Koho praktičtí lékaři očkují?

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob: pacienti starší 70 let pacienti, u nichž praktický lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav. stavy s vysokým rizikem těžkého […]

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:

  • pacienti starší 70 let
  • pacienti, u nichž praktický lékař vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to zvláště v případě pacientů s diagnózami a zdrav. stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*

V rámci výše uvedených kritérií očkují praktičtí lékaři:

  • pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
  • pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém skrze web mzcr.cz, popř. 1221)
  • pouze svoje pacienty, které mají ve své kartotéce, tedy pacienty, pro které je praktický lékař registrující poskytovatel
  • imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
  • své pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování a své pacienty, které praktický lékař aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

* Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem
obezita (BMI > 35 kg/m2)
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)
onkologické onemocnění
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)
vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém
vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod.
vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19
léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií

 

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz