Co když jsem první dávku očkování dostal v zahraničí?

V souvislosti s opakovanými případy očkování proti onemocnění covid-19 provedených v zahraničí u osob, které se vrací nebo pobývají v ČR a požadují vystavení národního certifikátu o provedené vakcinaci, popř. požadují dokončení vakcinace, Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje v rámci celé ČR uplatňovat pravidla, která jsou uvedena v dokumentu na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: […]

V souvislosti s opakovanými případy očkování proti onemocnění covid-19 provedených v zahraničí u osob, které se vrací nebo pobývají v ČR a požadují vystavení národního certifikátu o provedené vakcinaci, popř. požadují dokončení vakcinace, Česká vakcinologická společnost ČLS JEP doporučuje v rámci celé ČR uplatňovat pravidla, která jsou uvedena v dokumentu na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: koronavirus.mzcr.cz.

  1. Pokud je osoba očkována v zahraničí první dávkou vakcíny, která je registrována Evropskou nebo americkou lékovou agenturou (EMA/FDA), může být v ČR naočkován druhou dávkou stejné vakcíny a bude mu vystaven certifikát o provedeném očkování s tím, že nezáleží na tom, zda očkování první dávkou proběhlo v zemi EU, či v třetí zemi. Interval mezi první a druhou dávkou vakcíny by měl být v souladu s národním doporučením, případně v souladu s SPC. Pokud se aplikuje druhá dávka v delším intervalu, než je doporučeno, tato dávka se počítá a očkované osobě bude vystaven v případě potřeby také český certifikát.
  2. Pokud není možné průkazně dokázat očkování první dávkou, resp. jsou jakékoliv pochyby o potvrzení očkování první dávkou ze zahraničí, bere se osoba jako nenaočkovaná. Aby jí mohl být vystaven certifikát o očkování, musí být očkována kompletním vakcinačním schématem (dvěma dávkami, v případě vakcíny Covid-19 Vaccine Janssen jednou dávkou).
  3. Pokud je osoba očkována v zahraničí první dávkou vakcíny, která není registrována EMA/FDA, je považován za nenaočkovaného a má právo, v případě, že je pojištencem v systému českého veřejného zdravotního pojištění, se zaregistrovat k plnému očkování v ČR. Toto platí opět bez ohledu na to, zda očkování první dávkou proběhlo v zemi EU nebo v třetí zemi. Očkování lze zahájit nejdříve za 4 týdny po předchozí vakcinaci covid-19 neregistrovanou vakcínou. V tomto případě je preferovanou vakcínou jednodávková Covid-19 Vaccine Janssen.
  4. Rozhodující není země očkování, ale použitá vakcína – tj. to, zda je registrována u EMA nebo FDA. Pokud očkovaná osoba prokazatelně doloží potvrzení o aplikaci dvou či jedné dávky vakcíny (dle typu očkovací látky) s platnou výše uvedenou registrací, považuje se za plně očkovanou osobu. V případě, že vakcína není registrována u EMA, bere se za plně očkovaného osoba, která byla očkována vakcínou registrovanou FDA. Zároveň však platí, že tato osoba, pokud je rozočkovaná sice registrovanou vakcínou, která ale není v ČR dostupná, nelze schéma dokončit jinou vakcínou. Pokud taková osoba požaduje český certifikát, musí mít kompletně dokončené očkovací schéma dané vakcíny, případně zahájit celé schéma v ČR dostupnou vakcínou. V tomto případě je preferovanou vakcínou jednodávková Covid-19 Vaccine Janssen.
  5. Kombinace vakcín od různých výrobců v rámci jednoho schématu není možná.

Pakliže máte potvrzení, které dokládá absolvování 1. dávky očkovací látky Comirnaty (Pfizer/BioNTech), je možné se obrátit na konkrétní očkovací centra, která touto látkou očkují a individuálně si domluvit aplikaci druhé očkovací dávky.

Pakliže máte potvrzení, které dokládá absolvování 1. dávky očkovací látky Moderna, je možné se obrátit na Nemocnici sv. Kříže Žižkov a individuálně si domluvit aplikaci druhé očkovací dávky. Očkovací látkou Moderna není možné v ČR očkovat cizince/samoplátce. Úprava smlouvy k zpřístupnění této možnosti je v jednání.

Pakliže máte potvrzení, které dokládá absolvování 1. dávky očkovací látky Vaxzevria (AstraZeneca), je možné se obrátit na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady (ockovani@fnkv.cz) a individuálně si domluvit aplikaci druhé očkovací dávky. V této nemocnici je možné touto látkou očkovat i cizince/samoplátce.

 

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz