Jakými očkovacími látkami praktičtí lékaři očkují?

Praktičtí lékaři (PL) mohou ve svých ordinacích očkovat třemi očkovacími látkami – Vaxzevria (dříve AstraZeneca), Janssen a Moderna. Při přeočkování druhými dávkami (u očkovacích látek Vaxzevria a Moderna) bude dodáno PL stejné množství očkovací látky, jaké jim bylo dodáno k aplikaci prvních dávek. Dodáno bude tak, aby PL mohl realizovat aplikaci v intervalu vyplývajícím z […]

Praktičtí lékaři (PL) mohou ve svých ordinacích očkovat třemi očkovacími látkami – Vaxzevria (dříve AstraZeneca), Janssen a Moderna.

Při přeočkování druhými dávkami (u očkovacích látek Vaxzevria a Moderna) bude dodáno PL stejné množství očkovací látky, jaké jim bylo dodáno k aplikaci prvních dávek. Dodáno bude tak, aby PL mohl realizovat aplikaci v intervalu vyplývajícím z nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. června 2021, které nabývá účinnosti dne 11.6. 2021.

Nově se mění interval pro podání druhé dávky z původních 38-42 dnů na 25-35 dnů po aplikaci první dávky u očkovací látky Moderna. Nový interval 25-35 dnů pro podání druhé dávky Moderny je platný od 11.6. u nově očkovaných zájemců o očkování. Před 11.6. by interval neměl být zkracován a u rozočkovaných osob by měl být dodržen interval 38-42 dnů, nejedná-li se o zkrácení ze zdravotních důvodů.

Interval 84-91 dnů pro podání druhé dávky očkovací látky Vaxzevria zůstává nezměněn. Na uvedený interval pro přeočkování je nastaven i systém dodání těchto očkovacích látek na přeočkování druhou dávkou.

 

Pozn.: Dne 20. 5. 2021 bylo vydáno stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Státního ústavu pro kontrolu léčiv k používání a bezpečnosti vektorových vakcín proti covid-19 (Vaxzevria a Janssen), které doporučuje, aby vakcína Vaxevria (dříve AstraZeneca) a Jannsen nebyla aplikována osobám mladším 60 let. Obě odborné instituce reagují na výsledky analýzy Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která porovnala závažná rizika onemocnění covid-19, proti němuž očkování chrání, s velmi vzácným specifickým nežádoucím účinkem obou uvedených vakcín – syndromem trombózy s  trombocytopenií (TTS). Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 9. 6. 2021 podpořilo toto odborné stanovisko a také doporučilo vakcínami AstraZeneca a Johnson & Johnson neočkovat lidi mladší 60 let.  Ministerstvo o rozhodnutí informuje očkovací centra a očkující praktické lékaře, ke kterým vakcíny těchto výrobců většinou směřují. Odborníci připravili také doporučení, jak postupovat, když se tyto trombózy u pacientů objeví. Bližší informace k rozhodnutí MZČR k dispozici na: koronavirus.mzcr.cz.

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz