Jak probíhají objednávky vakcín do ordinací praktických lékařů?

Podle počtu zaregistrovaných pacientů v jednotlivých kategoriích v programu ISIN-OČKO rozdělí krajský koordinátor očkování očkovací látky. Tento seznam zašle krajskému koordinátorovi praktických lékařů, Ministerstvu zdravotnictví a distributorovi. Praktičtí lékaři zasílají jednotný formulář pro praktiky přímo distributorovi. Zasláním objednávky jim nevyvstává automatické právo na okamžité přidělení očkovací látky. O přidělení očkovací látky rozhoduje krajský koordinátor očkování. […]

Podle počtu zaregistrovaných pacientů v jednotlivých kategoriích v programu ISIN-OČKO rozdělí krajský koordinátor očkování očkovací látky. Tento seznam zašle krajskému koordinátorovi praktických lékařů, Ministerstvu zdravotnictví a distributorovi.

Praktičtí lékaři zasílají jednotný formulář pro praktiky přímo distributorovi. Zasláním objednávky jim nevyvstává automatické právo na okamžité přidělení očkovací látky. O přidělení očkovací látky rozhoduje krajský koordinátor očkování. O schválení přidělení očkovací látky budou praktičtí lékaři informováni prostřednictvím krajského koordinátora pro praktické lékaře. Pokud si PL neobjednal dodávky v předstihu, musí tak učinit nejpozději v den, kdy bude informován o přidělení dávky. Bez objednávkového formuláře nemůže být distributorem vakcína PL předána.

S ohledem na omezený počet dávek platí, že až do změny pokynu není možné, aby jeden PL získal z jedné dodávky očkovací látky AstraZeneca více jak 1 balení (100 dávek).

Primárně je odpovědností každého příslušného praktického lékaře, aby si zajistil veškerý komplementární materiál k očkování. Komplementární materiál není standardně distribuován spolu s očkovací látkou.

Vzhledem k tomu, že někteří praktičtí lékaři nemají žádné zásoby komplementárního materiálu, a s ohledem na to, že tento materiál nelze sehnat formou standardního nákupu, kdy se jedná o nedostatkové zboží, požádalo Hl. m. Praha o uvolnění tohoto materiálu z pohotovostních zásob spravovaných Správou státních hmotných rezerv.

Na území Prahy se v ordinacích praktických lékařů t.č. očkuje vakcínou AstraZeneca, v průběhu dubna je naplánováno zahájení distribuce očkovací látky firmy Johnson & Johnson.

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz