Kde a jak se mohou očkovat děti ve věku 5 – 11 let?

Registrace dětí ve věku 5 – 11 let k očkování proti covidu-19 je možná od 13. 12. 2021, a to přes Centrální rezervační systém crs.uzis.cz. Výbor Evropské lékové agentury (EMA) 25. 11.2021 doporučil rozšířit využití vakcíny Comirnaty společností Pfizer a BioNTech i pro děti ve věku 5 – 11 let. Očkování dětí od 5 let […]

Registrace dětí ve věku 5 – 11 let k očkování proti covidu-19 je možná od 13. 12. 2021, a to přes Centrální rezervační systém crs.uzis.cz. Výbor Evropské lékové agentury (EMA) 25. 11.2021 doporučil rozšířit využití vakcíny Comirnaty společností Pfizer a BioNTech i pro děti ve věku 5 – 11 let.

Očkování dětí od 5 let věku probíhá ve vybraných očkovacích místech. Jejich seznam naleznete na ockoreport.uzis.cz pod označením „Děti (5- 15 let)“ s piktogramem dítěte. K očkování se lze přihlásit jako u ostatních věkových skupin přes Centrální rezervační systém na stránkách: registrace.mzcr.cz. Zájemci o očkování se mohou také nechat očkovat u praktického lékaře pro děti a dorost. V takovém případě se nehlásí přes Centrální rezervační systém, ale domlouvají se napřímo s pediatrem.

Věková skupina 5 – 11 let se očkuje očkovací látkou COMIRNATY (BionTech/Pfizer).

Očkovací dávka podávaná dětem je cca třetinová oproti dávce určené osobám starším 12 let. Přínosy jsou podle výboru EMA zejména u dětí, které mají doprovodná onemocnění vedoucí k případnému vážnému průběhu nemoci covid-19. Nejčastější nežádoucí účinky u dětí ve věku 5 – 11 let jsou podobné jako u dospívajících a dospělých ve věku 12 a více let. Patří mezi ně bolest v místě vpichu, únava, bolest hlavy, zarudnutí a otok v místě vpichu, bolest svalů a zimnice. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně závažné a zlepší se během několika dnů po očkování. Přínosy Comirnaty u dětí od pěti do jedenácti let převažují nad riziky, a to zejména u těch, jejichž stav zvyšuje nebezpečí těžkého průběhu covidu-19.

I když je nemoc covid-19 v dětském věku méně závažná než u dospělých, děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných, někteří mohou být hospitalizováni a vyžadují i intenzivní péči a dochází i k dětským úmrtím. Covid-19 může způsobit u dětí závažné multisystémové zánětlivé onemocnění i dlouhodobé potíže označované jako “long covid”.

I proto očkování dětí ve věku 5 – 11 let také doporučují ve svém společném stanovisku české lékařské společnosti, jako jsou Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), Česká pediatrická společnost ČLS JEP, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Celé znění doporučení naleznete ZDE.

Bližší informace k očkování dětí ve věku 5 – 11 let naleznete od 13. 12. 2021 na stránkách MZČR: koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19.

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz