Koho se týká 3. dávka očkování a kdy a kam na přeočkování?

Přeočkování třetí dávkou vakcíny vláda doporučuje lidem nad 60 let a rizikovým skupinám, dostupná ale bude všem, kdo o ni projeví zájem. Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou je možné od 20. září 2021 na ceskoockuje.cz.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje posilovací dávku všem, zejména však lidem ve věku nad 50 let a osobám s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19, dostupná ale bude všem, kdo o ni projeví zájem. Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou je možná na registrace.mzcr.cz.

Platnost očkovacích certifikátů proti covidu se 1. února roku 2022 zkracuje na devět měsíců!

Komu se třetí dávka očkování doporučuje?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje posilovací dávku všem, zejména však lidem ve věku nad 50 let a osobám s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19. Od 27. prosince mohou očkování posilovací dávkou vakcíny podstoupit osoby starší 30 let a rizikoví a chronicky nemocní pacienti již po 5 měsících, od 4. ledna 2022 mohou očkování posilovací dávkou po 5 měsících od dokončeného očkování podstoupit osoby starší 18 let. V případě vakcíny Janssen se doporučuje přeočkování už po 2 měsících.

Lhůta pro přeočkování se bude zkracovat na 5 měsíců od ukončení předešlého očkování proti covid-19 i pro další věkové skupiny. Aktuální informace o tom, jaká věková skupina se může nechat přeočkovat po jakém časovém období vždy naleznete na webových stránkách registrace.mzcr.cz.

Po uplynutí této doby přijde zvací SMS nebo e-mail, který na možnost přeočkování upozorňuje.

Mezi rizikové skupiny řadíme osoby v dlouhodobé lůžkové péči nebo v domovech pro seniory, stejně tak i chronicky nemocné, kterým hrozí těžší průběh covidu-19, zdravotníky nebo pracovníky v sociálních službách. Přeočkování je doporučováno také lidem s oslabenou imunitou. Jde třeba o pacienty na onkologické léčbě, po transplantaci orgánů nebo kmenových buněk a podobně. Tito lidé si mohou pro třetí dávku přijít už čtyři týdny po ukončeném očkování.

Od 1. února roku 2022 se všem zkracuje platnost Certifikátů o provedeném očkování na devět měsíců! Pro prodloužení platnosti je nutné, aby si lidé nechali aplikovat posilující dávku, jinak certifikát po devíti měsících přestane platit. Česko tak následuje doporučení Evropské komise, která na konci listopadu toto zkrácení navrhla.

Proč je přeočkování posilující dávkou potřebné?

Od zahájení očkování proti covid-19 probíhá celosvětově řada studií. Výsledky studií ukazují, že přibližně po šesti měsících od ukončeného očkování dochází k poklesu účinnosti ochrany a tedy k vyšší pravděpodobnosti tzv. průlomové infekce, tedy nákazy u očkovaného jedince. Tuto pravděpodobnost navíc zvyšuje i vznik a šíření nových variant viru SARS-CoV-2, které v době vývoje očkovacích látek nebyly ještě známy a které dokáží částečně obejít ochranné mechanismy vytvořené po očkování, případně způsobit onemocnění.

Jiné studie poukazují na riziko, že ochrana po očkování rychleji klesá u starších osob nebo u lidí s oslabenou imunitou či chronickým onemocněním. Tento jev bývá pozorován i u očkování proti jiným nemocem. Aby se zabránilo nárůstu průlomových infekcí, zejména u osob z rizikových skupin, jako jsou osoby s poruchou imunity, chronickým onemocněním či osoby vyššího věku, je vhodné u těchto skupin osob provést přeočkování, aby se jejich ochrana proti onemocnění covid-19 posílila.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR a odpovědi na mnohé otázky ohledně očkování 3. dávkou naleznete na webových stránkách koronavirus.mzcr.cz/posilovaci-davka-ockovani.

Doporučení České vakcinologické společnosti (ČVS) k 3. dávce očkování k dispozici zde.

Kam na přeočkování a kdy?

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje posilovací dávku všem, zejména však lidem ve věku nad 50 let a osobám s vysokým rizikem nákazy nebo závažného průběhu nemoci covid-19. Od 27. prosince mohou očkování posilovací dávkou vakcíny podstoupit osoby starší 30 let a rizikoví a chronicky nemocní pacienti již po 5 měsících, od 4. ledna 2022 mohou očkování posilovací dávkou po 5 měsících od dokončeného očkování podstoupit osoby starší 18 let. V případě vakcíny Janssen se doporučuje přeočkování už po 2 měsících.

Lhůta pro přeočkování se bude zkracovat na 5 měsíců od ukončení předešlého očkování proti covid-19 i pro další věkové skupiny. Aktuální informace o tom, jaká věková skupina se může nechat přeočkovat po jakém časovém období vždy naleznete na webových stránkách registrace.mzcr.cz.

Po uplynutí této doby přijde zvací SMS nebo e-mail, který na možnost přeočkování upozorňuje.

K přeočkování 3. dávkou vakcíny proti nemoci covid-19 je možné se hlásit třemi způsoby:

1. Registrace k přeočkování proti covidu-19 třetí dávkou je možná standartně přes Centrální rezervační systém na stránkách registrace.mzcr.cz stejným způsobem, jako bylo dříve možné hlásit se k očkování 1. a 2. dávkou. Zájemci se nejprve musí registrovat, čímž vyjádří svůj zájem o 3. dávku očkování současně si vyberou preferované očkovací místo z aktuálně fungujících očkovacích míst v ČR. Systém si Vás pamatuje, údaje předvyplní. Upozorňujeme, že k registraci je třeba zadat stejné telefonní číslo, jako při registraci k 1. a 2. dávce. Následně, jakmile bude volná kapacita k očkování ve Vámi vybraném očkovacím místě, Vám bude zaslána SMS s PIN2 a budete si moci zarezervovat konkrétní termín vakcinace.
Všichni zájemci o přeočkování se mohou od 29. 11. 2021 registrovat kdykoliv předem přes Centrální rezervační systém. Registrace se uvolní v den nároku na tuto dávku. Jakmile má vybrané očkovací místo volnou kapacitu, přijde PIN 2 k rezervaci konkrétního termínu.

2. Lidé se mohou také hlásit k přeočkování u svého praktického lékaře – stačí zavolat a domluvit se na termínu.

3. Další možností je přijít na některé z očkovacích míst bez registrace a nechat se naočkovat tam. Aktuální seznam všech očkovacích míst, včetně očkovacích míst bez registrace, naleznete na webových stránkách ockoreport.uzis.cz.

Mohu se k přeočkování registrovat předem?

Ano, všichni zájemci o přeočkování se mohou od 29. 11. 2021 registrovat kdykoliv předem přes Centrální rezervační systém. Registrace se uvolní v den nároku na tuto dávku. Jakmile má vybrané očkovací místo volnou kapacitu, přijde vám rovnou PIN 2 k rezervaci konkrétního termínu.

Jaké vakcíny se aplikují jako posilující dávka očkování?

Posilovací dávka se podává jako třetí dávka po očkování dokončeném vakcínami Comirnaty, Spikevax a Vaxzevria a jako druhá dávka po aplikaci látky Janssen. Jako posilující dávky očkování se aplikují vakcíny typu mRNA, tedy vakcíny Comirnaty společnosti Pfizer a Spikevax společnosti Moderna. Jako třetí dávku je mohou dostat i lidé očkovaní vakcínou AstraZeneca, která je jiného typu, a jako druhou i lidé očkovaní jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. Na základě dat o účinnosti i vzájemném kombinování vakcín se ministerstvo rozhodlo, že se i v těchto případech bude podávat libovolná mRNA vakcína proti covidu.

Jaké jsou výhody očkování posilovací dávkou?

Základní výhodou očkovaných oproti neočkovaným je jejich ochrana před onemocněním covid-19, zejména před jeho závažným průběhem, případně před hospitalizací nebo před úmrtím v souvislosti s onemocněním covid-19. I přesto, že jsou již popisovány případy onemocnění u řádně očkovaných osob, je pravděpodobnost jejich nákazy a rizika závažného průběhu onemocnění významně nižší než u neočkovaných.

Podání posilovací dávky pravděpodobnost případné nákazy a jejího závažného průběhu mnohonásobně sníží a zabezpečí tak vyšší ochranu zdraví u rizikových osob. Některé studie uvádějí, že po aplikaci posilovací dávky se hladina ochranných protilátek zvýší dokonce pět až jedenáctkrát více než po podání druhé dávky. Navíc k tomuto posílení imunity dojde velmi rychle, obvykle během dnů. Po první dávce trvá až tři týdny, než tělo zareaguje na očkování tvorbou protilátek. Samotná protilátková odpověď však není pro posouzení účinnosti vakcín dostatečná, a proto je třeba vyčkat na výsledky klinických studií.

Jelikož délka ochrany po očkování se u každého člověka liší, nedokáže nikdo z nás s jistotou předvídat, jak dlouho je v co nejvyšší možné míře chráněn. Proto, jakmile je to pro danou skupinu osob možné, je využití přeočkování maximum, co můžeme proti nákaze covid-19 udělat.

Kdy se mohou přeočkovat osoby očkované jednodávkovou vakcínou Janssen?

Osoby očkované jednodávkovou vakcínou Janssen Ministerstvo zdravotnictví vyzve SMS zprávou, aby se přeočkovali mRNA vakcínou už po 2 měsících od očkování. Stejně jako ostatní budou přeočkování posilující mRNA vakcínou, tedy vakcínou Comirnaty společnosti Pfizer nebo Spikevax společnosti Moderna.

Proč je najednou možné očkovací látky při přeočkování kombinovat?

Informace o očkování se vyvíjejí v čase. Čím více máme zkušeností z očkování a čím více je očkovaných osob, které lze sledovat a průběžně vyšetřovat, tím více je dat, která lze využít v praxi. Očkovací látky, které byly postupně ve světě i v České republice vyvíjeny, byly před svým uvedením na trh důkladně testovány. Každá farmaceutická firma samozřejmě testovala výhradně svou vlastní vyvíjenou vakcínu a na základě svého výzkumu nastavila co nejvhodnější očkovací schéma, které uvedla v souhrnu údajů o přípravku. Až postupem času, kdy již bylo k dispozici více vakcín, bylo možné zahájit studie zaměřené na jejich případnou kombinaci. Výsledky těchto studií začínají být postupně k dispozici. Nejvíc ideální k přeočkování se jeví tzv. mRNA vakcíny (Spikevax od společnosti Moderna, Comirnaty od společnosti Pfizer&BioNTech), a to jednak pro jejich vysokou účinnost, tak i pro jejich snazší možnost úpravy ve vztahu k novým variantám koronaviru. V tuto chvíli jsou tyto dvě vakcíny jediné povolené k přeočkování na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Možnost kombinace vakcín je možná i pro případ nerovnoměrné distribuce vakcín v České republice. Jedná se zejména o situace, kdy zájemce o posilující očkovací dávku nemá v blízkosti svého bydliště očkovací místo, které nabízí očkovací látku, kterou byl původně očkován.

Pro základní očkování je však stále preferovanou variantou očkování stejnou vakcínou.

Je možné se současně očkovat i proti chřipce?

Ano, očkování proti chřipce je možné spojit s očkováním proti nemoci covid-19. Může se aplikovat do jedné ruky jedna vakcína a do druhé druhá látka. Možnost očkovat proti oběma nemocem simultánně zmiňuje i Česká vakcinologická společnost.

Hrozí při tzv. „booster“ dávce nové vedlejší účinky?

Data od lidí, kteří už třetí dávku dostali, neukazují na žádné zatím nepopsané nežádoucí účinky vakcíny. Například Izrael začal populaci nad 60 let očkovat posilující dávkou už během léta a první předběžná data od 4 500 lidí ukázala, že se 88 procent respondentů cítilo „stejně nebo lépe“ než po druhé dávce vakcíny. Na výjimečné nežádoucí účinky neupozorňují ani české odborné společnosti.

Chrání posilovací dávka očkování i proti novým variantám koronaviru?

Jako problematická se zatím jeví varianta delta. Ta v době výzkumu aktuálních očkovacích látek nebyla známa, a i přesto, že očkování do jisté míry chrání i proti ní, je tato ochrana nižší oproti dříve se šířícím variantám viru.

Za poklesem účinnosti vakcín ale může být podle ČVS zodpovědné i běžné oslabování postvakcinační imunity v čase. Posilovací dávka má hladiny specifických neutralizačních protilátek i počty paměťových B a T buněk zvýšit. Významný nárůst protilátek po podání posilovací dávky současně posílí i ochranu proti dosud známým novým variantám viru, například proti variantě delta.

Data společnosti Pfizer z července 2021 ukazují, že třetí dávka Comirnaty zvyšuje hladiny protilátek u lidí od 18 do 55 let až pětinásobně. U lidí od 65 do 85 let bylo zvýšení jedenáctinásobné.

V případě nové varianty omikron se zpotvrzuje, že přeočkování je klíčové pro větší ochranu před rozvojem příznaků nemoci covid-19.

Zajímá vás více o očkování, vakcínách nebo jak se k očkování registrovat? Více informací naleznete na koronavirus.mzcr.cz/posilovaci-davka-ockovani.

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz