Zavádějící: Článek o odškodnění v případě vážných následků po očkování pochází z roku 2019

Sociální sítí Facebook se šíří příspěvek, který ukazuje screenshot článku internetového deníku iDnes „Rodiče, jejichž dítě po očkování umře, bude stát odškodňovat“. Na fotografii je vyfocen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Obsahuje navíc i výhružku lékařům. Příspěvek je však zavádějící.

Tvrzení: „Rodiče, jejichž dítě po očkování umře, bude stát odškodňovat.“

Fakta: Článek s tímto nadpisem skutečně vznikl. Byl napsán ovšem 27. listopadu 2019. Nemůže se vztahovat tedy na pandemii COVID-19, která byla vyhlášena 11. března 2020.

Zákon o odškodnění se týká povinného očkování. Ve sbírce zákonů byl zveřejněn 4. března 2020. Nadpis článku je mírně bulvární. Zákon se týká všech očkovaných, u kterých vinou povinného očkování dojde k závažné újmě. „Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb, dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním. V takovém případě stát hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil. Stát poskytne náhradu osobě blízké očkovanému za duševní útrapy, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného,“ píše se v zákoně.

V České republice jsou všechny osoby povinny se očkovat proti některým nemocem. Konkrétně proti tuberkulóze, proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a proti virové hepatitidě B. Pro zjednodušení očkování jsou používaný hexavakcíny a kombinované vakcíny.

odškodnění je možné také žádat v případě očkování proti nemoci COVID-19. Parlament totiž přijal zákon č. 569/2020 Sb. o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky. Rozdíl ovšem je, že očkování proti COVID-19 není povinné a očkovat se mohou jen děti starší dvanácti let.

Zdroj: Fakticke.info

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz