Koho se týká 3. dávka očkování a kdy a kam na přeočkování?

Očkování první posilující dávkou mohou podstoupit všechny osoby a děti starší 12 let po 5 měsících od dokončeného očkování. V případě vakcíny Janssen se doporučuje přeočkování už po 2 měsících. Zvláště doporučována je pak zejména však lidem ve věku nad 50 let a osobám s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19. Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou je možná na registrace.mzcr.cz.

Očkování první posilující dávkou mohou podstoupit všechny osoby a děti starší 12 let po 5 měsících od dokončeného očkování. V případě vakcíny Janssen se doporučuje přeočkování už po 2 měsících. Zvláště doporučována je pak zejména však lidem ve věku nad 50 let a osobám s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19. Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou je možná na registrace.mzcr.cz.

Komu se třetí dávka očkování doporučuje?

Posilovací dávky jsou doporučovány všem, komu uplynulo 5 měsíců (u vakcíny Janssen 2 měsíce) od ukončení základního očkovacího schématu a posilující dávka je pro něho schválena (osoby starší 12 let). Zvláště doporučována je pak zejména však lidem ve věku nad 50 let a osobám s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19.

Mezi rizikové skupiny řadíme osoby v dlouhodobé lůžkové péči nebo v domovech pro seniory, stejně tak i chronicky nemocné, kterým hrozí těžší průběh covidu-19, zdravotníky nebo pracovníky v sociálních službách. Přeočkování je doporučováno také lidem s oslabenou imunitou. Jde třeba o pacienty na onkologické léčbě, po transplantaci orgánů nebo kmenových buněk a podobně. Tito lidé si mohou pro třetí dávku přijít už čtyři týdny po ukončeném očkování.

První posilující dávka se podává jako třetí dávka po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) a Vaxzevria (Astra Zeneca) a jako druhá dávka po aplikaci látky Janssen (Johnson&Johnson). Aplikují se pouze vakcíny Comirnaty (Pfizer) a Spikevax (Moderna), u osob ve věku 12 až 17 let pouze vakcína Comirnaty (Pfizer).

Registrace probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na registrace.mzcr.cz. Registrační formulář Vám umožní registraci na podání první dávky i registraci na podání posilovací dávky. Systém sám vyhodnotí Vaši způsobilost pro podání posilovací dávky.

Očkování věkové kategorie 12 až 15 let probíhá primárně v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost a na očkovacích místech, která to umožňují. Starší zájemci o očkování ve věku 16 až 17 let mohou navštívit libovolné očkovací místo. 

Od 15. února roku 2022 se všem osobám starším 18 let zkracuje platnost Certifikátů o provedeném očkování základního schématu na 270 dní (9 měsíců) od začátku platnosti certifikátu! Pro prodloužení platnosti je nutné, aby si lidé nechali aplikovat posilující dávku, jinak certifikát po devíti měsících přestane platit. Po aplikaci posilovací dávky se platnost certifikátu okamžitě prodlužuje, v tuto chvíli, na dobu neurčitou.

Co když chci jít na posilující očkování později a nebo už mi uplynulo více jak 9 měsíců od očkování základního schématu a mám neplatný certifikát?

Pakliže Vám uplynulo více jak 9 měsíců od základního schématu očkování (2. dávky) proti nemoci covid-19, Váš certifikát o provedeném očkování je neplatným a Vy, v případě potřeby, se musíte prokazovat platným potvrzením o bezinfekčnosti, tedy platným negativním výsledkem testu PCR nebo platným certifikátem o prodělané nemoci po dobu 180 dní od pozitivního testu.

Jakmile se však rozhodnete a necháte se očkovat posilující dávkou očkování, ihned po aplikaci posilovací dávky se platnost certifikátu prodlužuje, v tuto chvíli, na dobu neurčitou.

Jakmile se necháte očkovat posilovací dávkou očkování proti nemoci covid-19, Váš certifikát o provedeném očkování bude opět ihned platný (zezelená) a bude možné se jím prokazovat, a to i ve chvíli, kdy od 2. dávky očkování uběhlo více jak 9 měsíců.

Rozhodně není nutné a není ani možné znovu podstoupit všechny 3 dávky očkování. Původní dávky očkování základního schématu se Vám nadále počítají. 

Co když jsem před aplikací posilující dávky prodělal onemocnění covid-19?

Prodělání nemoci covid-19 a získání protilátek po prodělání nemoci není kontraindikací k očkování. Posilující dávka očkování může být dle odborníků podána ihned po uplynutí izolace.

Posilující dávky jsou doporučovány všem, komu uplynulo 5 měsíců (u vakcíny Janssen 2 měsíce) od ukončení základního očkovacího schématu, a posilovací dávka je pro něho schválena (osoby starší 12 let). Zvláště doporučována je pak zejména však lidem ve věku nad 50 let a osobám s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19.

Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy a jejího závažného průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí tak vyšší ochranu zdraví u rizikových osob. Některé studie uvádějí, že po aplikaci posilovací dávky se hladina ochranných protilátek zvýší dokonce pět až jedenáctkrát více než po podání druhé dávky. Navíc k tomuto posílení imunity dojde velmi rychle, obvykle během dnů.

Současně však nadále platí, že po prodělání nemoci covid-19 máte možnost prokazovat bezinfekčnost předložením platného potvrzení o prodělání nemoci po dobu 180 dní od pozitivního testu. Certifikát o prodělání nemoci, stejně jako certifikát o provedeném očkování, je možné si zobrazit a vytisknout na webových stránkách Očkovací portál občana na ocko.uzis.cz.

Pakliže si nejste jisti, kdy je nejlepší se nechat přeočkovat, je vhodné přínosy a rizika očkování posuzovat individuálně na základě celkového zdravotního stavu s Vaším praktickým nebo ošetřujícím lékařem, který nejlépe zná Vaši celkovou anamnézu a může odborně posoudit vhodnost vakcinace s ohledem na zdravotní stav. Případně je taktéž možné se s lékařskými otázkami obrátit na informační linku 1221, která je v provozu denně od 8:00 do 19:00 hodin.

Kam na přeočkování a kdy?

Očkování posilovací dávkou po 5 měsících od dokončeného očkování mohou podstoupit všechny osoby a děti starší 12 let. V případě vakcíny Janssen se doporučuje přeočkování už po 2 měsících. Po uplynutí této doby přijde zvací SMS nebo e-mail, který na možnost přeočkování upozorňuje.

K přeočkování 3. dávkou vakcíny proti nemoci covid-19 je možné se hlásit třemi způsoby:

1. Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou je možná standartně přes Centrální rezervační systém na stránkách registrace.mzcr.cz stejným způsobem, jako bylo dříve možné hlásit se k očkování 1. a 2. dávkou. Zájemci se nejprve musí registrovat, čímž vyjádří svůj zájem o 3. dávku očkování současně si vyberou preferované očkovací místo z aktuálně fungujících očkovacích míst v ČR. Systém si Vás pamatuje, údaje předvyplní. Upozorňujeme, že k registraci je třeba zadat stejné telefonní číslo, jako při registraci k 1. a 2. dávce. Následně, jakmile bude volná kapacita k očkování ve Vámi vybraném očkovacím místě, Vám bude zaslána SMS s PIN2 a budete si moci zarezervovat konkrétní termín vakcinace.
Všichni zájemci o přeočkování se mohou od 29. 11. 2021 registrovat kdykoliv předem přes Centrální rezervační systém. Registrace se uvolní v den nároku na tuto dávku. Jakmile má vybrané očkovací místo volnou kapacitu, přijde PIN 2 k rezervaci konkrétního termínu.

2. Lidé se mohou také hlásit k přeočkování u svého praktického lékaře – stačí zavolat a domluvit se na termínu.

3. Další možností je přijít na některé z očkovacích míst bez registrace a nechat se naočkovat tam. Aktuální seznam všech očkovacích míst, včetně očkovacích míst bez registrace, naleznete na webových stránkách ockoreport.uzis.cz.

Od 15. února roku 2022 se všem osobám starším 18 let zkracuje platnost Certifikátů o provedeném očkování základního schématu na 270 dní (9 měsíců) od začátku platnosti certifikátu! Pro prodloužení platnosti je nutné, aby si lidé nechali aplikovat posilující dávku, jinak certifikát po devíti měsících přestane platit. Po aplikaci posilovací dávky se platnost certifikátu okamžitě prodlužuje, v tuto chvíli, na dobu neurčitou.

Mohu se k přeočkování registrovat předem?

Ano, všichni zájemci o přeočkování se mohou od 29. 11. 2021 registrovat kdykoliv předem přes Centrální rezervační systém. Registrace se uvolní v den nároku na tuto dávku. Jakmile má vybrané očkovací místo volnou kapacitu, přijde vám rovnou PIN 2 k rezervaci konkrétního termínu.

Jaké vakcíny se aplikují jako posilující dávka očkování?

První posilující dávka se podává jako třetí dávka po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) a Vaxzevria (Astra Zeneca) a jako druhá dávka po aplikaci látky Janssen (Johnson&Johnson). Aplikují se pouze vakcíny Comirnaty (Pfizer) a Spikevax (Moderna), u osob ve věku 12 až 17 let pouze vakcína Comirnaty (Pfizer). Očkování věkové kategorie 12 až 15 let probíhá primárně v ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost a na očkovacích místech, která to umožňují. Starší zájemci o očkování ve věku 16 až 17 let mohou navštívit libovolné očkovací místo.

Jaké jsou výhody očkování posilovací dávkou?

Základní výhodou očkovaných oproti neočkovaným je jejich ochrana před onemocněním covid-19, zejména před jeho závažným průběhem, případně před hospitalizací nebo před úmrtím v souvislosti s onemocněním covid-19. I přesto, že jsou již popisovány případy onemocnění u řádně očkovaných osob, je pravděpodobnost jejich nákazy a rizika závažného průběhu onemocnění významně nižší než u neočkovaných.

Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy a jejího závažného průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí tak vyšší ochranu zdraví u rizikových osob. Některé studie uvádějí, že po aplikaci posilovací dávky se hladina ochranných protilátek zvýší dokonce pět až jedenáctkrát více než po podání druhé dávky. Navíc k tomuto posílení imunity dojde velmi rychle, obvykle během dnů. Po první dávce trvá až tři týdny, než tělo zareaguje na očkování tvorbou protilátek. Samotná protilátková odpověď však není pro posouzení účinnosti vakcín dostatečná, a proto je třeba vyčkat na výsledky klinických studií.

Jelikož délka ochrany po očkování se u každého člověka liší, nedokáže nikdo z nás s jistotou předvídat, jak dlouho je v co nejvyšší možné míře chráněn. Proto, jakmile je to pro danou skupinu osob možné, je využití přeočkování maximum, co můžeme proti nákaze covid-19 udělat.

Kdy se mohou přeočkovat osoby očkované jednodávkovou vakcínou Janssen?

Osoby očkované jednodávkovou vakcínou Janssen Ministerstvo zdravotnictví vyzve SMS zprávou, aby se přeočkovali mRNA vakcínou už po 2 měsících od očkování. Stejně jako ostatní budou přeočkování posilující mRNA vakcínou, tedy vakcínou Comirnaty společnosti Pfizer nebo Spikevax společnosti Moderna.

Proč je najednou možné očkovací látky při přeočkování kombinovat?

Informace o očkování se vyvíjejí v čase. Čím více máme zkušeností z očkování a čím více je očkovaných osob, které lze sledovat a průběžně vyšetřovat, tím více je dat, která lze využít v praxi. Očkovací látky, které byly postupně ve světě i v České republice vyvíjeny, byly před svým uvedením na trh důkladně testovány. Každá farmaceutická firma samozřejmě testovala výhradně svou vlastní vyvíjenou vakcínu a na základě svého výzkumu nastavila co nejvhodnější očkovací schéma, které uvedla v souhrnu údajů o přípravku. Až postupem času, kdy již bylo k dispozici více vakcín, bylo možné zahájit studie zaměřené na jejich případnou kombinaci. Výsledky těchto studií začínají být postupně k dispozici. Nejvíc ideální k přeočkování se jeví tzv. mRNA vakcíny (Spikevax od společnosti Moderna, Comirnaty od společnosti Pfizer&BioNTech), a to jednak pro jejich vysokou účinnost, tak i pro jejich snazší možnost úpravy ve vztahu k novým variantám koronaviru. V tuto chvíli jsou tyto dvě vakcíny jediné povolené k přeočkování na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Možnost kombinace vakcín je možná i pro případ nerovnoměrné distribuce vakcín v České republice. Jedná se zejména o situace, kdy zájemce o posilující očkovací dávku nemá v blízkosti svého bydliště očkovací místo, které nabízí očkovací látku, kterou byl původně očkován.

Pro základní očkování je však stále preferovanou variantou očkování stejnou vakcínou.

Je možné se současně očkovat i proti chřipce?

Ano, očkování proti chřipce je možné spojit s očkováním proti nemoci covid-19. Může se aplikovat do jedné ruky jedna vakcína a do druhé druhá látka. Možnost očkovat proti oběma nemocem simultánně zmiňuje i Česká vakcinologická společnost.

Hrozí při tzv. „booster“ dávce nové vedlejší účinky?

Data od lidí, kteří už třetí dávku dostali, neukazují na žádné zatím nepopsané nežádoucí účinky vakcíny. Například Izrael začal populaci nad 60 let očkovat posilující dávkou už během léta a první předběžná data od 4 500 lidí ukázala, že se 88 procent respondentů cítilo „stejně nebo lépe“ než po druhé dávce vakcíny. Na výjimečné nežádoucí účinky neupozorňují ani české odborné společnosti.

Chrání posilovací dávka očkování i proti novým variantám koronaviru?

Jako problematická se zatím jeví varianta delta. Ta v době výzkumu aktuálních očkovacích látek nebyla známa, a i přesto, že očkování do jisté míry chrání i proti ní, je tato ochrana nižší oproti dříve se šířícím variantám viru.

Za poklesem účinnosti vakcín ale může být podle ČVS zodpovědné i běžné oslabování postvakcinační imunity v čase. Posilovací dávka má hladiny specifických neutralizačních protilátek i počty paměťových B a T buněk zvýšit. Významný nárůst protilátek po podání posilovací dávky současně posílí i ochranu proti dosud známým novým variantám viru, například proti variantě delta.

Data společnosti Pfizer z července 2021 ukazují, že třetí dávka Comirnaty zvyšuje hladiny protilátek u lidí od 18 do 55 let až pětinásobně. U lidí od 65 do 85 let bylo zvýšení jedenáctinásobné.

V případě nové varianty omikron se zpotvrzuje, že přeočkování je klíčové pro větší ochranu před rozvojem příznaků nemoci covid-19.

Zajímá vás více o očkování, vakcínách nebo jak se k očkování registrovat? Více informací naleznete na koronavirus.mzcr.cz/posilovaci-davka-ockovani.

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz