Z čeho přesně se skládají mRNA vakcíny?

Mezi mRNA vakcíny řadíme vakcíny Comirnaty společnosti Pfizer/BioNTech a Moderna. A z čeho přesně se skládají? Je to jen 5 základních látek: Léčivá látka Tuky/ lipidy Cukry Tlumivý roztok (stabilizátory a pufry) Sterilní voda 1. Léčivá látka Léčivou látkou je mRNA, což je jednovláknová „poslíčková“ RNA (messenger), která funguje jako nosič informace, podle kterého určité buňky […]

Mezi mRNA vakcíny řadíme vakcíny Comirnaty společnosti Pfizer/BioNTech a Moderna. A z čeho přesně se skládají? Je to jen 5 základních látek:

  1. Léčivá látka
  2. Tuky/ lipidy
  3. Cukry
  4. Tlumivý roztok (stabilizátory a pufry)
  5. Sterilní voda

1. Léčivá látka

Léčivou látkou je mRNA, což je jednovláknová „poslíčková“ RNA (messenger), která funguje jako nosič informace, podle kterého určité buňky vyrobí kousek tzv. „spike“ proteinu (S protein), což je bílkovina, která se nachází na povrchu koronaviru a je za běžné situace v lidském organismu aktivně vyhledávána a rozpoznávána buňkami imunitního systému, které pak následně tímto identifikovaný virus v těle zničí.  Vakcína tedy pomáhá buňkám imunitního systému naučit se rozpoznat tyto bílkoviny a tím i samotné koronaviry. Spike proteiny tedy nejsou a nemohou být infekční, pouze fungují jako stimulátory lidského imunitního systému.

RNA molekuly se v našich buňkách vyskytují běžně, a to v obrovském množství. Např. viry způsobující běžnou rýmu jsou také RNA viry, které a pronikají do buněk lidského těla, kde se množí. Po celou dobu takové virové infekce RNA viry nejsou schopné měnit DNA člověka, neboť jednak nedokážou vstoupit do jádra buněk, kde se nachází lidská DNA a dále lidské buňky neobsahují enzym, který by dokázal konvertovat mRNA do lidské DNA.

Je známým faktem, že mRNA je přirozeně nestabilní molekulou, která se v těle během pár dnů odbourá (rozloží), čímž se zastaví produkce Spike proteinu. Bylo prokázáno, že veškerá mRNA podaná vakcínou je z těla vyloučena v řádu několika dní (3 až 9 dnů) a její množství v těle se po podání vakcínou začne snižovat již několik hodin po injekci.

2. Tuky/lipidy

Vakcíny také obsahují bezpečné fosfolipidy vytvářející kolem přirozeně nestabilní mRNA tzv. nanočásticový obal, kterým mRNA chrání před degradací a zároveň pomáhá při jejím transportu ze svalové tkáně do buněk. Podobné lipidové částice se používají v léčivých přípravcích zaměřených na léčbu rakoviny, kde pomáhají taktéž s transportem zde chemických molekul do rakovinných buněk.

Cholesterol, který je do vakcín přidáván na podporu struktury nanočástic, můžeme najít ve složení řady registrovaných léčivých přípravcích. Množství cholesterolu podávaného ve vakcíně je ale tak nízké, že nemá vliv na množství cholesterolu běžně cirkulujícího v těle.

3. Cukry

Vakcíny obsahují cukry (konzumní cukr sacharózu), které slouží k ochraně léčivé látky před poškození mrazem během zamrazování. Množství cukru je velmi malé a je prokázáno, že není vakcína u diabetiků kontraindikována, nemůže mít vliv na onemocnění diabetes.

4. Stabilizátory a pufry (tlumivé roztoky)

Jsou to substance chránící léčivou látku před fyzikálně chemickými změnami.  Pufry udržují pH roztoků v rámci fyziologických hodnot, které nejsou člověku škodlivé.

5. Sterilní voda

Většinu roztoku vakcín tvoří sterilní voda.

Z čeho se naopak mRNA vakcíny neskládají a co neobsahují?

Vakcíny neobsahují hliník, který se u jiných vakcín přidává ke zvýšení imunitní odpovědi. Vakcíny neobsahují žádné toxické látky, například směsi s chloroformem.
Vakcíny neobsahují žádné složky, které mohou způsobit známé alergie (alergie na mořské plody, vaječný žloutek apod).
Vakcíny neobsahují žádné konzervační látky, a tudíž neobsahují konzervanty jako je thiomersal.
Vakcíny neobsahují mikročipy.

Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz