Koho praktičtí lékaři očkují?

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob: – pacienty dle věkových kritérií vyhlášených MZČR, od 4. 6. 2021 starší 16 let – pacienty, u nichž praktický lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v […]

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:

pacienty dle věkových kritérií vyhlášených MZČR, od 4. 6. 2021 starší 16 let

pacienty, u nichž praktický lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav. stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19* (viz níže)

V rámci výše uvedených kritérií očkují praktičtí lékaři:

-Primárně pacienty registrované u praktického lékaře (PL) jako poskytovatele primární péče, své registrované pacienty
Od 1. května 2021 je umožněno PL očkovat i pacienty, u kterých není registrujícím poskytovatelem. Tato možnost zefektivňuje očkování – praktičtí lékaři mohou po vzájemné dohodě zabezpečit očkování pacientů (např. těch ve vyšších věkových kategoriích čekajících u svého praktického lékaře, který očkovací látkou zatím nedisponuje a neočkuje). Zároveň je tak možné zabezpečit využití očkovací látky, kterou má praktický lékař k dispozici, a přitom již nemá mezi svými pacienty žádné, kteří by o očkování měli zájem.
Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob. Primárně mají být očkováni pacienti patřící do rizikovější skupiny, tj. starší věkové skupiny a ti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je vysoké. Teprve poté může praktický lékař přistoupit k očkování nižších věkových skupin.
Pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde.
Pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování v Centrálním rezervačním systému v jiném očkovacím centru.
Imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby.

Pokud se pacient registroval k očkování přes Centrální rezervační systém, tedy přes stránky registrace.mzcr.cz, nemůže být zároveň registrován u praktického lékaře!

__________________________________________________________________________________

Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

  • Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo specialista hematolog.
  • Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
  • Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
  • Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
  • Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem nebo perorálními antidiabetiky PAD.
  • Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
  • Osoby s vysokým krevním tlakem léčeným dvěma nebo více farmaky.
  • Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz