Co když jsem byl očkován/a mimo EU? Dostanu certifikát?

Ano, od pondělí 12. července se mohou Češi očkovaní ve třetích zemích prokazovat českými EU COVID certifikáty. Podmínkou je, že tyto osoby budou očkovány látkou odpovídající vakcínám schváleným Evropskou lékovou agenturou (EMA). Těmi jsou vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Pro získání certifikátu navštivte (po předchozí domluvě) poskytovatele zdravotních služeb a zde Vám […]

Ano, od pondělí 12. července se mohou Češi očkovaní ve třetích zemích prokazovat českými EU COVID certifikáty. Podmínkou je, že tyto osoby budou očkovány látkou odpovídající vakcínám schváleným Evropskou lékovou agenturou (EMA). Těmi jsou vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson.

Pro získání certifikátu navštivte (po předchozí domluvě) poskytovatele zdravotních služeb a zde Vám budou elektronicky zapsány údaje o očkování provedeném ve třetí zemi do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Elektronickou verzi certifikátu pak bude možné stáhnout na webovém portále ocko.uzis.cz.

Podmínkou pro vydání certifikátu je, aby žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi v anglickém jazyce oprávněným subjektem, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Certifikát musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který certifikát vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z certifikátu. Pokud certifikát není ověřitelný, je nutné společně s certifikátem předložit jakýkoliv další doklad, který obsahuje informace, jenž umožní ověřitelnost certifikátu. Například může jít o lékařskou zprávu, která bude obsahovat kontakt na dané zařízení, které očkování ve třetí zemi provedlo.

Žadatelem musí být občan ČR nebo jeho rodinný příslušník, který má povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR. Může se jednat také o občana EU, který disponuje vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou.

Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz.

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz