Jak probíhají objednávky vakcín do ordinací praktických lékařů?

Distribuci očkovacích látek Vaxzevria (dříve AstraZeneca), Janssen a nově, od čtvrtka 20. května 2021, Moderna zajišťují vysoutěžení distributoři přímo do ordinací praktických lékařů, pokud se nejedná o případy, kdy byla očkovací látka Vaxzevria a Moderna přidělena krajským koordinátorem očkování a praktických lékařů praktickému lékaři výdejem z lékárny očkovacího místa. Distribuce očkovacích látek praktickým lékařům probíhá […]

Distribuci očkovacích látek Vaxzevria (dříve AstraZeneca), Janssen a nově, od čtvrtka 20. května 2021, Moderna zajišťují vysoutěžení distributoři přímo do ordinací praktických lékařů, pokud se nejedná o případy, kdy byla očkovací látka Vaxzevria a Moderna přidělena krajským koordinátorem očkování a praktických lékařů praktickému lékaři výdejem z lékárny očkovacího místa.

Distribuce očkovacích látek praktickým lékařům probíhá následovně:
VAXZEVRIA (dříve AstraZeneca) na základě:

objednávky na první dávky v objednávkovém systému v Covid Forms Applications (CFA), jejichž realizaci schvaluje národní koordinátor praktických lékařů (NKPL). Vzhledem k omezenému množství Vaxzevria aktuálně neprobíhá schvalování objednávek na první dávky, neboť v následujících týdnech bude třeba prioritně zajistit očkovací látku na přeočkování druhými dávkami. Jakmile pomine potřeba této látky na přeočkování, vrátí se NKPL ke schvalování objednávek k realizaci zejména tak, aby byla co nejdříve dodána očkovací látka všem praktickým lékařům, kteří o ni mají zájem a dosud žádnou neobdrželi. Těmto PL bude distribuována očkovací látka přímo do ordinací.  Více o objednávkovém systému zde koronavirus.mzcr.cz;

objednávky na druhé dávky v objednávkovém systému v CFA u těch praktických lékařů, kteří obdrželi první dávky přímým závozem od distributora Alliance Healthcare – tyto objednávky budou realizovány v tomto a následujících týdnech. Druhé dávky jsou distribuovány tak, aby všichni praktičtí lékaři obdrželi očkovací látku včas, tj. k přeočkování dle intervalu uvedeného v mimořádném opatření – 84-91 dnů. Dřívější dodání není vzhledem k omezenému množství očkovací látky garantováno. Včasné schválení objednávek na druhé dávky v CFA zabezpečuje Centrální řídící tým prostřednictvím Národního dispečinku očkování. Zjistí-li dispečink, že v systému není zadána objednávka na druhé dávky toho praktického lékaře, kterému byla v minulosti doručena distributorem, je tento PL následně dispečinkem kontaktován a vyzván k provedení objednávky na druhou dávku v objednávkovém systému v CFA. Těmto PL bude distribuována očkovací látka přímo do ordinací;

potřeby pokrytí druhých dávek u praktických lékařů, kteří obdrželi Vaxzevria na první dávky formou výdeje z lékárny očkovacího místa (včasné dodání zabezpečuje krajský koordinátor očkování ve spolupráci s krajským koordinátorem praktických lékařů). V daném případě PL objednávku na druhou dávku do systému CFA nezadává. Druhé dávky jsou distribuovány tak, aby všichni praktičtí lékaři obdrželi očkovací látku včas, tj. k přeočkování dle intervalu 84-91 dnů. Dřívější dodání není vzhledem k omezenému množství očkovací látky garantováno.

–  v případě, že praktický lékař vytvořil objednávku na Vaxzevrii na první dávky a již o tuto látku nemá zájem, je potřeba, aby tuto objednávku v CFA zrušil.

JANSSEN na základě:

objednávek praktických lékařů v objednávkovém systému distributora Avenier. Objednávky jsou vzhledem k omezenému množství realizovány postupně, a to podle pořadí, ve kterém byly do systému zadány. Tato jednodávková očkovací látka je distribuována přímo do ordinací praktických lékařů.

MODERNA:

– dosud byla tato očkovací látka v některých krajích rozdělována praktickým lékařům výdejem z lékáren očkovacích míst. V těchto případech bude probíhat dodání očkovací látky na druhé dávky stejným způsobem (včasné dodání zabezpečuje krajský koordinátor očkování ve spolupráci s krajským koordinátorem praktických lékařů);

od 20. května 2021, bude Moderna distribuována přímo do ordinací praktických lékařů, a to na základě provedené objednávky této očkovací látky zadané přímo v objednávkovém systému distributora Avenier a.s. (objednávky jsou přijímány přes web vakciny.avenier.cz od 19. května 2021). Na základě objednávky prvních dávek bude vytvořena automaticky další objednávka pro druhé dávky ve stejném množství. Pro druhé dávky není třeba vytvářet další objednávku. Distribuce druhé automaticky vytvořené objednávky proběhne za 3 týdny po první dodávce vakcín do ordinace. Očkovací látka bude do ordinací PL dodávána rozmrazená, s ohledem na skladovací podmínky dle SPC může být uchovávána v chladničce při teplotě 2°C až 8°C po dobu nejvýše 30 dnů. Další informace jsou dostupné na vakciny.avenier.cz/cz/distribuce-covid-19-vaccine-moderna.

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz