Zavádějící: Testy na covid-19 neobsahují nebezpečný ethylenoxid

Sociální sítí Facebook se šíří tvrzení, že prý antigenní testy obsahují nebezpečný ethylenoxid. Konkrétně ho mají obsahovat testovací tyčinky. Pojďme se podívat, jak to doopravdy je.

Tvrzení: Testovací tyčinky antigenních testů na covid-19 obsahují nebezpečný ethylenoxid.

Fakta: Je pravdou, že ethylenoxid je sama o sobě velmi toxická látka. Ve zdravotnictví se však naprosto běžně používá jako plynná látka ke sterilizaci zdravotnických pomůcek. Na povrchu totiž po aplikaci nezůstává ani stopové množství této látky, protože plyn se rychle rozkládá. Tento postup sterilizace je naprosto běžný a bezpečný a je schválen například Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Ke sterilizaci se využívá plynná směs ethylenoxidu při teplotě 37–55 °C. Existují dva způsoby sterilizace ethyloxidem. V prvním je kapalný plyn přiváděn do odpařovače a ohřevem se mění na plyn. Poté je plyn veden přes ventily do sterilizační komory. Koncentrace je daná tlakem a je při dané teplotě neměnná. Po uplynutí sterilizační doby je plyn veden do adsorberu, kde prochází vodní náplní a rozkládá se na glykol, kyslík a vodík. V druhém případě sterilizátory pracující s čistým ethylenoxidem. Na konci cyklu se sterilizátor přepíná automaticky do režimu aerátoru. Od přetlakového způsobu sterilizace ethylenoxidem se odlišují především tím, že do sterilizační komory se napustí jen tolik pracovního plynu, aby tlak v komoře stoupl maximálně na úroveň tlaku atmosférického. I v tomto případě plyn prochází vodní náplní a rozkládá se na glykol, kyslík a vodík.

Po sterilizaci se testovací tyčinky zabalí do vakuovaného obalu. Tento postup způsobí, že na povrchu testovací tyčinky nemohou zůstat žádné bakterie ani paraziti.

Zdroj: Fakticke.info

Zaujala vás naše informace
o očkování?

Podělte se o ni se svými blízkými, ať už prostřednictvím sociálních sítí nebo mailu.
A nebo stačí zkopírovat adresu stránky a poslat ji dál. Děkujeme, že myslíte na ostatní!

Facebook LinkedIn Kopírovat odkaz