci počkejte v místě očkování 30 minut pod dohledem zdravotníků.

9

Po očkování

Na většině očkovacích míst obdržíte po aplikaci 1. dávky kartičku se základními údaji o aplikaci první dávky (datum, název vakcíny, šarže…) a termínem dávky druhé.

Po aplikaci 2. dávky dostanete certifikát o provedené vakcinaci (vzor). Certifikát má mezinárodní identifikátor a vaše očkování tak lze ověřit i v cizině.

Na očkovacím portálu ocko.uzis.cz si každý občan může ověřit záznam o provedeném očkování a současně si může zobrazit a stáhnout certifikát o provedeném očkování.

Nevíte si rady ohledně očkování proti covid-19? Podívejte se na často kladené otázky. Odpovědi na ně vám pomohou. Přejít na Otázky & odpovědi.

Přehled očkovacích center v Praze a Středočeském kraji

Pokud se rozhodnete pro očkování v rámci očkovacího centra, vyberte si vhodné očkovací centrum v Praze či Středočeském kraji na mapě či v seznamu.